Více - Omnium, os

Polom / Pohl
hřbitov / Friedhof
Záchrana německých náhrobků
a obnova hřbitovního kříže
Dříve posmutnělý hřbitov s nakloněnými
opuštěnými náhrobky a zašedlými památníky
padlých prošel výraznou proměnou. Spojeným
úsilím Obce Polom a německých rodáků a za
přispění Česko-německého fondu budoucnosti
byly opraveny památníky padlých polomských
vojáků obou národností v 1. sv. válce a opraveny náhrobky německých rodin.
Hlavní kříž byl zrekonstruován do původní
podoby. Cenná pískovcová socha Panny Marie,
vložená do těla kříže, byla nahrazena replikou. K původnímu náhrobku nalevo od kříže
byla připevněna pamětní deska nesoucí vzkaz
o smíření a podaných rukou při novém vysvěcení kříže 15. srpna 2014.
Období realizace: 2014
Realisierungszeitraum: 2014
Iniciátor: Obec Polom, spolek
německých rodáků - Rodný kraj
Kravařsko, Česko-německý fond
budoucnosti
Veranlasser: Gemeinde Pohl,
Bund der deutschen Landsleute –
Heimatregion Krawarn, Deutschtschechischer Zukunftsfonds
Investor: Obec Polom, spolek
německých rodáků - Rodný kraj
Kravařsko, Česko-německý fond
budoucnosti
Investor: Gemeinde Pohl, Bund
der deutschen Landsleute –
Heimatregion Krawarn, Deutschtschechischer Zukunftsfonds
MÁ VLAST 2016
CESTAMI
PROMĚN
Rettung der deutschen Grabsteine und
Erneuerung des Kreuzes auf dem Friedhof
Früher ein traurig wirkender Friedhof mit geneigten verlassenen Grabsteinen und grau gewordenen Denkmälern
der Gefallenen ist eine bedeutende Änderung durchgangen.
Durch die gemeinsame Bemühung der Gemeinde Pohl,
der deutschen Landsleute und unter Beitrag des Deutschtschechischen Zukunftsfonds wurden die Denkmäler
der gefallenen pohlischen Soldaten beider Nationen im
1. Weltkrieg saniert und es wurden die Grabsteine der
deutschen Familien renoviert.
Das Hauptkreuz wurde in die ursprüngliche Gestalt rekonstruiert. Die wertvolle Sandsteinstatue der Jungfrau Maria,
eingelegt in den Körper des Kreuzes, wurde mit einer
Replik ersetzt. Zum ursprünglichen Grabstein, links vom
Kreuz, wurde bei der neuen Ausweihung des Kreuzes am
15. August 2014 eine Gedenktafel mit der Botschaft der
Versöhnung und der gereichten Hände angebracht.
JESENÍK
ŠUMPERK
ZÁBŘEH
MOHELNICE
LITOVEL
UNIČOV
ŠTERNBERK
OLOMOUC
HRANICE
PROSTĚJOV
PŘEROV
LIPNÍK NAD BEČVOU
Olomoucký kraj
Polom
WWW.CESTAMIPROMEN.CZ
PořádaJí
hlavní
PaRtneR
Partneři
sPoluPracuJí
mediální Partneři
ČESKÉ REPUBLIKY