lferfenrfr/4 - Nordisk Lirekassevenner

lferfenrfr/4
Linukarr?f?rfiva-l
Hvert ål når foråret står på spring, afholder Nordiske Lirekassevenner en festival i
en dansk købstad.
besluttet at lade lirekassemusik fra en for længst svunden tid
klinge i de gamle gader og stræder i Varde
den 19. og 20. april.
| år har foreningen
Karen Hjertensfryd
Navnet Hjertensfryd Lirekassefestival er
valgt for at ære og mindes Vardes egen,
nu afdøde lirekassespillel Karen Hjertens-
fryd, som i byen især huskes for mange
hyggelige stunder med den lille, fine Hofbauer lirekasse. som hun underholdt med.
Karen Hjertensfryds lirekasse vil i forbindelse med festivalen fysisk være til stede
i byens gader. Den tidligere turistforening
arvede lirekassen, der nu er overtaget af
Varde Erhvervs- og Turistråd, og en medarbejder herfra vil spille på den både freA-^ u9
uoy
^^ t^.4-^
rør uog.
Deltagere fra flere lande
Fredag den 19. april kl. 14.30 er der officiel åbning af Hjertensfryd Lirekassefestival, og fra kl. 1 5 - 18 vil byen genlyde
af lirekassernes karakteristiske orgelmusik.
Lørdag den 20. april vil man kunne opleve
lirekasserne fra kl. 1 1 - 1 4
Hovedparten af musikerne kommer naturligvis fra Danmark, men man kan også få
sig en snak med repræsentanter fra både
Norge, Sverige, Finland og Tyskland.
Hjertensfryd
Lirekassefestival
Jedes .Jahr zu Beginn des FrrJhlings veran-
staltet der Verein Nordiske Lirekassevenner (Nordische Drehorgelfreunde) ein Festival in einer dånischen Handelsstadt.
Koren Hjertensfryd.
ln diesem Jahr hat der Verein sich entschieden, am 19. Und 20. April Drehorgelmusik aus einer långst vergangenen Zeit-
ir't*ri::;
i':iiii.ir::
in den alten StraBen und Gassen in Varde
erklingen zu lassen.
Karen Hjertensfryd
Der Name Hjertensfryd Lirekassefestival
wurde zu Ehren der aus Varde stammenden bereits verstorbenen Drehorgelspielerin Karen Hjertensfryd gewåhlt, an
die man sich in der Stadt besonders wegen der vielen gemutlichen Stunden erinnert, die sie den Menschen mit der kleinen
feinen Hofbauer Drehorgel beschert hat.
Karen Hjertensfryds Drehorgel wird wåhrend des Festivals in den StraBen der Stadt
wieder zu horen sein. Der ehemalige Touristenverein hat die Drehorgel geerbt. Der
Varde Erhvervs- og Turistråd hat sie uber-
nommen und einer der Mitarbeiter wird
sowohl am Freitag als auch am Samstag
die alte Drehorgel spielen.
Teilnehmer aus mehreren Låndern
Freitag, den 1 9. April um 1 4.30 Uhr findet
die offizielle Eroffnung des Hjertensfryd
Lirekassefestival statt und von 1 5-1 8 Uhr
wird uberall in der Stadt die typische Drehorgelmusik zu horen sein.
Samstag, den 20. April wird man die Drehorgeln von 1 1 -1 4 Uhr erleben konnen.
Der meisten Musiker kommen naturlich
aus Dånemark, aber man wird auch Vertretern aus sowohl Norwegen, Schweden,
Finnland als auch aus Deutschland beoeonen.