BELAC 6-014 Rev 2015.03.31 FN M

BELAC 6-014 Rev 2015.04.15
BELAC
Répertoire des organismes accrédités
Laboratoires d’analyses de biologie médicale – NBN EN ISO 15189
Lijst van de geaccrediteerde instellingen
Medische laboratoria – NBN EN ISO 15189
List of accredited bodies
Medical laboratories – NBN EN ISO 15189
Les domaines d’application des accréditations sont décrits
uniquement sous forme de mots clés généraux. Des
informations complètes peuvent être obtenues en consultant
le site internet de BELAC.
De toepassingsgebieden van de accreditaties zijn hier enkel
beschreven in algemene termen onder de vorm van
sleutelwoorden. De volledige informatie is terug te vinden op
de website van BELAC.
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 1/19
The accredition scope is decribed only in general terms,
through the use of keywords. A comprehensive information
can be retrieved from the BELAC homepage.
Secrétariat BELAC :
NG III - 5ème étage
Bd du Roi Albert II, 16
1000 BRUXELLES
Secretariaat BELAC :
NG III - 5de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
1000 BRUSSEL
02/277.54.34
02/277.54.41
Email : [email protected]
http://www.belac.fgov.be
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 2/19
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
007-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
CENTRUM VOOR
MEDISCHE ANALYSE
0437.882.546
Oud-Strijderslaan, 199
2200 HERENTALS
Vestiging Herentals en
Hasselt
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
M. THYS
Klinische biologie – chemie
014/22.22.88
Klinische biologie - hematologie
014/22.56.08
Klinische biologie - microbiologie
@ [email protected]
Histologie en cytologie
Internet: www.cma.be
027-MED
KLINISCH LABO RIGO
B.V.B.A.
0461.434.245
Bosdel, 89
3600 GENK
K. HERMANS
089/35.15.00
Klinische biologie - chemie
Klinische biologie - hematologie
089/35.16.00
@ [email protected]
Internet: www.laborigo.be
030-MED
A.M.L. bvba
0426.279.168
Emiel Vloorsstraat, 9
2020 ANTWERPEN
M. UYTTERHOEVEN
Klinische biologie - scheikunde
03/248.56.50
Klinische biologie - hematologie
03/216.06.03
Klinische biologie – microbiologie
@ [email protected]
Pathologie
Internet: www.riatol.be
043-MED
LABO NUYTINCK
0427.563.924
Noorwegenstraat, 4
9940 EVERGEM
M. NUYTINCK
Klinische biologie - chemie
09/253.60.30
Klinische biologie - hematologie
09/253.55.37
Klinische biologie - microbiologie
@ [email protected]
Internet: www.nuytinck.be
063-MED
LABO VAN POUCKE
BVBA
0437.929.462
Engelse Wandeling, 7
8500 KORTRIJK
K. DECLERK
056/25.84.01
056/25.84.04
@ [email protected]
Internet: www.labovanpoucke.eu
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 3/19
Klinische biologie
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
077-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
MEDISCH
LABORATORIUM D. VAN
WAES C.V.
0437.880.071
Hoge Express - Lege
Weg, 176
8200
BRUGGE
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
I.COMBES
Klinische biologie – chemie
050/38.04.40
Klinische biologie - hematologie
050/38.63.00
Klinische biologie - hormonologie
@ [email protected]
Klinische biologie - serologie
Internet: www.labovanwaes.be
081-MED
Federale Overheidsdienst
(FOD) – Volksgezondheid,
Veiligheid van Voedselketen
en Leefmilieu –
Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid
0254.014.195
J. Wytsmanstraat, 14
1050 BRUSSEL
P. CLIQUET
Bacteriologie
02/642.51.11
Virologie
02/642.50.01
Immunologie - serologie
rue Juliette Wytsman, 14 @ [email protected]
1000 BRUXELLES
Internet: www.wiv-isp.be
De Pintelaan, 185
M.J. VAN HOECKE
Service public fédéral (SFP)
Santé publique, Sécurité de
la Chaîne alimentaire et
Environnement – Institut
Scientifique de la Santé
publique
087-MED
LABORATORIUM VOOR
KLINISCHE BIOLOGIE
0232.987.862
9000 GENT
Universitair Ziekenhuis Gent
Klinische biologie
09/332.63.10
09/240.49.85
@ [email protected]
Internet: (via google) uz gent lab
106-MED
LABORATOIRE DE
REFERENCE SIDA
UNIVERSITE
CATHOLIQUE DE
LOUVAIN
0419.052.272
U.C.L. 5492
avenue Hippocrate, 54 –
BP 54-B1.54.05
1200 BRUXELLES
P. GOUBEAU
02/764.54.92
02/764.54.22
@ [email protected]
[email protected]
Internet: /
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 4/19
Biologie clinique – microbiologie
Génétique
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
128-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
UNILAB Lg - Centre
Hospitalier Universitaire de
Liège - Laboratoire de
Biologie Clinique
0232.988.060
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
Domaine Universitaire du P. CALMANT
Sart Tilman CHU
04/366.82.09
B 35
/
Biologie clinique - chimie
4000 LIEGE
Anatomopathologie
@ [email protected]
Biologie clinique - hématologie
Biologie clinique – microbiologie
Internet: www.chuliege.be/unilab
141-MED
UZ Brussel
0445.571.676
Laboratorium Klinische
Biologie, Zorgprogramma
Reproductieve Geneeskunde
, Laboratorium AnatomoPathologie en Laboratorium
Centrum Medische Genetica
143-MED
AIDS REFERENTIE
LABORATORIUM
Laarbeeklaan, 101
1090 BRUSSEL
J. GUNS
Klinische biologie - microbiologie
02/476.35.22
Reproductieve geneeskunde
02/477.50.47
Hematology en pathology
@ [email protected]
Internet: www.uzbrussel.be
0232.987.862
Universitair Ziekenhuis
Blok A
De Pintelaan, 185
9000 GENT
K. DAUWE
HIV-testing
09/332.36.46
09/332.38.41
@ [email protected]
Internet: www.arl.ugent.be
147-MED
Prins Leopold Instituut Voor
Tropische Geneeskunde
0410.057.701
Nationalestraat, 155
2000, ANTWERPEN
B. VAN DEN SANDE
Klinische biologie - microbiologie
03/247.66.66
03/216.14.31
@ [email protected]
Internet: www.itg.be
158-MED
ULB-IBC
Institut de Biologie Clinique
0407.626.464
Chaussée de la Hulpe, 171 P. DEMEY
Biologie clinique - chimie
1170 WATERMAELBOISFORT
02/543.00.00
Biologie clinique - hématologie
02/543.11.66
Biologie clinique – microbiologie
@ [email protected]
Génétique
Internet: www.ulb-ibc.be
Anatomopathologie
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 5/19
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
172-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
CODA-CERVA
0262.171.402
Groeselenberg, 99
1180 BRUXELLES
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
K. KNAPEN
02/379.04.00
Biologie clinique – microbiologie
Biologie clinique - sérologie
02/379.06.70
@ [email protected]
Internet: www.coda-cerva.be
204-MED
Universitair Ziekenhuis
Antwerpen – Dienst
Klinische Biologie
0874.619.603
Wilrijkstraat,,10
2650 EDEGEM
I. COOLS
03/821.37.87
Klinische biologie - hematologie
Klinische biologie - microbiologie
03/825.42.81
@ [email protected]
Internet: www.uza.be
215-MED
UNIVERSITAIRE
ZIEKENHUIZEN LEUVEN
0419.052.173
Laboratorium-geneeskunde
UZ
KULeuven
Centraal Dienstengebouw L. VANDEZANDE
Niveau 7
016/34.70.19
Campus Gasthuisberg
016/34.70.42
Herestraat, 49
@ [email protected]
3000 LEUVEN
leuven.be
Klinische biologie - chemie
Klinische biologie - hematologie
Klinische biologie - microbiologie
Internet: www.uzleuven.be/LAG/
218-MED
Universitaire Ziekenhuizen
Leuven KU Leuven
0419.052.173
Herestraat, 49
3000 LEUVEN
E. DEQUEKER
016/34.79.50
016/34.79.49
@ [email protected]
Internet: www.uzleuven.be
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 6/19
Klinische biologie - hematologie
Genetische onderzoeken
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
238-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
PCMA
0842.032.947
Provinciaal Centrum voor
Opsporing van Metabole
Aandoeningen
Doornstraat, 331
2610 ANTWERPEN
(WILRIJK)
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
F. EYSKENS
03/740.50.20
Neonatale screening voor metabole
aandoeningen
03/829.19.92
@ [email protected]
Internet:
www.provant.be/WELZIJN/GEZON
DHEID/AANGEBOREN_AFWIJKI
NGEN/METABOLE_AANDOENI
NGEN
245-MED
Université Libre de
Bruxelles
0407.626.464
Route de Lennik, 808
1070 BRUXELLES
Cliniques Universitaires de
Bruxelles
Biologie clinique - hématologie
02/555 31 10
Génétique
Internet: www.erasme.ulb.ac.be
Service de Microbiologie
HistoGeneX N.V.
Biologie clinique - microbiologie
02/555 69 71
@ [email protected]
Hôpital Erasme
257-MED
F. BRANCART
0474.654.355
Locatie Laboratorium
Lindendreef, 1
2020 ANTWERPEN
M. KOCKX
03/280.48.60
Farmacohistopathologie,
immunohistochemie
03/280.48.61
@ [email protected]
Internet: /
275-MED
VZW Jessa Ziekenhuis
Campus Virga Jesse
Campus Salvator
0821.142.117
P. DECLERCQ
Klinische biologie - chemie
Stadsomvaart, 11
011/30.97.40 (Virga Jesse)
Klinische biologie - hematologie
3500 HASSELT
011/28.96.18 (Salvator)
Klinische biologie - microbiologie
011/30.97.50 (Virga Jesse)
Reproductieve geneeskunde
Salvatorstraat, 20
@ [email protected]
POCT
3500 HASSELT
Internet: www.jessazh.be
Histologie en cytologie
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 7/19
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
286-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
Universitaire Ziekenhuizen
KULeuven
0419.052.173
Herestraat, 49
3000 LEUVEN
Zone Medische Diagnostiek
304-MED
Domaine d'application
Contact
Scope
E. DEQUEKER
016/34.79.50
Klinische biologie - hematologie
Genetische onderzoeken
016/34.79.49
Afdeling CEMOL
@ [email protected]
(Activiteitencentrum
Moleculaire Diagnostiek)
Internet: www.uzleuven.be
AKL
Toepassingsgebied
0447.127.240
Algemeen Klinisch Labo
Lispersteenweg, 469
2500 LIER
M. VANBRABANT
Klinische biologie - chemie
03/489.25.07
Klinische biologie - hematologie
03/488.08.04
Klinische biologie - microbiologie
@ [email protected]
Histologie en cytologie
Internet: www.akl.be
318-MED
V.Z.W. Het
Ziekenhuisnetwerk
Antwerpen
0862.382.656
Lange Beeldekensstraat,
267
2060 ANTWERPEN
Klinisch Laboratorium
D. BAETENS
Klinische biologie - chemie
03/217.71.11
Klinische biologie - microbiologie
/
Klinische biologie - hormonologie
@ [email protected]
Klinische biologie - hematologie
Internet: www.zna.be
331-MED
Laboratoire central du
Service francophone du sang
0406.729.809
Z.I. Namur Nord Rhisnes M-P. RODENBACH
Biologie clinique - microbiologie
Rue du Fond Maréchal,
8/1
081/56.41.05
Biologie clinique – hématologie
081/56.41.09
Génétique
5020 SUARLEE
@ [email protected]
Internet: www.transfusion.be
339-MED
Ziekenhuis
Oost-Limburg
Labo Klinische Biologie
0256.543.917
Schiepse Bos, 6
3600 GENK
K. VAN PELT
Klinische biologie - chemie
089/32.46.92
Klinische biologie - hormonologie
089/32.79.25
@ [email protected]
Klinische biologie - microbiologie (+
moleculaire biologie)
Internet: www.zol.be
Klinische biologie - hematologie
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 8/19
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
350-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
Onze Lieve Vrouwziekenhuis
Campus Aalst
Klinisch laboratorium –
Moleculaire biologie
0410.424.222
Moorselbaan, 164
9300 AALST
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
L. VAN HOOVELS
Klinische biologie - microbiologie
053/72.47.91
Klinische biologie - hematologie
053/72.45.88
Pathologie
@ [email protected]
Internet: www.olvz.be/index.jsp
351-MED
Centrum voor Medische
Genetica Universitair
Ziekenhuis Gent
0232.987.862
Medisch
Onderzoeksgebouw
De Pintelaan, 185
9000 GENT
G. VAN DER CRUYSSEN
Genetisch onderzoek
09/332.24.77
09/332.65.49
@ greta.vandercruyssen.ugent.be
Internet: www. medgen.ugent.be/
CMGG
366-MED
AZ Sint Jan Brugge
Oostende AV
0266.559.859
Dienst Pathologische
Anatomie
Campus Brugge
I. VAN DEN BERGHE
Ruddershove, 20
050/45.27.10
8000 BRUGGE
050/45.27.19
Histologie en cytologie
@ [email protected]
Internet:
www.azbrugge.be/pub/pathologisch
e_anatomie.aspx
367-MED
Laboratorium van de Dienst
Pathologische Anatomie
Universitair Ziekenhuis
Antwerpen
0874.619.603
Wilrijkstraat, 10
2650 EDEGEM
S. LAMBIN
03/821.37.53
03/821.47.53
@ [email protected]
Internet: www.uza.be
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 9/19
Histologie en cytologie
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
369-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
Cliniques Universitaires
Saint-Luc
0416.885.016
Département des
Laboratoires Cliniques
Rour Rosalind Franklin
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
J-L. VAERMAN
Avenue Hippocrate, 10
02/764.67.00
1200 BRUXELLES
02/764.69.39
Biologie clinique – hématologie
Génétique
@ [email protected]
Internet: www.saintluc.be
370-MED
Cliniques du Sud
Luxembourg
0214.567.166
Rue des Déportés, 137
6700 ARLON
Laboratoire de Biologie
Clinique
N. HOUGARDY
Biologie clinique - microbiologie
063/23.16.30
Biologie clinique - hématologie
063/23.17.61
Génétique
@ [email protected]
Internet: www.clinsudlux.be
371-MED
Laboratoire de Biologie
Clinique
0237.086.311
Centre Hospitalier Régional
de la Citadelle
Boulevard du XIIe de
Ligne, 1
4000 LIEGE
T. GOUGNARD
Biologie clinique - microbiologie
04/225.67.97
Biologie clinique - hématologie
04/223.87.17
Biologie clinique - chimie
@ [email protected]
Génétique
Internet: www.chrcitadelle.be
372-MED
Institut Jules Bordet
0257.981.101
Laboratoire d’Anatomie
Pathologique, de Cytologie
et de Cytogénétique
Rue Héger-Bordet, 1
1000 BRUXELLES
C. SIBILLE
Biologie clinique - hématologie
02/541.31.04
Génétique
02/541.32.81
Anatomopathologie
@ [email protected]
Internet: www.bordet.be
373-MED
Medisch Labo Medina
0436.264.626
Hoogveld, 10
9200 DENDERMONDE
R. SCHEPERS
052/25.80.25
052/22.33.04
@ [email protected]
Internet: www.medina.be
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 10/19
Klinische biologie - microbiologie
Klinische biologie - hematologie
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
374-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
Laboratorium van de dienst
Pathologische Anatomie –
UZ Gent
0232.987.862
De Pintelaan, 185
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
L. VANDEMAELE & S. GEENEN
Blok A
09/332.36.76 of 36.77
9000 GENT
09/332.49.65
Pathologie
@ [email protected]
Internet: www.apd-uzg.be
375-MED
Anatomopathologie ASZ
0432.956.728
Merestraat, 80
9300 AALST
V. DENYS
Pathologie
053/76.48.36
053/76.48.32
@ [email protected]
Internet: www.asz-pathologie.be
376-MED
AZ GROENINGE LABORATORIUM
0472.222.625
Loofstraat, 43
8500 KORTRIJK
N. CALLEWAERT
Klinische biologie - chemie
056/63.42.10
Klinische biologie - microbiologie
056/63.42.19
Klinische biologie - hematologie
@ [email protected]
Pathologie
Internet:
ww.labo-azgroeninge.be
www.azgroeninge.be
377-MED
AZ SINT-LUCAS /
VOLKSKLINIEK
Laboratorium Klinische
Biologie
0459.265.997
Groenebriel, 1
9000 GENT
Dr. J. VAN ACKER
Klinische biologie - chemie
09/224.64.45
Klinische biologie - microbiologie
09/224.64.46
Klinische biologie - hematologie
@ [email protected]
Internet: www.azstlucas.be
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 11/19
Pathologie
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
379-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
AZ SINT JAN BRUGGE
OOSTENDE AV
0266.559.859
Ruddershove, 10
8000 BRUGGE
Campus Brugge
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
C. TAILLIEU
050/45.27.88
Klinische biologie - hematologie
Pathologie
050/45.26.19
Dienst
laboratoriumgeneeskunde
@
[email protected]
be
Internet: www.azsintjan.be/labo
381-MED
INSTITUT DE
PATHOLOGIE ET DE
GENETIQUE
0408.333.871
Rue Georges Lemaître, 25 F. DESSENT & F. PICCICUTO
Génétique
6041 GOSSELIES
Anatomopathologie
071/44.71.11
071/35.86.73
Laboratoire de génétique
@ [email protected]
Internet: www.ipg.be
382-MED
HEILIG
HARTZIEKENHUIS
ROESELARE-MENEN
VZW
0409.779.072
Ardooisesteenweg, 276
8800 ROESELARE
Hôpital Erasme
Cliniques Universitaires de
Bruxelles
Klinische biologie - scheikunde
051/23.71.96
Klinische biologie - hematologie
051/23.79.74
Klinische biologie - microbiologie
@ [email protected]
Laboratorium Klinische
Biologie
387-MED
Apr. J. DEBRABANDERE
Internet:
www.hhr.be/zorgaanbod/diensten/
dienst/16
0941.792.893
Route de Lennik, 808
1070 BRUXELLES
Professeur I. ROLAND
Génétique
02/555.31.15
Anatomopathologie
02/555.47.90
Microbiologie
Université Libre de
Bruxelles
@ [email protected]
Laboratoire d’Anatomie
Pathologique
Internet: www.hospitalerasme.be
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 12/19
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
389-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
PRACTIMED - LABO
0401.339.577
Groenstraat, 27
3980 TESSENDERLO
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
H. VAN NYLEN
013/67.07.40
Klinische biologie - chemie
Klinische biologie - hematologie
013/67.07.49
@ [email protected]
Internet: www.practimed.be
395-MED
LABORATOIRE LUC
OLIVIER SPRL
0427.882.836
Rue le Marais, 15
4350 VILLERS-LEBOUILLET
A. ROUFFIANGE
Biologie moléculaire
085/27.45.53
085/23.60.69
@ [email protected]
Internet: www.labolivier.be
396-MED
Hôpital Erasme
0941.792.893
Cliniques Universitaires de
Bruxelles
Route de Lennik, 808
N. FORTEMAISON
1070 BRUXELLES
02/555.41.45
Biologie clinique - hématologie
Génétique
02/555.42.12
Université Libre de
Bruxelles
@
[email protected]
.be
Laboratoire de Génétique
Internet: www.erasme.ulb.ac.be
398-MED
LABORATOIRE DU
CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL DE HUY
0237.224.881
Rue Trois Ponts, 2
4500 HUY
S. CLAES
Biologie clinique - microbiologie
085/27.22.85
Biologie clinique - hématologie
085/27.22.90
Biologie clinique – biochimie
@ [email protected]
Génétique
Internet: www.chrh.be
399-MED
Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) de
Charleroi
Hôpital André Vésale
Laboratoire de Chimie et de
Microbiologie
0216.377.108
Route de Gozée, 706
6110 MONTIGNY-LETILLEUL
A. COURBE
071/92.47.30
071/92.47.10
@ [email protected]
Internet: www.chu-charleroi.be/labo
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 13/19
Biologie clinique - chimie
Biologie clinique - microbiologie
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
404-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
KLINISCH
LABORATORIUM GZA
0428.651.017
Campus Sint-Augustinus
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
S. WEEKX
Klinische biologie - chemie
Oosterveldlaan, 24
03/443.36.05
Klinische biologie - hematologie
2610 WILRIJK
03/440.70.67
Klinische biologie - microbiologie
@ [email protected]
Internet: www.labogidsgza.be
405-MED
IMELDAZIEKENHUIS
BONHEIDEN
0409.835.490
Imeldalaan, 9
2820 BONHEIDEN
Klinisch laboratorium
I. GEERTS
015/50.54.60
Klinische biologie - chemie
Klinische biologie - microbiologie
015/50.54.79
@ [email protected]
Internet: www.imelda.be
406-MED
Laboratoire de la Porte de
Hal
0256.963.391
CHU Saint-Pierre
Rue Haute, 322
1000 BRUXELLES
M. HULOT
02/535.45.31
Biologie clinique – microbiologie
Génétique
02/535.46.56
@ [email protected]
Internet: www.stpierre-bru.be
407-MED
CMP SPRL
0425.974.312
Avenue J. Wybran, 45A
B. LATEFA
02/524.33.84
Anatomopathologie
Génétique
02/524.36.45
@ [email protected]
Internet: www.labocmp.be
412-MED
RODE KRUIS
VLAANDEREN
Dienst voor het Bloed
Centraal Donorlaboratorium
0406.729.809
Herestraat, 49 BTCV
3000 LEUVEN
N. CREEMERS
016/31.61.05
016/31.61.00
@ [email protected]
Internet: www. rodekruis.be
/NL/Over/Adressen/Bloedtransfusie/
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 14/19
Klinische biologie - chemie
Klinische biologie - hematologie
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
416-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
Laboratoire d'analyses
médicales Dr. J. Collard
0453.111.546
Rue du Palais, 14
4800
Verviers
Site :
419-MED
Centrum Medische Genetica
0874.619.603
Universitair Ziekenhuis
Antwerpen
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
J. HAUSMANN
087/30.60.60
Biologie clinique – microbiologie
Génétique
[email protected]
Bld de Froidmont, 14
@/
4020
Internet: www.labocollard.be
LIEGE
Prins Boudewijnlaan, 43
2650 EDEGEM
R. BERNAERTS
03/275.97.75
Klinische biologie - hematologie
Genetische onderzoeken
03/275.97.23
@ [email protected]
[email protected]
Internet: www.genetica-antwerpen.be
424-MED
Laboratorium voor
Pathologische Anatomie en
Cytologie - Sint-Augustinus
0428.651.017
Oosterveldlaan, 24
2610 WILRIJK
P. VERMEULEN
Pathologie
03/443.36.21
03/443.30.19
@ [email protected]
Internet: www.gza.be
431-MED
CHU Dinant-Godinne
0902.002.802
Laboratoire de Biologie
Clinique
Avenue du Docteur
Gaston Thérasse, 1
5530 YVOIR
L. GALANTI
Biologie clinique - chimie
081/42.32.00
Biologie clinique - hématologie
081/42.32.01
Biologie clinique - microbiologie
@ [email protected]
Génétique
Internet: www.chumontgodinne.be
433-MED
Laboratorium AZ Damiaan
Oostende
0464.564.177
Gouwelozestraat, 100
8400 OOSTENDE
G. ALLIET
059/55.35.80
059/55.35.89
@ [email protected]
Internet: www.azdamiaan.be
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 15/19
Klinische biologie - hematologie
Klinische biologie - microbiologie
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
438-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
AZ Turnhout – Campus SintJozef
0897.191.602
Laboratorium voor Klinische
Biologie
Steenweg op Merksplas,
44
2300 TURNHOUT
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
J. VERSCHAEREN
Klinische biologie - microbiologie
014/44.44.71
014/44.44.78
@ [email protected]
Internet: www.azturnhout.be
454-MED
LABO PATHOLOGIE
YPERMAN
0462.915.078
Briekestraat, 12
8900 IEPER
N. VERCOOREN / K. CRUL
Pathologie
057/35.73.50
057/35.73.59
@ [email protected]
Internet: www.yperman.net
459-MED
AZ Maria Middelares
0410.214.186
Klinisch Laboratorium
Kortrijksesteenweg, 1026
9000 GENT
Apr. H. VANHOUTEGHEM
Klinische biologie - microbiologie
09/260.69.50
09/260.50.60
Site :
@ [email protected]
Campus Sint Jozef
Internet: www.azmmsj.be
Kliniekstraat, 25
9050 GENTBRUGGE
460-MED
AZ Sint Maarten
Laboratorium Klinische
Biologie
0411.515.075
Leopoldstraat, 2
2800 MECHELEN
Apr. L. VANDEVENNE
015/30.35.90
015/30.31.11
Activiteitcentrum :
@ [email protected]
Camus Zwartzustervest
Internet: www.azsintmaarten.be
Zwartzustervest, 47
2800 MECHELEN
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 16/19
Klinische biologie - microbiologie
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
466-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
SERVICE DE BIOLOGIE
CLINIQUE – CLINIQUE
CHR MONS - HAINAUT
0405.920.056
Rue des Chaufours, 27
7300 BOUSSU
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
I. GRAY
Biologie clinique – microbiologie
065/35.59.89
Biologir clinique - chimie
065/38.59.73
Génétique
@ [email protected]
Internet: /
468-MED
LABORATOIRE DE
BIOLOGIE CLINIQUE
DES CENTRES
HOSPITALIERS
JOLIMONT
0401.793.596
Rue Ferrer, 159
7100 HAINE-SAINTPAUL
Mme. D.N. KHUU
Biologie clinique – microbiologie
064/23.40.81
Biologie clinique – chimie
064/23.36.91
Biologie clinique - hématologie
@ [email protected]
Génétique
Internet: www.jolimont.be
496-MED
Laboratorium voor
Pathologische Anatomie AZ
Groeninge
0472.222.625
Koning Albertpark, 20/11 K. DESAELE
Histologie
8500 KORTRIJK
Cytologie
056/63.41.80
056/63.41.89
@ [email protected]
Internet: /
497-MED
Clinique Saint Pierre asbl
410.508.057
Service de Bio-pathologie
médicale
Avenue Reine Fabiola, 9
1340 OTTIGNIES
C. MESTRE
010/43.72.90
Biologie clinique - microbiologie
Biologie clinique - hématologie
010/43.71.88
@ [email protected]
Internet: www.clinique-saint-pierre.be
511-MED
Pôle des laboratoires des
Cliniques Universitaires de
Bruxelles - Hôpital Erasme
0941.792.893
Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
J-M. BOEYNAEMS
Biologie clinique
02 555 34 27
Chimie
02 555 66 55
Hématologie
@ [email protected]
Internet: www.erasme.ulb.ac.be
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 17/19
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
515-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
Ziekenhuis Oost-Limburg
(ZOL) - Dienst
Pathologische Ontleedkunde
ZOL
0256.543.917
Campus Sint-Jan Schiepse Bos, 6
3600 Genk
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
E. WEVERS
Pathologie
089/32.47.52
089/32.97.81
@ [email protected]
Internet:
www.zol.be/internet/anatomo
516-MED
Klinisch Laboratorium AZ
KLINA
0434.302.850
Augustijnslei, 100
2930 Brasschaat
N. VRYDAGS
03/650.52.38
Moleculaire biologie
Moleculaire microbiologie
03/650.52.41
@ [email protected]
Internet: www.klina.be/labo
523-MED
Laboratorium Klinische
Biologie Jan Yperman
ziekenhuis
0462.915.078
Briekestraat, 12
8900 Ieper
C. DE RIDDER
Microbiologie
057/35.73.20
057/35.73.29
@ [email protected]
Internet: www.yperman.net/lkb
527-MED
Laboratorium ASZ Aalst
0432.956.728
Merestraat, 80
9300 Aalst
P. MEULEMAN
Microbiologie
053/76.49.32
053/76.49.25
@ [email protected]
Internet: www.asz-labo.be
530-MED
Hôpital Militaire Reine
Astrid - Laboratoire de
Biologie Clinique
0308.357.555
Rue Bruyn, 1
1120 Bruxelles
W. HEUNINCKX
02/264.46.51
02/264.46.54
@ [email protected]
Internet: www.hopitalmilitaire.be
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 18/19
Microbiologie CNR Anaplasme
N° de certificat
BELAC / Nr
BELAC-certificaat
/ No of BELAC
certificate
532-MED
Nom
BCE n°
Adresse
Naam
KBO nr.
Adres
Name
CBE No.
Adress
Laboratorium voor
Pathologische Anatomie
0897.191.602
Domaine d'application
Contact
Toepassingsgebied
Scope
Steenweg Op Merksplas, D. LEYSEN
44
014/44.44.77
2300 Turnhout
014/44.44.76
@ [email protected]
Internet: www.azturnhout.be
BELAC 6-014 Rev 2015.04.15 19/19
Pathologie