Konzertprogramm 2015

PROGRAMM:
Jugendorchester:
John Lennon, Paul McCartney / Arr. Robert Longfield:
Hey Jude
Arr. Paul Murtha:
The best of Queen
Stadtkapelle:
Sepp Neumayr:
Musizieren-Jubilieren
C. M. Ziehrer / Arr. Gustav Geigg:
Fesche Geister
Ouvertüre
Karol Padivy:
Lustiges Wettrennen
Musikalische Verfolgungsjagd der besonderen Art
Solisten: Stefan Bouroyen, Klemens Forstner,
Martin Gruber, Thomas Weber
Armin Kofler:
White Field
Johann Strauß / Arr. Hans Kliment:
Geschichten aus dem Wienerwald
Zithersolo: Anita Haslinger
PAUSE
Francisco Marques Neto:
O Vitinho
Portugiesischer Marsch
James Swearingen:
All Glory Told
Jacob de Haan:
Oregon
Peter Ham, Thomas Evans / Arr. Ron Sebregts:
Without you
Gesang: advocal
Udo Jürgens / Arr. Kurt Gäble:
Udo Jürgens Medley
J. Rush / G. Mende / W. Detman / M. Applegate / Arr. M. Saurer:
The Power of Love
Gesang: advocal