Linje 91 KIRUNA - RIKSGRÄNSEN

Linje 91
KIRUNA - RIKSGRÄNSEN - NARVIK
Gäller 2015-02-19 - 2015-05-17
Ändrad 2015-03-09
To-F
HÅLLPLATSER
M-O
To-F
1)
KIRUNA
KIRUNA
ABISKO Ö
ABISKO TURIST
BJÖRKLIDEN
VASSIJAURE
KATTERJÅKK
RIKSGRÄNSEN
BJÖRNFJELL
TREALDAL
LANGSTRAND
NARVIK
NARVIK
Flygplats
Busstation
Hpl E10
Hållplats E 10
HplJvg/Lanthandel
Hållplats E 10
Hållplats E 10
Hållplats Ica
Hållplats väg E10
Hållplats väg E10/E6
Hållplats väg E6/E10
Järnvägsstaion
Amfi Center
HÅLLPLATSER
Amfi Center
Järnvägsstaion
Hållplats väg E6/E10
Hållplats väg E10/E6
Hållplats väg E10
Hållplats Ica
Hållplats E 10
Hållplats E 10
Hpl Jvg/Lanthandel
Hållplats E 10
Hpl E10
Busstation
Flygplats
Lörd
Lörd
Sönd
Sönd
1)
07.05
08.15
08.20
08.30
08.50
08.55
09.00
09.05
09.15
09.20
09.35
09.45
07.05
08.15
08.20
08.30
08.50
08.55
09.00
09.05
09.15
09.20
09.35
09.45
14.00
14.20
15.30
15.35
15.45
16.05
16.10
16.15
16.20
16.30
16.35
16.55
17.00
14.00
14.20
15.30
15.35
15.45
16.05
16.10
16.15
16.20
16.30
16.35
16.55
17.00
07.05
08.15
08.20
08.30
08.50
08.55
09.00
09.05
09.15
09.20
09.35
09.45
14.30
14.50
16.00
16.05
16.15
16.35
16.40
16.45
16.50
17.00
17.05
17.25
17.30
07.05
08.15
08.20
08.30
08.50
08.55
09.00
09.05
09.15
09.20
09.35
09.45
16.15
16.35
17.45
17.50
18.00
18.20
18.25
18.30
18.35
18.45
18.50
19.10
19.15
M-O
To-F
To-F
M-O
Lörd
Lörd
Sönd
Sönd
09.05
09.10
09.25
09.30
09.50
09.55
09.57
10.00
10.20
10.30
10.35
11.50
12.00
17.45
17.50
18.00
18.05
18.25
18.35
18.37
18.40
19.00
19.05
19.10
20.10
10.20
10.25
10.40
10.45
11.05
11.10
11.12
11.15
11.35
11.45
11.50
13.05
13.15
17.45
17.50
18.00
18.05
18.25
18.35
18.37
18.40
19.00
19.05
19.10
20.10
09.35
09.40
09.55
10.00
10.20
10.25
10.27
10.30
10.50
11.00
11.05
12.20
12.30
17.45
17.50
18.00
18.05
18.25
18.35
18.37
18.40
19.00
19.05
19.10
20.10
1)
NARVIK
NARVIK
LANGSTRAND
TREALDAL
BJÖRNFJELL
RIKSGRÄNSEN
KATTERJÅKK
VASSIJAURE
BJÖRKLIDEN
ABISKO TURIST
ABISKO Ö
KIRUNA
KIRUNA
M-O
09.05
09.10
09.25
09.30
09.50
09.55
09.57
10.00
10.20
10.30
10.35
11.50
12.00
1)
17.45
17.50
18.00
18.05
18.25
18.35
18.37
18.40
19.00
19.05
19.10
20.10
1) Turen trafikeras under perioden 30 mars - 8 april 2015.
Långfredag 3 april, Annandag påsk 6 april och 1 maj trafikeras som en vardag.
Med reservation för ev ändrade flygtider.