mh 48.030.13 Oplegslot 3013 montagehandleiding

48-030.13 (7-14)
NL
Oplegslot
Informatie
U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct.
Voor een probleemloze montage en werking van dit product,
dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.
30
24
11
Toepassing
Voor naar binnendraaiende ramen en deuren, schuifdeuren en
-ramen.
Montagegereedschap (advies):
Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boor Ø 3 mm,
(speed)boor Ø 12 mm, hamer, priem/potlood.
Montageplaats
Voorkant schuifdeur
Voorkant draaideur
Zijkant schuifdeur
82
58
Inhoud verpakking
1. (1x) Slot
2. (1x)Sluithaak
3. (2x)Sluitplaat
4. (2x)Afwerkdop
5. Bevestigingsmiddelen
3
1
Montagehandleiding
4
2
A
B
C
D
E
F
Voor een probleemloze werking van dit product dient u
onderstaande instructies nauwgezet te volgen.
Montage
1 Trek de pen uit het slot 1 (figuur A ). Deze kan later teruggeplaatst worden vanaf boven- of onderzijde slot afhankelijk van montagepositie.
2 Teken de schroefgaten van het slot af met een potlood of priem (figuur B ). Boor de gaten (Ø 3 mm) voor.
3 Schroef het slot vast op de deur en dek de twee uitsparingen van het slot af met de afwerkdoppen 4 (figuur C ).
4 Steek de pen terug in het slot en markeer de positie van het pengat door met de pen een afdruk te maken in het kozijn (figuur D ). Boor vervolgens het pengat (Ø 12 mm).
5 Breng eventueel een extra ventilatiestand aan door de schuifdeur 10 cm open te zetten en een tweede pengat te boren (figuur E ). Ga hierbij te werk volgens stap 3.
6 Schroef indien mogelijk voor elk pengat een sluitplaat 3 vast (figuur F ). Voor draaideuren kan de sluithaak 2 toegepast worden.
10 cm
10 cm
48-030.13 (7-14)
FR
Serrure en applique
Informations
Vous venez d’acquérir un produit de qualité AXA. Suivez
attentivement les instructions ci-dessous afin d'assurer une
installation et un fonctionnement sans problèmes de ce
produit. 30
24
11
82
Application
Pour les portes et les fenêtres s'ouvrant vers l'intérieur, et les
portes et les fenêtres coulissantes.
Outils de montage (conseillés) :
Mètre-ruban, foreuse (sans fil), tournevis, mèche Ø 3 mm,
mèche (rapide) Ø 12 mm, marteau, poinçon/crayon.
Position de montage
Côté frontal de la porte
coulissante
Côté latéral de la porte
coulissante
58
Contenu de l'emballage
1. (1x) Serrure
2. (1x) Crochet de fermeture
3. (2x)Gâche
4. (2x) Cache de finition
5.
Systèmes de fixation
3
1
Instructions de montage
4
2
A
B
C
D
E
F
Suivez attentivement les instructions ci-dessous afin
d'assurer un fonctionnement sans problèmes de ce produit.
Montage
1 Retirez le pêne de la serrure 1 (figure A ). Ce élément peut être replacé plus tard à partir du côté supérieur ou inférieur de la serrure en fonction de la position de montage.
2 Dessinez les trous de vis de la serrure à l'aide d'un crayon ou d'un poinçon (figure B ). Préforez les trous (Ø 3 mm).
3 Vissez la serrure sur la porte et recouvrez les deux orifices de la serrure à l'aide des caches de finition 4 (figure C ).
4 Replacez le pêne dans la serrure et marquez la position du trou du pêne en faisant une empreinte dans le chambranle avec le pêne (figure D ). Forez ensuite le trou du pêne
(Ø 12 mm).
5 Réalisez éventuellement une position d'aération
supplémentaire en ouvrant la porte coulissante de 10 cm et en forant un deuxième trou de pêne (figure E ). Pour ce faire, procédez comme à l'étape 3.
6 Si possible, vissez une gâche pour chaque trou de 3 pêne (figure F ). Le crochet de fermeture peut 2 être utilisé pour les portes à charnières.
10 cm
10 cm
Côté frontal de la
porte à charnières