Tarifa de Components

TARIFA GENERAL
www.lifeinformatica.com
DE COMPONENTS
REPETIDOR WIFI
EX2700
UNITAT NAS
DS215J
Botó Connexió Segura
ANY 2015
VERSIÓ 1.0
PLACA BASE
IMPRESSORA LÀSER MONOCROM
Z97M-DS3H
P1102W + TÒNER
GBLAN
WIFI N 300Mbps
DIVENDRES 13 DE MARÇ
PROMOCIÓ LIMITADA
Fins a 12TB
WIFI
GBLAN
Port Ethernet
4 USB3.0
amb I.V.A.
amb I.V.A.
,95
* Discs durs no inclosos
se
ense iva 147,93€
amb I.V.A.
95€
Processador DualCore 800MHz · Memòria 512MB · Fins a 12TB (2x6TB)·
GBLAN, USB3.0 · USB2.0 · RAID 0,1 · DLNA, iTunes... · Compatible Windows /
Mac
AURICULARS
RATOLÍ LÀSER
GM-7700
STEELSOUND 3H v2
Control de
Volum
sense iva 78,51€
Placa Base Gigabyte Z97M-DS3H · 3100OC · HDMI · DVI · VGA · PCIE 3.0
6xSATA3 · 4xUSB3 · GBLAN · Matx
€
,90
181,90€
sense iva 82,56€
Impressora làser · Resolució màxima 1200ppp · Fins a 18ipm · Connectivitat
WIFI, USB2.0 · Inclou tòner negre extra
DISC DUR EXTERN
WD ELEMENTS
1600 DPI
Micròfon
Retràctil
Sense Fils
92mm
15mm
12
66€
1
€
,95
PROJECTOR
MS524
1ms de Resposta
Giratori i Pivotable
TB
sense iva 10
0,70€
F
FONT D’ALIMENTACIÓ
RADIX VII 700W
HDMI, Display Port,
DVI-D
19
amb I.V.A.
25€
MONITOR 3D 24’’
VG248QE
VG
20
amb I.V.A.
39,99€
99
Fins a 18ipm
P.V.P
RECOMANAT
Làser
Supraaurals
VALORATS EN
Monocrom
8
0
39,99€
29
€
6 SATA3
24
x1 ”
0
2 Antenes
P.V.P.
RECOMANAT
179€
+ TÒNER
NEGRE EXTRA
111mm
USB 3.0
TOT VALORAT EN
Altaveu
TACENS
OVUM
amb I.V.A.
3D Ready
,99
13.000:1
49,95
€
sense iva 41,28€
LIFE poblenou · C/ Bilbao, 58 | Telf. 93 303 22 24 | [email protected]
LIFE sant andreu · C/ Gran de Sant Andreu, 39 | Telf. 93 346 94 50 | [email protected]
HOTSPO
amb I.V.A.
289€
Aquí ens pots trobar:
T
LIFE casanova · C/ Casanova, 17 | Telf. 93 228 97 31 | [email protected]
sense iv
iva 49,58€
Disc Dur Extern 2.5’’ · 1 TB · USB 3.0 · Formatejat per Windows
· Compatible amb MAC (previ reformat)
902 901 532
[email protected]
/lifeinformatica
@lifeinformatica
Aquesta tarifa està impresa amb paper reciclat, lliure de clor i fabricat amb baixes emissions i a partir de boscs sostenibles i controlats. Si aquesta tarifa ja no t’és d’utilitat, comparteix-la o llença-la al contenidor de paper.
Aquesta tarifa anul·la a totes les anteriors. Els preus són vàlids fins a nova publicació de tarifa. L’IVA aplicat correspon al 21%.
Finançament subjecte a aprovació per part de l’entitat financera.
Altaveus Thundeous Bass
Control de volum/trucada
Monitor 3D de 24’’ VG248QE · 144Hz · FHD (1920x1080) · 3D
350cd/m2 · 1ms · DP, DVI, HDMI · Auriculars Asus Cerberus
de regal
Estigues informat en tot moment a través
de les nostres xarxes socials.
Novetats, video-reviews, notícies, concursos, events...
/SHOPlifeinformatica
Compatible amb PC i PS4
sense iva 230,58€
sense iva 238,84€
LIFE sepúlveda · C/ Sepúlveda, 173 | Telf. 93 390 02 90 | [email protected]
FREE
59 279€
€
800 x 600
700W
349€
Mé
és d’ 11
és
11.
1.100
1.
0 person
p
erso
rso
ones
on
ess
Més
11.100
persones
confien
confi
nfi
fien en
fie
n nosaltres.
nos
osaltres
sa ess.
Mol
Mo
oltes
oltes
ess gràc
g
àcies!
cie
cie
Moltes
gràcies!
67((/6281'+Y0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXPMDFNPP6XSUDDXUDOV
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
6,%(5,$5$:35,600LFUzIRQUHWUjFWLOLOāOXPLQDFLySHUVRQDOLW]DEOH:,10$&368 ¼
67((/6281'+Y0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXPMDFNPP&LUFXPDXUDOV ¼
6,%(5,$Y0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXP-DFNPP%ODQFR1HJUH
¼
6,%(5,$Y)URVW%OXH0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXP86%,OāOXPLQDFLy/('
¼
6,%(5,$Y+HDW2UDQJH0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXP86%,OāOXPLQDFLy/('
¼
6,%(5,$(/,7(%ODQFV0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXP86%-DFN:LQ0DF363 ¼
6,%(5,$(/,7(35,600LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXP86%-DFN:LQ0DF363 ¼
.5$.(13520LFUzIRQUHWUjFWLOXQLGLUHFFLRQDO.+]Ÿ9HUGV1HJUHV%ODQFV
¼
.5$.(13521(210LFUzIRQUHWUjFWLOXQLGLUHFFLRQDO.+]Ÿ9DULV&RORUV
¼
7,$0$70LFUzIRQXQLGLUHFFLRQDO2SWLPLW]DWVSHUDMRFV-DFNPP
¼
.5$.(10LFUzIRQUHWUjFWLOXQLGLUHFFLRQDO.+]Ÿ86%YLUWXDO
¼
.5$.(1&+520$0LFUzIRQUHWUjFWLOXQLGLUHFFLRQDO.+]Ÿ86%YLUWXDO
¼
7$&7,&'$/3+$0LFUzIRQā6R7+;ā.+]Ÿā86%MDFNPP
¼
7$&7,&'5$*(:,5(/(660LFUzIRQā$OWDYHXVPPā.+]ā86%ā%DWHULDILQVD ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
*0LFUzIRQRPQLGLUHFFLRQDOā+].+]āŸ
¼
*0LFUzIRQXQLGLUHFFLRQDOā+].+]āŸ
¼
¼
¼
5$3725+60LFUzIRQā6Rā86%ā+].+]Ÿ
¼
9(1*($1&(Y0LFUzIRQā6R'ROE\ā86%ā+]±N+]
¼
+0LFUzIRQā6R'ROE\ā6HQVHILOVā+].+]Ÿ
¼
0+0LFUzIRQā+].+]&RPSDWLEOH3&36
¼
0+0LFUzIRQāSRVLFLRQDOā&RPSDWLEOH36ā&RQWUROGHYROXP
¼
0+0LFUzIRQāSRVLFLRQDOā&RPSDWLEOH36ā&RQWUROGHYROXPā9LEUDFLy
¼
¼
¼
¼
¼
*DPHSDG;%2;VHQVHILOV$GDSWDGRU3&&RPSDWLEOHFRQVROD3&
¼
¼
¼
¼
¼
$*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQQP
¼
$.*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQQP
¼
¼
¼
$6(5,(618&/,6
$;3&0$&3636L;%2;86%LMDFNPP9DULVFRORUV
)5(4'3&0$&3636L;%2;86%LMDFNPP9LYRWRXFK
¼
3526XUURXQGÑSWLFV'ROE\'LJLWDO&RPSDWLEOH3&;%2;L3636
¼
¼
&25(L*+]ILQVD*+]0%+':QP
¼
¼
&25(L*+]ILQVD*+]0%+':QP
¼
&25(L.*+]ILQVD*+]0%+':QP
¼
);6(5,(618&/,6
);*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX:
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
¼
-2<67,&.)OLJKW6WLFN;3UR)O,JKW3DODQFDGHFRPDQGDPHQWLDFFHOHUDGRUāER ¼
7)OLJKW+27$6;-R\VWLFNERWRQVLHL[RVSURJUDPDEOHVā&RPSDWLEOH3&L36
¼
)HUUDUL,WDOLD9RODQWDPESHGDOOODUJUHFRUUHJXWā'LDO0DQHWWLQRā3&L;%2;
¼
¼
¼
¼
006+8%3257686%
¼
¼
¼
¼
¼
¼
&25(L18&/,6
&25(L.*+]ILQVD*+]0%:QP
¼
¼
&25(L.*+]ILQVD*+]0%:QP
¼
¼
¼
);8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX:
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
¼
+0+'9*$'9,6$7$86%*%/$10DW[
¼
+069*$6$7$86%*%/$10DW[
¼
+06+9*$'9,+'0,6$7$86%*%/$10DW[
¼
+0+''3+'0,'9,9*$6$7$86%*%/$10DW[
¼
¼
¼
¼
%0'++'0,'9,9*$3&,(6$7$86%0DW[
¼
+0'++'0,'9,9*$;),5(6$7$86%0DW[
¼
=0'6+2&+'0,'9,9*$3&,(6$7$86%*%/$10DW[
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
);6(5,(618&/,6
62&.(7
$'636%*%/$16$7$86%):
¼
;$8';6%*%/$16$7$86%):6XSRUWD'2/%<63',)
¼
);$8');6%*%/$16$7$86%36
¼
)$;0'6$;*%/$16$7$86%9*$'9,P$7;
¼
)$;0'+$;*%/$16$7$86%9*$'9,+'0,63',)P$7;
¼
)$;'+$;*%/$16$7$86%9*$'9,+'0,63',)
¼
¼
¼
PLQL&75/5 *DPHSDGVHQVHILOVāDXWRQRPLDILQVKFRPSWDLEOHDPE$QGURLGL3 ¼
¼
=;*$0,1*2&+'0,'9,9*$6/,;),5(6$7$86%6$7$(0. ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
62&.(79
¼
*61,3(5=2&+'0,'36/,;),5(6$7$86%6281'&25('. ¼
=;8'+2&+'0,'9,9*$6/,;),5(6$7$86%6$7$(0.,//( ¼
0$/(5HY6%*%/$16$7$3686%
¼
0$;(92);6%*%/$16$7$86%H6$7$63',)
¼
62&.(7)0
=;*$0,1**72&+'0,'9,'36/,;),5(6$7$86%6$7$(.,//( ¼
=;8'7+2&7++'0,'9,9*$6/,;),5(6$7$86%6$7$(
¼
=;*$0,1**2&+'0,'9,'36/,;),5(6$7$86%6$7$(.,// ¼
Palanca de comandament i
accelerador 10 botons · Compatible
amb Windows 8/7/Vista/XP y MAC
¼
=;*$0,1*2&+'0,'9,9*$6/,;),5(6$7$86%6$7$(0. ¼
¼
$;0$$;*%/$186%369*$'9,+'0,
¼
=1:,),2&+'0,'9,3&,(6$7$86%*%/$1:,),$&%7
¼
¼
$0,$$0*%/$16$7$86%86%9*$ā'9,ā+'0,P,7;
$00$$0*%/$16$7$86%86%9*$ā'9,ā+'0,P$7;
6$%(57227+);5HY);6%*%/$186%H6$7$63',)
¼
+1:,),+'0,'9,9*$3&,(6$7$86%:,),$&*%/$10LW[
=;8'+2&+'0,'9,9*$6/,;),5(6$7$86%6$7$(0.,//( ¼
62&.(7$0%ODFN6RFNHW''5
Turbo · 2 sticks analògics · Apte per a PC
¼
¼
62&.(7
¼
&25(L.*+]ILQVD*+]0%+':QP
=+'2&+'0,'9,9*$;),5(6$7$86%
*DPH3DGV
*;7&203$&7ā7XUERāVWLFNVDQDOzJLFVā$SWHSHUD3&
&25(L18&/,6JHQHUDFLy+$6:(//
&25(L*+]ILQVD*+]0%+':QP
);8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX:
);8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX:
62&.(7$0%ODFN6RFNHW''5
*DPH3DGV
¼
¼
¼
¼
¼
*DPH3DG
0*3&RPSDWLEOHDQGURLGL263&
¼
¼
%81*,(
)HUUDUL&KDOOHQJH5DFLQJ:KHHO9RODQWFRPSDWLEOH3&L36
¼
&25(L*+]ILQVD*+]0%+':QP
62&.(7)0)0
*DPH3DGV9RODQWV
¼
&25(L18&/,6JHQHUDFLy+$6:(//
¼
-R\VWLFNVSHUVLPXODGRUG
DYLDFLy
-2<67,&.)OLJKW6WLFN)/<'REOH7KURWWOHāERWRQVā$MXVWDEOHDODPj
&25(L*+]0%+':QP
&25(L*+]0%+':QP
¼
62&.(7$0%ODFN6RFNHW''5
*DPH3DGV
&25(L18&/,6JHQHUDFLy+$6:(//
¼
$.8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQ:QP
¼
¼
¼
'8$/&25(**+]0%*38LQWHJUDGDQP
$.8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQ:QP
¼
¼
¼
¼
62&.(7$0
DPELYD
62&.(7
¼
¼
¼
¼
$*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQQP
);6(5,(618&/,6
¼
VHQVHLYD
'8$/&25(18&/,6
'8$/&25(**+]0%*38LQWHJUDGDQP
¼
62&.(7)0
¼
$6(5,(618&/,6
¼
¼
¼
Micròfon retràctil - Control de
volum - USB/Jack Win/Mac/PS3/PS4/Android ·
il·luminació personalitzable ·
Negres o Blancs
*DPHSDG;%2;86%&RPSDWLEOHFRQVROD3&
6(03521*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQ5:
$7+/21*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQ5:
TACTIC3D RAGE WIRELESS
- Micròfon · Altaveus
50mm· 20KHz · USB ·
Bateria fins a 16h
DPELYD
DPELYD
62&.(7$0
$7+/2118&/,6
&(5(60LFUzIRQGHVPRQWDEOHā+]±.+]ā86%LMDFNPP
VHQVHLYD
VHQVHLYD
6(0352118&/,6
;8'''5[6/,;),5(6$7$86%6$7$H0
¼
;*$0,1*''5[6/,;),5(6$7$86%6$7$H0.,//(5
¼
;8':,),''5[6/,;),5(6$7$86%*%/$1:,),DF%7
¼
¼
¼
¼
62&.(7$6(03521$7+/21'8521
$OLYH.6*;6RFNHW$6L6*;9*$6,6''5$*3;P$7;
¼
¼
¼
¼
62&.(7
62&.(7
*03*,&+*%/$19*$[36[86%$8',2&DQDOV
62&.(7
%0$(%*%/$19*$'9,[86%$8',20LFUR$7;
128 ¼
¼
+0$+'0,'9,9*$6$7$86%0DW[
¼
%0*+'0,'9,9*$3&,(6$7$86%00DW[
¼
+0(+'0,'9,9*$3&,(6$7$86%00DW[
¼
=32&+'0,'9,9*$3&,(6$7$86%
¼
=.2&+'0,'9,9*$3&,(6$7$86%0
¼
=352*$0(52&+'0,'9,9*$3&,(6$7$86%0
¼
=,3/862&'3+'0,'9,9*$3&,(6$7$86%0:,),$&%7 ¼
=$2&'3+'0,'9,9*$6/,;),5(6$7$6$7$(86%0
¼
0$;,0869,,5$1*(52&6/,;),5(6$7$86%06XSUHPH); ¼
=3522&'3+'0,'9,9*$6/,;),5(6$7$6$7$(86%0
¼
=3522&'3+'0,'9,9*$6/,;),5(6$7$6$7$(:,),$&%7 ¼
0$;,0869,,+(52=2&6/,;),5(6$7$86%06XSUHPH); ¼
6$%(57227+=0$5.+'0,'36/,;),5(6$7$6$7$(86%* ¼
='(/8;(2&+'0,P'3'36/,;),5(6$7$6$7$(86%0:,), ¼
0$;,0869,,)2508/$2&[6/,[;),5('3+'0,6$7$86%:,),$& ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
62&.(79
128¼
¼
;'(/8;(''52&[6/,;),5(6$7$86%:,),$&%7
128¼
¼
5$03$*(9(;75(0''52&[6/,;),5(6$7$86%
128¼
¼
;6''52&[6/,;),5(6$7$86%0
$VVHVVRUDPHQWSHUVRQDOLW]DW$PSOLDJDPDGHSURGXFWHVLGHDOVSHUDOWHXQHJRFL6XSRUWWqFQLFDPEHVSHFLDOLVWHV
*/266$5,*$0(5
1RRE'LULJLWDSULQFLSLDQWVTXHQRDSUHQHQ)DQER\3HUVRQDTXHGHIHQVDDPRUWODVHYDSODWDIRUPDGHMRFRPDUFDSUHGLOHFWD)366RQOHVVLJOHVGH)LUVW3HUVRQ6KRRWHUMRFVGHWLUHQSULPHUDSHUVRQD
VHQVHLYD
DPELYD
',66,3$'250XOWLVRFNHW+<3(57;(92+HDWSLSHV)$1[[
¼
',66,3$'250XOWLVRFNHW+<3(5(92+HDWSLSHV)$1[[
¼
',66,3$'250XOWLVRFNHW6(LQFOzV+<3(56+HDWSLSHV)$1[[
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
00253*6RQOHVVLJOHVGH0DVLYH0XOWLSOD\HU2QOLQH5ROH3OD\LQJ*DPHMRFVGHUROHQOtQLDDPEPXOWLMXJDGRUHQPDVVD&KHDWHU&KHWR8VXDULTXHID~VGHWUXFVGLQWUHHOMRF/$*5HWUjVHQODFRPXQLFDFLyHQ[DU[D
%XJ(UURUVFDVXDOVGLQWUHHOMRF([SORLW(UURUVHPEODQWDXQEXJTXHSHUPHWDSURILWDUWHGHPLOORUHVSHUJXDQ\DU'/&'RZQORDG&RQWHQWR&RQWLQJXWSHUGHVFjUUHJD6ROVHUGHSDJDPHQWHQDOJXQVFDVRV
3$67$7Ê50,&$3.āJUāJFPā:Pž&ā$SOLFDFLy
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
',66,3$'256+85,.(15(9%+HDWSLSHV[[&)0
¼
',66,3$'25.$7$1$,9FPUSP&)0G%D
',66,3$'250XOWLVRFNHW6(LQFOzV'$5.52&.352+HDWSLSHV)$1[ ¼
',66,3$'250XOWLVRFNHW&136)FPUSPG%D
¼
¼
¼
*UDSKLF:KRUH3HUVRQHVTXHYROHQMRFVDPEJUjILFVXOWUDUHDOLVWHV'HPR(VXQDDEUHYLDWXUDGHGHPRVWUDFLy7URO(VXQXVXDULTXHWpODLQWHQFLyGHPROHVWDUDOVGHPpV
VHQVHLYD
DPELYD
0&3.LWWHFODWLUDWROtā5DWROtGSLā5HWURLOāOXPLQDFLyYHUPHOOD
¼
0.5HWURLOāOXPLQDFLyHQFRORUVā7HFOHVSURJUDPDEOHV
¼
¼
¼
¼
¼
5()5,*(5$&,Ï/Ë48,'$6(*(//$'$
.h+/(5+20XOWLVRFNHW5DGLDGLRUFP/('LQGLFDGRUWHPSHUDWXUD
¼
¼
0&3.LWWHFODWLUDWROtā5DWROtGSLā7HFODWXOWUDSOjUHWURLOāOXPLQDEOHHQFRORUVGLIHUHQWV ¼
7$57$586.H\SDGHUJRQzPLFWHFOHVSURJUDPDEOHV$QWL*KRVWLQJ
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
¼
¼
¼
25%:($9(50HFjQLF5D]HU*UHHQ.H\SDGUHWURLOāOXPLQDWWHFOHVSURJUDPDEOH ¼
%/$&.:,'2:8/70HFjQLF5$=(5*5((15HWURLOāOXPLQDFLyā0DFURVā+ ¼
128¼
%/$&.:,'2:&+520$0HFjQLF5$=(5*5((1(GLFLy(635HWURLOāOXPLQDFLy
',66,3$'250XOWLVRFNHW1+'+HDWSLSHV9HQWLODGRU[PP[PP
¼
¼
6(,'219Y0XOWLVRFNHW[9HQWLODGRUFP5DGLDGRUFPPPHVSHVVRU
¼
6(,'2100XOWLVRFNHW[9HQWLODGRUFP5DGLDGRUFPPPHVSHVVRU
¼
¼
¼
'(9$67$725.LWWHFODWUDWROtUHWURLOāOXPLQDFLyEODYDā7HFOHVPXOWLPqGLD
¼
2&7$1(.LWWHFODWUDWROtUHWURLOāOXPLQDFLySHUVRQDOLW]DEOHā$QWLJKRVWLQJ
¼
48,&.),5(7. 0HFjQLF%52:1$QWLJKRVWLQJā5HWURLOāOXPLQDFLyEODQFDā7HFOHVSURJUDPD ¼
75,**(5=0HFjQLF%52:1$QWLJKRVWLQJā5HWURLOāOXPLQDFLyEODQFDDQLYHOOVLPRGHV ¼
+0XOWLVRFNHW[9HQWLODGRUFP5DGLDGRUFPPPHVSHVVRU
DISSIPADOR Multisocket (SE2011
inclòs) HYPER 412S 8 Heat pipes
VHQVHLYD
DPELYD
*()25&((1*%''5'9,+'0,6,/(173HUILOEDL[
¼
*()25&(*7*%''59*$'9,+'0,6,/(173HUILOEDL[
¼
*()25&(*7*%''59*$'9,+'0,3HUILOEDL[
¼
¼
*()25&(*7*%''5'9,9*$+'0,6,/(173HUILOEDL[
¼
*()25&(*7*%''59*$['9,+'0,3&,H
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
+L0XOWLVRFNHW[9HQWLODGRUFP5DGLDGRUFPPPHVSHVVRU
¼
+L0XOWLVRFNHW[9HQWLODGRUFP5DGLDGRUFPPPHVSHVVRU
¼
+0XOWLVRFNHW[9HQWLODGRUFP5DGLDGRUFPPPHVSHVVRU
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
*()25&(*7*%''59*$'9,+'0,3HUILOEDL[
¼
*()25&(*7*%''5'9,+'0,9*$
¼
*()25&(*7*%''5'9,+'0,9*$
¼
*()25&(*72&*%''59*$['9,+'0,3&,H
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
129$728&+7./$QWLJKRVWLQJā6ZLWFKVPHFjQLFVKtEULGV
¼
$3(;5$:5HWURLOāOXPLQDFLyEODQFDWHFOHVSURJUDPDEOHV$QWL*KRVWLQJ
¼
*Y0HFjQLF%/$&.$QWLJKRVWLQJ86%36
¼
5$3725.5HWURLOāOXPLQDFLyYHUPHOODāWHFOHV*ā$QWL*KRVWLQJā0HPzULD.%
¼
9(1*($1&(.0HFjQLF5('UHWURLO‡OXPLQDEOHHQWHFOHVGHVLWMDGHV86%+8%
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
)25&(.86%5HVLVWHQWDO
DLJXD
¼
$,9,$260,800HFjQLF5('86%(QWUDGD6RUWLGD¬XGLR
¼
*5HWURLOāOXPLQDFLyāWHFOHV*ā$QWL*KRVWLQJā7HFOHVPXOWLPqGLD
¼
*3/860HFjQLF%52:1UHWURLOāOXPLQDFLyGHGRV]RQHVāWHFOHV*ā$QWL*KRV ¼
*()25&(*72&*%''59*$['9,+'0,3&,H
¼
*()25&(*7;2&*%''5['9,+'0,3&,H
5(*$/
¼
*()25&(*7;7L2&*%''5['9,+'0,3&,H
5(*$/
¼
*()25&(*7;7L675,;2&*%''5'9,+'0,'LVSOD\3RUW3&,H 5(*$/
¼
*()25&(*7;675,;*%''5ā'9,ā+'0,ā['LVSOD\3RUW
5(*$/
¼
*()25&(*7;675,;2&*%''5['9,+'0,'LVSOD\3RUW3&,H
5(*$/
¼
*()25&(*7;675,;2&*%''5'9,+'0,['LVSOD\3RUW3&,H
5(*$/
¼
*()25&(*7;2&*%''5['9,[+'0,
5(*$/
¼
*()25&(*7;7L2&*%''5['9,[+'0,
5(*$/
¼
*()25&(*7;2&*%''5['9,+'0,'LVSOD\3RUW
¼
5(*$/
¼
5(*$/
*()25&(*7;**$0,1**%''5['9,ā+'0,ā['LVSOD\3RUW
5(*$/
*()25&(*7;:)2&*%''5['9,+'0,['33&,H
¼
*()25&(*7;**$0,1*2&*%''5['9,+'0,['33&,H5(*$/
¼
*()25&(*7;:)2&*%''5['9,+'0,['33&,H
*()25&(*7;*%''5['9,ā+'0,ā['LVSOD\3RUW
¼
5(*$/
¼
5(*$/
*()25&(*7;**$0,1*2&*%''5['9,+'0,['33&,H
¼
*()25&(*7;7,7$1%ODFN*%''5['9,+'0,'33&,H
¼
*()25&(*7;7,7$1=*%''5['9,+'0,'33&,H
¼
*()25&(*7;2&*%''5'9,ā+'0,ā['LVSOD\3RUW
5(*$/
¼
*()25&(*7;2&*$0,1**%''5['9,+'0,'LVSOD\3RUW
5(*$/
¼
¼
¼
GEFORCE GTX970 STRIX OC 4GB
DDR5 2xDVI, HDMI,DisplayPort PCIe
Targeta gràfica ASUS GEFORCE GTX980
STRIX OC 4GB DDR5 DVI,
HDMI,3xDisplayPort PCIe 3.0
VHQVHLYD
5$'(2152&*%['9,+'0,'33&,H
128 ¼
5$'(215*%['9,+'0,'33&,H
¼
128 ¼
DPELYD
¼
5$'(215'&2&*%['9,+'0,'LVSOD\3RUW3&,H
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
VHQVHLYD
002GSL/jVHUāUHWURLOāOXPLQDFLyYHUPHOOD
¼
00GSLÑSWLFāUHWURLOāOXPLQDFLyYHUPHOOD
¼
00GSL/jVHUāUHWURLOāOXPLQDFLyHQYDULVFRORUV
¼
,03(5$725*GSLā*/jVHUā%RWRQVSURJUDPDEOHV
¼
'($7+$''(5&+520$GSLāÑSWLFāERWRQVSURJUDPDEOHVā*G
DFFHOHUDFLy
¼
7$,3$1GSLā*ā6HQVRU'8$/zSWLFOjVHUāERWRQVSURJUDPDEOHV
¼
1$*$GSL/jVHUā*ā5HVSRVWDPVāERWRQVRSWLPLW]DWVSHU002
¼
1$*$+(;GSL/jVHUā5HVSRVWDPVāERWRQVHQKH[DJRQ9DULV&RORUV
¼
0$0%$*GSLā*ā6HQVRU'8$/zSWLFOjVHUā0RGH'8$/FDEOHVHQVHILOV
¼
258%2526GSLāVHQVHILOVā*ā6HQVRU'8$/zSWLFOjVHUā*DFFHOHUDFLy
¼
*00GSLzSWLFERWRQV&RQQHFWLYLWDW86%
¼
*00;GSLOjVHUERWRQV&RQQHFWLYLWDW86%
¼
*00;GSLOjVHU&RQQHFWLYLWDW86%*+267(QJLQH3HVDMXVWDEOH
¼
$,9,$.5<3721GSLOjVHU&RQQHFWLYLWDW86%'XDO[DVVtV3HVDMXVWDEOH
¼
5$79DULVFRORUVGSL$OWDSUHFLVLy
¼
5$77(GSL$OWDSUHFLVLyJU
¼
5$79DULVFRORUVGSL$OWDSUHFLVLy$MXVWDEOHDOSDOPHOO3HVDMXVWDEOH
¼
5$70027(GSL$OWDSUHFLVLy$MXVWDEOHDOSDOPHOOJU%ODQF
¼
5$79DULVFRORUVGSL$OWDSUHFLVLy$MXVWDEOHDOSDOPHOO3HVDMXVWDEOH
¼
002GSL$FFHOHUDFLy*3HVDMXVWDEOH9DULVFRORUV
¼
5$7GSLVHQVHILOV3HVDMXVWDEOH%DWHULD%DWHULDDGGLFLRQDO
¼
¼
¼
DPELYD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
*7;/('5HWURLOOXPLQDFLyVHOHFFLRQDEOHHQWUHFRORUVā7HFOHV0XOWLPqGLD
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
¼
.$1$YFSLzSWLFERWRQV5RGDLOāOXPLQDFLySHUVRQDOLW]DGDā%ODQF1HJUH ¼
5,9$/FSLERWRQVSURJUDPDEOHVā&3,DMXVWDEOHVā,OāOXPLQDFLyD=RQHV
¼
6(16(,5$:5XEEHUL]HG%ODFNFSLOjVHUERWRQVSURJUDPDEOHV
¼
6(16(,5$:)URVW%OXHFSLOjVHUERWRQVSURJUDPDEOHV
¼
6(16(,5$:+HDW2UDQJHFSLOjVHUERWRQVSURJUDPDEOHV
¼
6(16(,FSLOjVHU)LQVDFSL$50āERWRQVSURJUDPDEOHV
¼
6(16(,:,5(/(66FSLOjVHUā)LQVDFSL$50āERWRQVSURJUDPDEOHVā ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
*GSLāERWRQVSURJUDPDEOHV
¼
*GSLā86%āERWRQVSURJUDPDEOHV
¼
*GSLāVHQVHILOVāERWRQVSURJUDPDEOHV
¼
¼
¼
¼
0,=$5GSLā86%ā*DFFHOHUDFLyā5HWURLOāOXPLQDFLyHQFRORUV
¼
¼
5$37250GSLzSWLFāERWRQVSURJUDPDEOHVā0HPzULDLQWHUQDā3HVDMXVWDE ¼
¼
¼
¼
¼
6$%5(5*%Ñ37,&GSLzSWLFā5HWURLOāOXPLQDFLySHUVRQDOLW]DEOHā3HVJ
¼
9(1*($1&(0GSLOjVHU86%ā'XDO[DVVtVā3HVDMXVWDEOHā1HJUH
¼
9(1*($1&(05*%GSLOjVHU86%ā'XDO[DVVtVā3HVDMXVWDEOH
¼
*;7:,5(/(66āGSLā6HQVH)LOVā)XQFLyGHGREOHFOLFNDPEXQDVRODSXOV ¼
*;7āGSLā3HVDMXVWDEOHā0HPzULDLQWHJUDGDSHUJXDUGDUFRQILJXUDFLRQV
¼
*;7002āGSLāERWRQVSURJUDPDEOHVāERWRQVODWHUDOV
¼
G%D'HFLEHO8QLWDWUHODWLYDXWLOLW]DGDHQO
DF~VWLFD,QGLFDHOVRUROOTXHHPHWXQDSDUHOO
&)03HXF~ELFSHUPLQXW&XELFIHHWSHUPLQXWH,QGLFDODTXDQWLWDWG
DLUHH[SXOVDWSHUXQYHQWLODGRU
0067$1'$5'[6XSHUItFLHGHWHODā%DVHGHJRPDDQWLOOLVFDQW
¼
¼
+'0,(VXQFRQQHFWRUG
jXGLRLYtGHRGLJLWDOVHQVHFRPSULPLU6HUtDHOVXEVWLWXWGHO(852&211(&725
'LVSOD\3257(VXQHVWjQGDUGGHYLVXDOLW]DFLyGLJLWDO/OLXUHGHOOLFqQFLHVLFjQRQVGHVWLQDWD3&
00&203$&7[6XSHUItFLHGXUDā%DVHGHJRPDā%DL[DIULFFLy
¼
¼
¼
¼
+'0,6XSRUWGH'ROE\7UXH+'L'76+'
'9,(VXQFRQQHFWRUGLVVHQ\DWSHUREWHQLUPj[LPDTXDOLWDWHQSDQWDOOHV/&'LSURMHFWRUV
00;/[6XSHUItFLHGXUDā%DVHGHJRPDā%DL[DIULFFLy
¼
¼
63(('5;0LWMDQD[[PP%DVHGHJRPDDQWLOOLVFDQW
¼
¼
+'0,3HUPHWHQYLDUGDGHVLYtGHR'UHVROXFLy;+'[#ISVR[#ISV
'9,'1RPqVGLJLWDO'9,$1RPqVDQDOzJLF'9,,'LJLWDOLDQDOzJLF
0067$1'$5'[6XSHUItFLHGXUDā%DVHGHJRPDā%DL[DIULFFLy
¼
¼
&21752/5;0LWMDQD[[PP%DVHGHSROLXUHWjDQWLOOLVFDQW
¼
¼
32:(55;*UDQ[[PP%DVHGHVLOLFRQDDQWLOOLVFDQW
¼
¼
VHQVHLYD
Q9,',$
19,',$48$'52.*%''5QXFOLV&8'$'9,''LVSOD\3RUW
128 ¼
19,',$48$'52.*%''5QXFOLV&8'$'9,''LVSOD\3RUW
128 ¼
19,',$48$'52.*%''5QXFOLV&8'$'9,['LVSOD\3RUW
128 ¼
DPELYD
¼
¼
¼
VHQVHLYD
$7,
$0')LUH352:ELWV*%''5[PLQL'33&,H
0*%''5['3'9,3&,H
128¼
128
¼
DPELYD
¼
¼
67((/3$'4&.PLQL[7HODDPEEDVHGHJRPD
¼
67((/3$'4&.[7HODDPEEDVHGHJRPD9DULVFRORUV
¼
67((/3$'4&.[7HODDPEEDVHGHJRPD
¼
67((/3$'+'[6XSHUItFLHGXUDā%DVHGHJRPDā%DL[DIULFFLy
¼
67((/3$''H;[7HODDPEEDVHGHJRPD
¼
00&203$&7[6XSHUItFLHGHWHODā%DVHGHJRPDDQWLOOLVFDQW
¼
DPELYD
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
¼
¼
¼
DPELYD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
5$'(215;*DPLQJ*%'9,+'0,[PLQL'33&,H
VHQVHLYD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
675,.(7(0HFjQLF.DLKO%URZQ 5HWURLOāOXPLQDFLySHUVRQDOLW]DEOHā7HFOHVPDF ¼
675,.(5HWURLOāOXPLQDFLySHUVRQDOLW]DEOHā7HFOHVSURJUDPDEOHV9DULVFRORUV
9(1*($1&(.5*%0HFjQLF5('UHWURLO‡OXPLQDEOHHQPLOLRQVHQWHFOHVGHVLWMDGHV ¼
¼
)25&(.86%$QWL*KRVWLQJ5HWURLOāOXPLQDFLyGHFRORUVā8OWUD6/,0
*2/,$7+86&RQWURO3HWLWD[[%DVHGHJRPDERUHVFRVLGHV
¼
*2/,$7+866SHHG3HWLWD[[%DVHGHJRPDERUHVFRVLGHV
¼
*2/,$7+86&RQWURO0LWMDQD[[%DVHGHJRPDERUHVFRVLGHV
¼
*2/,$7+866SHHG0LWMDQD[[%DVHGHJRPDERUHVFRVLGHV
¼
*2/,$7+86&RQWURO*UDQ[[%DVHGHJRPDERUHVFRVLGHV
¼
*2/,$7+866SHHG*UDQ[[%DVHGHJRPDERUHVFRVLGHV
¼
*2/,$7+866SHHGH[WHQGHG[[%DVHGHJRPDERUHVFRVLGHV
¼
9(638/$[PP6XSHUItFLHGREOHFDUD63(('&21752/
¼
'(6758&725[[PP%DVHJRPDDQWLOOLVFDQW$FDEDWPLFURWH[WXULW]DW
¼
0$17,&25&RVG
DOXPLQLDPEEDVHGHJRPD[[
VHQVHLYD
$/7$9(863257¬7,/6
DPELYD
VHQVHLYD
DPELYD
VHQVHLYD
DPELYD
66'9*%PP6$7$/0%V,2367/&
¼
¼
¼
¼
9*DUDQWLDGHDQ\V
6,67(0$
'$03<ā%OXHWRRWKā:ā5HVLVWHQWDO
DLJXD1RVXEPHUJLEOHā'LIHUHQWVFRORUV
¼
)/2:$OWDYHXVSRUWjWLOVDPEEOXHWRRWKLUjGLR)0
¼
%5,&.ā%OXHWRRWKā1)&ā[:ā'XUDFLyKRUHV
¼
¼
¼
¼
¼
¼
66'9*%PP6$7$/0%V,2367/&
=$OWDYHXV:506$OLPHQWDFLR86%-DFNPP&RQWUROGHYROXP
¼
6(5,(%$6,&*DUDQWLDGHDQ\V
=$OWDYHXV:506-DFNPP&RQWUROGHYROXP
¼
=$OWDYHXV:506-DFNPP&RQWUROGHYROXPLJUHXV
¼
¼
¼
¼
=$OWDYHXV:506&RQQHFWRUMDFNPP7DPDQ\PLQL9DULVFRORUV
6,67(0$
6,67(0$
¼
=$OWDYHXV[6DWqOāOLW[6XEZRRIHU:506(QWUDGDDX[&RQWUROGHYROXP
¼
=$OWDYHXV[6DWqOāOLW[6XEZRRIHU:506(QWUDGDDX[LOLDU[6Rž
¼
=$OWDYHXV[6DWqOāOLW[6XEZRRIHU:506&HUWLILFDW7+;HQWUDGHVPP
¼
¼
¼
¼
¼
66'*%6$7$/0%VZ7/&
¼
66'*%6$7$/0%VZ7/&
¼
66'*%6$7$/0%V,2360/&Q&DFKH
¼
66'*%6$7$/0%V,2360/&Q&DFKH
¼
¼
¼
¼
¼
6(5,((;75(0(352*DUDQWLDGHDQ\V
66'*%6$7$/0%VZ0/&Q&DFKH3UR
¼
¼
6,67(0$
=$OWDYHXV[6DWHOLW[6XEZRRIHU:506(QWUDGHVPXOWLSOHV
¼
=$OWDYHXV',*,7$/7+;[6DWqOāOLW[6XEZRRIHU:506&RPDQGDPHQWDGLVW ¼
¼
¼
$'$37$'256
DAMPY · Bluetooth · 3W · Diferents
colors
%/8(7227+086,&$'$37(5$GDSWDGRU%OXHWRRWKSHUDDOWDYHXVVHQVHILO
¼
¼
DPELYD
¼
¼
¼
¼
66'0;*%6$7$/0%VQP0/&,236
¼
66'0;*%6$7$/0%VQP0/&,236
¼
%;*DUDQWLDGHDQ\V
6(5,(8/75$,,*DUDQWLDGHDQ\V
=$OWDYHXV[6DWqOāOLW[6XEZRRIHU:506(QWUDGDDX[&RQWUROGHYROXP
VHQVHLYD
0;*DUDQWLDGHDQ\V
66'0;*%6$7$/0%VQP0/&,236
66'%;*%6$7$/0%V0/&,236
¼
66'%;*%6$7$/0%V0/&,236
¼
66'%;*%6$7$/0%V0/&,236
¼
66'%;7%6$7$/0%V0/&,236
¼
¼
¼
¼
¼
0;*DUDQWLDGHDQ\V
66'0;*%6$7$/0%VQP0/&,236
¼
66'0;*%6$7$/0%VQP0/&,236
¼
66'0;7%6$7$/0%VQP0/&,236
¼
¼
¼
¼
06$7$*DUDQWLDGHDQ\V
6(5,(6(92*DUDQWLDGHDQ\V
66'6(5,(6(92*%6$7$/0%V91$1''
¼
66'6(5,(6(92*%6$7$/0%V91$1''
¼
66'6(5,(6(92*%6$7$/0%V91$1''
¼
66'6(5,(6(927%6$7$/0%V91$1''
¼
¼
¼
¼
¼
P6$7$06*%6$7$/0%V,2360/&
¼
P6$7$06*%6$7$/0%V,2360/&
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
:'%/8(*%6$7$*EV5300%%8))(5
¼
:'%/$&.+''*%6$7$*EV5300%%8))(5
¼
:'%/$&.+''*%6$7$*EV5300%%8))(5
¼
:'%/8(7%6$7$*EV5300%%8))(5
¼
:'%/$&.'XDO'ULYH+''7%66'*%6$7$*EV
¼
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
:'%/8(*%6$7$*EV0%530
¼
:'%/8(7%6$7$*EV0%530
¼
¼
¼
0*DUDQWLDGHDQ\V
00;66*%6$7$/0%V,2360/&
6(5,(6352*DUDQWLDGHDQ\V
VHQVHLYD
$/80,1,86%'LVVHQ\SULPHVWLO0$&&RORUEODQF
¼
$/80,1,86%%/8(7227+FRPSDWLEOHDQGURLGEODQFRQHJUH
¼
DPELYD
¼
¼
VHQVHLYD
.86%'LVVHQ\SULPWHFOHVUHVLVWHQWV3URWHFFLyFRQWUDYHVVDPHQWV
¼
.7HFODWFRPSDFWHVHQVHIOLV8QLI\LQJ5HVLVWHQWDHVTXLW[DGHV
¼
.7HFODWFRPSDFWH5HVLVWHQWDHVTXLW[DGHV7HFOHVSODQHV&RPIRUWDEOH
¼
.62/$5VHQVHILOV%OXHWRRWK*+]8OWUD)L&zPRGH
¼
7HFODWHUJRQzPLF&20)257&859(86%
¼
¼
¼
¼
¼
.,//80,1$7('.(<%2$5'%OXHWRRWK$SWHSHU:LQGRZV$QGURLGL,26
7HFODW:('*(02%,/(%OXHWRRWK$QGURLG0$&:LQGRZVL576XSRUW7DEOHW
.VHQVHILOVā5HWURLOāOXPLQDFLyDMXVWDEOHāVHQVRUGHSUR[LPLWDWGHPDQV
¼
.31(37HFODWQXPqULF86%WHFOHV
¼
¼
7(&/$7,5$72/Ë728&+3$'
:,5(/(66&20%2:VHQVHIOLVUDWROtzSWLFāFRORUEODQF
¼
¼
'(6.7230.7HFODWFzPRGHUHVLVWHQWDHVTXLW[DGHVUDWROtzSWLF3HUILOSOD
¼
:,5(/(66&20%20.VHQVHILOVUDWROtzSWLF0(QFULSWDFLyELW$(6
¼
:,5(/(66&20%20.VHQVHILOVUDWROt5HFHSWRU8QLI\LQJ7HFOHVPXOWLPqGLD
¼
:,5(/(66.VHQVHILOV7HFODWDPEWRXFKSDGā'LVSRQLEOHHQQHJUHREODQF
¼
:,5(/(66&20%20.VHQVHILOVUDWROt5HFHSWRU8QLI\LQJ7HFOHVPXOWLPqGLD
¼
:,5(/(66&20%20.VHQVHILOVā7HFODW.UDWROt0
¼
:,5(/(66'(6.7230.5DWROt5HFHSWRU8QLI\LQJ'LVSOD\/&'
¼
DPELYD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
66'6(5,(6352*%6$7$/0%V91$1''
¼
66'6(5,(6352*%6$7$/0%V91$1''
¼
66'6(5,(6352*%6$7$/0%V91$1''
¼
66'6(5,(63527%6$7$/0%V91$1''
¼
¼
¼
¼
¼
6(5,(60;3*DUDQWLDGHDQ\V
0;3*%3&,([/0%V,236
¼
0;3*%3&,([/0%V,236
¼
0;3*%3&,([/0%V,236
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
67/0/$372366'+*%6$7$*EV530PP0/&*%
¼
67/0/$372366'+7%6$7$*EV530PP0/&*%
¼
¼
¼
81,7$76+Ë%5,'(66HULDO$7$6$7$
Teclat Alumini USB - Bluetooth 3.0
Compatible amb Android
VHQVHLYD
¼
¼
$1,0$$.7(&/$786%7(&/$608/7,0(',$
¼
/(9,6&20%27HFODWUDWROtzSWLFGSLXOWUDSULP&RPSDWLEOH:LQGRZVL0$&
¼
6$*$;7jFWLO5HWURLOāOXPLQDWVHQVHILOV
¼
¼
¼
¼
DPELYD
%$55$&8'$*%6$7$*EV5300%%8))(5
¼
%$55$&8'$7%6$7$*EV5300%%8))(5
¼
%$55$&8'$7%6$7$*EV5300%%8))(5
¼
%$55$&8'$7%6$7$*EV5300%%8))(5
¼
%$55$&8'$7%6$7$*EV5300%%8))(5
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
81,7$76+,%5,'(66HULDO$7$*EV6$7$
%$55$&8'$7%0/&*%6$7$*EV5300%%8))(5
SSD Crucial MX100 512GB 2,5"
SATA 3 (L:500MB/s) 16nm MLC
90.000 IOPS
81,7$766HULDO$7$6$7$
81,7$766HULDO$7$*EV6$7$
0LQLWHFODW%OXHWRRWKSHU3&L3DGL3KRQHWHFOHVPXOWLIXQFLy
81,7$766HULDO$7$*EV6$7$
%/8(3HUDOGLDDGLD
%/$&.$OWUHQGLPHQW
:'%/$&.7%6$7$*EV0%6WDEOH7UDF'XDO3URFHVVRU
¼
:'%/$&.7%6$7$*EV0%6WDEOH7UDF'XDO3URFHVVRU
¼
:'%/$&.7%6$7$*EV0%6WDEOH7UDF'XDO3URFHVVRU
¼
:'%/$&.7%6$7$*EV0%6WDEOH7UDF'XDO3URFHVVRU
5('(QWRUQV1$6L5$,'
VHQVHLYD
DPELYD
5$72/,16
VHQVHLYD
DPELYD
81,7$766HULDO$7$*EV6$7$
*5((1%DL[FRQVXP
5$72/,163(5$3257$7,/
0zSWLF86%GSL
¼
0zSWLF86%GSL%ODQF
¼
5;zSWLF86%36GSL1HJUH
¼
0OjVHU86%5RGDDPEGHVSODoDPHQWODWHUDO9DULVFRORUV
¼
0OjVHU86%6FUROOV~SHUUiSLGERWRQV'LVVHQ\HUJRQzPLF
¼
0zSWLF6(16(),/8QLI\LQJ$SWHSHU:LQGRZV9DULVFRORUV
¼
0OjVHU6(16(),/8QLI\LQJ&RQWUROVSURJUDPDEOHV
¼
0zSWLF6(16(),/8QLI\LQJ%OXHWRRWK%RWRQV
¼
0zSWLF6(16(),/8QLI\LQJ6FUROOV~SHUUiSLGERWRQV9DULVFRORUV
¼
7zSWLFWjFWLO6(16(),/8QLI\LQJ$SWHSHU:LQGRZV9DULVFRORUV
¼
3(5)250$1&(0;OjVHU6(16(),/'DUN)LHOG8QLI\LQJ5HFDUUHJDEOH6FUROOV~ ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
0zSWLF86%GSL9DULVFRORUV
¼
0zSWLF6(16(),/1DQR5HFHSWRU
¼
0zSWLF6(16(),/1DQR5HFHSWRU9DULVFRORUV
¼
0zSWLF6(16(),/8QLI\LQJ9DULVFRORUV
¼
0zSWLF6(16(),/1DQR5HFHSWRU([WUDSHWLW9DULVFRORUV
¼
7zSWLF6(16(),/8QLI\LQJ7jFWLO%OXHWRRWK5HFDUUHJDEOH,GHDO8OWUDERRNV ¼
$1<:+(5(0286(0;OjVHU6(16(),/'DUN)LHOG8QLI\LQJ6FUROOV~SHUUjSLG ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
:'*5((17%6$7$*EV0%G%$:0D[
¼
:'*5((17%6$7$*EV0%G%$:0D[
¼
:'*5((17%6$7$*EV0%G%$:0D[
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
:'*5((1*%6$7$*EV0%G%$:0D[
¼
:'*5((17%6$7$*EV0%G%$:0D[
¼
:'*5((17%6$7$*EV0%G%$:0D[
¼
7$0$1<
Sensor làser · Roda amb
desplaçament lateral i zoom · Varis
colors
&+'08%6$7$86%YDULVFRORUV
¼
:'5('+''7%6$7$*EV0%%8))(5
¼
:'5('+''7%6$7$*EV0%%8))(5
¼
:'5('+''7%6$7$*EV0%%8))(5
¼
:'5('+''7%6$7$*EV0%%8))(5
¼
:'5('+''7%6$7$*EV0%%8))(5
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
3853/(9LGHRYLJLODQFLD
:'3853/(+''7%6$7$*EV0%,QWHOOLSRZHUKGHYtGHR+'
¼
:'3853/(+''7%6$7$*EV0%,QWHOOLSRZHUKGHYtGHR+'
¼
:'3853/(+''7%6$7$*EV0%,QWHOOLSRZHUKGHYtGHR+'
¼
:'3853/(+''7%6$7$*EV0%,QWHOOLSRZHUKGHYtGHR+'
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
&+''8%6$7$86%QHJUDREODQFD
¼
&+''86%6$7$86%QHJUD
¼
¼
¼
¼
¼
325780'82,,FRPSDWLEOHDPEL6$7$86%GREOHVORW%RWyEDFNXS
¼
¼
74(%,'(6$7$86%QHJUD
¼
¼
7$0$1<
'2&.67$7,21
5$72/,163(5$3257$7,/
*00%OjVHUGSLVHQVHILOV%OXHWRRWK
¼
74(,'(6$7$86%$OXPLQL
¼
74(%6$7$86%$OXPLQL
¼
¼
¼
¼
&+''2&.&RPSDWLEOH+''66'86%
'2&.67$7,21
5$72/,16
Òptic SENSE FILS - Nano-Receptor - Extra
petit - Varis colors - Tamany Míni
$1,0$$0zSWLF86%DPEERWyGSL
¼
¼
$1,0$$0zSWLF86%UHWUjFWLO
¼
¼
+6%6$7%.5$&.)217$/6$7$ā&RPSDWLEOHDPE+''6$7$
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
%+16*5$9$'25$/(&725%/85$<[%'5,'9'6$7$
¼
¼
*5$9$'25$'9'“55:8/75$6/,0(;7(51$&RQQHFWLYLWDW86%
¼
61%%*5$9$'25$'9'%/85$<6$7$6/,0,17(51$
¼
6(&%*5$9$'25$'9'%/85$<6$7$6/,0(;7(51$
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
7$0$1<
VHQVHLYD
DPELYD
L+$6*5$9$'25$,17(51$'9'5:6$7$[[[[[
¼
'6$6+*5$9$'25$6/,0'9'5:&'6$7$[[[
¼
¼
¼
VHQVHLYD
+3$[FSPEQFSPFRORUā/$1:,),$'))$;ā/HFWRUWDUJHWHV
',648(7(5$,17(51$&RORUQHJUH
¼
',648(7(5$(;7(51$
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
6725(%$6,&6+''*%86%
¼
6725(%$6,&6+''7%86%
¼
6725(%$6,&6+''7%86%
¼
¼
¼
¼
DPELYD
VHQVHLYD
,035(6625$$
DPELYD
,035(6625$$
¼
¼
6(/3+<&3[SSS/$1:,),H35,17/HFWRUGHWDUJHWHV
¼
¼
:(%&$06
VHQVHLYD
DPELYD
&)RWRV0S[*UDYDILQVD[9LGHRFRQIHUqQFLHVILQVD[0LFUzIRQ
¼
&)RWRV0S[*UDYDILQVDS0LFUzIRQ
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
0)&-':[SSP%1SSP&2/25'Ò3/(;$')/$1:, ¼
¼
)272*5¬),&$
7$0$1<
:'(/(0(17+''*%86%
¼
:'(/(0(17+''7%86%
¼
:'0\3DVVSRUW8/75$+''7%86%&RPSDWLEOH86%9DULVFRORUV
¼
:'0\3DVVSRUW(/(0(176+''7%86%&RPSDWLEOH86%
¼
:'0\3DVVSRUW8/75$+''7%86%&RPSDWLEOH86%9DULVFRORUV
¼
¼
¼
¼
¼
¼
7$0$1<
&$19,2+''7%86%
¼
¼
7$0$1<
:'(/(0(176+''7%86%&RPSDWLEOH86%
¼
:'0\%RRN(66(17,$/+''7%86%&RPSDWLEOH86%
¼
:'(/(0(176+''7%86%&RPSDWLEOH86%
¼
:'0\%RRN(66(17,$/+''7%86%&RPSDWLEOH86%
¼
:'(/(0(176+''7%86%&RPSDWLEOH86%
¼
:'0\%RRN(66(17,$/+''7%86%&RPSDWLEOH86%
¼
:'(/(0(176+''7%86%&RPSDWLEOH86%
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
/$1
&)RWRV0S[*UDYDILQVDS0LFUzIRQ&RUUHFFLyG
LOāOXPLQDFLy
¼
&)RWRV0S[*UDYDILQVDS0LFUzIRQ$XWRIRFXV
¼
&)RWRV0S[*UDYDILQVDS0LFUzIRQ$XWRIRFXV&RPSDWLEOH0$&
¼
&)RWRV0S[*UDYDILQVDS0LFUzIRQzSWLFD&DUO=HLVVDPEDXWRIRFXV
¼
7$0$1<
6HDJDWH([SDQVLRQ+''7%86%
¼
6HDJDWH([SDQVLRQ+''7%86%
¼
6HDJDWH([SDQVLRQ+''7%86%
¼
¼
¼
¼
&¬0(5(6(63257,9(6'521(6
5Mpx - 720p/30fps
Digital zoom4x
microSD(max. 32GB)
7$0$1<
:'0\&ORXG+''7%86%&RPSDWLEOH86%
5(*$/$17,9,586 ¼
:'0\&ORXG+''7%86%&RPSDWLEOH86%
5(*$/$17,9,586 ¼
¼
¼
:'0\3DVVSRUW:,5(/(667%āVORW6'ā86%&RPSDWLEOH:LQGRZV9LVWDL0$& ¼
¼
:,5(/(66
Gravació fins a 720p · Micròfon ·
Fotografies a 5Mpx
766'*%86%$(6
¼
766'*%86%$(6
¼
766'7%86%$(6
¼
¼
¼
¼
5Mpx - 1080p/30fps ·
720p/60fps - microSD (fins
a 32GB)
VHQVHLYD
DPELYD
79/,9(675($0,1*)+'0LUDFDVW+'0,*%/$1:,),63',)'ROE\'76
¼
¼
+'3/$<+'0,86%KRVW+''6$7$Lā&RPDQGDPHQWā+
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
0LQL3&$QGURLG
0,1,;
0,1,;1HR;624XDG&RUHā5$0*%ā*%ā+ā[86%ā+'0,ā:, ¼
0,1,;1HR; 624XDG&RUHā5$0*%ā*%ā+ā[86%ā+'0,ā: ¼
0,1,;1HR;3/86 624XDG&RUHā5$0*%ā*%ā+ā[86%ā+'0 ¼
0,1,;1HR;+3/86 624XDG&RUHā5$0*%ā*%ā+ā[86%ā+' ¼
¼
¼
¼
¼
8Mpx - 1080p/30fps ·
720p/60fps - Digital
zoom4x · WIFI ·
microHDM
microSD(max. 32GB)
Extensor per a mòvil, per
realitzar selfies. Extensible fins
a 110cm · Bluetooth
*/266$5,,1)250¬7,&
0S[0HJDStFVHOV565jIDJXHVSHUVHJRQ*UDQ$QJXODU¬QJOHGHYLVLyPDMRUDOGHODYLVLyKXPDQDV
XWLOLW]DSULQFLSDOPHQWSHUYLVWHVSDQRUjPLTXHV,6(VWDELOLW]DGRUG
LPDWJHÑSWLF'LJLWDO3HUXQHVLPDWJHVPpVQtWLGHV
S.O 4.2.2 - Quad Core · RAM 2GB · 16GB
· H.264 · 2xUSB · HDMI · WIFI DualBand
Comandament AIR MOUSE MINIX Neo M1
per la compra de MINIX Neo X8-H
5,.20$*,&
&RPDQGDPHQW0.0LQL$PEWHFODW4:(57<LSXQWHUā%OXHWRRWKā)LQVDP
VHQVHLYD
DPELYD
¼
VHQVHLYD
VHQVHLYD
DPELYD
0'5=;VXSUDDXUDOVKHDGVHWN+]G%ŸFDEOHP5RVD
¼
¼
&;LQHDU+]N+]G%ŸFDEOHP
¼
+'FLUFXPDXUDOVKHDGVHW+]N+]G%ŸFDEOHP
¼
+',,VXSUDDXUDOVKHDGVHW+]N+]G%ŸFDEOHP
¼
¼
¼
¼
$85,&8/$56
¼
DPELYD
VHQVHLYD
DPELYD
3&PLFURDMXVWDEOHDPEFDQFHODFLyGHVRUROOLRQRIIPFRQWUROGHYROXP
¼
+PLFURDMXVWDEOHDGUHWDRHVTXHUUDDPEFDQFHODFLyGHVRUROOP
¼
¼
¼
¼
¼
$85,&8/$560,&5Ñ)21
3&PLFURDMXVWDEOHDPEFDQFHODFLyGHVRUROOLRQRIIPFRQWUROGHYROXP86 ¼
+PLFURDMXVWDEOHDPEFDQFHODFLyGHVRUROOP86%jXGLRPpVQtWLG
¼
0,&5Ñ)216
%$'Ë$
%$'Ë$
763&380DUYHOO*+]0%''5[86%[86%H6$7$*%/$1
¼
¼
%$'Ë(6
128¼
'6&38*+]0%''586%H6$7$*%/$1'/1$
763&380DUYHOO*+]0%''5[86%[86%H6$7$*%/$1
¼
76'XDO&RUH)UHHVFDOH*K]0%''5[86%[*%/$1H6$7$+RW6ZDS ¼
76$50&RUWH[$'XDO&RUH*+]*%''5[86%[*%/$1+RW6ZDS ¼
76,QWHO'XDO&RUH*+]*%DPSOLDEOH*%[86%[86%[*%/$1+'0 ¼
¼
¼
¼
¼
%$'Ë(6
76'XDO&RUH)UHHVFDOH*K]0%''5[86%;*%/$1H6$7$+RW6ZDS ¼
76$50&RUWH[$'XDO&RUH*+]*%''5[86%[*%/$1+RW6ZDS
¼
76,QWHO*+]*%''5DPSOLDEOH*%[86%[86%[*%/$1+'0,+ ¼
'16/+'')LQVD7%&38*+]86%*%/$15$,'0\'OLQN&ORXG
'6-&380+]0%''586%*%/$1
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
%$'Ë(6
'6VH&380+]0%''586%*%/$1'/1$
¼
'6-'XDO&RUH0+]0%''586%*%/$1'/1$
¼
'6'XDO&RUH*+]0%''586%*%/$1'/1$
¼
'6'XDO&RUH*+]*%''586%H6$7$[*%/$1'/1$6&6,
¼
'63OD\'XDO&RUH*+]*%''586%H6$7$*%/$1'/1$
¼
7<5,21FLUFXPDXUDOKHDGVHW+]N+]ŸFDEOHP%ODQFR1HJUH
¼
85%$1%OXHWRRWKā%DWHULDUHFDUUHJDEODDPEDXWRQRPLDILQVDKRUHVā9DULVFRORUV
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
$5&+26%DUUHW$XULFXODU%OXHWRRWK
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
48$'521(1$12FDQDOV*+]ā0XOWLURWRUāPRWRUVā%DWHULD9P$KāJ
¼
48$'521((92FDQDOV*+]ā0XOWLURWRUāPRWRUVā%DWHULD9P$K
¼
¼
¼
128
¼
67$5==$PEVLOHQFLDGRULWUtSRGH$FDEDWSURIHVVLRQDO
¼
¼
066HQVLELOLWDWG%ā5HVSRVWDGHIUHTqQFLD±+]
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
0,1,'521(52//,1*63,'(5)LQVDPā$SSJUDWXwWDā%OXHWRRWKā3HVJ
¼
¼
¼
¼
%$'Ë(6
'66OLP+''&38*+]0%''586%H6$7$*%/$1'/1$
¼
'6-'XDO&RUH*+]0%''586%*%/$1'/1$
¼
'6'XDO&RUH*+]*%''586%[*%/$1'/1$
¼
'63OD\'XDO&RUH*+]*%''586%*%/$1'/1$
¼
'64XDG&RUH*+]*%''586%[*%/$1'/1$
¼
'521(-803,1*6802)LQVDPā$SSJUDWXwWDā:,),ā&jPDUDJUDQDQJXODU ¼
0e6'(%$'Ë(6
5HDG\1$6+'')LQVD7%&38*+]86%*%/$15$,'
128 ¼
¼
'6+''4XDG&RUH*+]*%''586%[*%/$1'/1$
¼
'6+''4XDG&RUH*+]*%''586%[*%/$1'/1$
¼
¼
¼
*/266$5,,1)250¬7,&
&LUFXPDXUDOV(QYROWHQWRWDOPHQWO
RUHOODLDwOOHQGHO
H[WHULRU6XSUDDXUDOV&REUHL[HQODPDMRUSDUWGHOSDYHOOyDXGLWLX,QWUDXULFXODUV'HODPLGDG
XQERWy(VSHQJHQGHODRUHOODRV
LQWURGXHL[HQGLQV
0\&ORXG(;+''&38*+]0%86%[*%/$1'/1$,6&,33
128¼
¼
GHOFDQDOGHO
RwGDLQHDULDwOOHQGHOH[WHULRU,PSHGjQFLDeVODUHVLVWqQFLDDOSDVGHODFRUUHQWHOqFWULFD$PHQRULPSHGjQFLDPDMRUYROXPG%8QLWDWDPEODTXqHVPHVXUDODLQWHQVLWDWGHOVR
0\&ORXG(;+''&38*+]0%86%[*%/$1'/1$)7333
128¼
¼
0pVGHFLEHOV PDMRUYROXPGHOVR)UHTqQFLDeVHOUDQJGHVRQVTXHSRWSURGXwUO
DXGLzIRQ(VPHVXUDHQKHUW]V+]LFRPSUqQGHVGHOHVIUHTqQFLHVPpVDOWHVILQVDOVEDL[RVPpVJUHXV
VHQVHLYD
DPELYD
VHQVHLYD
DPELYD
5287(51(875(
,035(6625(6'
3586$L5HVVROXFLyPD[PLFUDVāYHORFLWDWPD[PPVājUHDGHWUHEDOO[ ¼
:,7%2;5HVVROXFLyPD[PLFUDVāYHORFLWDWPD[PPVājUHDGHWUHEDOO[[ ¼
¼
¼
(6&¬1(56'
6(16(HVFjQHUGHPjājUHDGHWUHEDOO[PPāVRIWZDUHLQFOzV
¼
¼
-15:,),Q0ESV[/$1
೼
-:15:,),Q0ESV[/$1DQWHQHV
೼
35:,),Q0ESV[/$1y7DPDQ\GHEXW[DFDy3RUWDEOH
೼
5:,),$&0ESV[*%/$1[:$1[86%
೼
5:,),$&0ESV[*%/$186%
೼
5:,),$&0ESV[*%/$1[86%
೼
51LJKWKDZN:,),$&
0ESV [*%/$1[86%[86%y$QWHQHVy'XD ೼
Ressolució max. 50 micras · velocitat max.
80mm/s · àrea de treball 210x297x200mm
*/266$5,,1)250¬7,&
51LJKWKDZN[:,),$&
0ESV[*%/$1[86%y$QWHQHVy4XDG&RUH
೼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
02'(05287(5
5HTXHUHL[PXQWDWJHLFDOLEUDWSHUSHUVRQDOTXDOLILFDW
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
DPELYD
7/:513RUWDEOH:,),Q0ESV[/$186%
೼
7/:51':,),Q0ESV0,02[/$1$QWHQHVH[WUD±EOHV
೼
$5&+(5&L:,),$&0ESV[/$1y[86%y[DQWHQHVLQWHUQHV
೼
7/:51':,),Q0ESV[*%/$1$QWHQHVH[WUD±EOHV
೼
$5&+(5&:,),$&0ESV[*/$1y[:$1y[86%y[DQWHQHV
೼
¼
¼
¼
¼
¼
5287(5*8076+'63$
7/053RUWDEOH**:,),Q0ESV$GPHWIXQFLµ$3
೼
7/05**:,),Q0ESV[/$1$QWHQHVH[WUD±EOHV
೼
¼
¼
02'(05287(5
'$'6/:,),Q0ESV[/$1
೼
':,),$&0ESV[*%/$1[:$1[86%
೼
'$'6/:,),$&0ESV[*%/$1[86%
೼
¼
¼
¼
5287(5**
/,'(5HVROXFLy[ERWRQV(=G
HVFDQHMDGDFzSLDFRUUHXL3')
VHQVHLYD
5287(51(875(
0%515RXWHUGHVREUHWDXODy$GPHW+63$+63$*y86%y[/$1
೼
$&6(86/7(*+63$+63$*yPLFUR86%y6,0LPLFUR6'y%DWHULDP$K
೼
¼
¼
7/:1$'6/:,),Q0ESV[/$1
೼
$5&+(5'$'6/:,),$&0ESV[*%/$1y[86%
೼
¼
¼
06+683$'/0ESV8/0ESV86%$FFHSWDWDUJHWHV6,0LPLFUR6 ¼
¼
02'(0*
02'(05287(5*0L)L
0+63$*$FFHSWDWDUJHWHV6,0$XWRQRPLDILQVDKRUHV
¼
¼
¼
¼
¼
¼
%$/$1&(-$'25'(&‚55(*$
7/57ILQVD[:$1[/$1
VHQVHLYD
5287(51(875(
DPELYD
¼
¼
7/368$GDSWDGRU86%/$1
೼
7/:368$GDSWDGRU86%E:,),EJILQVD0ESV
೼
VHQVHLYD
DPELYD
'HVNMHW[GSLFDUWXW[RVLSP%1LSP&2/25
¼
¼
57$&8:,),$&0ESV[*%/$1[86%&RPSDWLEOH'':57
VHQVHLYD
3,;0$,3[GSLFDUWXW[RVLQGLSP%1LSPFRORU
DPELYD
35202&,ϼ
¼
¼
¼
/DVHU-HW352&3Y[āSSP%1SSP&2/25ā&RPSDWLEOH:LQGRZV0 ¼
¼
¼
/DVHU-HW3523:[āSSPā:,),
¼
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
+/[SSPā&RPSDWLEOH:LQGRZV0DF/LQX[
¼
+/:[āSSPā:,),EJā&RPSDWLEOH:LQGRZV0DF/LQX[
¼
+/:[āSSPā:,),EJā&RPSDWLEOH:LQGRZV0DF/LQX[
¼
¼
¼
¼
&2/25
0212&520
01'[SSSāSSPā/$1'Ò3/(;
VHQVHLYD
DPELYD
'HVN-HW[LSPEQLSPFRORU
¼
'HVN-HW[LSPEQLSPFRORUā:,),
¼
¼
¼
¼
¼
'(6.-(76(5,(6*DPDGRPqVWLFD
2)),&(-(76(5,(6*DPDRILFLQD
[LSPEQLSPFRORU)$;$')
¼
[LSPEQLSPFRORUā)$;$')'83/(;:,),
¼
3UHPLXP[LSPEQLSPFRORUā/$1:,),$'))$;'Ò3/(;8VE+RV ¼
[LSPEQāFRORUā/$1:,),1
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
0*[SSSLSPEQLSPFRORU;DVVtVJULV
¼
0*[SSSLSPEQLSPFRORU:,),
¼
0*[SSSLSPLSPFRORU'Ò3/(;:,),
¼
0*[SSSLSPEQLSPFRORU'Ò3/(;:,),/HFWRUGHWDUJHWHV
¼
0*[SSSLSPEQLSPFRORU:,),
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
WIFI AC 600+1733Mbps
5xGBLAN 2xUSB3.0 · 4
Antenes · QuadCore
WIFI AC 1200Mbps
4xGLAN · 1xWAN ·
2xUSB · 6x antenes
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
:1535HSHWLGRUGHSDUHW:,),10ESV%RWµFRQQH[LµVHJXUD
೼
(;5HSHWLGRUGHSDUHW:,),10ESV%RWµFRQQH[LµVHJXUDy$QWHQHV([WHUQHV
೼
:15375HSHWLGRU:,),10ESV[/$1
೼
:13XQWG
DFF«V:,),10ESV[/$1
೼
:1535HSHWLGRUGHSDUHW:,),10ESV(QGROO$GGLFLRQDO
೼
:1535HSHWLGRU:,),'XDO%DQG10ESV[/$1
೼
379$GDSWDGRU0LUDFDVWLQWHO:,',:,),'LUHFWy:,),1'XDO%DQGy6RUWLGDS
೼
(;5HSHWLGRU:,),$&0ESV[*%/$1
೼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
*$0$352)(66,21$/
3,;0$0*6(5,(6*DPDGRPqVWLFD
(19<6(5,(6
(19<[LSPEQLSPFRORUā:,),
)$;02'(0
0212&520
/DVHU-HW3523[āSSPā&RPSDWLEOH:LQGRZV0DF
/DVHU-HW3523:[āSSPā:,),721(5
¼
86%.(0)D[0´GHP.H[WHUQSHU86%
3,;0$,3 [GSLFDUWXW[RVLQGLSP%1LSPFRORU:,),'XSOH[& ¼
0212&520
೼
0*FDUWXW[RVLQGLSPEQLSPFRORU'Ò3/(;/$1:,),,PSUHVVLyGHGLVFV ¼
1$1267$7,21/2&20ILQVD0ESV[0,02'XDOG%L$7+(526
೼
81,),$3/RQJ5DQJH3XQWG
DFF«V1DPE32('HSDUHWVRVWUH
೼
1$1267$7,210ILQVDP:DSWDGRU'XDOG%L32($7+(526
೼
1$12%($0$&ILQVD0ESVyG%Ly32($7+(526
೼
81,),$32XWGRRU3XQWG
DFF«V1DPE32(3HUH[WHULRUV
೼
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
VHQVHLYD
DPELYD
7/32(.,7,QMHFWRU6SOLWWHU32(Y'&ILQVDP
೼
7/:$5(5HSHWLGRUGHSDUHW1DPELQGLFDGRUGHVHQ\DO
೼
7/:$1'3XQWG
DFF«V132(LQFO´V[/$1$QWHQDG%LGHVPXQWDEOH
೼
7/:$5(5HSHWLGRU1$QWHQHV0,02GHVPXQWDEOHV
೼
7/:$5(5HSHWLGRUGHSDUHW1DPELQGLFDGRUGHVHQ\DOy3DVV7KURXJK
೼
7/:$1'3XQWG
DFF«V132(LQFO´V0,02$QWHQHVG%LGHVPXQWDEOHV
೼
5(5HSHWLGRUGH3DUHW'XDO%DQG$&
೼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
53$&5HSHWLGRUGHSDUHW:,),$&0ESV[/$1,QGLFDGRUGHVH³DO
೼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
7/:11$GDSWDGRU86%1$12:,),1ILQVD0ESV
೼
7/:11$GDSWDGRU86%:,),10ESV;LS$WKHURV
೼
¼
¼
3,;0$0;6(5,(6*DPDRILFLQD
0;SSSLSPEQLSPFRORU)$;$')
¼
0;SSSLSPEQLSPFRORU'Ò3/(;$'))$;:,),/$17)7
¼
0;LSPEQLSPFRORU'Ò3/(;$')'Ò3/(;)$;:,),/$1,PSUHVVLyGHG ¼
¼
¼
¼
*$0$2),&,1$
0)&-':LSPEQLSPFRORU'83/(;)$;:,),/$17)7
Impresora BROTHER MFCJ5320DW 12ipm b/n 9ipm color
DUPLEX/FAX/WIFI/LAN/TFT
¼
¼
$'$37$'25686%
$'$37$'25686%
:1$0$GDSWDGRU86%1$12:,),10ESV
೼
:1$$GDSWDGRU86%:,),10ESV
೼
:1$$GDSWDGRU86%:,),10ESV
೼
:1$0$GDSWDGRU86%0,1,:,),10ESV
೼
$$GDSWDGRU86%$&0ESV0ESV
೼
¼
¼
¼
¼
¼
$'$37$'2563&,
7*$GDSWDGRUGH[DU[D*,*$%,73&,
೼
7/:11'$GDSWDGRUGH[DU[D:,),Q0ESV3&,
೼
7/:11$GDSWDGRUGH[DU[D*,*$%,73&,
೼
¼
¼
¼
$'$37$'2563&,(;35(66
$'$37$'25686%'
$/7$327Š1&,$
$GDSWDGRU86%P:$17(1$201,G%L;LS57//
೼
¼
7*$GDSWDGRUGH[DU[D*,*$%,73&,([SUHVV
೼
7/:11'$GDSWDGRUGH[DU[D:,),Q0ESV3&,([SUHVV
೼
¼
¼
೼
¼
$:861+$GDSWDGRU86%:,),:$17(1$2PQLG%L;LS57
೼
8%'217$GDSWDGRU86%:,),:$QWHQD'LUHFFLRQDOG%LSHUH[WHULRUV
೼
¼
¼
32(
7/32(,QMHFWRU932(6SOLWWHU999
VHQVHLYD
$'$37$'2563&,(;35(66&RPSDWLEOHORZSURILOH
DPELYD
&2/25
&/;)1GSLSSPEQSSPFRORU/$1)$;$')'LVSOD\/&'
¼
3&(1$GDSWDGRU3&,([SUHVV:,),ILQVD0ESV
೼
3&(1$GDSWDGRU3&,([SUHVV:,),ILQVD0ESV'REOHDQWHQD
೼
¼
¼
¼
*/266$5,,1)250¬7,&
$'$37$'25686%'
$/7$327Š1&,$
Impresora Brother DCP-1510
2400x600ppp 20ppm b/n
0212&520
73/,1.7/$17&/$QWHQD2PQLGLUHFFLRQDOG%
¼
DPELYD
¼
&<%(5%$-7$QWHQD<$*,GELDPEFDEOH60$GHPWR71&ƒ[ƒ
¼
DPELYD
¼
3SS3XQWVSHUSRO]DGDHQDQJOqV'3,eVXQDXQLWDWGHPHVXUDSHUUHVROXFLRQVG
LPSUHVLy6RQHOVSXQWVLQGLYLGXDOVGHWLQWDRWRQHUTXHSRGHQSURGXwUHQXQHVSDLOLQHDOG
XQDSRO]DGD$PpVSSSPDMRUUHVROXFLy
73/,1.7/$17&$QWHQD2PQLGLUHFFLRQDOG%%DVH&DEOHP
¼
¼
&<%(5%$-7$QWHQD3ODIyGELFRQQHFWRU1ƒ[ƒ
¼
¼
,SP,PSUHVLRQVSHUPLQXWeVO
HVWjQGDUGGHPHVXUDGHOHVLPSUHVLRQV,62VHJRQVQRUPDWLYD,62,(&3SP3jJLQHVSHUPLQXW(VXQDXQLWDWGHPHVXUDGHYHORFLWDWG
LPSUHVLyQRHVWDQGDULW]DGD
,17(5/,1($QWHQD3ODIy'LUHFFLRQDOG%60$R0&
¼
¼
&<%(5%$-7$QWHQD3ODIyGEL*K]FRQQHFWRU1ƒ[ƒ
¼
¼
&<%(5%$-7$QWHQD3ODIyGELFRQQHFWRU1)HPHOODR60$ƒ[ƒ
¼
¼
&<%(5%$-7$QWHQDRPQLGLUHFFLRQDOGEL*K]FRQQHFWRU1ƒ[ƒ
¼
¼
'&3[SSSSSPEQ
¼
0)&/':[SSSLSPEQ:,),)$;'83/(;7)7
¼
¼
¼
VHQVHLYD
VHQVHLYD
*/266$5,,1)250¬7,&
G%L8QLWDWGHPHVXUDG
XQDDQWHQDTXHLUUDGLDODSRWqQFLDUHEXGDG
XQGLVSRVLWLXDOTXHKDHVWDWFRQHFWDGD32(6yQOHVVLJOHV3RZHU2YHU(WKHUQHWLVLJQLILFDTXHHOGLVSRVLWLXV
DOLPHQWDHOqFWULFDPHQWSHUODLQIUDHVWUXFWXUD/$1
VHQVHLYD
VHQVHLYD
DPELYD
)66:,7&+SRUWV/$1
¼
)66:,7&+SRUWV/$1
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
*66:,7&+SRUWV*%/$1
¼
*66:,7&+SRUWV*%/$1
¼
*66:,7&+SRUWV*%/$1&DL[DPHWjOāOLFD
¼
*6((66:,7&+3526$)(3/86SRUWV*,*$%,7
¼
-)66:,7&+3526$)(SRUWV/$1(QUDFNDEOH9/$1
¼
-)66:,7&+3526$)(SRUWV/$1(QUDFNDEOH9/$1
¼
*66:,7&+352)6$)(SRUWV*%/$19/$1
¼
-*66:,7&+3526$)(SRUWV*%/$1.LWGHPXQWDWJH5$&.9/$1
¼
VHQVHLYD
DPELYD
7/6)'6:,7&+SRUWV/$1
¼
7/6)'6:,7&+SRUWV/$1
¼
7/6*'6:,7&+SRUWV*%/$1
¼
7/6)'6:,7&+SRUWV/$1
¼
7/6*'6:,7&+SRUWV*%/$1
¼
7/6)'6:,7&+SRUWV/$16REUHWDXOD(QUDFNDEOH
¼
7/6*6:,7&+SRUWVHQUDFNDEOH*%/$1
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
6:,7&+32(
7/6)36:,7&+SRUWV/$1DPESRUWV3R(
¼
7/6*36:,7&+SRUWV*%/$1DPESRUWV3R(
¼
¼
¼
6XSRUWSDUHWDUWLFXODW/&'9(6$%UDoFP0$;.J
¼
6XSRUWSDUHWDUWLFXODW/&'9(6$%UDoFPDFP0$;.J
¼
6XSRUWSDUHWDUWLFXODW9(6$%UDoFPDFP0$;.J
¼
DPELYD
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
VHQVHLYD
637(6XSRUWXQLYHUVDOGHSURMHFWRUSHUDOVRVWUH
¼
6XSRUWSDUD/&'SHUDVRVWUH9(6$0D[.J
¼
6XSRUWSHUD/&'SHUDVRVWUH9(6$0D[.J
¼
DPELYD
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
&,17,4+',36[FGPQLYHOOV+'0,86%
¼
&,17,4+'728&++,36[FGP'9,9*$
¼
&,17,4+'+,36[FGP['9,'LVSOD\3RUW9*$
¼
¼
¼
¼
&,17,4
7$8/(7(6
,QWXRV3(1āQLYHOOVGHSUHVLyā[[PPā:,),RSFLRQDO
¼
,QWXRV3(1728&+6āQLYHOOVGHSUHVLyā7jFWLOā[[PPā:,),RSFLRQDO
¼
,QWXRV0$1*$āQLYHOOVGHSUHVLyā7jFWLOā,QFORX0$1*$678',2ā:,),RSFLRQDO
¼
,QWXRV3(1728&+0āQLYHOOVGHSUHVLyā7jFWLOā[[PPā:,),RSFLRQDO
¼
,QWXRV3523(1728&+6āQLYHOOVGHSUHVLyā7jFWLOā[[PPā7RXFK5LQJā: ¼
,QWXRV3523(1728&+0āQLYHOOVGHSUHVLyā7jFWLOā[[PPā7RXFK5LQJā: ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
$&&(6625,6
&67</863(16W\OXVSHUGLVSRVLWLXVFDSDFLWLXVDPEIXQFLyEROtJUDI
¼
:,5(/(66.,73DVDODWHYDWDXOHWDJUjILFD86%D:,5(/(66
¼
¼
¼
6:,7&+*,*$%,7/$1*(67,21$%/(
*67SRUWV*%/$19/$14R66ORWV6)3.LWGHPXQWDWJH5$&.
¼
*67SRUWV*%/$19/$14R66ORWV6)3.LWGHPXQWDWJH5$&.
¼
¼
¼
6:,7&+32(
*63(3526$)(3/86SRUWV*%/$1DPE32(9/$1
¼
*673(86*HVWLRQDEOHā*%/$1āSRUWV32(VIS9/$1,*0632),6+
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
;$9%.LWXQLWDWVSRUWy1$12
೼
;$9%.LWXQLWDWVy(QGROODGGLFLRQDO[*%/$1
೼
¼
¼
3/&0ESV
SWITCH PROSAFE
PLUS 8 ports GIGABIT
- VLAN
1024 nivells de presió · Tàctil · Inclou
MANGA STUDIO 4 · WIFI opcional
2048 nivells de presió · Tàctil ·
320x208x12mm ·TouchRing · WIFI
3/&0ESV
3/&0ESV$0%:,),
;:1%.LWXQLWDWV:,),y1$12
2)(57$ ೼
¼
7/3$8QLWDW
¼
7/3$.,7.LW8QLWDWV
¼
7/3$3.,7.LW8QLWDWVā(QGROO$GGLFLRQDO
¼
7/3$3.,7.LW8QLWDWVā(QGROO$GGLFLRQDOā[/$1&DGDVFXQ
¼
7/3$37.,7.LW8QLWDWVā(QGROO$GGLFLRQDO
¼
¼
¼
¼
¼
¼
3/&0ESV$0%:,),
7/:3$.,7$FFHVV3RLQW.LWXQLWDWV:,),/$1
7/:3$.,7.LWXQLWDWVā:,),(QGROO$GGLFLRQDO
7/:3$3.LWXQLWDWVā:,),(QGROO$GGLFLRQDOā[/$1
7/:3$7.LWXQLWDWVā:,),(QGROO$GGLFLRQDO
Kit 2 unitats WIFI 500Mbps + Endoll
Addicional · 3xLAN
VHQVHLYD
¼
¼
128 ¼
¼
¼
¼
¼
¼
18&'1)<.+'XDO&RUH1*+]ā+'*UDSKLFVā*%/$1:,),ā+'0,
¼
18&18&L5<+L8*+]ā,QWHO+'*UDSKLFVā*%/$1:,),DFāPLQL+'0, ¼
18&':<.+L8*+]ā+'ā*%/$1PLQL+'0,'3[86%
¼
18&18&L5<+L8*+]ā,QWHO+'*UDSKLFVā*%/$1:,),DFāPLQL+'0, ¼
¼
¼
¼
¼
¼
18&'&+<(L8*+]ā+'*UDSKLFVā*%/$1+'0,'3[86%[86 ¼
18&18&L5<+ L8*+]ā,QWHO+'*UDSKLFVā*%/$1:,),DFāPLQL+'0, ¼
18&18&L5<.L8*+]ā,QWHO+'*UDSKLFVā*%/$1:,),DFāPLQL+'0, ¼
DPELYD
VHQVHLYD
7(/()21,$,3
DPELYD
*%%;%7'XDO&RUH1*+]ā+'*UDSKLFVā*%/$1:,),%7+'0 ¼
%;L+,QWHO&RUHL8*+]ā,QWHOā*%/$1:,),%7+'0,PLQ ¼
%;L+,QWHO&RUHL8*+]ā,QWHOā*%/$1:,),%7+'0,PLQ ¼
DPELYD
0RG%0 0LQL3&&380+]ā0%5$0ā[86%+'0,/$1ā6ORWPLFUR6'ā ¼
0RG% 0LQL3&&384XDG&RUH0+]ā*%5$0ā[86%+'0,/$1ā6ORWPLFUR6' ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
',6&06$7$
*%%;,&RUHL8*+]ā,QWHOā*%/$1:,),%7+'0,PLQL'3 ¼
',6&06$7$
VHQVHLYD
VHQVHLYD
',6&
18&':<.L8*+]ā+'*UDSKLFVā*%/$1PLQL+'0,'3
&¬0(5(6,3
DPELYD
',6&
%;L5&RUHL5*+]ā,QWHO,ULV3URā*%/$1:,),%7ā+'0,āP¼
¼
¼
DualCore N2820 (2,40GHz) · HD Graphics ·
GBLAN/WIFI · HDMI
¼
¼
$&&(6625,6
7(/Ê)2192,3$1$/Ñ*,&,6(16(),/6&,3
',h51$/$1:,),1
'&6/[ISV/$1:,),10LFUzIRQ
¼
¼
¼
¼
12&7851(6/$1:,),1
'&6/[ISV,5/('0LFUzIRQ
¼
'&6/[ISV,5/('3,5+0LFUzIRQ6ORW0LFUR6'5(*$/0LFUR6' ¼
'&6/[ISV%$%<&$0(5$$PEP~VLFD&RQWUROWHPSHUDWXUD
¼
'&6/[ISV6HQVRUGH0RYLPHQWS
¼
'&6/[ISV[,5/('$OWDYHX0LFUzIRQ0LFUR6'
¼
¼
¼
¼
¼
¼
63$&219(57,'25'(7(/Ê)216$1$/Ñ*,&6$92,3
¼
63$7(/()21292,3/,1,$(7+(51(7
¼
63$7(/()21292,3$0%3$17$//$/,1,(6(7+(51(7
¼
¼
¼
¼
$,5&$09,6,213R(*UDYDFLy+0S[SPP)
¼
¼
$'$37$'25(1'2//86%
¼
&$,;$75$163$5(171(*5(%/$1&$[[PP
¼
7$5*(7$6'3,266LVWHPDRSHUDWLXLQVWDOāODWDODWDUJHWD
¼
¼
¼
¼
CPU 700MHz · 512MB RAM · 4xUSB2.0
HDMI, LAN · Slot microSD · 85.6x53.99
VHQVHLYD
DPELYD
VHQVHLYD
DPELYD
&%71$1286%D%OXHWRRWK
¼
¼
¼
¼
&6$7$,886%D6$7$,'(FRPSDWLEOHDPEL
¼
¼
¼
¼
¼
&86%3:5.,7$HQGROOFRW[HD$9FRQQHFWRUVYDULDWV
¼
$'$37$'25686%
$'$37$'2563&,
&,SRUWV86%H[WHUQVLQWHUQ
¼
&,%SRUWV),5(:,5(H[WHUQVLQWHUQ
¼
&,36(53$5SRUWV56SRUWSDUDOāOHO
¼
$'$37$'2563&,(;35(66
&86%(;,SRUWV86%LQWHUQVLQWHUQ
¼
&6$7$(;,SRUWVH6$7$SRUWV6$7$LQWHUQV
¼
+8%6
VHQVHLYD
5(352'8&72503581*%$PEFOLSG
DOXPLQLā9DULVFRORUV
$'$37$'256'(&255(17
&86%&$5FRW[HD86%$9
¼
&86%3:5$HQGROOD86%$9
¼
&86%3:5$HQGROOD86%[$[$
¼
¼
&86%+8%86%32576$'$37$'25'(&255(17
¼
&86%+8%86%32576$'$37$'25'(&255(17
¼
&86%+8%86%3257686%$'$37$'25'(&255(17
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
&08/7,5:886%DPXOWLWDUJHWD
¼
&08/7,5986WLFN86%DPXOWLWDUJHWD
¼
&&30%2*5+8%86%PXOWLWDUJHWD
¼
¼
¼
¼
Endoll a 2 USB 1x1A + 1x2,4A
DPELYD
¼
¼
¼
¼
,',$/2*,'*9$:,(&86%
¼
,',$/2*,'*9$:86%,(&
¼
¼
¼
¼
5(*/(7$HQGROOVDPESURWHFFLyGHWHOqIRQ
5HJOHWDGHHQGROOV675(3
¼
6$,(OOLSVH(&29$:7(/6FKXNR
¼
6$,(OOLSVH(&29$:7(/6FKXNR
HUB USB 4 PORTS MINI TRAVEL RODÓ
DPELYD
¼
¼
¼
¼
¼
/(&7256'(7$5*(7(6
&686%+8%86%325760,1,75$9(/52'Ï
¼
¼
6$,(OOLSVH(&29$:86%7(/6FKXNR
¼
6$,(OOLSVH(&29$:86%7(/6FKXNR
¼
6$,(OOLSVH(&29$.:86%7(/6FKXNR
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
,3/8*
,3/8*,3*9$:[6FKXNR,(&86%
,',$/2*
,',$/2*,'*9$:86%56,(&
¼
*/266$5,,1)250¬7,&
/(&7256'(7$5*(7(6
)8//+')+'(VODPj[LPDUHVROXFLyHQXQ79['9,'1RPqVGLJLWDO'9,$1RPqVDQDOzJLF'9,,'LJLWDOLDQDOzJLF'LVSOD\3257'3(VXQHVWjQGDUGGHYLVXDOLW]DFLyGLJLWDO/OLXUHGHOOLFqQFLHVLFjQRQVGHVWLQDWD3&
%0&586%,17(51HQ
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
+'0,(VXQFRQQHFWRUG
jXGLRLYtGHRGLJLWDOVHQVHFRPSULPLU6HUtDHOVXEVWLWXWGHO(852&211(&7253DQWDOOD/(''LVSRVLWLXFRPSRVWSHUXQSDQHOOGH/('65*%9HUPHOO9HUG%ODXHOVFXDOVIRUPHQStFVHOV
3DQWDOOD,360LOORUDHOVDQJOHVGHYLVLRQDW&RORUPpVILGHOLWDVVDGHUHIUHVFPDMRUTXHHOV/&'3DQWDOOD9$)DEULFDGDDPEFULVWDOOOtTXLGSRVLFLRQDWHQYHUWLFDOTXHSHUPHWHVWDOYLDUWUDQVLVWRUV
$'$37$'2563&,(;35(66
8OWUD+'5HVROXFLy[T+'5HVROXFLy[.5HVROXFLyî,*=2/&'1RYDWHFQRORJLDSHUDSDQWDOOHVTXHPLOORUDHOPRYLPHQWGHOVHOHFWURQVLREWHQLPPHQRUFRQVXPHQHUJqWLF
VHQVHLYD
%/$[0FGPPV9*$9(6$
¼
*/+0)+'0FGPPV9*$'9,+'0,0XOWLPqGLD9(6$
¼
9:+9$)+'0FGPPV*7*9*$'9,+'0,9(6$%ODQF
¼
*/+0)+'0FGPPV9*$'9,+'0,0XOWLPqGLD9(6$
¼
5/+0)+'0FGPPV*7*9*$'9,[+'0,0XOWLPqGLD9(6$
¼
9:+9$)+'0FGPPV*7*9*$'9,+'0,9(6$%ODQF
¼
*/+)+'0FGPPV9*$'9,+'0,9(6$
¼
*:+09$)+'0FGPPV*7*9*$'9,+'0,0XOWLPqGLD
¼
;/=+]')+'0FGPPV*7*9*$'9,+'0,9(6$
¼
5/+0)+'0FGPPV*7*9*$'9,[+'0,0XOWLPqGLD
¼
;/7+])+'0FGPPV*7*'9,[+'0,'357686%
¼
;/=+]')+'0FGPPV*7*9*$'9,[+'0,'3576
¼
;/*+]')+'*6<1&0FGPPV*7*'3'9,[+'0,
¼
DPELYD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
/('
VHQVHLYD
96'([0FGPPV9*$9(6$
¼
96'([0FGPPV9*$9(6$
¼
9('()+'0FGPPV9*$9(6$
¼
9;+$+,36)+'0FGPPV9*$+'0,0XOWLPqGLD
¼
96+)+'0FGPPV9*$'9,+'0,0XOWLPqGLD9(6$
¼
96+9,36)+'0FGPPV9*$+'0,'9,9(6$
¼
9;+:$+,36)+'0FGPPV9*$+'0,[0+/0XOWLPqGLD %OD ¼
0;+$+,36)+'0FGPPV9*$+'0,0XOWLPqGLD
¼
96+)+'[0FGPPV+'0,['9,0XOWLPqGLD
¼
3$4,36)+'0FGP'9,+'0,'33L3V5*%
¼
9*4(+])+'0FGPPV'3'9,[+'0,0XOWLPqGLD 5(*$/¼
9.4/(')+'0FGPPV'9,+'0,'39*$:HE&DP0XOWLPqGLD ¼
0;+$+,36)+'0FGPPV9*$+'0,0XOWLPqGLD
¼
3$4$+,36$GREH5*%[0FGPPV'9,+'0,'3 ¼
3%4.[0FGPPV+'0,+'0,0+/'30XOWLPHGL ¼
3*4T+'[19,',$*6\QFFGPPV86%'39(6 ¼
Pantalla 27" Full FHD (1920x1080) 80M:1
300cd/m2 1ms HDMI, 2xDVI Multimèdia
Pantalla 24" 144Hz 3D FHD 12M:1 350cd/m2
1ms GTG VGA, DVI, HDMI VESA100
/('
DPELYD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
71
/8''.[FGPPV[+'0,'3
¼
¼
¼
¼
76&DGG\$GDSWDGRUDXQLWDWzSWLFD6/,0PPLQWHUQDFRORU%/$1&
¼
76%&DL[DH[WHUQD6/,0G
XQLWDWzSWLFDDPEDGDSWDGRUDGLVFV66'+''
¼
¼
¼
¼
¼
3(;$SRUWV)LUHZLUH
¼
3(;6$7&RQWURODGRUD3&,HSRUWV6$7$
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
&5(86%DPXOWLWDUJHWD
¼
&586%,17(51HQ
¼
&5ā%DGLD
ā/HFWRUGH7DUMHWHVā/HFWRU+''66'
6$7$ā
¼
¼
¼
¼
/(&7256'(7$5*(7(6
¼
¼
3$7$6$7$&RQYHUVRUELGLUHFFLRQDO,'(6$7$
3,/(6
&53LODGHERWySHUDSODFDEDVH
$'$37$'25666'+''
1+$$$%)13DFNSLOHVUHFDUUHJDEOHVP$K$$$
¼
1+$$%)13DFNSLOHVUHFDUUHJDEOHVP$K$$
¼
%&*+/'(&DUUHJDGRUSLOHVUHFDUUHJDEOHVP$K$$&RPSDWLEOH$$$$$ ¼
$'$37$'2563&,(;35(66
(&3SRUWV86%LQWHUQVSLQV
$'$37$'256
/(&7256'(7$5*(7(6
$'$37$'25+''D,17(51
¼
$5$'$37$'25D(;7(51
¼
7..SRUWV86%jXGLRFDEOHVLQFORVRV
¼
7..SRUWV86%jXGLRFDEOHVLQFORVRV
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
6281'%/$67(53/$<86%
¼
6281'%/$67(5201,6855281'0LFUzIRQ'XDO)LQVDȍ
¼
6281'%/$67(5;),+'ā(QWUDGDPLFUzIRQDXULFXODUV[5&$ā7HFQRORJLD6%;
¼
¼
¼
¼
0/:3RUWjWLO%DWHULDā86%ā:,),ā6WUHDPLQJ&DUUHJDHOWHXGLVSRVLWLX
VHQVHLYD
DPELYD
3&,6281'/3,QWHUQD3&,3HUILOEDL[
¼
¼
;21$5'*6R3&,6RUWLGDzSWLFD
¼
;21$5'*;6R3&,([SUHVV6RUWLGDzSWLFD
¼
¼
¼
&6281'886%&RPSDWLEOH;%2;L3OD\6WDWLRQ
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
86%
3&,
6281'%/$67(5=3&,H¬XGLR726/,1.
¼
6281'%/$67(5=;3&,H¬XGLR726/,1.9HUPHOO
¼
¼
¼
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
&$3785$'25(6'(9,'(2
,167,1&7'-&21752/[-RJ:KHHOV[5&$[0LQL-DFNPP
¼
¼
&DSWXUDGRUD*$0(&$3785(+'&*UDYDFLy;%2;:LL365&$86%
&DSWXUDGRUD/,9(*$0(5+'3257$%/(/LWH+'0,*UDYDFLy;%2;21(:LL ¼
&DSWXUDGRUD/,9(*$0(5+'/LWH*UDYDFLy3+'0,3&,(
¼
&DSWXUDGRUD*$0(&$3785(+',,*UDYDFLy;%2;21(:LL83636+ ¼
&$3785$'25(6'(9,'(2
VHQVHLYD
DPELYD
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
.90
7$8/(6'(0(6&/(6
;%+..[*6<1&FGPPV'386%
DPELYD
$'$37$'256,'($6$7$
763'8SRUWV86%
/('
VHQVHLYD
$'$37$'2563&,(;35(66
&DSWXUDGRUD*$0(&$3785(+'S3OD\6WDWLRQ;%2;+'0,0DFL3&
¼
¼
&DSWXUDGRUD/,9(*$0(53257$%/(86%+'0,6ORWWDUJHWD6'LQFORXIXQGD
¼
&DSWXUDGRUD(;75(0(&$38+'0,86%
¼
6,1721,7=$'257'7
06'/3'5HDG\[/O~PHQV9*$$OWDYHXV:
¼
06'/3'5HDG\[/~PHQV9*$+'0,$OWDYHXV:
¼
0;'/3'5HDG\[/~PHQV9*$$OWDYHX:
¼
0:'/3'5HDG\[/~PHQV9*$+'0,$OWDYHXV:
¼
:'/3'DUNFKLS'5HDG\[/~PHQV[+'0,5&$6YLGHR
¼
:'/3'5HDG\)+'/~PHQV[+'0,86%$OWDYHXV
¼
0+'/3'5HDG\)+'/~PHQV+'0,5&$69LGHR86%$OWDYHXV
¼
:'/3')+'/~PHQV[+'0,9,'(2'6(16(),/6,QFORXXOOHUHV ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
/('
6[/~PHQV+'0,0+/$OWDYHXV%DWHULDP$K3RUWDEOH
¼
3%[/~PHQV9*$+'0,0+/$OWDYHXV%DWHULDP$K
¼
%0[/~PHQV9*$+'0,86%$OWDYHXV:,),
¼
DPELYD
¼
¼
¼
&$3785$'25(6'(9,'(2
+RPH9LGHR&UHDWRUSISV5*%69,'(2
¼
¼
$9(57992/$5+'3526LQWRQLW]DGRU7'7SHU86%ā&RPDQGDPHQWDGLVWjQFLD
&79',*$1*5HFHSWRUGH7'7DPEDQWHQDSHU6PDUWSKRQHVLWDEOHWV
VHQVHLYD
VHQVHLYD
3817(56
:,5(/(6635(6(17(5$522)LQVDP$PEFOLSWLSXVEROtJUDI
DPELYD
¼
DPELYD
¼
:,1'2:6+20(35(0,80ELWV2(0
¼
:,1'2:6352)(66,21$/ELWV2(0:,1;33URIHVVLRQDO0¬48,1$9,578$/
¼
:,1'2:66(59(556WDQGDUG/OLFqQFLHVFOLHQWV
¼
:,1'2:66(59(556WDQGDUG/OLFqQFLDVHUYHU
¼
¼
¼
¼
¼
:,1'2:6ELWV2(0
:,5(/(6635(6(17(55)LQVDP3OXJQ3OD\
¼
:,5(/(6635(6(17(55)LQVDP3DQWDOOD/&'ā$OHUWHVSHUYLEUDFLy
¼
¼
¼
¼
:,1'2:6352ELWV2(0
¼
:,1'2:6352)(66,21$/*HW*HQXLQH.LW%,765(7$,/0¬48,1$9,578$/
¼
2)),&(+2*$535(0,80ā)LQVDXVXDULV
¼
FP[FP0$18$/
FP[FP0$18$/
¼
2)(57$
FP[FP0$18$/
¼
¼
DPELYD
¼
¼
¼
¼
VHQVHLYD
(/Ê&75,48(6
FP[FP(/Ê&75,&$
2)(57$ ¼
FP[FP(/Ê&75,&$
¼
DPELYD
¼
¼
$0%75Ë32'(
FP[FP75Ë32'(
*/266$5,,1)250¬7,&
'/37HFQRORJtDTXHPRVWUDLPDWJHPLWMDQoDQWPLUDOOVPLFURVFzSLFV/~PHQ8QLWDWTXHPHVXUDODSRWqQFLDGHOOXPOP'5HDG\3UHSDUDWSHULPDWJHVYLGHRVHQ'HVWHURVFzSLFDPEQHFHVVLWDWGH3&
'1DWLX6XSRUWD%OXUD\'DWUDYpVGH+'0,6KRUW7KURZ3URMHFFLyDFXUWDGLVWjQFLD
VHQVHLYD
DPELYD
¼
¼
¼
.$63(56.<$17,9,586/OLFqQFLDSHUDHTXLS
¼
.$63(56.<,17(51(76(&85,7</OLFqQFLDSHUDHTXLS
¼
.$63(56.<$17,9,586/OLFqQFLDSHUDHTXLSV
¼
.$63(56.<,17(51(76(&85,7</OLFqQFLDSHUDHTXLSV
¼
.$63(56.<,17(51(76(&85,7</OLFqQFLDSHUDHTXLSV
¼
.$63(56.<,17(51(76(&85,7</OLFqQFLDSHUDHTXLSV
¼
2)),&(&DVWHOOj
VHQVHLYD
¼
$17,9,586
6,67(0(623(5$7,86&DVWHOOj
FP[FP0$18$/
¼
Gravació XBOX360 / ONE, Wii U, PS3 / PS4
HDMI · USB2.0 / 3.0 · Accepta discs 2,5"
SATA· LAN
6,67(0(623(5$7,86&DVWHOOj
0$18$/6'(3$5(7
¼
¼
5(&(37257'7$1'52,'
Portable · HDMI · MHL · Bateria
6000mAh · 200 Lúmens
DLP 3D Ready 800x600 3200 Lúmens 13000:1 VGA HDMI Altaveus 2W · Làmpada fins a 10.000 hores
¼
$9(57992/$5*5((16LQWRQLW]DGRU7'7SHU86%GHEDL[FRQVXPā&RPDQGDPH ¼
2)),&(+20(678'(17ā:RUG([FHO3RZHU3RLQW2QH1RWH3&
¼
2)),&(+20(%86,1(66
¼
2)),&(352)(66,21$/
¼
'HVqULHLQFORX:RUG([FHO$FFHVV3XEOLVKHU3RZHU3RLQW2QH1RWHL2XWORRN
¼
¼
¼
¼
2)),&(3(48(f$(035(6$/\QFā)LQVDXVXDULV
'HVqULHLQFORX:RUG([FHO3RZHU3RLQW2QH1RWHL2XWORRN
¼
¼
¼
¼
¼
KASPERSKY INTERNET SECURITY 2015
- Llicència per a 3 equips
¼
¼
¼
¼
¼
¼
PÀGINA
08
CAIXES
AMPLADA x ALTURA x PROFUNDITAT
Mini ITX
CAIXES
ATX / e-ATX
ELITE 130
VERSA 500
6800 BLUE
240x207,4x398,5
240x207,4x398,5mm
100x417x300mm
180x370x418mm
500w
47
412x189x407mm
COMRADE
K280
K380
185x428.55x470.5mm
219x429x480mm
209x445x479mm
30
47
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 315mm
Ventiladors
Regulador de ventilació frontal
AMB FINESTRA
€
sense IVA 24,79€
30
€
sense IVA 24,79€
39
€
sense IVA 32,23€
sense IVA 38,84€
40
35
41
€
€
€
sense IVA 33,05€
sense IVA 33,88€
NEOS
S
192x465x450mm
ELITE 430
ELITE 431 Plus
185x429x470mm
190x424x490mm
192x427x499mm
Suport mòbil per a PC
70
€
sense IVA 57,85€
45
43
55
48
€
€
sense IVA 35,53€
€
€
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 320mm
SILENCIO 450
Z11 PLUS
194x451x495mm
260x498x525mm
SHINOBI
250x460x490mm
COMPATIBLE AMB
FONTS ATX
SILENCIO 452
SHADOW
190x449x497mm
190x440x506mm
€
sense IVA 61,98€
59
€
sense IVA 48,76€
65
€
sense IVA 53,71€
65
€
sense IVA 53,71€
NAIN
360x175x352mm
500w
31
€
sense IVA 25,62€
UK2007
SILENCIO 352
200x378x453mm
GT-R BLACK
STORM ENFORCER
510x224x520mm
229x484,5x523,5mm
75
€
33
sense IVA 61,98€
€
RONIN
Windowed
CM690 III
230x507x502mm
79
€
sense IVA 65,29€
400w
58
€
75
€
sense IVA 61,98€
OBSIDIAN 350D
450x210x440mm
DEFINE R5
WINDOWED
210x449x485mm
327x615x540mm
89
€
sense IVA 73,55€
99
€
sense IVA 81,82€
VENGEANCE
ANCE
C70
4U-500
99
10,99€
100
€
sense IVA 82,64€
OBSIDIAN 450D
126
110
€
sense IVA 104,13€
sense IVA 91,65€
CARBIDE
500R
206x508x521mm
€
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 430mm
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 355mm
FABRICADA EN ACER
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 380mm
132
€
sense IVA 109,02€
133
€
sense IVA 109,92€
194
€
sense IVA 160,33€
CS-750
500W
600W
750W
42
119
€
€
sense IVA 37,41€
sense IVA 98,35€
500W
TACENS
Anima AP500
MARS GAMING
MP500 PFC Actiu
TACENS
Anima APT500 TFX
19,30 €
23 €
24,90 €
TACENS
Anima MicroATX SFX
26,01 €
B-MOVE
L60
MARS GAMING
MP600 PFC Actiu
COOLER MASTER
G600 80 Plus Bronze
CORSAIR
CX600 Modular 80 Plus Bronze
26,62 €
35 €
59,90 €
84 €
COOLER MASTER
G650M Modular 80 Plus Bronze
75,90 €
37,99 €
49,95 €
75 €
600W
H440
220x510x475.3mm
130
700W
MARS GAMING
MP700 PFC Actiu
TACENS
RADIX VII 80 Plus Silver
COOLER MASTER
G700 80 Plus Bronze
€
COOLER MASTER
G750M Modular 80 Plus Bronze
CORSAIR
CX750 Modular 80 Plus Bronze
CORSAIR
CS750 Modular 80 Plus Gold
800W
TACENS
VALEO V800 Modular 80 Plus Silver
860W
CORSAIR
AX860 Modular 80 Plus Platinum
LEPA
G1000M Modular 80 Plus Gold
COOLER MASTER
VANGUARD 80 Plus Gold
750W
sense IVA 107,44€
GRAPHITE 780T
637x288x602mm
E-600
49,95 €
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 406mm
€
,90
AP500
Flex-ATX
sense IVA 81,82€
232x501x533mm
533mm
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 440mm
210x494x497mm
sense IVA 100€
30 cm
Revoltec - Varis colors (2u)
FSP250-50GUN
650W
CARBIDE 300R
COMPATIBLE AMB
FONTS ATX
14c m
19,99€
Càtodes
250W
Caixa per a servidor
4U, 19” · Rack
PRODIGY M
250x404x359mm
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 320mm
€
30 cm
BitFenix - Varis colors (15 leds)
€
,30
sense IVA 27,28€
99x300x390mm
121
14,99€
sense IVA 59,50€
sense IVA 56,20€
250x483x505mm
sense IVA 47,94€
20 cm
sense IVA 15,95€
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 293mm
€
Cooler Master - LED varis colors
19
€
€
Micro ATX
ELITE 342
Ajustable de 7,5 fins a 25cm
72
68
* Sense disc dur col·locat.
Amb disc dur el tamany es de 282mm
180x352x440mm
€
14,50
IL·LUMINACIÓ LED
VARIABLE AMB UN CLIC
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 386mm*
75
sense IVA 39,67€
Cooler Master - Regulable PWM
9,99€
10,99€
11,99€
12,99€
Fonts d’ alimentació
PRODIGY
48
8,99€
9 cm
12 cm
14 cm
12 cm
sense IVA 45,45€
sense IVA 39,66€
sense IVA 37,19€
250x310x340mm
€
4 cm
Scythe - Negre
Tira de LEDS
FILTRE ANTI-POLS
25
7,99€
8,99€
BitFenix - LED Varis colors
BitFenix - LED varis colors
R1
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 360mm
sense IVA 20,66€
12 cm
12 cm
Cooler Master - Negre
Tacens - Silenciós
PHENOM
189x427 5x364mm
189x427.5x364mm
5,99€
5,99€
6,99€
Titan - Negre
Tacens - Silenciós
250x330x374mm
T4
8 cm
6 cm
7 cm
Cooler Master - Negre
Titan - Negre
460w
€
€
sense IVA 38,84€
09
Accessoris
MC2
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 330mm
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 240mm
PÀGINA
FONTS
D’ALIMENTACIÓ
COSMOS II
344x704x664mm
+REGAL
89,99 €
101,90 €
119 €
76,30 €
ACCEPTA GRÀFIQUES
FINS A 385mm
DISSENY OPTIMITZAT
PER EL FLUX D’AIRE
340
€
sense IVA 280,99€
1KW
199,90€
149,95 €
185 €