Vize Sonucu - Entschiedene Visumanträge

Vize Sonucu - Entschiedene Visumanträge
Aşağıda belirtilen barkod numaralı şahısların vize sonucu için hafta içinde hergün mesai saatleri
8:00 – 10:30 arası pasaportları ile birlikte Başkonsolosluğumuza gelmeleri rica olunur. Ertesi
gün vizelerini alabileceklerdir. Randevu alınmasına gerek yoktur. Pasaportunuzu daha önce
Başkonsolosluğumuza teslim ettiyseniz geri almak için lütfen hafta içi saat 13:00'da yine
Başkonsolosluğa müracaat ediniz.
Vizeniz ancak pasaportunuz en az altı ay geçerli ise verilebilir.
Die Antragsteller mit folgenden Barcodes können werktags zwischen 8:00 und 10:30 Uhr mit
Ihrem Reisepass vorsprechen, und am darauffolgenden (Arbeits-)Tag den Pass um 13.00 Uhr in
Empfang nehmen. Sie benötigen für die Vorsprache keinen Termin. Sollten Sie Ihren Pass
bereits beim Generalkonsulat abgegeben haben, sprechen Sie bitte zur Passabholung werktags
um 13.00 Uhr vor.
Das Visum kann nur dann erteilt werden, wenn Ihr Pass noch mindestens 6 Monate gültig ist.
Lütfen aşağıda yer alan evrakları yalnızca barkod’un yanındaki bölümde belirtilmiş ise
beraberinizde getiriniz!
Bitte die folgenden Dokumente nur dann mitbringen, wenn dies entsprechend hinter dem
jeweiligen Barcode vermerkt ist!
•Seyahat Sağlık Sigortası = Krankenversicherung = KV
•Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği = Personenstandsregister = PR
•Adli Sicil Kaydı çevirisi ile birlikte = Führungszeugnis mit Übersetzung = FZ
Stand: 27.03.2015
Barcode / Barkod Mitzubringende Dokumente / Getirilecek belgeler
355140 Pasaport
363128
Vorsprache spätestens
bis /en geç şu tarihe
kadar gelinmelidir
12.05.2015
25.06.2015