www.gendarmerie-rijkswacht.be GUERRE 1914 - 1918

mise à jour
www.gendarmerie-rijkswacht.be
avril 2015
LA GENDARMERIE BELGE EN CARTES POSTALES
DE BELGISCHE RIJKSWACHT IN POSTKAARTEN
update
april 2015
© 2012 - Jules Lamy - all rights reserved
GUERRE 1914 - 1918
OORLOG 1914 - 1918
réfugiés belges à La Pallice (La Rochelle - France) - 1914
Belgische vluchtelingen in La Pallice (La Rochelle - Frankrijk) - 1914
La Rochelle
Sainte-Adresse (Le Havre - France - Frankrijk)
Sainte-Adresse (Le Havre - France - Frankrijk)
pour vos envois
[email protected]
voor uw zendingen
S.M. le Roi Albert 1
er
- Z.M. Koning Albert I
départ d'une automitrailleuse pour le front - vertrek van een pantserwagen naar het front
pour vos envois
[email protected]
voor uw zendingen
blessés - gewonden
blessés belges en France - Belgische gewonden in Frankrijk
prisonniers belges en Allemagne - Belgische gevangenen in Duitsland
1917
prisonniers belges à Cassel (Allemagne)
Belgische gevangenen in Kassel (Duitsland)
pour vos envois
prisonniers belges à Champéry (Suisse - Valais)
Belgische gevangenen in Champéry (Zwitserland - Valais)
[email protected]
voor uw zendingen
camp de prisonniers en Allemagne - Munsterlager - Wesel (Rhénanie du Nord - Westphalie)
gevangenenkamp in Duitsland - Munsterlager - Wesel (Noord-Rijnland - Westfalen)
escorte de prisonniers allemands - escorte van Duitse gevangenen
Joyeuse Entrée - Blijde Inkomst
Bruxelles - 22 novembre 1918 - Brussel - 22 november 1918
Joyeuse Entrée - Blijde Inkomst
Bruxelles - 22 novembre 1918 - Brussel - 22 november 1918
pour vos envois
[email protected]
voor uw zendingen
Dixmude
Diksmuide
Dixmude
Diksmuide
Nieuport - Nieuwpoort
pour vos envois
[email protected]
voor uw zendingen
Poperinghe
Poperinghe
pour vos envois
[email protected]
voor uw zendingen