Stundenplan 3. - 6. Klasse

Schule untere Emme, Standort Bätterkinden
3./4. A
Mu
M
D
ttG3 / F4
ttG3 / F4
lb
bb
bb
lb
lb dm
lb dm
6
7
8
9
NMM
NMM
WF Musik
1
2
3
4
5
D
ttG4 / F3
ttG4 / F3
M
NMM
6
7
8
9
WF ttG/WFPinsel
WF ttG/WFPinsel
sr bl
sr bl
WF ttG/WFPinsel
WF ttG/WFPinsel
1
2
3
4
5
Mu
M
S
NMM
NMM
bb
bb
bb
bb
bb
S
D
D
NMM
M
1
2
3
4
5
3./4. B
S
D
D
M
M
an
an
an
an
ha
ha
3./4. C
F4
D
NMM
Mu
M
cf
cf
cf
cf
cf
cf
5./6. A
rl
NMM
D6
M
Mu
rl
rl
rl
rl
lb
lb
da
NMM
NMM
WF Musik
ha
ha
da
M3
F3
WF Musik
cf
cf
da
D5/WF Tast
F5
rl pf
rl
F5/WF Tast
F5
M5
lb
dm lb
dm lb
bb
bb
Mu
F 4 / ttG 3
F 4 / ttG 3
F 3 / ttG 4
F 3 / ttG 4
an
an bl
an bl
an dm
an dm
F3
M
D
S
S
cf
cf
cf
cf
cf
F5/E6
E5/M6
D
M
NMM
rl ai
ai rl
rl
rl
rl
Mu
NMM
NMM
D
S
WF Band
WF txG
WF txG
doe
dm
dm
WF ttG/WF MaC&
NMM
Mu
sr bl
sr bl
an
an
an
ha
ha
F4/WF ttG/WF Pinsel
WF ttG/WFPinsel
M
D
BG
BG
NMM
cf
cf
cf bl
cf bl
bl
bl
bl
bl
bl
F6
NMM
S
BG
BG
DONNERSTAG
WF MaC 5
1
2
3
4
5
WF* Band
M
F
D
S
6
7
8
9
D
BG
BG
FREITAG
MITTWOCH
DIENSTAG
MONTAG
Stundenplan KbF und 3. bis 6. Klassen 2014/2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
doe
lb
lb
lb
lb
lb
lb
lb
WF Band 4.
Mu
M
NMM
NMM
doe
an
ha
ha
ha
WF Band
ttG
ttG
Sport
Biblio
F
BG
BG
an
an
an
ti
ti
ti
ti
ti
doe
5./6. B
E6
S
D
NMM
M
F6
F6/WF Band 5.
WF ttG
sm
sm
sm
sm
sm
sm
sm pf
sm
sm
sm
sm
sm
sm
sm
sm dm sr
sm dm
dm sr doe
dm sr
5./6. C
ttG
ttG
ttG
D
NMM
mf
sr dm
sr dm
sr dm
mf
mf
rl
rl
ai
M6
M6
sm
sm
F4
F3/M4
M
D
NMM
cf
cf
cf
cf
cf
NMM
NMM
M5/F6
D
NMM
ti
ti
rl ti
rl
rl
ttG
ttG
ttG
D
D
dm sr
dm sr
dm sr
ti
ti
NMM
Mu
BG
ttG
tbG
tG
txG
S
Bib
Tast
Natur Mensch Mitwelt
Musik
Bildnerisches Gestalten
Textiles- und technisches Gestalten
textiles- und bildnerisches Gestalten
technisches Gestalten
textiles Gestalten
Sport
Bibliothek
Tastaturschreiben
D
D
NMM
NMM
rm
rm
rm
rm
M
BG
rm
rm
D
M
Mu
S
rm
rm
doe
an
F6
mf
M6
mf
WF ttG/WF MaC6 dm sr doe
WF ttG
dm sr
pf mf
mf
mf
mf
mf
D6
Mu
E
Deutsch
Französisch
Mathematik
Englisch
mf
mf
mf
mf
mf
WF Tast/F5
M
NMM
E
D
bl
bl
D
F
M
E
E5
S
NMM
D
M
M5/WF Tast
S
D
bG
bG
NMM
D
Abteilungsweiser Unterricht
Wahlfach
an
an
doe
sm pf
sm
sm
sr
sr
..A / ..B
WF
S
S
WF MaC 5
dm eb
dm eb
dm eb
rl
rl
Fächer
rm
rm
rm
rm
mf
mf
E6
Mu
D
S
NMM
ttG
ttG
ttG
D
M
rm
D
M
NMM
NMM
F&
F&
E5
sm doe
NMM
sm
Mu
doe
M
sm ti
E5
sm ti
WF Band 6 Kl. Ab 13.00, doe
WF MaC 5
doe
doe
bl sr
bl sr
bl
bl
KbF
S
BG
BG
mf
mf
mf
mf
mf
ha
ha
ha
NMM
D
ttG
ttG
rm
rm
eb
eb
M
Mu
rm
doe
Ferien
1. Ferientag
letzter Ferientag
Sa 20.09.14
Sa 20.12.14
Mo 26.01.15
Sa 07.02.15
Mo 23.02.15
Sa 28.03.15
Fr 03.04.15
Sa 04.07.15
12.10.2014
04.01.2015
30.01.2015
15.02.2015
27.02.2015
19.04.2015
19.04.2015
09.08.2015
Unterrichtszeiten
D
M
NMM
S
WF Natur/Faden
WF Natur/Faden
lb
lb
lb
lb
ha bl
ha bl
M
NMM
D
S
WF Natur/Faden
WF Natur/Faden
& = im Wechsel alle 2 Wochen
ha
ha
an
an
ha bl
ha bl
WF Natur/Faden
WF Natur/Faden
*= im 1. Semester
"=im 2. Semester
ha bl
ha bl
S
S
ti
ti
NMM
NMM
MaC=Musik am Computer 13.50-14.35, 1. Sem.
WF Band5/M6
D
Mu
NMM
NMM
WF Band 6
M5
M5
doe mf
mf
mf
mf
mf
doe
mf
mf
BG
BG
M
NMM
an
an
rm
rm
sm
sm
1
2
3
4
5
07.25
08.15
09.05
10.10
11.00
-
08.10
09.00
09.50
10.55
11.45
6
7
8
9
13.30
14.20
15.20
16.10
-
14.15
15.05
16.05
16.55
Lehrerinnen und Lehrer
an
ai
ani
bb
bl
cf
da
dm
do
doe
A. Nadenbousch
A. Imboden
A. Niederhauser
B. Baumgartner
B. Ledermann
C. Furrer
D. Alexandrovic
D. Marti
D. Oberli
D. Oegerli
078 744 54 14
031 862 02 28
032 665 13 27
079 641 37 20
032 665 40 65
032 661 00 22
076 477 14 70
031 767 89 52
079 789 85 48
079 662 97 10
es
eb
ha
lb
mf
rl
rm
sm
sr
ti
E. Signer
E. Burri
HP Althaus
L. Blankenhorn
M. Flückiger
R. Liechti
R. Müller
S. Meister
S. Rutschi
T. Imhof
032 665 06 05
032 637 03 55
032 621 54 93
032 342 14 15
062 961 10 73
032 675 23 55
032 665 41 83
079 541 89 01
031 921 15 71
031 767 88 81
Schulhaus Dorfmatt: Lehrerzimmer B
Schulhaus Dorfmatt: Lehrerzimmer C
Kirchschulhaus
Schulleitung / Sekretariat
Hauswart Rolf Herzog
Hauswart Andreas Zwygart
IT Support Michael Dubi
032 665 42 62
032 665 42 63
032 665 47 44
032 665 45 50
079 415 57 71
079 290 75 16
079 960 30 18
Herbst
Winter 14/15
Wintersportlager Oberstufe
Sportwoche
Wintersportlager Mittelstufe
Frühling Kindergarten – 6. Klassen
Frühling 7.-9. Klassen
Sommer