SBM OFFSHORE N.V. ANNUAL GENERAL MEETING OF

SBM OFFSHORE N.V.
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
15 April 2015
RESOLUTIONS
Number of shares registered with ABN AMRO on 8 April 2015
109,926,516
Aantal aandelen die op 10 april 2014 bij ABN AMRO waren geregistreerd:
Ordinary Shares present or represented:
Gewone Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd:
109,853,798
Total Share Capital as of 17 April 2014
Totaal geplaatst Aandelenkapitaal op 17 april 2014:
209,695,094 shares or EUR 52,423,773.50
Percentage:
Procent:
52.38%
The following resolutions are adopted:
De volgende besluiten zijn genomen:
Agenda item
4.2
5.2
6.1
6.2
8.1
8.2
9
10.2
10.3
11.3
11.4
11.5
Remuneration of the Supervisory Board
Remuneratie van de Raad van Commissarissen
Annual Accounts 2014: adoption of the Annual Accounts
Vaststelling van de Jaarrekening 2014
Discharge of the Managing Directors
Decharge van de Bestuurders
Discharge of the Supervisory Directors
Decharge van de Commissarissen
Designation of the Management Board as the corporate
body authorised to issue ordinary shares
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde
orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen
Designation of the Management Board as the corporate
body authorised to restrict or to exclude pre-emption rights
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde
orgaan om te besluiten tot uitsluiting of beperking van het
recht van voorkeur
Authorisation of the Management Board to repurchase
ordinary shares
Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot
inkoop van gewone aandelen
Appointment of Mr E. Lagendijk as a member of the
Management Board and Chief Governance and
Compliance Officer
Benoeming van de heer E. Lagendijk als lid van de Raad
van Bestuur en Chief Governance and Compliance Officer
Appointment of Mr P. Barril as a member of the
Management Board and Chief Operating Officer
Benoeming van de heer P. Barril als lid van de Raad van
Bestuur en Chief Operating Officer
Appointment of Mr S. Hepkema as a member of the
Supervisory Board
Benoeming van de heer S. Hepkema als lid van de Raad
van Commissarissen
Appointment of Mrs C. Richard as a member of the
Supervisory Board
Benoeming van Mevrouw C. Richard als lid van de Raad
van Commissarissen
Appointment of Mrs L. Mulliez as a member of the
Supervisory Board
Benoeming van Mevrouw L. Mulliez als lid van de Raad
van Commissarissen
In favour
Against
Abstain
Number of shares with valid vote
(in favour + against – art.36.5) and
number of valid votes
% of issued
share capital
108,878,152
824,493
150,851
109,702,645
52.31%
109,705,490
0
147,607
109,705,490
52.31%
104,535,742
1,209,509
4,106,217
105,745,251
50.42%
104,539,751
1,078,047
4,232,679
105,617,798
50.36%
98,114,137
11,593,155
144,186
109,707,292
52.31%
96,272,679
13,429,103
148,186
109,701,782
52.31%
109,706,282
1,001
144,185
109,707,283
52.31%
109,592,232
385
259,236
109,592,617
52.26%
109,591,720
385
259,236
109,592,105
52.26%
106,982,719
2,605,129
264,003
109,587,848
52.26%
109,523,649
62,329
265,875
109,585,978
52.25%
109,522,648
63,330
265,875
109,585,978
52.25%