Niersteenvergruizer

Informatie : Behandeling met de niersteenvergruizer
Inleiding
Het blijkt dat u een steen in de urinewegen (nier, nierleider of blaas) hebt. In uw
geval is gekozen voor een behandeling met de niersteenvergruizer ofwel de
Extracorporele Shock Wave Lithotrypsie (ESWL).
Afspraak
Na overleg met uw behandelend uroloog en instemming uwerzijds met deze
behandeling wordt er een afspraak gemaakt. Afhankelijk van vele factoren zoals
leeftijd, conditie e.d., vindt de behandeling klinisch of in dagverpleging plaats (een
opname van maximaal 8 uur). Wilt u bij eventuele verhindering ons dit ruim van
tevoren laten weten? Telefoon (035) 539 16 30.
Voorbereiding
Ongeveer twee weken voor de ESWL vindt een vooronderzoek plaats, dat bestaat uit
een radiologisch onderzoek (rontgen of echo) en een bloed- en urineonderzoek.
Indien u bloedverdunnende medicijnen (Aspirine, Sinaspril, Marcoumar, Sintrom,
Persantin) slikt, dient u hiermee tenminste een week voor de ESWL te stoppen. Voor
de behandeling mag u gewoon eten en drinken. Vergeet niet uw ponsplaatie mee te
nemen.
Methode en behandeling
Afhankelijk van de plaats en de grootte van de steen wordt in sommige gevallen een
splint (buisje) in de urineleider geplaatst, zodat de nier
in verbinding staat met de blaas. Dit gebeurt om de afvloed van de urine niet te
belemmeren. Deze splint wordt veelal tijdens een cystoscopie ingebracht (zie folder
cystoscopie).
De niersteenvergruizer lijkt op een rontgentafel. In het tafelblad is een ronde
opening uitgespaard voor een waterbed. Over dit waterbed zit een rubber vlies. Op
de bodem van het waterbed bevindt zich een schotelantenne-achtig instrument
waarop zich kristallen bevinden. Deze kristallen zenden tegelijk een drukgolf uit die
zich concentreert in het brandpunt van deze schaal.
U wordt verzocht zich in een kleine ruimte uit te kleden. Van de verpleegkundige
krijgt u een ziekenhuisjasje; uw sokken en onderbroek kunt u aanhouden. Kort voor
de behandeling krijgt u een pijnstillend middel en, indien de uroloog dit nodig acht,
een antibioticum.
U wordt in een dusdanige positie op de tafel geplaatst dat uw steen in het brandpunt
ligt. Afhankelijk van de ligging van de steen kan dit rug-, zij-, of buikligging zijn.
Deze positionering geschiedt met behulp van rontgenstralen en/of echografisch
onderzoek en kan aangepast worden. Doordat de energie van de drukgolven in het
brandpunt het grootst is, is het mogelijk om de niersteen te vergruizen. Het
uiteenvallen van de steen in brokjes of zeer fijn, nauwelijk zichtbaar gruis, vindt
soms al tijdens de vergruizingsbehandeling plaats. Vaak gebeurt dit echter pas na
enige tijd. Een en ander is sterk afhankelijk van de ligging en de hardheid van de
steen. Wanneer de energie van de drukgolven wordt opgevoerd, ervaart u soms een
wat pijnlijk gevoel in de zij.
Duur
Duur van de behandeling: 30 - 60 minuten.
Na de behandeling
- Na de behandeling kunt u weer op eigen gelegenheid naar huis.
- U krijgt een recept mee voor pijnstillende middelen. Zonodig kunt u deze
gebruiken.
- Wanneer er een antibioticumkuur is voorgeschreven moet u deze afmaken.
- Na de ESWL kan uw urine behoorlijk bloederig zijn; binnen 24 uur moet dit
duidelijk zichtbaar afnemen: elke plas dient er minder roodgekleurd uit te zien.
Daartoe raden wij u aan de eerste dagen na de behandeling veel te drinken, zo'n
twee tot drie liter per dag.
Belangrijk
U moet uw huisarts waarschuwen als:
- er fors bloedverlies optreedt dat langer dan 24 uur aanhoudt;
- de pijn, ondanks het gebruik van pijnstillers, blijft aanhouden;
- u meer dan 38.50°C koorts hebt.
Opvangen steengruis
Direct na de ESWL-behandeling begint u met het opvangen van de urine. U kunt
hiervoor het beste een papieren koffiefilter gebruiken die u in een zeefje plaatst.
Indien u steengruis uitplast moet u dit bewaren voor steenanalytisch onderzoek. Dit
is nodig om de oorzaak van steenvorming vast te stellen en recidieven te
voorkomen.
Controle
U krijgt een afspraak mee om ongeveer drie weken na de ESWL een
rontgenonderzoek te ondergaan. Dit is nodig om na te gaan of de behandeling effect
heeft gehad.
Ongeveer een week na het rontgenonderzoek wordt voor u een poliklinische afspraak
gemaakt. Tijdens deze controle krijgt u van de uroloog de uitslag van de foto's.
Resultaat
Het resultaat van een ESWL-behandeling kan soms pas na enige weken worden
vastgesteld. In een aantal gevallen komt het voor dat meerdere behandelingen nodig
zijn om de steen helemaal weg te krijgen.