Deze week - Contact

Deze week:
Eerste
Lichtenvoords
Nieuws- en
Advertentieblad
www.elna.nl
Donderdag 29 januari 2015 - 75e jaargang No. 5
Nationaal Voorleesontbijt Canisiusschool Harreveld
Samen luisteren en boterhammen eten
Jubilarissen bij St. Agatha
Harreveld - De leerlingen van de Canisiusschool zitten deze woensdagmorgen al ruim voor de zoemer gaat
braaf in de klas. “Jullie mogen je
pantoffels aantrekken en je broodje
pakken als de tweede zoemer gaat”,
klinkt het uit een lokaal. Tal van ouders en enkele prominente dorpsgenoten zijn uitgenodigd om voor
te komen lezen in het kader van het
Nationaal Voorleesontbijt, als onderdeel van de nationale voorleesdagen.
WTC Keitrappers organiseert
Lus om Lievelde
Zo ook Prins Rob te Molder van carnavalsvereniging de Zandbieters, volledig uitgedost, die een groep leerlingen
uit de combinatiegroep 6/7 voorleest.
“Elke avond is het vaste prik dat ik
mijn eigen kinderen van 2 en 4 jaar
voorlees. Dat vinden ze prachtig.”
Uitgave
Weevers
Info of bezorgklachten: (0575) 55 10 10
Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer
Als de carnavalshoogheid voorleest
uit het boek ‘Hotel de Grote L’ zijn de
kinderen één en al oor en peuzelen ze
ondertussen hun boterhammetje op
en drinken hun pakje drinken leeg.
Politie (0900) 88 44
Huisartsenposten
Zutphen
(0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000
Kinderen zijn een
en al oor tijdens
Voorleesontbijt
Bel: 0544 - 464011
Carnavalisten Rob te Molder en Koen Wolters en Elnacorrespondent Henri Walterbos lazen voor op de Canisiusschool.
Een lokaal verder zit een andere
hoogwaardigheidsbekleder der Zandbieters. President Koen Wolters, eveneens in vol ornaat. Het maakt indruk
op de kinderen, net als zijn rust tijdens het voorlezen. Hij leest voor uit
‘Broer geheim,’ een bundeling van
brieven waar hij er een paar van voorleest. Juffrouw Carry vertelt dat er met
behulp van de bieb een aantal boeken
geselecteerd is om vandaag uit voor te
lezen.
Tante Rikie’s verhalenboek
Naast kinderboeken in het Nederlands is het Henri Walterbos, correspondent van de Elna en Groenlose
Gids, die voorleest uit ‘Tante Rikie’s
onmundig mooie verhalenboek.’
In het dialect. Als hij de kinderen
vraagt of ze dialect spreken danwel
verstaan, antwoorden Iris, Mirthe,
Lars, Bella, Quincy en Annabel dat ze
het wel kunnen verstaan.
“Mijn vader en moeder praten plat”,
roept Lars. Als het verhaal ‘Dreumen
is’t begin’ van de hand van Klaas Jan
Huntelaar voorgelezen wordt, vinden
de kinderen het prachtig en lachen
soms om de avonturen van de ‘snotblagen’ met ‘Alwies Klein Remmelink
uut Hummel.’ Naderhand erkent één
van de meisjes dat ze alleen maar
begrepen heeft dat het verhaal over
voetbal ging. “Maar ik vond het wel
leuk!”
Sint Switbertus ontwikkelt Vogelschieten
Lichtenvoorde - Al meer dan honderdvijftig jaar wordt op de kermismaandag het vogelschieten in Lichtenvoorde georganiseerd door, de
laatste 96 jaar, het Lichtenvoordse
Schuttersgilde Sint Switbertus.
Sinds een aantal jaren nam het aantal deelnemers aan het Vogelschieten
op de kermismaandag af. In de voorjaarsvergadering van 2014 is besloten
om een DenkTank Vogelschieten 2.0
in het leven te roepen die de leden
van Sint Switbertus gaat voorstellen
hoe het anders kan. Op zondag 8 fe-
bruari zullen tijdens de voorjaarsvergadering 2015 de voorstellen van de
DenkTank aan de leden worden gepresenteerd.
Alle leden van Sint Switbertus zijn
persoonlijk uitgenodigd om tijdens de
voorjaarsvergadering mee te praten
en te discussiëren over de voorstellen.
De hieruit voortvloeiende definitieve
voorstellen zullen door het bestuur op
haalbaarheid (organisatorisch en financieel) worden beoordeeld. Indien
er geen bezwaren zijn dan worden de
voorstellen doorgevoerd.
Hieronder leest u in het kort een
aantal onderwerpen dat aan de orde
komt:
De in 2014 ingezette wervingscampagne zal worden gecontinueerd en
uitgebreid. Hierbij zal de sociale media een belangrijke plaats krijgen. Ook
zal de website van Sint Switbertus vernieuwd moeten worden. De huidige
website voldoet niet meer aan de moderne wensen en eisen van deze tijd.
Verder zal er overlegd worden hoe de
deelname door groepen kan worden
Ga ook de strijd aan tijdens de CorsoQuiz 2015
Lichtenvoorde - Welke corsogroep
weet het meest van het corso? Op
deze vraag zal in maart een antwoord gevonden worden. Corsogroep Lansink-Bluiminck organiseert dan de CorsoQuiz 2015. Deze
week zijn alle groepen uitgenodigd
om de uitdaging aan te gaan.
Tijdens één van de voorrondes in de
Lichtenvoordse cafés kunnen groepen
zich plaatsen voor de spectaculaire finale op vrijdag 27 maart bij het Doktertje.
De deelnemende teams dienen uit
vier spelers te bestaan. Personen die
op een andere manier betrokken zijn
bij het corso zijn ook meer dan welkom benadrukt de organisatie.
Enige algemene kennis en muziekkennis kunnen geen kwaad, echter zal
de avond nagenoeg volledig gedomineerd worden door het Lichtenvoords
corso met af en toe een uitstapje naar
andere corso’s. Er zal gekeken worden
naar recente historie, maar ook het
verdere verleden zal voorbij komen.
En er zal niet enkel gekeken worden
naar de feitenkennis, maar ook het
fotografisch geheugen zal getest worden. Met recht een echte CorsoQuiz.
Tijdens de voorrondes, op donderda-
gen, zullen per avond enkele teams
de strijd met elkaar aangaan voor een
plaats in de finale. De voorrondes zullen plaatsvinden bij verschillende horecazaken in Lichtenvoorde. De finale
avond zal op 27 maart plaatsvinden
bij ‘t Doktertje en afgesloten worden
met een spetterend feest.
Bij de stormschade van enkele weken
terug bleek voor Lansink-Bluiminck
maar weer de samenhorigheid tussen de groepen op zulke momenten.
Dit zal met deze avonden nog verder
gestimuleerd worden. Enorm gezellig,
geef je op! Meer info is te vinden op de
website van Lansink-Bluiminck.
gestimuleerd en over eventuele korting voor jongeren van 18 t/m 21 jaar.
De deelname door groepen wordt
gestimuleerd. Ten slotte wordt er bekeken of het koningspaar op het bordes van het gemeentehuis gehuldigd
wordt of op het Swite terrein en de
presentatie van het vogelschieten in
handen geven van een presentator
ondersteund door een DJ.
In de advertentie in deze ELNA treft u
de uitnodiging en agenda aan van de
voorjaarsvergadering.
Reageren op een artikel?
www.elna.nl
riooltechniek bv
plastics bv
www.tevogt.nl
Ook voor uw auto...
Iemand die zijn boterhammetje is
vergeten, krijgt van een klasgenootje
een stukje aangeboden. Ze zitten in
de directiekamer op de grond, rond
hem heen. “Het is ontzettend leuk om
te doen, al is dit boek wel andere kost
dan wat ik mijn kinderen voorlees”,
vertelt hij na afloop. “Ik lees thuis nu
voor uit ‘Wie heeft er op mijn kop gepoept?’, een klein boekje dat je zo wegleest. Ik heb dit boek thuis gelezen als
huiswerk. Je wilt toch weten waar je
over vertelt. Met het voorlezen ben ik
maar gewoon vooraan begonnen.”
AFVOER
VERSTOPT?
Gespecialiseerd in
PEUGEOT en CITROËN
Thorbeckestraat 117
7141 TZ Groenlo
0544 46 23 44
www.auto-kolkman.nl
Brand bij Aldi
Lichtenvoorde - Vorige week woensdag is kort brand uitgebroken in
het filiaal van ALDI aan De Leest in
Lichtenvoorde. Er zijn geen gewonden gevallen.
De brand, die net voor sluitingstijd in
de schakelkast ontstond, was snel geblust maar zorgde voor veel rookontwikkeling. Om de oorzaak te onderzoeken en schade te herstellen is de
winkel gesloten. Naar verwachting zal
de winkel in de tweede week van februari zijn deuren weer openen. Klanten kunnen in de tussentijd terecht bij
de ALDI-vestigingen in Groenlo, Aalten en Varsseveld.
Zomer 2015!
Nu volop aanbod,
ook vanaf Duitse luchthavens!
Beltrumsestraat 47A
Groenlo
Tel. 0544 - 820 220
Markt 9c
Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 37 83 00
Groenlo • Lichtenvoorde • Varsseveld • Dinxperlo • Doetinchem • Ulft • ’s-Heerenberg
www.matador.nl
FAMILIE berichten
Zo lief,
Zo mooi,
Zo Bijzonder!
Wij zijn dolblij met de geboorte van onze dochter
Cato
Anna
16 Januari 2015
Ivan Milder & Martje Holweg
Rentenierstraat 32
7131 DL Lichtenvoorde
2
Trots op wie zij was en dankbaar voor alles wat zij ons gegeven heeft, delen wij U mede dat
is overleden onze bijzondere en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma
Gerarda Maria Hartman-te Vruchte
* 3 februari 1921
† 19 januari 2015
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
Groenlo, 19 januari 2015
Industrieweg 25a , 7141CX
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Hoera, ik heb een zusje
Rosie
Vreun Marie
Zomaar ….zomaar het einde………….
19-01-2015
Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog
onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, vader,
schoonvader en opa
Trotse ouders en broer
Sjoerd, Suzan en Tijn Holweg
Kardinaal de Jongstraat 39
7131 XS Lichtenvoorde
Daar is hij dan!
onze kleine jongen
Lev
20.01.2015
Sjon Eekelder en Jolien Kampshof
Kardinaal de Jongstraat 45
7131 XS Lichtenvoorde
v.l.n.r.
Tiny Nijhuis-Salemink
Mariska Eppink
Arie Zwitser
Frans Vos
*Lichtenvoorde,
26 november 1930
† Lichtenvoorde,
21 januari 2015
Lichtenvoorde Annie Vos-Eppingbroek
Lichtenvoorde Berrie Vos en Gemma Bongers
Martijn, Jasper, Willem, Julian
‘Wij verzorgen
uw uitvaart
zoals ú dat
wilt.’
Correspondentieadres:
Antoniushove,
Rapenburgsestraat 33-209,
7131 CW Lichtenvoorde.
Wij adviseren en inspireren, maar
willen er vooral ook zijn voor de
nabestaanden.
We hebben op dinsdag 27 januari afscheid genomen van
Frans.
Lichtenvoordseweg 58 | Groenlo
0544 46 15 15 | [email protected]
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van de
Antoniushove.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
vele felicitaties in de vorm van kaarten en bloemen bij ons
gouden huwelijksjubileum
Marietje en Fons ten Have
En toen was het stil…
Klaproosstraat 5
Harreveld
Verdrietig zijn wij na het overlijden van
Hemmy Olthof
‘‘Onafscheidelijk waren jullie namen,
na een korte tijd nu weer samen.’’
Vader van onze vriendin Jill.
Wij wensen Elly, Jill, Bas, Mik en Len, Thijs, Sonja, Jim en
Jasmijn heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Wij kunnen het nog niet bevatten, maar tot ons groot verdriet
moeten wij zo kort na papa en opa nu ook mama en oma
missen
Wij zijn er voor jullie… Liefs
Robert en Iris, Thomas en Rianne,
Jelle en Kim, Michaël en Marloes,
Jeroen en Mara.
Marietje Spekschoor-Rouwhorst
weduwe van Jan Spekschoor
op de leeftijd van 78 jaar.
Met grote verslagenheid en
ongeloof hebben wij kennis
genomen van het
overlijden van onze oprichter,
Sensei en bestuurslid
Freek †
Inno en Anke
Lynn, Danique, Carly
Charles en Sandra
Dianne en Edwin
Jochem, Debby
21 januari 2015
De Molenberg te Groenlo
Correspondentieadres:
D. Spekschoor, Zanddijk 22, 7263 TC Mariënvelde
Het laatste lied gezongen, het laatste verhaal verteld.
Wat blijft zijn herinneringen, voor altijd.
Bedankt voor alles, we zullen je erg missen.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van
Hemmy Olthof
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
Het Orkest
Hemmy Olthof
Wij zullen zijn enthousiasme en
gedrevenheid
heel erg missen.
We wensen Elly, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte in deze moeilijke tijd.
leden en bestuur
karate vereniging Mu-Chin Zieuwent
FAMILIE berichten
Altijd in ons hart.
Er zijn geen tranen genoeg en woorden te vinden
voor ons verdriet nu wij, geheel onverwacht
afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve
zorgzame man en onze super papa
Lieve vader, betrokken mens,
je hebt je strijd gestreden.
Niemand van ons, alleen God,
weet wat je hebt geleden.
Al je pijnen zijn voorbij.
Rust maar vader, je bent nu vrij.
Vrij onverwacht is rustig en kalm van ons heengegaan
onze vader en opa
Willie Wensing
Ronnie IJzereef
Ons maatje
* 24 september 1948
3
Met pijn in ons hart, is voor ons de tijd gekomen om
afscheid te nemen, van onze lieve moeder en oma
AGNES TE WOERD
Agnes Jozepha Maria
* Eibergen 14 september 1932
✝ Lichtenvoorde 23 januari 2015
Carla en Robert
Rebecca
Domenique en Kjelt
Madison
Michelle en Luuk
Wilco en Nathalie
Wessel en Chiara
Frederique
Lauraine en Michael
† 22 januari 2015
Frank en Katja
Lara
op de veel te jonge leeftijd van 49 jaar.
Monique IJzereef-Krabben
Rinus
Jeanne
Brutus
22 januari 2015
Blaauwgeersstraat 10, 7135 JT Harreveld
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in
besloten kring plaatsgevonden.
Brigitte en Barry
Dean, Levi
Nicole en Marco
Lynn, Tess
Lichtenvoorde, 22 januari 2015
Correspondentieadres: Frank Wensing
Weijenborgerdijk 4
7131 NN Lichtenvoorde
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Bedroefd zijn wij door het overlijden van:
’t Is neet te begriepen dat wej vanaf now zonder ow
wieter mot.
Onzen kameroad vol humor en altied goei’n zin.
Ronnie IJzereef
Willy Wensing
correspondentieadres:
Fam. Slot
van Goyenstraat 15, 7131 VA Lichtenvoorde
Agnes is thuis, woensdag 28 januari kunt u samen
met ons afscheid nemen van Agnes van 20.00 tot
21.00 uur, van Goyenstraat 15 te Lichtenvoorde
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
De vriendengroep van Frank en Katja
Onveurstelboar……
’t wod nooit meer zoals ’t was…..
Frank & Simone
Eddie & Nicol
Walter & Leontine
Marco & Jolanda
Richard & Jacqueline
Alex & Carin
Verslagen zijn we door het plotselinge overlijden
van onze lieve zoon, broer, schoonzoon, zwager en
oom
Ronnie IJzereef
Wat gaan we je missen.
Moeder IJzereef-Immink
Marion en Benno
Freddy en Petra
Moeder Krabben-Tankink
Berndien en André
Gerard en Anita
Martin
Clemens en Irma
Norbert
Laurens en Trudy
Annemieke en Rudie
Neven en nichten
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen dat ten
gevolge van een tragisch ongeval is overleden
Ronnie IJzereef
Wij verliezen met het overlijden van Ronnie een gedreven
vakman en een correcte en zeer gemotiveerde collega
en wensen zijn vrouw Monique, zijn kinderen Rinus en
Jeanne en overige familieleden veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.
Tenten Electro B.V.
Lichtenvoorde, 22 januari 2015
Tis goed zo.
Wij willen je de rust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet helpen kunnen,
dat was onze grootste smart.
Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard
is gebleven, delen wij u mee dat, in haar eigen vertrouwde
omgeving, rustig is ingeslapen onze lieve moeder en oma
Doortje Oostendorp-Tijdink
weduwe van Harry Oostendorp
in de leeftijd van 85 jaar.
Ludo en Itty
Marco en Anneleen
Chantal en Suzan
Laura
Henriëtte en Peter Theo †
Patrick en Jenny
Ilona en Rob
Pim
Joris
Charl en Yvonne
Lichtenvoorde, 23 januari 2015
Correspondentieadres:
Vogelkersstraat 20, 7132 CD Lichtenvoorde
De uitvaartviering, waarvoor wij u uitnodigen, zal plaatsvinden op vrijdag 30 januari om 10.30 uur in de R.K.
H. Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 21 te Lichtenvoorde.
Voorafgaand aan de dienst is er van 10.00 tot 10.15 uur
gelegenheid tot afscheid nemen in bovengenoemde kerk.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om
13.00 uur in crematorium Berkenhove, Romienendiek 2a te
Aalten.
Als u afscheid van haar wilt nemen is daar tevens
gelegenheid voor op donderdag 29 januari van 19.00 tot
20.00 uur bij haar thuis aan Switbertushof 24 te
Lichtenvoorde.
Wij bedanken dr. de Nooijer en de medewerkers van Sensire
en het SKB te Winterswijk voor de liefdevolle verzorging.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen,
dan hopen wij u met deze advertentie toch te bereiken.
Betrokken en
deskundig
De uitvaartbegeleiders
van GUV hebben een
luisterend oor voor uw
wensen. Zij staan u met Gerard te Roller Henk-Jan Harbers
raad en daad bij en geven deskundig advies.
Tevreden
nabestaanden
Bij de uitvaarten die
GUV in 2014 mocht
begeleiden kregen wij
via onze Klant tevredenheids onderzoeken
gemiddeld een 9,6!
Niet bij GUV
verzekerd?
Rita ter Bogt
Marijke Don
Willy van Eerden
Freek Verheijen
Etienne Icking
Xandra Wolterink
Ook dan mag u GUV
bellen! Wij zorgen
ervoor dat u niets extra
betaalt! GUV kwaliteit
en goedkoopste keus.
GUV kwaliteit en toch goedkoper?
Eigen crematorium, uitvaartcentra,
rouwvervoer, drukwerk en betrokken personeel
maar géén winstoogmerk!
GUV, een vertrouwd idee!
0900 - 700 7000
Zie ook WWW.GUV.NL
FAMILIE berichten
Wanneer je ouder wordt en de jaren verstrijken
dan merk je pas goed, dat je krachten gaan wijken.
Je wilt nog zo graag, maar je kunt het niet meer
en juist dat niet kunnen, dat doet vaak zo zeer.
Met z’n allen zorgden we voor jou de laatste jaren. En jij
vele jaren voor ons... Wat hebben we veel meegemaakt
samen; we zijn dankbaar dat we jou tot aan de drempel
mochten begeleiden. Op bijna 93 jarige leeftijd is op
23 januari 2015 rustig ingeslapen
Annie Wientjes-Harbers
26-01-2005
In liefdevolle herinnering
26-01-2015
Iedere dag in onze gedachten
stiekem blijven we op je wachten
wetend dat je nooit meer terug zal komen
blijven we steeds maar van je dromen
Altijd in ons hart
George, Angela, Tjerk
Nadja, Sjors, Joep, Bram
4
Wij willen allen hartelijk bedanken voor uw warme
belangstelling en medeleven na het overlijden van onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma,
Rikie Stevens-Stortelder
Weduwe van Tonie Stevens
‘t is beter iets moois te verliezen,
beter verliezen dan dat je ‘t nooit hebt gehad.
Kinderen en kleinkinderen Stevens
weduwe van Bernard Wientjes
Paul en Mariejan,
Bart, Tom en Rimma, Daniël, Daan en Kasia
Martine en Martin
Annet en Guido, Tessa, Mark en Annemiek, Lars,
Tom en Marcella, Ravi
Anne-Marie en Ton
Niek en Miranda, Elke, Marieke en Ruud, Isa
Anneloes en Jeroen
Resie
Gijs en Marloes, , Saskia, Laura
Erna en Jon
Bas en Marjon, Anne
Correspondentieadres: Kleermaker 3, 7141 RE Groenlo.
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet.
Hierbij willen wij u danken voor de vele blijken van
medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en
na het overlijden van onze moeder en oma
Willemien te Brake-Hartman
José De Boer
Roelofsen
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
Vertrouwen en persoonlijke aandacht bij verlies
ongeacht waar u verzekerd bent.
Dag en nacht bereikbaar:
05 44 35 14 16 / 06 51 79 85 63
www.josedeboer.nl
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij
velen zo geliefd was.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Lichtenvoorde, januari 2015
Moeder is thuis...
Op woensdag 28 januari van 19:30 - 20:00 uur is er
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren aan de
Nieuwstad 52 te Groenlo.
De uitvaartviering wordt gehouden op donderdag 29 januari
om 10:30 uur in de H. Calixtusbasiliek, Kerkstraat 8 te Groenlo,
voorafgaand is er vanaf 10:00 uur gelegenheid tot afscheid
nemen. Aansluitend leggen we moeder te ruste op de
RK Begraafplaats aan de Lichtenvoordseweg 58 te Groenlo.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot persoonlijk
condoleren in Cultureel Centrum De Bron, Buitenschans 3
te Groenlo.
Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen kunt u deze
advertentie als zodanig beschouwen.
DANKBETUIGING
Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor
de vele blijken van medeleven tijdens het ziek zijn en na
het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa
Jan Ikink
De warme woorden, de vele brieven en kaarten, die we
mochten ontvangen, waren overweldigend.
Een moeilijk te aanvaarden leegte blijft, maar uw
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om door te gaan.
Onze speciale dank gaat uit naar Dr. De Nooijer,
het team van Careaz Thuiszorg en de erewacht van de
Oud-Indiëgangers.
Lena Ikink-Elferink
kinderen en kleinkinderen
Uw NVM makelaar voor Oost Gelre
GRATIS waardebepaling &
GR
verkoopadviesgesprek
Lichtenvoorde, januari 2015
Beijer Besselink presenteert:
,
Sporthal Vragender vol met spulletjes
Grote rommelmarkt Antonius
Lichtenvoorde - Zaterdagmorgen 31
januari houdt de kledingcommissie
de maandelijkse kledinginzameling
ten behoeve van de Johanneskerk.
Vragender - De voorbereidingen
voor alweer de veertiende rommelmarkt door de Fanfare en Slagwerkgroep Antonius te Vragender zijn in
volle gang. Dit jaar wordt de rommelmarkt voor de vierde keer gehouden in de nieuwe Sporthal aan
de Kapelweg te Vragender.
De deur van de Ni’je Whemerhof,
Rentenierstraat 20 staat voor u open.
Kleding en schoeisel, schoon en in
Mariënvelde - BMV Mariënvelde
ontvang € 30.000,-- van het VSB
Fonds voor de bouw van de Brede
Maatschappelijke voorziening. Het
VSB Fonds geeft aan dat zij het initiatief waarderen en dat zij blij zijn
hieraan een financieel steentje te
kunnen bijdragen.
Ook dit jaar wordt er weer een gezellige hoek ingericht waar koffie, thee,
fris en ander lekkers verkrijgbaar is.
Er blijkt elk jaar weer zeer veel belangstelling voor de rommelmarkt te zij; er
is dan ook altijd van alles te vinden,
fietsen, radio’s, meubels, schilderijen,
glazen, lampen, speelgoed en nog
veel meer.
Door de goed gesorteerde indeling is
alles zeer overzichtelijk, hetgeen door
de bezoekers erg wordt gewaardeerd.
Het is voor de organisatie elk jaar weer
een verrassing wat er door de mensen
wordt aangeboden, daar hangt na-
De vorige rommelmarkt van Antonius.
tuurlijk een groot deel van het succes
van de rommelmarkt van af; en dat
maakt het natuurlijk ook elk jaar weer
interessant, voor de organisatie maar
ook zeker voor de bezoeker.
De Fanfare en de Slagwerkgroep hebben de opbrengst weer hard nodig,
voor het onderhoud van de instrumenten, een aantal nieuwe instrumenten, muziekstukken enz.
En hiervoor wil de hele vereniging
Antonius de handen weer uit de mouwen steken.
Entree
De entree bedraagt slechts € 2,=, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.
▶ zaterdag 31 januari van 10:00 tot
16:00 uur
▶ zondag 1 februari van 11:00 tot
16:00 uur
▶ Sporthal, Kapelweg 17, Vragender
▶ fanfaredrumband-antonius.nl
Elsa (Frozen) wint playbackshow
Lichtenvoorde - Zaterdag 24 januari
was de jaarlijkse playbackshow door
kinderen van speeltuinvereniging
Kindervreugd in clubgebouw De Veldschoppe. De presentatie was in handen
van DJ Mitchel. Er was een deskundige
jury bestaande uit Patricia en Joey.
Artiesten van ‘over de hele wereld’ verzorgden hun optreden: Tom Boxer &
Morena, Rachel, Elize, Ariane Grande,
Lemonade Mouth en Elsa uit Frozen. De
jury was onder de indruk van het niveau:
goede playback, mooie choreografie en
goed inlevingsvermogen, bruisende
energie en enthousiasme.
Grote winnaar van de avond was Esmee
met een lied uit de film Frozen. De jury
was diep onder de indruk van haar super playback-act, haar prachtige jurk en
goeie bewegingen.
Esmee/Elsa wint de playbackshow.
Leden en historisch materiaal gezocht
Oudheidkundige vereniging Harvelt gestart
Harreveld - Na maanden van voorbereiding heeft Harreveld er een
vereniging bij. Per 1 januari 2015
is er een oudheikundige vereniging
opgericht, die de naam draagt van
de voormalige havezate, te weten
‘Harvelt’.
De oprichters zijn begaan met de geschiedenis van Harreveld. Over het
kasteel en zijn voormalige bewoners
is veel bekend, maar van de geschiedenis van het dorp zelf is geen compleet overzicht.
Ongetwijfeld ligt er historisch materiaal- over boerderijen, gebeurtenissen, (voormalige) verenigingen
en inwoners - op zolders te verstoffen en in de vergetelheid te geraken.
De oudheidkundige vereniging wil
voorkomen dat dit materiaal, van onschatbare waarde, verloren gaat. Door
het in een geschikte archiefruimte in
dorpshuis ‘t Kempken samen te brengen en te archiveren hoopt Harvelt de
geschiedenis van het dorp toeganke-
goede staat, ontvangen wij graag.
Mocht u niet in staat zijn zelf uw kleding/schoeisel te brengen, bel de kledingcommissie dan. Zie hier voor het
keitje. De Rentenierstraat is vanaf de
Dijkstraat bereikbaar.
Tot ziens op zaterdagmorgen.
BMV Mariënvelde ontvangt
€ 30.000,- van het VSBfonds
Dit was ook vorig jaar een groot succes door de extra ruime opzet, waardoor het geheel nog overzichtelijker
kon worden uitgestald; ook was er
meer loopruimte voor de bezoekers.
Elk jaar weer een
verrassing wat er
wordt aangeboden
Kledinginzameling voor
onderhoud Johanneskerk
5
“Het bestuur en de vrijwilligers hebben dit bericht met gejuich ontvangen. Het zijn bedragen die van harte
welkom zijn om de bouw daadwerkelijk te kunnen realiseren”, aldus voorzitter Marianne Morren Kallen.
Het VSB Fonds ondersteunen initiatieven waarbij mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen,
begrijpen en respecteren.
Zij stimuleren daarom verschillende
soorten ontmoetingen. Zij ondersteunen bij voorkeur projecten die leiden
lijk te maken voor iedereen die hierin
geïnteresseerd is.
Wilt u lid worden van deze club of
heeft u foto’s op uw zolder van bijvoorbeeld de wandeldagen, een dagje
Vennebulten met Licht en Lucht, de
fokveedagen, dia’s van het jeugdkamp,
archiefmateriaal van voormalige verenigingen? Meld het op [email protected]
yahoo.com en er wordt voor veilige
opslag gezorgd.
Als hiervoor speciale accommodaties nodig zijn, waar de ontmoetingen
kunnen plaatsvinden, dan helpen zij
daar ook graag bij.
Joost van Lanschot, directeur: “VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin
iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij zijn actief
op drie gebieden: Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur en Beurzen. Wij
steunen projecten met geld, kennis,
ervaring en een professioneel netwerk.”
AH Kruip zet zich in voor
gezondere klanten
Lichtenvoorde - AH Supermarkt Kruip
breekt een lans voor gezonde(re) voeding. De komende tijd zijn in de supermarkt, die het Super Supermarkt
Keurmerk (SSK) draagt, een gratis
flyer en de special Gezonder Mag.
van Het Vinkje, verkrijgbaar. Want, zo
meent ondernemer Roel Kruip “een
gezonder Oost Gelre beschouwen we
ook deels als onze verantwoordelijkheid. Wij helpen onze klanten daarom graag bij het kiezen voor gezondere producten.”
Roel Kruip vindt het belangrijk om
zijn klanten al bij het boodschappen
doen te wijzen op hoe ze kunnen kiezen voor een gezonder eetpatroon.
Daarom neemt hij deel aan de landelijke campagne Gezonder Mag.
Boerenkool en Bastiaan Ragas
Dat gezond(er) helemaal niet saai
is, bewijst de flyer met onder andere
tips voor nieuwerwetse boerenkoolgerechten. De special bevat onder
meer tips voor gezondere voeding en
een interview met theaterproducent,
schrijver en acteur Bastiaan Ragas. Hij
geeft aan hoe belangrijk gezondere
voeding voor hem is.
“Eén of twee keer per week doe ik de
boodschappen en daar neem ik de tijd
voor. In de supermarkt let ik vooral op
vers en biologisch, maar ook op Het
Vinkje. Ik denk dat hiermee een bewustwordingsproces in gang wordt
gebracht.”
Het magazine is ook digitaal beschikbaar via www.gezondermag.nl
“We zijn gecertificeerd met het Super
Supermarkt Keurmerk omdat we bewezen hebben dat we bijzonder lokaal
en maatschappelijk betrokken ondernemen. We voelen de verantwoordelijkheid voor onze klanten. Natuurlijk
verkopen wij in onze supermarkt ook
producten die minder gezond zijn.
Want iedereen heeft weleens zin om
te snacken. We gaan nu ook niet met
het vingertje wijzen. Maar met de
campagne bieden we consumenten
praktische handvatten om makkelijker voor gezond(er) te kiezen.”
Super Supermarkt Keurmerk
Het Super Supermarkt Keurmerk
wordt uitgereikt aan zelfstandige supermarktondernemers die zich extra
inzetten voor de leefbaarheid in en
(net) buiten hun supermarkt.
Het Vinkje
Gezonder Mag. is een initiatief van
Het Vinkje, een hulpmiddel bij het
kiezen voor gezondere voeding. Dit
logo staat op producten met minder
verzadigd vet, suiker, zout en/of calorieën. Ze zijn een betere keuze binnen
een specifieke groep.
Roel Kruip vindt het belangrijk om
zijn klanten al bij het boodschappen
doen te wijzen op hoe ze kunnen kiezen voor een gezonder eetpatroon.
Daarom neemt hij deel aan de landelijke campagne Gezonder Mag.
Het Vinkje met de groene cirkel staat
op gezondere producten uit de Schijf
van Vijf, bijvoorbeeld brood met meer
vezels en minder zout.
Het bestuur van Harvelt tekent de akte van oprichting.
tot duurzaam contact, zodat mensen
hun sociale vaardigheden en hun burgerschap kunnen vergroten. Hierdoor
kunnen we uitsluiting, eenzaamheid,
intolerantie, onveiligheid en conflicten verminderen en misschien zelfs
voorkomen.
Het Vinkje met de blauwe cirkel staat
op betere extraatjes, bijvoorbeeld frisdrank met minder suiker.
Alle producten met Het Vinkje voldoen aan criteria van onafhankelijke
wetenschappers. De overheid erkent
Het Vinkje als officieel voedselkeuzelogo.
In het SSK staan zeven thema’s centraal: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met
energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport
en logistiek.
“We zijn gecertificeerd met het Super Supermarkt Keurmerk omdat we
bewezen hebben dat we bijzonder
lokaal en maatschappelijk betrokken
ondernemen. We voelen de verantwoordelijkheid voor onze klanten.
Natuurlijk verkopen wij in onze supermarkt ook producten die minder
gezond zijn. Want iedereen heeft
weleens zin om te snacken. We gaan
nu ook niet met het vingertje wijzen.
Maar met de campagne bieden we
consumenten praktische handvatten
om makkelijker voor gezond(er) te
kiezen.”
LAZY SUNDAY MORNING
Elke zondag geopend
van 8.30 tot 15.00 uur:
verse broodjes,
pistolets, croissants
enz.enz.
Elke zondag verse Duitse broodjes - harde meergranen bollen - zachte broodjes - croissants - ham/kaas croissants
chocoladebroodjes - gevulde zoete broodjes - zondagse taart en nog veel meer lekkers voor uw ontbijt of brunch.
delicious Doppen, Markt 7, 7131 DG Lichtenvoorde, tel. 371356
www.deliciousdoppen.nl Geopend van 8.30 tot 20.00 uur.
MAX MOET NOG VEEL LEREN.
Maandaanbieding JANUARI
Ruurloseweg 2
Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93
Extra brede
laminaatplanken
32.6 cm breed, V-groef 2 zijdig
Van € 23,95
Nu voor € 16,95 per m²
Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar
adopteereenpup.nl
www.spannevogel.nl
Leverbaar in 3 kleuren.
OP = OP.
NI EUW JAAR SACTI E
16 zonnepanelen, omvormer
en montage nu voor € 5.499
Tot 15 februari kunt u bij Solar Sell
profiteren van een speciale Nieuwjaarsaanbieding: 16 zwarte zonnepanelen,
een NEDAP omvormer en montage van
€ 5.974 voor slechts €5.499!
Het actiepakket bestaat uit:
• 16 Trunsun Full Black zonnepanelen (260 Watt)
• Nedap PR37S omvormer (2 strings en internet koppeling)
De Trunsun panelen zijn Solar IF gecertificeerd en worden geleverd
met 15 jaar fabrieksgarantie. De installatie wordt compleet gemonteerd
en werkend opgeleverd. De genoemde prijs is exclusief btw, maar
met het huidige btw voordeel kunt u die terug vragen. Meer informatie
vindt u op www.solar-sell.nl
SOLAR SELL IS PARTNER VAN SOLAR WORLD, SUNPOWER, NEDAP EN AGEM
Ziekenhuisstraat 1
7141 AN Groenlo
T +31(0)544 37 93 29
E [email protected]
I www.solar-sell.nl
Wedstrijdverslag HV Erix
SPORT
Lichtenvoorde - Afgelopen weekend
stonden de dames van Erix 1 tegenover
de koploper Angeren 1. Met een goed
gevoel begonnen ze aan de wedstrijd.
Erix rustig en speelde lekker door. Na wat
mooie doelpunten, 7 meters en goede
reddingen van de keepster konden ze
een kleine voorsprong pakken.
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Heren
Mooie aanvallen en een sterke verdediging resulteerde in een gelijk opgaande
strijd. Je kon goed merken dat de teams
aan elkaar gewaagd waren.
Dit resulteerde in een eindstand van 2321 (in het voordeel van Erix.) Een zoete
overwinning na een mooie wedstrijd
waarin iedereen goed gewerkt heeft.
De ruststand was dan ook 10-12 (in het
nadeel van Erix). In de tweede helft werd
het spel wat fysieker waardoor bepaalde
spanningen zich opbouwden. Toch bleef
Uitslag 24 en 25 januari
Dames Erix 1 - Wifi4All/Angeren 1: 23 21.
Dames Erix 2 - Minerva 1:14 - 20.
Programma week 5
Dames: Apollo ‘70 1 - Erix 1 en HCW 1
- Erix 2.
Heren: Erix 1 - AHV Achilles 3 en Erix 2 AHV Achilles 4 en Heren A: Erix A1 - de
Gazellen A1.
Jeugd: Duiven C1 - Erix C1, Pacelli D1 Erix D1 en Huissen E1 - Erix E1.
7
Kind en ouder gymochtend
Erix C1 - HV Angeren C2: 3 - 20.
Erix D1 - FBC D2: 10 - 4.
Erix E1 - HV Angeren E2: 4 - 8.
E&A HS2 - Erix HS2: 31 - 28.
KSV Dames 5 - SV Halle Dames 3
KSV volleybal Vragender
Vragender - Afgelopen vrijdag speelden de KSV dames een leuke wedstrijd
tegen de nummer twaalf in de poule.
Zelf staan ze op de vijfde plek en deze
willen ze graag minimaal behouden.
De wedstrijd werd gespeeld in sporthal
De Bult te Vragender.
KSV was met negen speelsters, dankzij
de twee nieuwe enthousiaste dames, die
hen zijn komen versterken. De eerste set
begonnen ze niet slecht, maar de passes
mochten wat netter. De voorsprong werd
iets groter en de set werd gewonnen met
25-17.
De tweede set leek erg op de eerste set,
maar de tegenstander kwam wat meer in
hun spel. KSV won met 25-20.
In de derde set waren de passes beter en
wonnen ze weer met 25-17.
KSV DS 3 - Smash ‘68-SCM DS 3: 3-1.
V.C.V. DS 4 - KSV DS 4: 3-2.
KSV DS 5 - SV Halle DS 3: 4-0.
Boemerang DS 3 - KSV DS 6: 4-0.
WIVOC MB 1 - KSV MB 1: 3-2.
De vierde set had KSV een goede service
en wonnen de laatste set met 25-19. Met
4-0 zijn de maximale hoeveelheid punten binnengehaald en dat is lekker.
Programma week 5
Maandag 26 januari 20.00 uur: Halley D6
- KSV D2.
Uitslag week 4
KSV HS 1 - Smash ‘68-SCM HS 1: 4-0.
V.C.V. DS 3 - KSV DS 1: 0-4.
Pajodos DS 4 - KSV DS 2: 0-4.
Zaterdag 31 januari om 15.30 uur: Dash
MA 1 - KSV MA 1. Om 17.00 uur: Volga
DS 3 - KSV DS 3. Om 17.30 uur: D.V.O. HS
1 - KSV HS 1.
Wedstrijdverslag HV Pacelli
Zieuwent - Afgelopen zaterdag speelden de dames een uitwedstrijd tegen
LHC in Lemelerveld. LHC staat op
een derde plek en Pacelli staat op een
mooie vijfde plek.
De thuiswedstrijd in de eerste helft van
de competitie heeft Pacelli verloren. Het
was dus een revanche voor Pacelli. Tijdens de voorbereiding werd duidelijk
gemaakt dat LHC een hele snelle ploeg is
en dat ze het vooral van de snelle aanvallen moeten hebben.
Pacelli begon niet goed aan de wedstrijd
en ze hielden zich niet goed aan de afspraak. In een kwartier tijd stond het 8-1
voor LHC. Pacelli werd daarna wakker en
ging knokken voor de punten. Dit resulteerde in een ruststand van 16-11 in het
voordeel van LHC.
De tweede helft begon Pacelli erg sterk.
Ze kwamen steeds dichterbij LHC, ondanks dat LHC nog doelpuntjes mee pikte. De dekking van Pacelli stond erg goed
en de snelle aanvallen van LHC werden
er bijna allemaal uitgehaald.
Pacelli bleef knokken en vechten voor de
doelpunten. Met nog 10 minuten te spelen stond Pacelli nog maar 2 doelpunten
achter. Het werd steeds spannender in de
wedstrijd. Helaas was dit niet genoeg en
kon LHC in de laatste paar minuten nog
een paar keer scoren. Hierdoor kwam de
eindstand op 27-23 in het voordeel van
LHC. De dames van Pacelli hebben goed
gewerkt en goed geknokt om zo dicht
mogelijk bij LHC te blijven. De tweede
helft is gewonnen door Pacelli, helaas
was dit net niet goed genoeg. Op naar de
volgende wedstrijd.
Zaterdag 31 januari spelen de dames van
Pacelli om 19:30 uur een thuiswedstrijd
tegen GOconnectIT/Fortissimo. De dames gaan er weer vol tegen aan om de
punten in Zieuwent te houden. Auto van
Ewijk/LHC Dames 1 - Wessels Keukens
HV Pacelli 1 (16-11) 27-23
Uitslagen kruisjassen Harreveld
Harreveld - Vorige week was de Elna
blijkbaar goed gelezen, dit keer geen
tam begin, maar vanaf de eerste gift
een felle kruisjas strijd. Maar het leek
er ook op dat de deelnemende koppels
onderling hadden afgesproken het 2x
winnende koppel Kampshof - Temming flinke tegenstand te bieden.
Zo bleven alle drie de rondes spannend
en vooral oplettend om op het juiste moment de troeven in te zetten. Het hoogtepunt van deze zeer spannende kaartavond kwam toch nog in de derde ronde.
Imponerende bluf van een tiental koppels met boven de 3000 punten gingen
voor de eindzege, vijf koppels kwamen
boven de 1700 punten.
Kampshof - Temming kwamen alsnog
sterk opzetten, uit het niets met ruim
1900 punten toch nog naar een vierde
plaats. Hun laatste tegenstanders, door
dit kaartgeweld helemaal van slag, waren
meteen tot de poedelplaats veroordeeld.
De eindwinnaars Konink - Mommers
hadden de topvorm van de Zieuwentse
sportnacht mee genomen naar Harreveld, om nu de eerste plek op te eisen.
Een meer dan spannende kruisjasontmoeting met een gering verschil van
punten in de einduitslag.
1; Konink - Mommers 4920 p.
2; Beerten - Krabbenborg 4870 p.
3; Wossink - Balke 4860 p.
4; Kampshof - Temming 4840 p.
5; Lankveld - Rouwhorst 4810 p.
Met 3760 punten was de troostende poedelplaat voor de dames Kolkman - de
Droog.
Zuinigjes glimlachend lieten ze weten er
vrijdag 6 februari alles aan te doen om de
kruisjassers ook eens een lesje te leren.
Een volop genietend vooruitzicht!
SV Rokade organiseert Jan Lanke toernooi
Lichtenvoorde - Traditiegetrouw organiseert SV Rokade op de laatste
zaterdag van januari het Jan Lanke
toernooi, dit jaar op 31 januari. Dit
jaarlijks terugkerende evenement is
vernoemd naar wijle Jan Lanke die in
1956 de schaakvereniging oprichtte.
Rokade mag zich inmiddels de grootste schaakclub van de Achterhoek noemen.
de onderzijde van de interne competitie
hetgeen weer uitdagingen geeft voor de
vaste rode lantaarndrager Leo Niënhuis.
Door de aantrekkingskracht die hiervan
uitgaat, zijn enkele zeer sterke spelers tot
de schaakclub toegetreden en daarmee
is ook het niveau van het eerste team
enorm gestegen. Het speelt nu in de promotieklasse (hoogste klasse onder landelijk niveau).
De vereniging wil Gert bedanken voor
zijn enorme inzet in de afgelopen 25
jaar, door tijdens dit 5e lustrum extra uit
te pakken met een hoge opkomst, extra
prijzen en nog meer gezelligheid dan anders. Dit wordt mede mogelijk gemaakt
door de sponsors, waaronder Lesli, Pillen ‘t Zwaantje en enkele privépersonen.
Clubicoon Jan Hahne, goed voor 17 x
clubkampioen, is tegenwoordig al blij
met een 5e plaats in de interne competitie. Maar anderzijds is er ook aanwas aan
Organisatie
Het Jan Lanke toernooi beleeft dit jaar
zijn 25e editie. Vaste organisator Gert
Nijenhuis heeft aangegeven te bedanken voor de eer, zodat men op zoek moet
naar een vervanger.
Het toernooi
Het toernooi begint om 10.00 uur en de
prijsuitreiking zal om ongeveer 16.00
uur zijn. Er worden 7 ronden volgens het
Zwitserse systeem gespeeld en de deelnemers hebben 20 minuten bedenktijd
per persoon per partij.
Door de indeling volgens het Zwitserse
systeem komen spelers van gelijke sterkte tegenover elkaar te zitten en blijft het
ook voor de minder behendige schakers
leuk. Voor elke deelnemer is er een leuke
prijs in vorm van een geldbedrag, een
schaakboek, een fles wijn of een andere
leuke herinnering.
De enige restrictie is een leeftijdsgrens
vanaf 15 jaar. Opgeven kan bij Gert via
email: [email protected] of
telefonisch op 0544-373872. Uiteraard
zijn toeschouwers en publiek van harte welkom.
▶ www.svrokade.nl
Harreveld - Zaterdagochtend 24 januari mochten alle ouders van de
KSH gymleden in de leeftijd vanaf
peuter tot en met groep 5, meedoen
met de gymles van hun kinderen.
De leidsters Mariëlle en Sanne en de
hulpleidsters hadden een creatief par-
cours uitgezet met diverse toestellen,
waarbij de lenigheid van de ouders
behoorlijk op de proef werd gesteld.
Het was een uiterst gezellige ochtend
voor beide generaties waarbij de kinderen hun kunstjes weer eens aan de
ouders konden laten zien.
Xtreme Bowling
Zieuwent - De uitslagen van donderdagavond 22 januari in het Sourcy
Center.
Deelnemende teams - wedstrijden punten - score
1 Lummels 11 22 6314
2 de Boefjes 11 20 6331
3 Hooiland 3 11 16 5602
4 Lucky Strike 11 14 5660
5 SWOG 11 12 5276
6 Rensing 2 13 10 5591
7 Hooiland 1 13 8 5652
8 Hooiland 2 11 6 4941
9 The Old Ladies 11 6 4602
10 Blue Eyes 11 0 3354
Hoogste scores dames
1 Marietje Bleumink SWOG 157
2 Annie Eekelder The Old Ladies 152
3 Paulien Hieltjes SWOG 150
4 Annick Stegers The Old Ladies 140
Hoogste scores heren
1 Niek Hogenkamp Lummels 198
2 Thomas Doppen de Boefjes 194
3 Maarten Eekelder Lummels 193
4 Bart van Ooijen de Boefjes 189
Wereldkampioenschap
Zang-en Siervogels
Lichtenvoorde - Afgelopen weekend
heeft er in het Autotron te Rosmalen
de 63e Wereldshow Mondial 2015
plaatsgevonden voor zang-en siervogels, die beter bekend staat onder
de naam Wereldkampioenschap
Zang-en Siervogels.
gedurende de show. Aan deze show
deden 23 landen en ruim 2400 deelnemers mee.
Er waren ruim 25.000 vogels te bewonderen, zoals vele soorten kanaries, tropen, cultuurvogels, parkieten,
papegaaien, zangvogels etc.
Dit jaar was de organisatie in handen
van de Algemene Nederlandse Bond
van Vogelhouders. Hier is 3 jaar aan
voorbereiding aan vooraf gegaan.
Ook een aantal leden van onze vereniging hebben vogels ingezonden en
enkele prijzen in de wacht gesleept.
Ook vele leden van vogelvereniging
De Gevleugelde Zanger uit Lichtenvoorde hebben diverse werkzaamheden verricht tijdens de opbouw en
De prijswinnaars zijn: Cor Bennink
(zilver en brons), Wim te Kloeze
(brons), Bas Reukers (brons), Gerrit
ten Barge (brons). Van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat.
VV Erix afd. senioren
Lievelde - De programmering van
het oefenprogramma en competitieprogramma van vv Erix.
Oefenprogramma op donderdag
29 januari:
V.V.G. ‘25 2 - Erix 2
Competitieprogramma zondag
1 februari:
S.V.B.V. 1 - Erix 1
Grol 5 - Erix 2
Erix 3 - Grol 6
Erix 4: vrij
Dames: Erix/KSV VR2 - Wolfersveen VR2
Oefenprogramma zondag
1 februari
Dames: Erix/KSV VR1 - Lochuizen VR1
Actieborden langs de N18 als noodkreet
BONUS
“We willen geen megavergister
in Groenlo”
Informatie
Volgende week vrijdag wordt
een openbare informatiebijeenkomst in de oude Calixtuskerk gehouden. Aanvang 20.00
uur. Het actiecomité, waarin Huub Hofstede en Henk
Adema ook zitting hebben, is
zeer verontrust.
Links Huub Hofsteden en rechts Henk Adema bij plaatsing van de
actieborden
Groenlo - Op het kruispunt op de N-18 bij de afslag naar Den
Sliem en richting Vreden staan sinds woensdagmiddag grote
borden met teksten waar de boosheid en de verontrusting
vanaf druipt. Het gaat om de actie tegen de geplande megavergister op industriepark de Laarberg bij Groenlo. De protesten
daartegen nemen steeds grotere vormen aan.
Er staan een serie borden met
teksten als: ‘Megavergister
Groenlo Nee’; ‘Door biogasmest is bij ons alles verpest,
‘gemeente Oost Gelre laat ons
niet in de stront zakken’ en het
nog niet geplaatste bord dat
nog niet helemaal af is met de
tekst ‘tot de schijt ons doodt’.
Veelzeggende teksten dus.
Het waren Henk Adema en
Huub Hofstede van het actiecomité die de borden woensdagmiddag plaatsten. Zoals
bekend heeft de gemeenteraad
van Oost Gelre vorig jaar het
bestemmingsplan Laarberg
vastgesteld met daarin de mogelijkheid tot het laten bouwen
van deze megavergister die
naar een voorzichtige schatting een investering vergt van
ruim 60 miljoen euro. “Dat is
met de bevolking absoluut niet
gecommuniceerd “zegt Henk
Adema woensdagmiddag met
grote stelligheid. Het is de op
een na zwaarste categorie van
vervuiling die op een bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. Daarboven heb je
alleen nog de atoomcentrale”,
aldus Huub Hofstede.
Het is een gevaarlijke installatie met veel stankoverlast en
op de N-18 zal het door het
voortdurend aan- en afrijden
van vrachtwagens een drukte
van jewelste worden en voor
deze mammoet bio-mestvergister stelt de provincie zelfs
een subsidie van € 54.000,- beschikbaar. Het is echt van de
zotte, zo menen de actievoerders. Ze verwijzen naar Varsseveld waar een plan tot bouw
van een vergister voorlopig van
de baan is.
De actievoerders vrezen ook
voor de leefbaarheid in Groenlo en het is volgens hen niet te
rijmen dat Groenlo zich profileert als vesting- en toeristenstadje en dat dan een dergelijke de omgeving vervuilende
mega mestinstallatie wordt
gebouwd op slechts enkele kilometers van het stadje. Het is
een Duits bedrijf (RMS -redactie) dat de bouw van de biomestvergister wil realiseren. In
Duitsland mag dat al niet meer.
Carnavalsoptocht live op TV
Groenlo - De carnavalsoptocht van CV De Knunnekes
in Groenlo wordt dit jaar live
uitgezonden op televisie. Het
is Omroep Gelderland, die
daarover overeenstemming
heeft bereikt met het bestuur
van de Grolse carnavalsclub
en derhalve op zondag 15
februari a.s. naar het carnavalsoord Grolle komt voor
de rechtstreekse uitzending
van het kleurrijke spektakelstuk dat ‘s middags door de
Groenlose binnenstad trekt.
“Uit de in de afgelopen jaren
op dit gebied her en der opgedane ervaringen is Groenlo bij
uitstek hét carnavalswalhalla
in deze provincie. Bovendien
bewaren wij goede herinnerin-
De uitzending op
televisie begint
om 14.00 uur
gen aan eerdere bezoeken aan
dit stadje voor het maken van
opnames tijdens het carnaval.”
De uitzending op televisie begint ‘s middags om 14.00 uur.
Na de uitzending van enkele
eerder op de dag in Groenlo
opgenomen items, volgt vanaf
14.15 uur de optocht. De lengte
van de uitzending is afhanke-
Grolsch krat
24 flesjes à 0.3 liter
15.29
9.99
AH Perssinaasappelen
2 netten à 2 kilo
Actieprijs per kilo 0.88
3
voor
5.38
3.
50
De actievoerders vrezen ook
dat het leidt tot de bouw van
nog meer megastallen omdat
die dan kunnen leveren aan
de vergister. Het belooft een
harde strijd te worden tussen
voor - en tegenstanders.
Omroep Gelderland doet verslag vanuit Groenlo
Volgens Narell Keizer, als producer in dienst van Omroep
Gelderland, heeft het Grolse
carnaval door de jaren heen
een grote naam opgebouwd
in de gehele provincie Gelderland.
Deze aanbiedingen gelden in week 5
van 26 januari t/m 1 februari 2015
Douwe Egberts
aroma rood
Alle varianten,
combineren mogelijk
2
e
HALVE
PRIJS
AH Kipfilet
Schaal 900 gram
Actieprijs per kilo 5.54
Een beeld van de Grolse carnavalsoptocht 2014.
lijk van de lengte van de optocht, alsmede de tijdsduur
van het voorbij trekken.
“Groenlo leent zich als vestingstadje uitermate goed voor een
dergelijk onderwerp”, vertelt
Narell Keizer. “Het stadscentrum is zeer compact, intiem
en gezellig. Daarnaast is de
Markt met de aanwezigheid
van de Oude Calixtuskerk en
het stadhuis een meer dan geschikt decor om van de optocht
een mooie rapportage te maken. Allemaal gezellige mensen en een uitstekende sfeer.”
Omroep Gelderland komt op
de derde zondag van februari
met een team van maar liefst
12 personen naar Groenlo.
Onder hen naast een regisseur,
producer en presentator onder
andere 4 cameramensen en 2
geluidsmedewerkers. Daarnaast verzorgt Grollenaar Willem te Molder het aanvullende
commentaar.
Narell Keizer daarover: “Wij
laten niets aan het toeval over.
Er wordt zelfs een facilitair
bedrijf ingeschakeld om bepaalde voorzieningen te treffen. Daarnaast zijn wij reeds in
Groenlo geweest om de locatie
nog eens te besturen, hebben
daar samen met Roy Oostendorp van CV De Knunnekes
een rondgang gemaakt en alles in kaart gebracht. Daarbij is
andermaal gebleken dat men
in Groenlo de zaken professioneel aanpakt. Een mooi stadje,
leuke mensen, dus wij gaan er
helemaal voor, sterker uitgedrukt: wij verheugen ons nu al
op carnavalszondag!”
Naast de live uitzending is de
optocht ook via de website
www.omroepgelderland.nl, en
dat met een klik op live tv, te
volgen. Belangstellenden die
kleurrijke foto’s van de optocht
willen mailen, kunnen deze
sturen naar [email protected]
€1
KORTING
5.99
4.
KRUIP
99
Super
Supermarkt
Keurmerk
LICHTENVOORDE
Varkensmarkt 12 • Tel. 371650 • Fax 377692
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 20.00 uur
13.00 - 17.00 uur
Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
Zie voorwaarden in winkel/
AH Bonus.
* Wij verkopen geen alcohol
aan klanten jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl
‘Ondernemers coachen ondernemers’
bij ONZ-Achterhoek
Zieuwent - De netwerkvereniging
voor zelfstandigen in de Achterhoek,
ONZ-Achterhoek, hield afgelopen
woensdag haar eerste thema-avond
in het nieuwe jaar, getiteld ‘ondernemers coachen ondernemers’. Onder leiding van Annemarie Resink
(www.resink.nu) beleefden zo’n 30
ondernemers en coaches een zeer
inspirerende avond in buurthuis ‘t
Kevelder in Zieuwent.
De tafelcoaches waren vooral enthousiast over de interactie die onder de
deelnemers ontstond. Er kwam enorm
veel energie los. Iedereen was bereid
om zich kwetsbaar en open op te stellen richting de andere gesprekspartners. Verder viel de gedrevenheid van
de ondernemers op en de motivatie
om door te zetten en te willen slagen.
Onder de deelnemers was ook een
aantal mensen die nog in de combifase zitten. Ze zijn al hun eigen bedrijf
gestart, maar werken daarnaast nog in
loondienst. Voor hen was het reflexiemoment zeer welkom. Als beginnende ondernemer is het waardevol
als je je vragen en ideeën met ervaren
ondernemers kunt delen, zo was de
Lichtenvoorde - Vrijdag 23 januari
2015 speelde LZV Kuypers Hair &
Wellness de verre uitwedstrijd tegen
Groene Ster in Vlissingen. De eerste
helft werd door beide Eredivisieteams vanuit een gesloten organisatie gespeeld waardoor weinig kansen werden gecreëerd. Ondanks dat
wist Erdal LZV Kuypers 20 seconden
voor rust met een vlammende vrije
trap op voorsprong te zetten, 0-1.
Na de theepauze ging Groene Ster offensiever spelen. LZV hield zich goed
staande en kon halverwege de tweede helft met een diepe bal van Erdal
op Kokor profiteren van de ontstane
ruimte, 0-2.
Groene Ster vond de 1-2 waar het naar
op zoek was na een schot dat op gelukkige wijze voor de voeten van een
Het programma bestond slechts uit
drie vragen: wat is mijn talent, wat is
mijn droom en wat is mijn volgende
stap? De deelnemers werden in drie
rondes doorgezaagd op hun keuze en
motivatie voor het zelfstandig ondernemerschap.
Voorzitter Rene Spekschoor was duidelijk in zijn nopjes met een dergelijk
positief begin van het nieuwe jaar.
“Het programma past geheel in de
doelstellingen die ONZ-Achterhoek
zich bij het begin van het tweede
lustrum heeft gesteld. Als netwerkvereniging willen we nog meer voor
onze leden betekenen dan we in de
afgelopen vijf jaar al hebben gedaan.
We zien duidelijk een behoefte aan
netwerkversteviging en ondersteuning van de eigen ondernemerskwaliteiten. Dit geldt overigens niet alleen
voor die zelfstandigen die nog maar
net begonnen zijn, maar net zo goed
voor de meer ervaren ondernemers.
De groep van zelfstandigen groeit en
iedereen wil een boterham verdienen.
Dat vraagt ondernemerskwaliteiten,
maar ook zaken als kennisdeling, netwerk en samenwerking.”
LZV Kuypers geeft
voorsprong uit handen
medespeler viel. LZV Kuypers Hair &
Wellness is nog niet van de klap bekomen wanneer in de omschakeling,
na onnodig balverlies, de 2-2 wordt
gemaakt.
LZV voelde zich zodoende gedwongen de aanval weer te zoeken maar
liep opnieuw in het mes. Na een
vlijmscherpe counter maakte Groene
Ster de 3-2. LZV Kuypers Hair & Wellness herpakte zich echter meteen,
want drie seconden na de 3-2 was het
opnieuw Kokor die, na een splijtende
pass van J. Wolters, de eindstand bepaalde op 3-3.
Volgende week speelt LZV Kuypers
Hair & Wellness om 20:45 uur in de
Hamalandhal in Lichtenvoorde tegen
Hovocubo.
Programma Marvo ‘76
Mariënvelde - Uitslag week 4 en de
programmering voor week 5.
Week 4
19-01 om 21.00 uur: Dynamo DS 5 Marvo DS 3: 3-1.
21-01 om 20.30 uur: S en O HS 1 Marvo HS 1: 2-3.
21-01 om 21.00 uur: Marvo DS 2 - Orion DS 4: 0-4.
24-01 om 10.30 uur: Gemini MB 2 Marvo MB 1: 3-1.
24-01 om 17.00 uur: Marvo DS 1 Smash ‘68 DS 1: 2-3.
Rene Spekschoor en Annemarie Resink
algemene reactie. Het geeft je inzicht
in wie je bent, waarom je doet wat je
doet en of je er goed in bent.
ONZ-Achterhoek hoopt de komende
jaren door te kunnen groeien en een
toegevoegde waarde te bieden voor
zelfstandige professionals, ZP’ers, en
kleine MKB bedrijven. De ambities
gaan verder dan alleen vertegenwoordiging en een gezellig samenzijn. Een
nieuw initiatief bijvoorbeeld is de
bouwcoöperatie die vanuit de vereniging is opgestart. Deze bestaat uit
leden die gezamenlijk de markt tegemoet gaan treden, maar tegelijkertijd
zelfstandig blijven. Het voordeel zit
hem hier in de kracht van de samenwerking en de kennisdeling binnen
het vakgebied. Het is zoals de musketiers vroeger al riepen, “een voor allen
en allen voor een”!
In februari bezoekt ONZ-Achterhoek
het bedrijf 24/7 Tailorsteel en aanstaande maart viert zij haar eerste lustrum. Samen met Pr8werk wordt dit
feit uitbundig gevierd. Naast feestelijkheden zal deze avond in het teken
staan van vraaggestuurde verbinding
tussen opdrachtgever en -nemer.
Het geeft eens te meer aan dat de
zelfstandig ondernemer niet stil mag
zitten, maar goed moet weten wat er
speelt in de maatschappij en wat hij
kan bijdragen om dit probleem op te
lossen. Alleen dan is hij of zij van betekenis voor opdrachtgevers. Ofwel:
wie ben ik, waarom doe ik wat ik doe
en ben ik er goed genoeg in?
▶ Voor meer informatie over ONZAchterhoek: ww.onz-achterhoek.nl
Programma week 5
26-01 om 19.00 uur: Marvo DS 3- Dynamo DS 4.
29-01 om 21.00 uur: Reflex DS 3 - Marvo DS 2.
30-01 om 21.00 uur: Marvo HS 1 Phantoms HS 2.
31-01 om 13.00 uur: Marvo MC 1 - Vios Eefde MC 3.
31-01 om 15.00 uur: Marvo MB 1 - Vios Eefde MB 1.
31-01 om 17.00 uur: WIK DS 2 - Marvo
DS 1.
Open Beltrums Kampioenschap
Hartenjagen in café Dute
Beltrum - Op zaterdag 31 januari
wordt bij café Dute in Beltrum voor
de 15e maal in successie het Open
Beltrums Kampioenschap Hartenjagen gehouden, georganiseerd
door kaartclub TDC. Het toernooi
begint om acht uur, de deelname is
gratis. Inschrijven kan vanaf kwart
voor acht.
Wie combineert de juiste tactiek met
het nodige portie geluk en mag zich
een jaar lang Beltrums kampioen
noemen? Wie laat zich door niets en
niemand afleiden en gaat er met de
prijzen vandoor?
Medaille voor Mijntje Wopereis en Mick Wiegerinck
Die vragen zullen op deze laatste zaterdag van de maand beantwoord
worden.
Maar bovenal gaat het natuurlijk om
de gezelligheid, waarbij kastelein
André standby staat om iedereen te
voorzien van een hapje en drankje.
Ken je de spelregels niet?
Dat is geen enkel probleem. De ervaren hartenjagers van kaartclub TDC
zijn altijd bereid om je de fijne kneepjes bij te brengen.
IK WIL OERRR
Lichtenvoorde/Groenlo - Tijdens de
zwemwedstrijd van afgelopen zaterdag zijn er successen geboekt door
de jonge zwemploeg van Livo. In
Groenlo waren de minioren zwemmers van Oost-Gelderland bijeen
voor het derde deel van het Minioren Circuit.
Mijntje Wopereis beet het spits af en
ze zwom haar 200 meter wisselslag
tijd helemaal aan gort en dat was goed
geweest voor een medaille, ware het
niet dat ze bij de schoolslag niet helemaal correct had aangetikt. Daardoor
werd ze gediskwalificeerd. Even later
pakte ze wel zilver op de 50m vrije slag
met goede tijd.
Ook Mick Wiegerinck zwom de 200m
wisselslag. Bij hem ging de vlinderslag
niet helemaal goed maar hij zwom
wel zijn beste tijd met maar liefst 28
seconden uit de boeken. En ook hij
maakte het helemaal goed op de 50m
vrije slag. Hij tikte als derde aan en
kreeg dus brons.
Niels Bouwmeester eindigde op de
100m wisselslag net naast het podium
maar haalde wel een dik persoonlijk
record. Verder zwom hij voor het eerst
de 400m vrije slag in een wedstrijd, hij
knabbelde daarbij maar liefst 17 se-
9
Mijntje en Mick trots op hun medailles.
conden van zijn trainingstijd af.
Karyn Wopereis kwam uit op de 100m
wisselslag en verbeterde zichzelf met
negen seconden. De junioren Indy
te Molder, Babet Klein Goldewijk en
Isha Brouwer zwommen de 200m wis-
selslag en de 200m rugslag. Ook hier
regende het persoonlijke records.
Meld je aan op OERRR.nl
Spar Zieuwent voor:
DORPSSTRAAT 31
de dagelijkse boodschappen, groenten, fruit, brood,
vlees, bloemen, zelfzorg-geneesmiddelen, stomerijservice,
fotoservice, kopieëren en speelgoed.
ZIEUWENT
Tel. 0544-351259
www.spar.nl
Deze week bij Bakker Jos
WALLERBOSCH
VAN
WEES
a d m i n i s t r a t i e s
[email protected]
Schuttersgilde St.Switbertus
Aanbiedingen geldig van dinsdag 27 t/m zaterdag 31 januari
UITNODIGING
Voorjaarsvergadering
8 februari 2015
Bij aankoop van
Vikorn
maakt U ’n kans op een
Wellnessarrangement
FISCALE EN ADMINISTRATIEVE
DIENSTVERLENING TEGEN
€ 2,55
Nieuw nieuw...
Jos donker Gevuld
vol met dadels, vijgen, suikernibs,
cranberries en rozijnen
Voor € 3,50
Grand Café cake
EEN SCHERPE PRIJS
een heerlijke cake met
chocolade, hazelnoten en
koffiesmaak
€ 2,95
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Internet:
www. wallerbosch-administratie.nl
Dorpsstraat 13
Rentenierstraat 2a
ZIEUWENT
LICHTENVOORDE
Tel. 351255
Tel. 371331
[email protected]
Bij deze nodigen wij u van harte uit voor onze
voorjaarsvergadering.
Agenda:
Opening door de voorzitter.
Presentatie voorstellen vogelschieten 2.0
Discussiemogelijkheid over de voorstellen.
Bestuurswijziging:
-Aftredend en niet herkiesbaar: Frank Adema
-Voordragen nieuwe interim voorzitter
Rondvraag.
Sluiting.
Wij zien u graag zondag 8 februari 2015
om 12.00 uur in clubgebouw de Swite.
Specialist in Spelt - Speltpuur - Speltgevuld, eerlijk lekker 100% Spelt
6%
BTW*
Aanmelding peuters
Peuterspeelzalen
en peuteropvang
Galileïstraat 15
tel. 0544-371560
Internet: www.dankbaar.nl
7131 PE Lichtenvoorde
fax 0544-377146
E-mail: [email protected]
* Voor woningen ouder dan 2 jaar.
gemeente Oost Gelre
Lid van:
OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.
VOOR:
Reparatie - service - onderhoud
alle merken auto’s
* APK-keuringen
* AIRCO - Service
- Onderhoud
- Reparatie
Autobedrijf WESSELS B.V.
26 tot 30 januari
In de week van 26 januari organiseert Stichting de Achthoek
de jaarlijkse centrale aanmeldingsweek.
Wordt uw kind in het schooljaar 2015-2016 2 jaar en 4 maanden
en u wilt uw kind een goede start geven op de basisschool,
dan kunt u het opgeven voor één van de peuterspeelzalen of peuteropvang
van Stichting de Achthoek.
Voor meer informatie; www.deachthoek.com
U kunt ook bellen; 0544-487150
Dijkstraat 38
7131 DP Lichtenvoorde
Telefoon 0544 371631
[email protected]
SOL SISTERS
2e hands kleding
Merk, vintage en vrijetijdskleding
voor dames, heren en kinderen
Veel keus, lage prijzen
Woensdag: 13:30 – 16:30
Zaterdag: 9:00 – 12:30
v.d. Meer de Walcherenstr. 1 A
Lichtenvoorde
www.solsisters.nl
ook op Facebook.
DIMAGO NEW TRADITIONALS
KRIJTVERF, VOOR HOUT EN MUREN
.dekkend, transparant elke kleur!
.af te werken met acrylvernis
.wanden, steigerhout en kasten.
verf • behang • raamdecoratie • gordijnen • tapijt
Borculoseweg 3, Groenlo • 0544-463131 • [email protected]
www.decohomelammers.nl
GEOPEND 08.30-12.30/13.30-18.00 VR. 20.00 UUR / ZAT. 16.00 UUR!
Brenda’s Studio
Pedicure & diabetes aantekening
Complete
behandeling �
Alleen volgens afspraak
tel. 06 1586 9613
20,00
11
Jubilarissen geëerd tijdens ledenvergadering
40 jaar en 25 jaar lid bij St. Agatha
Harreveld - Maandag 19 januari
2015 heeft muziekvereniging St.
Agatha de jaarlijkse ledenvergadering gehouden waarop belangrijke
punten besproken werden, jubilarissen bekend werden gemaakt en
er geëvalueerd werd. Tijdens deze
avond vierde de vereniging het
heugelijke feit van twee jubilarissen: Jeannette Krabbenborg en Nico
Harbers, resp. 40 jaar en 25 jaar lid.
is ze niet meer weg te denken uit het
orkest. Iedere week is ze trouw op de
repetitie om muziek te maken maar
ook om bij te kletsen met collega-muzikanten.
Tevens is ze ook op niet-muzikale wijze actief geweest binnen St. Agatha.
Ze heeft jarenlang een bestuursfunctie vervuld, in de muziekcommissie
gezeten en de laatste jaren was ze actief betrokken bij het jeugdorkest en
de jeugdopleidingen.
De jubilarissen van St. Agatha.
Nico is zo’n 25 jaar geleden begonnen
als vaandeldrager. Destijds, tijdens
de prijsuitreiking van Carnavalsvereniging de Zandbieters in Dorpshuis
‘t Kempken in Harreveld, werd het
vaandel uit de vitrinekast gehaald en
stond Nico op het podium te zwaaien
met het enige echte vaandel van St.
Agatha.
en baritonsax heeft aangeschaft. Momenteel speelt hij in het orkest op
bariton saxofoon en speelt daarnaast
ook mee in de Big Band van muziekschool Boogie Woogie.
Nico is een echte verenigingsman.
Als er vervoer nodig is, dan is z’n bus
altijd beschikbaar. En als Nico feest
geeft, hoort de hele vereniging erbij.
Na een jaar als vaandeldrager gefungeerd te hebben had Nico het muziekvirus te pakken en is hij begonnen met saxofoon spelen. Dit had als
gevolg dat hij zelf een altsax, tenorsax
Twee jubilarissen waar de vereniging
trots op is. Daarom werd er na de vergadering aan de bar op geproost. St.
Agatha hoopt dat Jeanette en Nico
nog lang lid zullen blijven.
Zonder Ingrid geen Lyfstyl
Lichtenvoorde - Vorige week sierde
Marloes Polman de voorpagina van
de Elna. Aanleiding was de opening
van Lyfstyl aan de Varkensmarkt 4
in Lichtenvoorde. Marloes is echter
niet de enige die ziel en zaligheid in
deze zaak steekt; dat geldt ook voor
haar compagnon Ingrid Wekking
die wel in het artikel werd genoemd,
maar niet op de foto stond.
Omdat beide dames evenveel eer verdienen, plaatsen we deze week alsnog
de foto waar ze allebei op staan.
Lyfstyl is een stijlvolle concept-store
waar bijzondere merken zich presenteren en is sinds 15 januari geopend.
▶ www.lyfstyl.nl
Marloes Polman en Ingrid Wekking.
Concert St. Caecilia valt uitstekend
Lichtenvoorde - “Een mooi en sprankelend begin van 2015. Een 8+.” Zo
typeerde iemand het nieuwjaarsconcert van Harmonie St. Caecilia
van afgelopen zondag. Het bestuur
had het publiek gevraagd zijn beleving kort op papier te zetten.
Complimenten voor de kleding, stijlvol met leuke sjaals en strikjes. Dirigent is vakvrouw met passie, bezieling
en bevlogenheid.
Een positieve bijkomstigheid van de
veranderingen in de zorg is dat verschillende zorgpartijen meer samenwerken en zoeken naar mogelijkheden om gebruik van elkaars diensten
te kunnen maken. Careaz Dr. Jenny
heeft hier al ervaring mee met Estinea in Dinxperlo. Een logische
volgende stap is de samenwerking
tussen Careaz Antoniushove en De
Lichtenvoorde. Beide partijen vinden
het belangrijk om mensen met een
beperking volwaardig werk te kunnen
aanbieden en tegelijkertijd de vraag
naar dagopvang op een andere manier in te kunnen vullen. Om de zelfstandigheid van Denise te vergroten is
er daarom regelmatig overleg tussen
de medewerker begeleid werken van
De Lichtenvoorde en de praktijkopleider van Careaz. Vanuit het Grand
Café zijn ook de gastvrouwen nauw
betrokken.
Lachend aan het werk
Denise heeft een verstandelijke beperking. Tijdens haar inwerkperiode
was er veel aandacht voor het aanleren van (voor haar) nieuwe vaardigheden zoals het vouwen van servetten
en het dekken van de tafels. Hoe zorg
je ervoor dat de tafel er gezellig en
goed gedekt uitziet? Hoe onderscheid
je dan de soeplepel van de dessertlepel? Denise leert snel en met haar innemende persoonlijkheid en vrolijke
lach laat zij zien hoe leuk zij het werken vindt.
Met een zwarte sloof waarop Grand
Café staat gedrukt om, is onmiddellijk te zien dat Denise bij de gastvrouwen hoort en daar is zij maar wat trots
op. Het servetten vouwen en tafels
dekken, heeft ze inmiddels onder de
knie waardoor de begeleidingsuren
nu worden ingezet voor het aanleren
van nieuwe werkzaamheden, zoals
bijvoorbeeld het poleren (vlekvrij maken) van het bestek.
De Lichtenvoorde
De Lichtenvoorde is een zorginstelling in Oost-Gelderland die mensen
met een beperking ondersteunt en
begeleidt als volwaardige burgers in
de lokale samenleving. Begeleiding
en verzorging van cliënten met intensieve zorgvragen en 24-uurs ondersteuning en begeleiding van cliënten
op een dagactiviteitencentrum wordt
geregeld door zogenaamde plaatsgebonden teams, in kleinschalige woonzorgcentra en begeleiding op dagverblijven. Er zijn plaatsgebonden teams
voor jeugd, volwassenen en senioren.
Begeleiding van individueel, zelfstandig- of samenwonende cliënten en
begeleiding van gezinnen wordt gerealiseerd vanuit ambulante teams.
Meer informatie is te vinden op www.
delichtenvoorde.nl
Zorgorganisatie Careaz
Careaz is een Oost-Achterhoekse
zorgorganisatie. Afhankelijk van de
wensen van de klant wordt optimale
zorg- en dienstverlening op maat geboden, thuis of dichtbij huis. Vanuit
Careaz Thuiszorg staan kleinschalige
teams met deskundige medewerkers
dag en nacht klaar met persoonlijke
verzorging en verpleging.
De woonzorgcentra Careaz Antoniushove, Careaz Patronaatshof en
Careaz Hof van Flierbeek in Lichtenvoorde, Careaz Dr. Jenny in Dinxperlo en Careaz J.W. Andriessen in
Borculo bieden verschillende vormen
van wonen zoals zelfstandig wonen
in een eigen appartement met zorg
en ondersteuning daar waar nodig,
maar ook kleinschalig wonen in een
verpleegunit met behandeling. Verder zijn er appartementen voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Voor nog thuiswonende mensen zijn
er dagzorg en diverse diensten zoals
personenalarmering en maaltijdservice. Careaz biedt daarnaast diverse
mogelijkheden voor ontmoeten en
activiteiten.
▶ www.careaz.nl
Lichtenvoorde - Een aantal ouders
uit de wijk ‘t Hooiland gaat KIDSclub ‘t Hooiland opstarten. Ze worden daarbij geholpen door het bestuur van de wijkvereniging.
Cupcakes
De eerstvolgende activiteit is op zaterdag 31 januari van 14-16 uur. Het
thema is dan ‘cupcakes maken’. Daarnaast is er een buitenspeelprogramma. Kinderen uit beide groepen zijn
welkom. Ook zijn de ouders welkom,
voor een kop koffie en hand-en-spandiensten.
Meedoen is gratis. Opgeven kan via
[email protected] tot en met
28 januari.
▶ www.hethooiland.nl
Reageren op een artikel?
Harmonie St. Caecilia in concert.
Het concert was weer een feest,
gemütlich, soms kippenvel. Sfeer en
stijl. Gezellig zitten in de zaal. Typering van enkele jongeren: gaaf, cool,
vet. Ontvangst met bonbon kwam
warm over.
Mooie wisselwerking
Niet alleen Denise geniet, ook de bezoekers van het Grand Café (bewoners van Careaz Antoniushove en uit
Lichtenvoorde zelf ) reageren met veel
belangstelling én enthousiasme op de
nieuwe gastvrouw. Soms wordt Denise door iemand attent gemaakt op een
tafel die nog afgeruimd moet worden,
maar vaker krijgt zij van de bezoekers
de nodige aandacht en complimenten. Dit zorgt er voor dat ze als een
vrolijke, hardwerkende vrouw haar
werk kan doen en uitbreiden. Denise
is trots op haar nieuwe baan!
KIDSclub ‘t Hooiland
Elke laatste zaterdag van de maand
van 14 tot 16 uur wordt er een activiteit georganiseerd. In de vakantie zullen extra activiteiten plaatsvinden. De
locatie/uitvalsbasis is wijkgebouw de
Schoppe.
De KIDSclub wordt opgesplitst in een
groep van 4-8 jaar en een van 9-12
jaar, met voor elke groep waar nodig
een apart programma.
Goede muziekkeuze, herkenbare
muziek is belangrijk, soms moeilijke
stukken, Dichter und Bauer misschien
te moeilijk, toch goed en gedurfd gespeeld. Met lef gespeeld. Kritische noten: meer variatie in muziekkeuze was
mooier geweest, wat vlottere nummers bijvoorbeeld ook popnummers.
Mooi gemengd gezelschap, oud en
veel jong talent. Goede concentratie,
serieus en toch vrolijk. Soms te ingetogen. Bijdrage van de orkestklas: geweldig.
Lichtenvoorde - De Lichtenvoorde
is een organisatie voor mensen met
een verstandelijke beperking. Hun
visie: mensen mee laten doen in de
samenleving. Ieder op zijn eigen
niveau en in zijn eigen tempo. Dit
leidde tot de start van een bijzondere samenwerking met Careaz Antoniushove.
Cliënte Denise werkt sinds eind 2014
twee ochtenden in het Grand Café
van woonzorgcentrum Antoniushove.
Het mes snijdt in dit geval aan drie
kanten: Denise is trots op haar baan,
de ouderen waarderen haar aanwezigheid en medewerkers van Careaz
Antoniushove kunnen tijd en energie
aan andere taken besteden. Een mooi
voorbeeld van de nieuwe participatiemaatschappij.
Jeannette is in 1974 lid geworden van
muziekvereniging St. Agatha. Ze is
destijds begonnen op klarinet om in
1986 over te stappen op de grote versie hiervan, de basklarinet. Sindsdien
Jubilarissen waar
de vereniging
trots op is
Mensen met een beperking
en ouderen vinden elkaar
De akoestiek is niet goed, jammer. Elk
jaar doen. Muziekstandaards moeten
iets lager.
Muziek is stimulans voor het dorp.
Word allemaal donateur!
www.elna.nl
Een uitgave van de gemeente Oost Gelre.
Redactie: afdeling communicatie (0544) 39 35 35.
E-mail: [email protected]
De artikelen vindt u ook op de website www.oostgelre.nl
donderdag 29 januari 2015
Adressen en
contactpersonen
Nieuwe verbindende schakel tussen evenement
en gemeente
Vincent Lette nieuwe relatiemanager evenementen Oost Gelre
Gemeentehuis Lichtenvoorde
Varsseveldseweweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Telefoon (0544) 39 35 35
E-mail [email protected]
Internet www.oostgelre.nl
Twitter @Gem_OostGelre
Facebook Gemeente Oost Gelre
Stadhuis Groenlo
Kevelderstraat 1
7141 BE Groenlo
(geen postadres)
Openingstijden
Gemeentehuis Lichtenvoorde
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur
Donderdagmiddag:
• Balie Burgerzaken: 14.00-20.00 uur
• Overige afdelingen: 14.00-17.00 uur
Meldingen/storingen:
Melden via het digitaal loket
www.oostgelre.nl
of via (0544) 39 32 00 (bereikbaar
van 9.00-13.00 uur, daarbuiten alleen
voor spoedgevallen)
College van B&W
Burgemeester
Annette Bronsvoort
portefeuille: brandweer, openbare orde &
veiligheid, politie, externe betrekkingen,
communicatie, integrale handhaving/handhavingsbeleid, Regio Achterhoek
Wethouder Jos Hoenderboom
portefeuille: zorg en jeugd, sport, kernen
(zowel grote als kleine kernen)
Wethouder Marieke Frank
portefeuille: financiën, grondzaken,
economische zaken in brede zin, innovatie,
economische belangenorganisaties
Oost Gelre heeft Vincent Lette benoemd als relatiemanager evenementen. Vincent Lette: “Oost Gelre is een echte evenementengemeente. We hebben prachtige evenementen, zoals de Zwarte
Cross, de Slag om Grolle, het Bloemencorso Lichtenvoorde en het
carnaval in Groenlo. En natuurlijk kennen we nog vele andere evenementen. Daarmee staan we goed op de kaart. Lokaal, regionaal,
landelijk en zelfs in het buitenland. En daar zijn we trots op. Als relatiemanager evenementen mag ik de verbindende schakel zijn tussen
de organisaties van al die evenementen en de gemeente. Een mooie
taak, waar ik graag mee aan de slag ga!”
Al die prachtige evenementen willen
we ook voor de toekomst behouden
en waar mogelijk versterken. Lette:
“Ik ga dan ook vooral de samenwerking zoeken met de organisaties van
de evenementen. Ik wil een laagdrempelig aanspreekpunt zijn binnen en
buiten de muren van het gemeentehuis. Leven er vragen over het organiseren van een evenement of de
randvoorwaarden? Of loopt een
organisatie tegen problemen aan?
Dan kunnen ze bij mij terecht. Maar
ik kan ook optreden als verbinder
tussen verschillende evenementen.
Wat bij het ene evenement goed
werkt, kan ook goed uitpakken voor
een ander evenement. Kennisdelen
staat daarbij dan voorop. Daar kunnen we veel rendement uithalen.”
Samenleven en meedenken
‘Op eigen kracht. Samen duurzaam
vooruit’ is in deze tijd een veel
gebruikte slogan. Lette: “Inwoners
pakken die verantwoordelijkheid binnen onze gemeente goed op. Ook bij
de vele evenementen. Maar daar waar
nodig willen we als gemeente graag
meedenken. En als het nodig is samen
optrekken of zorgen voor ondersteuning. Daarom is het goed om al in een
vroeg stadium de verbinding te zoe-
willen we de toekomst van het bloemencorso veiligstellen. Een mooie
uitdaging!”
Contact
Wilt u meer informatie of contact
opnemen met Vincent Lette? Dat kan
via telefoonnummer (0544) 39 34 54
of e-mail: [email protected]
ken. Zodat we op tijd kunnen bijsturen als dat nodig is.”
Bloemencorso Lichtenvoorde
Een voorbeeld van waar Vincent Lette zich mee bezig gaat houden is het
Bloemencorso Lichtenvoorde. Lette:
Er spelen momenteel problemen
rondom de bouwlocatie van corsogroep Lansink-Bluiminck. Lette: “Daar
moeten we, in samenwerking met de
Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde en de wagenbouwersgroep, zo
snel mogelijk een goede oplossing
voor vinden. In het verleden waren er
vaker wagenbouwersgroepen die op
zoek moesten naar een andere bouwlocatie en daarvoor ook naar de
gemeente kwamen. Daar hebben we
elke keer opnieuw weer een oplossing voor gezocht en gevonden. Maar
wat als er volgend jaar weer een
bouwergroep wil of moet verhuizen?
Dan moeten we opnieuw op zoek.
Daarom willen we dit breder trekken. Samen met het Bloemencorso
gaan we kijken naar de ontwikkelingen die het corso te wachten staan.
En welke wensen er leven onder de
wagenbouwers. Voor de komende 3
tot 5 jaar, maar ook voor over 10
jaar. Zodat we kunnen voorsorteren
op toekomstige ontwikkelingen. Zo
Vorig jaar november was er al wel
een informatiebijeenkomst voor de
gemeenteraden van Berkelland en
Oost Gelre, waar ook de pers bij
aanwezig was. De avond ging over de
plannen voor een bioraffinagefabriek
op het regionaal bedrijvenpark Laarberg. Aan het woord kwamen LTO,
de Gelderse Milieufederatie en de
initiatiefnemer van de fabriek RMS.
Wethouder Hoijtink hierover: “Doel
van die avond was om informatie uit
te wisselen over wat de plannen zijn
en welke doelen daarmee nagestreefd
worden. Niet alleen de plannen van
het bedrijf, maar ook de plannen die
we met Laarberg hebben. Het bleek
na afloop een hele nuttige avond. Die
avond werd ook onderkend hoe
belangrijk het is om de inwoners van
Wethouder René Hoijtink
portefeuille: duurzaamheid en milieu, onderwijs en cultuur, verkeer en vervoer, ICT,
personeel & organisatie, participatie en
werkgelegenheid, programma Stad Groenlo
Wethouder Vincent van Uem
portefeuille: bouwen en wonen, ruimtelijke
ordening, ruimtelijk beheer, monumenten
Gemeentesecretaris Jan Dijkman
Bestuurssecretariaat
U kunt met de leden van het college
telefonisch een afspraak maken via
tel.nr. (0544) 39 35 46 of 39 35 47
Impressie vanaf de zijde van de Noordgang (www.laarberg.nl)
Afgelopen weekend is er voor
het eerst dit jaar weer sneeuw
gevallen. Winters weer levert
niet alleen mooie taferelen op.
Het kan ook voor vervelende
gladheid zorgen. Tijdens winterse omstandigheden gaan
gemeenten en provincie daarom gezamenlijk de strijd tegen
gladheid aan, zodat u zo veilig
mogelijk de weg op kunt. Onze
mensen gaan vaak ‘s nachts voor
u op pad, langs de belangrijkste
wegen, fiets- en busroutes.
Gladheidsbestrijdingsplan
Voor het strooien van wegen maakt
de gemeente onderscheid tussen de
‘basisroute’, die is opgenomen in ons
gladheidbestrijdingsplan, en ‘overige
wegen’.
• De basisroute wordt, als het nodig
is, 24 uur per etmaal gestrooid.
• Op alle overige wegen zullen we
alleen bij aanhoudende gladheid
-binnen normale werktijd- aanvullende maatregelen nemen, als de
basisroute schoon is.
Wie is Vincent Lette?
Vincent Lette is voor velen geen
onbekende binnen en buiten het
gemeentehuis. Hij werkt al zo’n tien
jaar voor de gemeente Oost Gelre
en is het gezicht geweest van verschillende participatieprojecten.
Voorbeelden daarvan zijn de Hamalandhal Lichtenvoorde, het Wentholtpark, de reconstructies van
diverse dorpscentra, zoals Lichtenvoorde, Zieuwent en Lievelde. En
ook is hij nauw betrokken geweest
bij Stad Groenlo en de burgergroep.
Plannen bioraffinage op Laarberg
In diverse media wordt geschreven over de plannen voor een bioraffinagefabriek op het regionaal bedrijvenpark Laarberg. In de berichten wordt ook de gemeente om informatie gevraagd over de procedure. Deze informatie is toegezegd, aldus wethouder René Hoijtink,
“maar die informatie kunnen wij pas delen op het moment dat we
precies weten wat de plannen zijn. En dat is nu nog niet het geval.”
Gladheidbestrijding
in Oost Gelre
Groenlo en omwonenden van Laarberg goed te informeren.”
Concrete plannen
Wethouder Hoijtink is als portefeuillehouder Milieu betrokken bij de procedure voor de aanvraag van de
omgevingsvergunning. Volgens hem is
dat ook het moment om de inwoners
bij de procedure te betrekken:
“Zodra de aanvraag binnen is weten
we wat het bedrijf RMS precies van
plan is. Alle antwoorden op vragen
die nu in de discussies gesteld worden komen in de aanvraag aan bod. In
die aanvraag wordt ook duidelijk hoe
het bedrijf omgaat met zaken als veiligheid, geur, opslag, verwerking, aantal vervoersbewegingen en energiebalans. Dat is het moment om de inwoners te informeren en dan kunnen ze
op basis van die concrete plannen
hun mening geven of een zienswijze
indienen.”
Informatie
De informatie die tijdens de informatieavond in november aan de raad is
verstrekt is terug te lezen op de website van Laarberg (www.laarberg.nl).
Zodra de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend, wordt
er een informatiebijeenkomst belegd
voor de inwoners. Wethouder Hoijtink: “Wij hebben er alle belang bij
om hier op een goede manier over te
praten. Maar wel op basis van een
concrete aanvraag.”
Woonstraten worden in principe
niet gestrooid. Er is vaak te weinig
verkeer om het zout te laten werken. Daarbij komt dat geparkeerde
auto’s het bijna onmogelijk maken
om te strooien of sneeuw te ruimen.
Stoep
• Druk met het schoonvegen van
uw stoep? Schuif de sneeuw liever niet op straat. Ook fietsers
hebben ruimte nodig.
• Uw eigen stoep schoon? Kijk ook
even naar de stoep van uw
(oudere) buren.
Blijf alert
Ondanks onze inspanningen is gladheid helaas niet helemaal te voorkomen. Blijf daarom ook zelf altijd alert
tijdens winters weer: let op actuele
berichtgeving en pas uw weggedrag
en/of route aan.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de
bestrijding van gladheid en de basisroute op www.oostgelre.nl (zoek naar:
gladheidbestrijding). Daar vindt u een
stratenlijst en een overzichtskaart.
donderdag 29 januari 2015
Vijftien lichtmasten Lindebrook tijdelijk
uitgezet
We zijn bezig met het vernieuwen van het Beleidsplan Openbare
Verlichting Oost Gelre. Daarom vroegen we vorig jaar september of
er bewoners zijn die hierover mee willen denken. Begin november
kwamen we met een tiental bewoners bij elkaar.
Een belangrijk aandachtspunt dat naar
voren werd gebracht was dat veel
verlichting bij industriegebieden
onnodig brandt. Daarom hebben we
besloten om vanaf maandag 2 februari vijftien lichtmasten op bedrijventerrein Lindebrook in Lichtenvoorde
tijdelijk uit te schakelen. Het gaat om
lichtmasten bij percelen die nog niet
zijn volgebouwd omdat het bedrijventerrein nog in ontwikkeling is.
Minder lichtvervuiling
Naast het kostenverschil, zal het uitschakelen van de lichtmasten naar
verwachting ook leiden tot minder
lichtvervuiling. Dit levert een ander
zicht op vanaf de N18. Binnenkort
bekijken we of er op regionaal bedrijvenpark Laarberg in Groenlo ook
lichtmasten staan die we tijdelijk kunnen uitschakelen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de openbare verlichting in Oost Gelre kunt u
terecht bij Barrie Span. Hij is bereikbaar via [email protected] of
(0544) 39 34 56.
Raadsvoorstel verruimen
woningsplitsing buitengebied
Het college van de gemeente Oost Gelre doet een voorstel aan de
gemeenteraad om de mogelijkheden tot woningsplitsing in het buitengebied te verruimen. Bij de verruiming van de regels zet het college vooral in op de landschapszones rond de kleine kernen.
Het raadsvoorstel komt voort uit het
Coalitieakkoord ‘Op eigen kracht,
samen duurzaam vooruit’. De
gemeenteraad heeft bovendien in de
begrotingsvergadering van 4 november 2014 een motie van het CDA
aangenomen, die pleitte voor verruiming van de regels.
In het voorstel is de ruimtelijke kwaliteit een belangrijk uitgangspunt. In de
omgeving van kleine kernen liggen
vaak bijzondere ‘droebels’ en relatief
veel woonboerderijen. Verruiming
van de regels, vooral in de buurt van
kleine kernen, kan het landschap versterken en verpaupering tegengaan.
Landschapszones rond kernen
Rond de kernen zijn vlekken getekend, zogenaamde landschapszones.
Binnen die vlekken geldt bij vaststelling van het nieuwe beleid geen voorwaarde meer dat een boerderij karak-
teristiek moet zijn. Hier wordt dus
niet meer op getoetst. Elke (voormalige) boerderij van minimaal 900
kubieke meter binnen de zones kan in
aanmerking komen voor woningsplitsing. De notitie is samen met een
kaart van de landschapszones te raadplegen via www.oostgelre.nl.
Raadsbehandeling
De behandeling van het voorstel in de
raadscommissie is op dinsdag 10
februari, besluitvorming vindt plaats in
de raadsvergadering van 24 februari.
Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe
regels kunt u terecht op www.oostgelre.nl of kunt u contact opnemen
met Guus Béguin van de gemeente
Oost Gelre. Hij is bereikbaar per
e-mail via [email protected] en
telefonisch via (0544) 39 34 79.
Samenwerking tussen kringloopbeAccentpalen maken schoolzone
drijf Aktief en gemeente Oost Gelre beter zichtbaar
afgelopen jaren zijn er op diverse locaties bij basisscholen in de
blinkt uit in sociaal ondernemerschap De
gemeente Oost Gelre zogenaamde ‘accentpalen’ geplaatst. Uit reacWethouder René Hoijtink: “Trots op resultaat
en goede samenwerking”
De samenwerking tussen kringloopbedrijf Aktief in Groenlo en
de gemeente Oost Gelre heeft voor het tweede jaar op rij het
hoogste certificeringscijfer gekregen voor sociaal ondernemerschap.
Wethouder René Hoijtink: “Dit is iets waar we, samen met de
Sociale Dienst Oost Achterhoek, trots op mogen zijn.”
De gemeente Oost Gelre en Aktief
werken nauw samen om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt terug
te leiden naar een betaalde baan of
een opleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitkeringsgerechtigden vanuit de voormalige Wet Werk en Bijstand (nu: Participatiewet) of mensen
vanuit de voormalige Wet sociale
werkvoorziening (nu: Participatiewet).
Inwoners helpen naar reguliere
baan of opleiding
Wethouder René Hoijtink: “Door de
goede samenwerking tussen gemeente, Sociale Dienst Oost Achterhoek
(SDOA) en Aktief kunnen we inwoners een kans bieden om uit een
soms uitzichtloze situatie te komen.
Voor de één betekent dit terugkeer
naar een reguliere baan, voor de
ander de start van een nieuwe opleiding. Het is mooi dat deze resultaten
ook tot uiting komen in het ontvangen van het hoogste certificeringscijfer voor sociaal ondernemerschap.”
Werkwijze re-integratie
Ook directeur van Aktief, Gerry
Berndsen, is blij met de certificering.
“Aktief en de SDOA werken nauw
samen en delen hun kennis en ervaring bij de re-integratie. Herintreders
worden binnen kringloopbedrijf
Aktief op verschillende afdelingen
geplaatst, voor maximaal een jaar.
Onze ervaring is dat mensen weer
opbloeien, plezier krijgen in werken
en dat sociale contacten toenemen.
De mensen zitten beter in hun vel en
kijken positiever naar de toekomst.
Werken aan jezelf is uiteindelijk de
beste manier om aan een baan te
komen!”
ties van verkeersdeelnemers is gebleken dat er vragen bestaan over
deze palen. We willen jullie informeren over de functie en het doel
van de accentpalen.
De gemeente zet zich in om de oversteekplaatsen bij scholen beter op te
laten vallen. In combinatie met de
aanwezige verkeersborden en de
inrichting dragen accentpalen bij aan
de verbetering van schoolzones.
Duidelijke boodschap
Met de opvallende kleurencombinatie en het reflecterend materiaal
geven de palen zowel bij daglicht als
in het donker een originele en duidelijke waarschuwing aan naderende
weggebruikers. De palen steken uit
boven de geparkeerde auto’s in de
buurt. Ze stralen een duidelijke en
van afstand herkenbare boodschap
uit om snelheid te matigen en alert te
zijn op het onvoorspelbare gedrag
van kinderen.
Certificering voor sociaal ondernemerschap
Het PSO-certificaat (Prestatieladder
Socialer Ondernemen) wordt uitgereikt door TNO en Stichting Inreturn Nederland (SIRN) en kent
drie niveaus. De samenwerking tussen Aktief en de gemeente kreeg de
hoogste beoordeling en is tevens
door de TÜV gecertificeerd.
Wat is de Participatiewet ook
alweer?
Iedereen die kan werken maar daarbij
ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1
januari 2015 onder de Participatiewet.
De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking
werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand,
de Wsw en een groot deel van de
Wajong.
Heeft u vragen over werk,
scholing of inkomen?
Dan kunt u terecht bij de Sociale
Dienst Oost Achterhoek (SDOA).
Dat kan via telefoonnummer (0544)
47 42 00 of e-mail: [email protected]
Locaties
De accentpalen zijn geplaatst op zes
locaties in Oost Gelre. Het gaat om
de schoolzones van de Watermolenschool in Groenlo, de St.Ludgerusschool in Zwolle, de Antoniusschool
in Lievelde, de Antoniusschool in Vragender en de Frans ten Boschschool
en de Pastoor van Arsschool in Lichtenvoorde. Het plan is om op den
duur alle scholen waar oversteekplaatsen minder opvallen te voorzien
van deze palen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de accentpalen in Oost Gelre kunt u contact
opnemen met Gert Stek. Hij is bereikbaar via e-mail: [email protected] of
telefonisch via (0544) 39 34 58.
Accentpalen bij de Pastoor van Arsschool in Lichtenvoorde
PS: Verkeer is mensenwerk.
Hou rekening met elkaar!
Koolmonoxide is een sluipmoordenaar
Koolmonoxide (CO) is een echte sluipmoordenaar: u proeft of
ruikt het niet. Nog elk jaar overlijden mensen door koolmonoxidevergiftiging en daarom vragen Brandweer Nederland en de
Brandwondenstichting in februari extra aandacht voor de gevaren
van koolmonoxide. Want kent u de risico’s van CO-vergiftiging?
Campagneweek: vul de koolmonoxidetest in!
Van 1 tot en met 8 februari is de campagneweek over de gevaren van koolmonoxide. Op de site http://koolmonoxide.brandweer.nl/ kunt u een test
invullen die laat zien of u zich voldoende bewust bent van de risico’s
op het gebied van CO-vergiftiging. Na
het invullen van de test ontvangt u een
advies/actiepuntenlijst. Ook kunt u
een CO-melder bestellen.
nen (hart, lever, hersenen) te weinig
zuurstof.
• De eerste lichamelijke symptomen
van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn,
misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.
• Ook voelt u zich verward en/of slaperig en krijgt u een versnelde hartslag.
Koolmonoxide is een sluipmoordenaar
De oorzaak van koolmonoxidevergiftiging is meestal een slecht onderhouden gastoestel én te weinig ventilatie.
Koolmonoxide is een zeer giftig gas
dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. Het
is een echte sluipmoordenaar: u
proeft of ruikt het niet. Voor u het
weet bent u bewusteloos. Zorg dus
voor voldoende ventilatie. En laat uw
gastoestel jaarlijks door een erkend
installateur controleren.
Rasan Gafaf werkt sinds december bij Kringloopbedrijf Aktief
Geen verandering in voorrangssituatie
Met de accentpalen verandert er niets
in de voorrangssituatie. Voetgangers
laten het verkeer op de weg gewoon
voorgaan. Alleen op een zebrapad
hebben voetgangers voorrang.
Hoe herkent u een koolmonoxidevergiftiging?
Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Hierdoor krijgen uw vitale orga-
Wat moet u doen bij koolmonoxidevergiftiging?
• Zet ramen en deuren wijd open en
schakel het toestel uit.
• Haal het eventuele slachtoffer uit de
vergiftigde ruimte en leg hem of haar
in de frisse lucht.
• Waarschuw een arts.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op http://
www.brandweer.nl/brandveiligheid/
veilig_wonen/koolmonoxide/
Koolmonoxidemelder kan uw
leven redden
Heeft u al een CO-melder? Bij een
te hoog percentage koolmonoxide
laat de melder een luid alarmsignaal
horen. Die waarschuwing kan het
verschil zijn tussen leven en dood!
Laat uw geiser, CV-ketel of ander gastoestel jaarlijks controleren. En zorg voor
voldoende ventilatie.
Als u de risicotest invult, kunt u ook
CO-melder bestellen. Maar ook bij
veel doe-het-zelf zaken zijn koolmonoxidemelders verkrijgbaar.
donderdag 29 januari 2015
Officiële mededelingen
Procedures
In de tekst kan verwezen worden naar
een juridische procedure met een letter
of een cijfer. In deze kolom vindt u de
betekenis daarvan terug.
1. Inzage
De stukken en/of (ontwerp)besluiten en
de daarop betrekking hebbende stukken
liggen ter inzage in het gemeentehuis te
Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te
zien via www.oostgelre.nl, in de periode
die in de tekst vermeld staat.
2. Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn bestaat de
gelegenheid schriftelijk of mondeling en
gemotiveerd zienswijzen naar voren te
brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten
aan:
A. het college van burgemeester
en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde
Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met
de afdeling:
I. Bouwen en Milieu
II. Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
III. Onderwijs, Welzijn en Zorg
IV. Publiek en Bestuur
V. Bedrijfsvoering
en Economische Ontwikkeling
3. Bezwaarschrift
Belanghebbenden die het niet eens zijn met
het besluit, kunnen binnen zes weken na
de datum die in de tekst is genoemd, een
bezwaarschrift indienen bij:
A. het college van burgemeester
en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17,
7130 AA Lichtenvoorde
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de
naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het gericht is en de
gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit
dan blijft het besluit van kracht. Heeft
dit voor u op korte termijn gevolgen
en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt
u de rechtbank vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Dit kunt u alleen
doen als u ook een bezwaarschrift heeft
ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.
4. Beroepschrift
Belanghebbenden die het niet eens
zijn met het besluit, kunnen binnen
de beroepstermijn die in de tekst is
genoemd, een beroepschrift indienen bij:
A. de Rechtbank Gelderland, Team
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800
EM Arnhem (Algemene wet bestuursrecht)
B. Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage
Het beroepschrift moet zijn ondertekend
en moet ten minste bevatten: de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het gericht is en de gronden
van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit
dan blijft het besluit van kracht. Heeft
dit voor u op korte termijn gevolgen en
wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u
een voorlopige voorziening vragen bij de
Rechtbank Gelderland (ten aanzien van
punt A), dan wel bij de voorzitter van
de Raad van State (ten aanzien van punt
B). Dit kunt u alleen doen als u ook een
beroepschrift heeft ingediend. Aan het
instellen van beroep en het indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden.
Meer informatie: www.oostgelre.nl
Agenda’s
Bouwen en
wonen
Wmo-raad Oost Gelre
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Datum: maandag 2 februari 2015
Tijd:
19.30 uur (koffie-inloop
vanaf 19.15 uur)
Locatie: stadhuis Groenlo
1. Opening en vaststelling agenda
2. Kennismaking met voorzitter en
nieuwe leden
3. Mededelingen en terugmeldingen.
• Vergaderrooster 2015
4. Verslag vergadering 1 december
2014
5. Verzonden stukken: geen
6. Ingekomen stukken:
• Brief aanvullend openbaar vervoer in het kader van de Wmo
7. Begroting Jeugd, met toelichting
door Marieke van Driel
8. Nadere regels maatschappelijke
ondersteuning gemeente Oost
Gelre met toelichting door Carola
Talen
9. Hoogte pgb-tarieven nieuwe
Wmo-taken met toelichting door
Carola Talen
10. Enkele stukken ter kennisname:
• Nota inzet regionaal budget
OGGz
• B&W agenda toezicht Wmo en
jeugd
• Vergadering Wmo-voorzitters
d.d. 17 september 2014
• Nieuwe ledenlijst Wmo-raad
• Declaratieregels
11. PR
12. Rondvraag en sluiting
Groenlo
• Marhulzenweg 29, vestigen Hofprint
etiketten in bedrijfspand en wijzigen
bedrijfscategorie (19 januari 2015)
• Batterij 5, wijzigen gevel bedrijfsverzamelgebouw (19 januari 2015)
Lichtenvoorde
• Vragenderweg 8, verbouwen voormalig kantoorpand tot mantelzorgwoning (22 januari 2014)
Lievelde
• Parallelweg 10-06, bouwen overkapping (23 januari 2014)
• Hemmeledijk 5, verbouwen uitbreiden woonhuis (25 januari 2014)
Mariënvelde
• Ballasweg 6, uitbreiden melkstal (15
januari 2015)
Zieuwent
• Kevelderstraat 10, uitbreiden melkstal (13 januari 2015)
Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik
Groenlo
• Karel Doormanstraat 66: brandveilig
gebruiken basisschool
Lichtenvoorde
• Dr. Ariënsstraat 3: brandveilig
gebruiken school (deel Hamalandschool)
Inzage
Procedure 1, van 30 januari 2015 t/m
12 maart 2015
College B&W stelt raad voor deel te nemen aan
glasvezelaanleg in buitengebied Oost Gelre
Deelnamekosten € 500,- per aansluiting
Het college van B&W stelt de raad voor deel te nemen aan de
Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV, die de aanleg en exploitatie van breedband in het buitengebied gaat verzorgen. Naast Oost
Gelre nemen na besluitvorming ook de provincie en de andere
zeven Achterhoekse gemeenten plus Lochem en Doesburg deel.
Wethouder Marieke Frank is blij met deze ontwikkeling: “Glasvezel
staat hoog op ons wensenlijstje voor het buitengebied. Het wordt nu
concreet en tegen een prijs waar we mee aan kunnen komen bij de
bewoners en bedrijven in het buitengebied.”
Wit gebied
In grote delen van het buitengebied
blijkt aanleg van glasvezel voor marktpartijen commercieel niet interessant.
Het gaat hier om het ‘witte gebied’
van Oost Gelre, in totaal ruim 1.700
adressen. Hier ligt nog geen enkele
breedbandvoorziening, zoals een
coaxkabel. Wethouder Frank hierover: “Een snelle internetverbinding is
voor de leefbaarheid in het buitengebied en de concurrentiepositie van
bedrijven die hier gevestigd zijn, van
groot belang. Breedband zorgt ervoor
dat inwoners en bedrijven gemakkelijker bereikbaar worden voor allerlei
diensten, maar ook voor onderwijs en
zorg op afstand.”
op het netwerk. Daar komen uiteraard de abonnementskosten van de
provider (bijv. internet, tv, telefoon)
bij. In maart start de vraagbundeling.
Hierin trekt de gemeente samen op
met de dorpsbelangenorganisaties.
“Aanleg van het glasvezelnetwerk gaat
door als 50% van de witte adressen
deelneemt”, aldus wethouder Frank.
“Zolang deze ondergrens in een
gebied niet is gehaald, wordt in dat
gebied nog geen netwerk aangelegd.”
Bijdrage inwoners
Van de bewoners en bedrijven wordt
een eenmalige bijdrage van € 500,-,
incl. btw gevraagd voor de aansluiting
Alternatieven
De gemeenten en provincie hebben
zorgvuldig onderzocht of bekende
alternatieve
verbindingstechnieken
(draadloze oplossingen, aanleg door
drukriolering, etc.) een optie zijn voor
het witte gebied. Geen van die alternatieven bleek voor de toekomst
financieel of technisch aantrekkelijk.
Glasvezel kent een vrijwel onbeperk-
Zienswijze
Procedure 2a en 2-I, van 30 januari
2015 t/m 12 maart 2015
Mariënvelde
• Scheiddijk 21: 20 m3 (21 januari
2015)
Verleende
omgevingsvergunningen
Harreveld
• Kerkstraat 46, bouwen aanbouw
woning (21 januari 2015)
Lichtenvoorde
• Rapenburgsestraat 2, veranderen
winkelpui (20 januari 2015)
• Kastanjestraat
11,
verbouwen
woning, wijzigen voor- en achtergevel (20 januari 2015)
• Albert Schweitzerstraat 11a, plaatsen
reclamezuil (20 januari 2015)
• Dr. Ariënsstraat 3, plaatsen 2 reclamezuilen en wandbord (21 januari
2015)
Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing
Omgevingsvergunningvrij
Zieuwent
• Kevelderstraat 10, uitbreiden melkstal (21 januari 2015)
Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing
Milieu
Geaccepteerde melding
Besluit algemene regels
inrichtingen milieubeheer
Groenlo
• Beltrumsestraat 40, melding veranderen inrichting (12 januari 2015)
Zieuwent
• Ruurloseweg 11 a, melding oprichten
inrichting voor poetsen en polijsten
auto’s (14 januari 2015)
In het hierboven genoemde Besluit zijn
doelvoorschriften en maatregelen
voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende
inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor
specifieke activiteiten richten zich op
de bescherming van het milieu. De
gemeente controleert de betreffende
inrichting periodiek op de naleving van
deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.
Snoeihoutverbrandingen
Zieuwent
• Rouwhorsterdijk 11: 10 m3 (26 januari 2015)
Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing
Evenementen
Groenlo
• Korenfestival in centrum op 13 juni
2015 van 10.30-17.00 uur (21 januari
2015)
Vragender
• Fanfare & Slagwerkgroep Antonius,
rommelmarkt in MFA De Bult
(Kapelweg) op 31 januari en 1 februari 2015 (21 januari 2015)
te capaciteit, is een bewezen technologie die hoge snelheid voor dataverkeer biedt en een levensduur heeft
van minimaal 25 tot 30 jaar. Daarnaast
is de aanleg eenvoudig (de graafkosten
zijn de grootste kostenpost) en is het
netwerk vrijwel onderhoudsvrij.
Planning
Op 24 februari neemt de gemeenteraad een besluit op het voorstel van
het college. Ook in andere gemeenten
en bij de provincie moeten nog besluiten genomen worden.
In mei wordt de Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV opgericht. Ondertussen start in maart t/m mei de
vraagbundeling bij de inwoners. Als de
deelnamegrens van 50% is behaald
wordt de aanleg aanbesteed. Op de
eerste plekken gaat dan eind 2015 de
schop in de grond en in het eerste
kwartaal van 2016 kunnen de eerste
bewoners al gebruik maken van internet over glasvezel met een snelheid
van 100Mb.
Wethouder Frank: “Ik overleg met de
dorpsbelangenorganisaties hoe we de
vragenbundeling het beste kunnen
organiseren. Het is mooi dat we nu
concrete stappen zetten naar de aanleg van de glasvezel in ons buitengebied.”
Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing
Afdeling Publiek
en Bestuur
Besluit Vertrokken Onbekend
Waarheen (VOW)
Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)
Datum
besluit:
23-12-2014
23-12-2014
Naam
betrokkene:
A.B.T. Jansen
K. Doormanstraat 56
Groenlo
R. Migchelbrink
Schoolstraat 10a
Vragender
Wmo-loketten Oost Gelre
Wmo-loket Groenlo: Gezondheidscentrum ‘Den Papendiek’,
Buitenschans 48, 7141 EL Groenlo. Tel. (0544) 37 83 78.
Openingstijden: Di. en vr. van 9.00 - 12.30 uur
Wmo-loket Lichtenvoorde: gemeentehuis te Lichtenvoorde.
Tel. (0544) 37 83 78. Openingstijden: Ma. en wo. van 9.00 - 12.30 uur
Do. van 9.00 - 12.30 en 14.00 - 17.00 uur en van 17.00 - 19.00 uur
op afspraak
Postadres: Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde
E-mail: [email protected]
Overige informatie:
Ga naar www.oostgelre.nl, zoek naar: ‘Wmo-loket’
www.wmoloketoostgelre.nl
Digitale sociale kaart: op www.wmoloketoostgelre.nl vindt u alle informatie
op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Oost Gelre op
één site
Ouderenadviseur
Afspraak
Wilt u een afspraak met onze ouderenadviseur Ilse van de Kamp maken?
Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via telefoonnummer
(0544) 39 35 69.
U kunt haar ook een e-mail sturen: [email protected]
Wekelijks spreekuur vrijwillige ouderenadviseurs
Dinsdag van 10.00-11.30 uur bij De Treffer
Bent u oudere en heeft u vragen over zorg of ondersteuning? Dan kunt u ook
terecht op het spreekuur van de vrijwillige ouderenadviseurs Oost Gelre.
Dat kan elke dinsdag van 10.00-11.30 uur bij De Treffer, Raadhuisstraat 18
(Longaveld) in Lichtenvoorde.
Formulierenbrigade
Spreekuur formulierenbrigade: elke donderdag van 10.00-12.00 uur in het
gemeentehuis van Lichtenvoorde. U kunt hier zonder afspraak terecht.
De brigade is behulpzaam bij het invullen van formulieren die de Sociale
Dienst Oost Achterhoek (SDOA) gebruikt. Ook wijzen de vrijwilligers van
de brigade bezoekers op nog andere mogelijkheden van bijzondere bijstand
en minimabeleid.
15
Feestavond Lievelder drumband
Drie jubilarissen Schanskloppers
Lievelde - Op de jaarlijkse feestavond
van Drumband De Schanskloppers
werden de jubilarissen gehuldigd. Dit
jaar waren er twee 25 jaar lid en een
al 40 jaar.
Nico Elschot is 25 jaar geleden begonnen
als tamboer en later overgestapt naar de
melodiegroep waar hij de sousafoon
bespeelt. Ronnie Wopereis is ook al een
kwarteeuw Schansklopper, vele jaren als
vendelier. Tonnie Klein Gunnewiek is al
40 jaar lid van de verenging. Hij speelde
bij de tamboergroep en was vele jaren
het gezicht achter de grote trom. Ook
maakte hij deel uit van het bestuur. De
laatste jaren is hij gestopt als actief lid
maar nog altijd zeer betrokken. Na het
huldigen van de jubilarissen werd ‘het
Schanskloppertje’ bekendgemaakt. Een
waardering voor een lid dat veel voor de
vereniging betekent. Deze keer ging het
naar Vincent Krabbenborg, hij is al jaren
de tamboer-instructeur.
Ik ben enigszins beduusd over de
voorpagina van de vorige Elna. Die
ogen, die glimlach met het mooie
en regelmatige gebit en natuurlijk
de resolutie van de foto. Ondanks
dat alles heb ik me toch kunnen
concentreren op een stukje.
Jubilarissen Schanskloppers met partners.
Taste Akoestisch met Frank en Marco
Groenlo - Op de goed bezochte akoestische middagen van Rockcafé Taste, zal
dit keer niemand minder dan Frank
Kraaijeveld, van de legendarische Bintangs, aantreden. Hij brengt Marco
Nicola van The Trembling Highbury’s
mee en ze zullen authentieke songs
van beide bands en ook eigen werk
spelen. Roland en Marion van Taste,
grote fans van de Bintangs, voelen zich
zeer vereerd: “Een muziekmonument
op ons podium!”
‘Een van de interessantste veteranen van
de Nederpop’ schreef OOR over Frank,
frontman van Nederlands oudste (sinds
1961) en hardste nog spelende bluesrockband. Marco is virtuoos in authentieke Amerikaanse stijlen van gitaarspelen. Hij heeft een warme zangstem en
schrijft overtuigende nummers.
In 2007 begon de samenwerking tussen
Frank en Marco. Beide muzikanten hebben dan allang hun sporen verdiend, in
de Bintangs en The Trembling Highbury’s. Drijfveer was de uitdaging om hun
songs in een kleine, akoestische setting
te spelen. Ondanks - of dankzij - het ontbreken van bas en drums is een heel eigen stijl ontstaan. Soms melodieus, soms
melancholiek, maar ook swingend en
rockend. Frank en Marco nemen beiden
de zang voor hun rekening, ook tweestemmig. Frank zingt en speelt gitaar,
Marco zingt en speelt gitaar, slide en dobro. In 2013 verscheen het boek Rhythm
& Rhyme, met cd Oertrax, waarop vier
songs van het duo.
▶ zondag 1 febr, 17:30 u, entree vrij
▶ Rockcafé Taste, Groenlo
Rolprent gefilmd over een periode van 12 jaar met dezelfde acteurs
Film Boyhood bij Het Doek
Lichtenvoorde - Donderdag- en
vrijdagavond 29 en 30 januari,
om 20.30 uur, vertoont filmhuis
Het Doek de film Boyhood, vanuit
een geheel vernieuwde Den Diek.
Voor deze feestelijke gelegenheid
is er iets lekkers bij de koffie.
Boyhood is een uniek project in de
filmgeschiedenis. Gefilmd over een
periode van 12 jaar met dezelfde
acteurs. In een ontroerend verhaal
zien we Mason letterlijk voor onze
ogen opgroeien van jongen tot man.
We volgen ook zijn zus Samantha
en hun gescheiden ouders.
Terwijl de jaren voorbij glijden,
zien we hoe elk van hen omgaat
met nieuwe fases in hun leven en
hoe hun banden veranderen. Een
prachtig portret over opgroeien,
identiteit, familieleven en het genadeloze verstrijken van de tijd.
Ellar Coltrane in Boyhood.
Lezing Ecologisch Moestuinieren
Hij vertelt wat te verwachten: “Ecologisch moestuinieren is samenwerken
met de natuur en rekening houden met
de betrekkingen tussen dieren, planten
en mensen. Zo krijg je bewondering
voor de eigenheid van het gewas, observeer je het groeiproces en bied je ondersteuning op een natuurlijke manier. Met
Gezellig winkelen
in je eigen buurt:
veel keus en
lekker dichtbij!
een eigen moestuin weet je wat je eet;
moestuinieren komt niet alleen voort uit
gevoel voor veilig voedsel maar ook uit
respect voor het milieu. De eigen tuin
is voor velen immers het meest gekoesterde plekje. Op de ecologische manier
krijgen alle groentes en klein-fruit de tijd
om in een natuurlijk tempo te groeien
met als resultaat een prachtige moestuin
met lekkere, smaakvolle gewassen.”
Van Lier zal ook spreken over starten,
meststoffen, teeltplan en spitten. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ongewenste
planten in toom gehouden kunnen wor-
IK WIL OERRR
Meld je aan op OERRR.nl
De Oost Gelrese overheid heeft een
halt toegeroepen aan de geplande
bouw van een hal buiten Lichtenvoorde. Omdat die hal zogenaamd
voor agrarische doeleinden zou dienen, maar eigenlijk bedoeld zou zijn
voor de bouw voor een bloemencorsowagen. Als kalmte na de storm
voor de betreffende wagenbouwersgroep. En zo’n gebouw is ongewenste
verstedelijking (of verdorpeling), volgens de wethouder Van Uem. Zoals
het een integer bestuurder betaamt
is hij tegen een mogelijke dubbelfunctie van het bouwwerk. Ik snap
zijn gedachtegang wel, maar u ook?
En wat kopen die bouwers daar nu
voor, wel? Bovendien: bloemencorso,
dahlia’s, tuinbouw … Maak maar af,
helemaal niet stedelijk.
Toch weer vertrutting. Dat wordt toch
hopelijk niet de rode draad dit jaar.
Zie ook mijn column van week 2, die
u misschien al ingeplakt heeft.
Terwijl bij Lichtenvoorde een corsohalletje al wordt tegengehouden,
wordt bij Groenlo gewerkt aan de
verrijzenis van über-flatulente biowolkenkrabbers van tientallen meters hoogte. Weliswaar niet in het
buitengebied, maar in het voormalige buitengebied, jaren geleden geannexeerd door de landschappelijke
lintworm Laarberg (3-voudige alliteratie, jawel).
den en komt het probleem van ongenode gasten aan de orde.
Het belooft een boeiende en leerzame
avond te worden, voor diegenen die al
een moestuin hebben of voor mensen
die er wellicht mee willen starten. Iedereen wordt ontvangen met een kop koffie.
▶ dinsdag 3 februari om 19.30 uur,
HCR ‘t Zwaantje, Zieuwentseweg 1,
Lichtenvoorde
▶ leden van Groei & Bloei gratis, nietleden € 5
Er is inmiddels een actiestichting tegen de megavergister. Er zijn al protestborden gesignaleerd, de eerste
hongerstaking zit eraan te komen.
Al is het alleen maar om zelf als actievoerder door minder te eten bij
te dragen aan vermindering van het
mestoverschot.
Benieuwd wie deze Slag om Grolle
gaat winnen. De boeren die hun ontlasting kwijt moeten, of de stadsburgers die hun achtertuin daar niet mee
willen belasten?
De ‘echte’ Slag om Grolle (niet de
hele echte, die was natuurlijk in
1627) is inmiddels gewonnen door
Fox Horeca uit Vragender. En dus verloren door de Grolse horeca, die er
blijkbaar niet in slaagt om met een
gezamenlijk plan een Grolse aanbesteding te winnen.
Gelukkig is de gelukkige winnaar nog
wel Oost Gelrese horeca. Het had ook
maar zo een sponsor/partner uit Eibergen (gemeente Berkelland) kunnen zijn, of uit Vreden (Deutschland).
Die Schlacht um Grolle!
Dat worden FIFA WK-taferelen in oktober. Zal de hoofdsponsor tolereren
dat na het eten van een 17-eeuwse
reuzelworst de vette bek wordt afgeveegd met een servetje waar iets
anders op staat dan ‘Fox Horeca’ of
‘Vragender forever’?
Het wordt misschien ook een bierslag om Grolle. Grolsch sponsort de
slag, want het farmaceutische bedrijf
bestaat dan 400 jaar. Maar welk biermerk schenkt Fox? Dat wordt misschien wel een schuimparty. En dat
klinkt niet erg 17e-eeuws.
Cabaretgroep Hoe? Zo!
bij Dialectkring
Lievelde - Op zondag 8 februari organiseert de Dialectkring Achterhook en Liemers een volgende aflevering van ‘Met Dialect op de Koffie’.
Dit keer zal de Cabaretgroep Hoe?
Zo! uit Vorden optreden bij Erve
Kots.
De gebroeders André en Erik Knoef,
de zussen Karin en Yvonne Makkink
en Henriët Fokkink brengen al ruim
20 jaar cabaret in het Achterhoekse
Groei & Bloei afdeling Oost Gelre-Winterswijk
Lichtenvoorde - Op dinsdag 3 februari organiseert Groei & Bloei afdeling
Oost Gelre-Winterswijk een lezing
over ‘ecologisch moestuinieren’. Wim
van Lier verzorgt deze avond.
Zand
De slagen om Oost Gelre
Muzikanten van Bintangs en Trembling Highbury’s naar Groenlo
Frank Kraaijeveld & Marco Nicola van
Bintangs en Trembling Highbury’s.
COLUMN
Frank
dialect; sketches met veel humor over
herkenbare figuren.
Het optreden, dat begint om 11.00 uur
en duurt tot ca. 13.00 uur, is bij Erve
Kots in Lievelde. De entree bedraagt
€ 7 inclusief twee keer koffie of thee.
Ook niet-leden van de Dialectkring
zijn van harte welkom.
▶ www.dialectkring.nl
▶ www.cabaretgroephoezo.nl
Echte Vinyl Avond in Taste
Groenlo - Iedere laatste vrijdag van
de maand, tijdens het muziekseizoen, laat Rockcafé Taste oude tijden herleven. Tegenwoordig weer
helemaal terug: een plaat uitbrengen en draaien op vinyl.
De krasgevoelige muziekplaatjes waren een tijdlang volledig uit zicht,
maar dat is nu voorbij. Vinyl is tastbaar, hip en nostalgisch. Dus: breng je
oude en nieuwe elpees mee naar Tas-
te. Alles binnen de blues/hard blues
en rock is welkom.
De elpees worden door Roland en/
of Marion gelabeld en voorzien van
je naam. Je kunt zelf twee nummers
aangeven die je graag gedraaid wilt
hebben.
▶ vrijdag 30 januari, 21 uur
▶ Rockcafé Taste, Groenlo
Engelse les via de computer
Regio - Mevrouw Trees Rots-Beusink
heeft een manier via de computer in
elkaar gezet, om het volgen van de
lessen “Engels voor volwassenen”
voor iedereen mogelijk te maken.
Het is dus nu ook mogelijk de lessen
via “Skype” of” Kring hangouts” via de
computer te volgen. Een elektronisch
bord is daarvoor op de computer aanwezig/beschikbaar.
Dit is voor iedereen voor wie het volgen van de lessen op een bepaalde
locatie niet mogelijk is. Bijvoorbeeld
doordat u te ver weg woont of geen
vervoer hebt.
Ook is het mogelijk de lessen via de
computer/tablet vanuit een bepaalde
plaats waar een persoon woont, naar
de locatie waar de lessen gegeven
worden, te volgen. De andere lessen
gaan dus gewoon door.
Inlichtingen/aanmelden: mevrouw
Trees Rots-Beusink: 0543-451476 of
[email protected]
A L DI
T
R
E
E
M
R
O
F
IN
In verband met brandschade is het ALDI-filiaal
aan De Leest 35 te Lichtenvoorde tijdelijk
gesloten. U kunt voor uw boodschappen
terecht bij onderstaande ALDI-filialen:
- Het Pand 2 te Groenlo
- Admiraal de Ruyterstraat 12 te Aalten
Maandag - vrijdag 08.30 - 20.00 uur
Zaterdag
08.30 - 18.00 uur
Zondag
12.00 - 17.00 uur
- Burgemeester v.d. Zandestraat 9A te Varsseveld
Maandag - vrijdag 08.30 - 20.00 uur
Zaterdag
08.30 - 18.00 uur
Wij hopen u binnenkort weer
in dit filiaal te mogen begroeten.
Onze excuses voor het ongemak.
Uw ALDI-team
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl
17
Bruidsmodezaak Beijer Besselink Kern met Pit: 1000 euro voor
Meldpunt Beltrum
al 60 jaar een begrip
Nederland en ook uit Duitsland. “Duitse
klanten die bij ons komen houden van
de wat lossere stijl hier,” zegt Francien.
“Daar is het meestal een stuk traditioneler en formeler.” Paren van hetzelfde
geslacht zijn ook allang geen zeldzaamheid meer.
De klanten zijn van alle leeftijden. “We
hebben bruiden vanaf 18 jaar tot 68 jaar
of ouder,” zegt Grea. “Sinds Francien en
ik op de zaak zitten is de gemiddelde
leeftijd wat gestegen van begin 20 naar
rond de 30. Maar we hebben ook mensen die voor de tweede of derde keer in
het huwelijk treden.” “Ook onze medewerkers zijn van verschillende leeftijden,” vult Francien aan. “Dat kan bij de
verkoop prettig zijn voor de klanten.”
Duitse klanten
houden van onze
wat lossere stijl
Het team van Beijer Besselink.
Bekend in de regio en ver daarbuiten:
de Beltrumse specialist in bruidsmode en avondkleding Beijer Besselink.
Het familiebedrijf bestaat 60 jaar. Dat
wordt gevierd op zondag 1 februari.
De zussen Francien Kroeze-Beijer en
Grea Jones-Beijer, al 35 jaar aan het roer
van Beijer Besselink, praten over historie
en toekomst van de bruidsmode. Waar
veel is veranderd, maar veel ook hetzelfde is gebleven.
Grea en Francien zijn de tweede generatie aan de leiding, hun ouders begonnen de zaak in 1955. Sinds 1980 hebben
Francien en Grea veel zien veranderen,
hoewel de grootste maatschappelijke
veranderingen op het gebied van trouwen zich al daarvoor hadden voltrokken.
Wat niet veranderd is, is de individuele aandacht voor elke klant. Grea: “We
kunnen elke bruid kleden. En ook de
bruidegom en het gevolg. Maar de bruid
staat centraal.” Francien: “We kunnen de
bruid en de bruidegom een matchend
totaalpakket aanmeten. Ook als ze apart
van elkaar bij ons komen.”
“Het elkaar pas op de huwelijksdag verrassen met de kleding gebeurt nog best
vaak,” vervolgt Grea. “Niet meer omdat
men denkt dat het ongeluk brengt als
bruid en bruidegom elkaars kleding
van tevoren zien. Maar om de trouwdag
iets speciaals te geven. Zeker in een tijd
waarin mensen vaak al samenwonen en
kinderen hebben voor het huwelijk. Het
is daarom vaak niet meer zo’n ingrijpende stap als vroeger.”
“Maar het blijft natuurlijk een heel speciale dag,” zegt Francien. “Daarom willen we dat de klant tevreden is - wat het
budget ook is - en wij ook. Want een
om haar kleding bewonderde bruid is
onbetaalbare mond-tot-mondreclame.”
Mond-tot-mondreclame is het belangrijkste voor Beijer Besselink, daarvan
zijn Francien en Grea overtuigd. “En traditie,” zegt Grea. “Aanstaande bruiden
willen voortzetten wat hun (schoon)
moeder of grootmoeder deed.” De klanten van Beijer Besselink komen uit heel
Die medewerkers zijn loyaal en blijven
lang bij Beijer Besselink, wat volgens
Grea ook een voordeel voor de klanten
is. “Net als dat we alles in eigen huis hebben: een eigen atelier, ervaren coupeuses, geen uitbesteed werk.”
De 24-jarige dochter van Francien is
zich aan het oriënteren om over een
aantal jaren de zaak wellicht van haar
moeder en haar tante over te nemen.
Zij is al werkzaam in de branche. “Maar
dat zal nog wel een aantal jaren duren,”
verwacht Francien. Voorlopig gaat zij samen met Grea de komende jaren door
met hun zaak, die dus zes decennia bestaat. En dat wordt aanstaande zondag
gevierd met Bubbles & Brides. Er wordt
uitgepakt met acht mannequins en twee
dressmen. “We hebben twee verschillende modeshows,” zegt Francien. Er
zijn nog wat kaarten verkrijgbaar.
▶ zondag 1 februari 2015, 14.30 uur
▶ City Lido, Groenlo
▶ www.beijerbesselink.nl
Vertrouwd adres in nieuwe handen
Jos en Marian Wallerbosch hebben
opvolgers voor administratiekantoor
Groenlo - Gedurende een lange
reeks van jaren hebben Jos en Marian Wallerbosch hun administratiekantoor aan de Hartebroekseweg
60 met grote inzet en met grote deskundigheid gedreven.
Maar met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd het tijd
voor een wisseling van de wacht. Vanaf 1 januari hebben zoon Emiel Wallerbosch en Arno Van Wees het bedrijf
overgenomen en werken nu onder de
naam Wallerbosch Van Wees Administraties. Emiel Wallerbosch werkt al
sinds 2010 in het bedrijf. Hij voltooide
eerder zijn studie HEAO Accountancy
en Arno van Wees met een SPD opleiding werkte eerder 20 jaar als administrateur en loonspecialist bij Bennink
in Eibergen en heeft dus ook een dijk
van ervaring in deze branche. Beide
compagnons werken vanuit dezelfde
gedachte als de ouders van Emiel deden. De klanten konden altijd op hen
rekenen, ze wisten waar ze aan toe
waren en die goede mentaliteit en
die hoge graad van dienstverlening
willen ze blijven voortzetten. Met
name in deze branche is vertrouwen
een heel belangrijk onderdeel bij de
dienstverlening en advisering en dat
willen ze graag benadrukken, zo geven beide compagnons aan. Ook de
laagdrempelige service die de ouders
van Emiel altijd verleenden blijft hoog
in het vaandel staan en desgewenst
komen ze ook bij de mensen thuis als
dat handiger is of als het de mensen
Op de voorgrond Emiel en staande Arno.
beter uitkomt en dat kan vanzelfsprekend ook in de avonduren zijn. Ze
richten zich met name op het midden- en kleinbedrijf en zeker ook op
de ZZP’ers en daarnaast op de private
personen die met alle vragen op administratief en belastingtechnisch gebied bij hen terechtkunnen. Zeker de
komende maanden zullen de adviezen en de hulp bij de belastingaangiftes erg nodig zijn want de verplichte
aangiftes komen er weer aan. Op dit
gebied hebben de beide compagnons
ook veel kennis en kunde in huis en
dat geldt tevens voor alle vragen over
toeslagen en dergelijke. En de tarieven
die worden gehanteerd zijn ook zeer
acceptabel. Je merkt zeggen ze dat wij
in onze tarieven geen hoge overheadkosten hebben en dat is een verschil
met grote accountantskantoren. Door
hun ervaring en hun opleiding weten
ze de weg in het woud van regelingen
en voorschriften uitstekend te vinden
en daar profiteert de clientèle van. Het
bedrijf werkt ook met een nieuw logo,
maar zit nog steeds op hetzelfde vertrouwde adres Hartebroekseweg 60,
7141 VE Groenlo, tel. 0544-462393
▶ www.wallerbosch-administratie.nl
Beltrum/Oosterhout (Gld.) - In
Dorpshuis De Schakel in Oosterhout werden afgelopen zaterdag 10
projecten uit de provincie Gelderland gepresenteerd in het kader van
de landelijke leefbaarheidswedstijd
‘Kern met Pit’. Ook Beltrum nam
deel met Meldpunt Beltrum, dat
sinds de oprichting september 2013
als doelstelling heeft de leefbaarheid
van Beltrum en het buitengebied te
behouden en waar nodig te versterken. En Beltrum werd beloond.
Meldpunt Beltrum wil vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar
brengen. Voor klusjes die niet professioneel van aard zijn kan iedereen bij
het meldpunt terecht. “Dit versterkt
de leefbaarheid van de inwoners van
dorp en buitengebied.” Er zijn inmiddels 30 vrijwilligers en er zijn 37 hulpverzoeken gehonoreerd.
De jury beloonde de Beltrumse afvaardiging met 1000 euro omdat de
doelstelling gehaald was. “Meldpunt
Beltrum wil alle inwoners laten participeren in het welzijn van de eigen
omgeving. Het komt voort vanuit het
project ‘Voor Mekaar’ dat is ontstaan
vanuit enkele zorgorganisaties, woningstichting en de gemeente Berkelland.”
Voordelen
In eerste instantie zijn het vooral oudere Beltrummers die voordeel hebben bij het project. “Door het Meldpunt kunnen ze vragen naar bijvoor-
beeld iemand die wil kaarten,” legt
de heer Wolterink uit. “Dit voorkomt
eenzaamheid. Doordat het meldpunt
er voor iedereen is brengt het ook jong
en oud met elkaar in contact. Bijvoorbeeld wanneer een oudere inwoner
een vraag heeft over zijn of haar computer, dan helpt een jonge inwoner
daarmee. Als ruil daarvoor kan de oudere inwoner eventueel ook weer wat
terug doen. Dit versterkt de saamhorigheid voor jong en oud.”
Toekomst
De totale kosten van het Meldpunt
bedragen ongeveer 5.000 euro voor
het oprichten en onderhouden van de
website, kaartenbak, prikbord, laptop
en printer en het drukken van flyers.
“De 1000 euro kunnen we daar mooi
aan besteden. In ieder geval een deel
ervan.” De Beltrumse afvaardiging
aanvaardde met een trots gevoel de
terugreis naar de Achterhoek. “We
zijn er van overtuigd dat er een mooie
toekomst is weggelegd voor Meldpunt
Beltrum en weten door alle veranderingen in de zorg dat het belangrijk is
dat we meer naar elkaar omkijken en
er zijn voor elkaar om zo de leefbaarheid in ons dorp te vergroten. Er is nu
eenmaal veel onzekerheid bij mensen
door het wegvallen van een stukje
zorg en verwachten dat er meer een
beroep op ons gedaan gaat worden.”
Rietmolen won de Gelderse uitverkiezing en mag deelnemen aan de landelijke finale.
Glasvezel in buitengebied
met open armen ontvangen
Oost Gelre - Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad om deel te nemen
aan een samenwerkingsverband
tussen gemeenten, dat de aanleg
van glasvezel in het buitengebied
mogelijk maakt, is met name in de
kerkdorpen oftewel kleine kernen
van Oost Gelre met open armen
ontvangen. Vooral het gegeven dat
er nu schot zit in deze voor het buitengebied bijzonder belangrijke
voorziening, stemt alom tot tevredenheid.
Zoals bekend is het de Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV, die
in samenwerking met de provincie
Gelderland de aanleg en exploitatie
van breedband in het buitengebied
van Oost Gelre gaat verzorgen. In totaal nemen tien gemeenten deel aan
dit samenwerkingsverband. Dit zijn
naast de acht Achterhoekse gemeenten ook Lochem en Doesburg.
Wethouder Marieke Frank, die onlangs in het gemeentehuis van Doetinchem namens Oost Gelre de overeenkomst ondertekende, toonde zich
afgelopen week verheugd over het
resultaat. “Internet is heden ten dage
een voor iedereen onvoorstelbaar
belangrijke voorziening. En dat geldt
ook zeker voor particulier en zakelijk
gebruik in het buitengebied van onze
gemeente. Het is nu zaak om de snelheid van het proces erin te houden,
zodat de aanleg e.d. zo spoedig mogelijk kan worden gerealiseerd. Ook zijn
wij blij dat, mede dankzij de goede
samenwerking, de deelnamekosten
beperkt blijven tot vijfhonderd euro
per aansluiting. Er zijn immers voorbeelden van gemeenten, waar meer
dan tweeduizend euro per aansluiting
moet worden betaald. Daarmee hopen wij in ieder geval te bereiken dat
50% van de zogenaamde witte adressen aan dit project gaat deelnemen,
waardoor het nieuwe glasvezelnetwerk definitief een feit is. Zolang deze
ondergrens niet wordt gehaald, wordt
er met de aanleg ook nog niet begonnen.”
Nog liever vandaag dan morgen
Desgevraagd reageren in het buitengebied wonende burgers enthousiast
over het bereikte resultaat. Daarnaast
legt men nog wel de nadruk op enige
reservering, omdat men onder het
alleszeggende motto: ‘Kiek’n wat ‘t
wordt!’ eerst wil zien hoe het een en
ander vorm en inhoud gaat krijgen.
John Wolterinck, woordvoerder namens Lievelds Belang voor deze aangelegenheid, vindt het al met al een
goede zaak, maar wil nog even de uitkomsten van het toegezegde overleg
met de gemeente afwachten.
“In dit soort zaken moet je niet in een
te vroeg stadium een oordeel naar
buiten brengen. Natuurlijk is internet
van wezenlijk belang voor het buitengebied. De discussies over krimp
in de Achterhoek en zelfs het etiket
krimpregio is al meer dan aanleiding
genoeg om er alles aan te doen om
de kleine kernen werkbaar en vooral
leefbaar te houden. Een snelle internetverbinding vormt daarin een belangrijke schakel. Denk daarbij alleen
nog maar aan de concurrentiepositie
van de in het buitengebied gevestigde bedrijven. Om krimp in zijn algemeenheid tegen te gaan, is snelle bereikbaarheid, en dat in ieder geval via
de digitale weg, eerste vereiste.”
Wanneer het aan voorzitter Engelien
Kolkman van Dorpsbelangen Harreveld ligt, kan er niet gauw genoeg worden begonnen met de aanleg.
“Nog liever vandaag dan morgen. Ik
beschouw internet evenals gas, water
en licht als één van de belangrijkste
basisvoorzieningen in iedere huishouding en dat ook in het buitengebied. De roep om glasvezel bestaat al
lang, gelukkig is nu de kogel door de
kerk. Let wel, de ingezette krimp is
niet tegen te gaan, maar er dient wel
gezorgd te worden dat de meest belangrijke voorzieningen voor een optimale leefbaarheid uitstekend voor
elkaar zijn. En dat in het buitengebied
niet alleen voor ondernemers, zoals
de agrariërs, maar ook voor bijvoorbeeld de schooljeugd die voor hun
studie thuis vanzelfsprekend niet zonder een goed en snelwerkend internet
kunnen. Wat in deze tijd tenslotte niet
onbelangrijk is, is het gegeven dat
Oost Gelre een resultaat heeft bereikt
dat voor de burger ook nog eens betaalbaar is.
februari 2015
Nieuwe website
VVV Oost Gelre
online!
Grolse wanten
Bij de VVV in Groenlo kunt u fijne warme Grolse
wanten kopen! Naast de wanten, bestaat het assortiment verder uit mutsen, haarbanden, sjaals,
oorwarmers en nog veel meer. Kom gerust kijken.
Vanaf heden is onze vernieuwde website online.
Zowel qua uiterlijk als inhoud is de site weer helemaal up-to-date en voldoet aan de eisen van
VVV Nederland.
VVV Nederland streeft ernaar om alle VVV’s een
eenduidige uitstraling te geven, zodat de herkenbaarheid wordt vergroot en de betrouwbaarheid
van de gegevens gewaarborgd is.
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de
site klaar te krijgen en dit is het resultaat. Neem
gerust een kijkje op www.vvvoostgelre.nl
Als je tekstuele opmerkingen hebt of je mist iets,
als je zelf leuke tips of ideeën hebt om te delen
aan toeristen / bezoekers van deze mooie gemeente, dan horen wij dit graag! Stuur je reactie
/opmerking / tip naar één van onze 2 emailadressen.
Evenementen
februari 2015
[email protected] of
[email protected]
Achterhoek Geluksgids
Tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht heeft Stichting Achterhoek Toerisme het nieuwe toeristische magazine van de Achterhoek gepresenteerd
- de Achterhoek Geluksgids. Naast een overzicht
van het veelzijdige aanbod biedt het magazine
een eerste kijkje in de nieuwe campagne ‘Het
geluk van Nederland’ die stichting Achterhoek
Toerisme is gestart. Met de slogan ‘Het geluk van
Nederland - Echt Achterhoek’ wordt de veelzij-
• Zat. 31 januari en zon. 1 februari –
Rommelmarkt - MFA de Bult Vragender.
digheid van het toeristische aanbod onder de
aandacht van de consument. Binnen de vijf thema’s Culinair, Onderweg, Persoonlijk Geluk, Cultuur en Vakantiegeluk lees je alles over verblijven
en recreëren in de Achterhoek.
De gratis gids zal naar verwachting begin februari bij de VVV’s in Groenlo en Lichtenvoorde verkrijgbaar zijn.
Kamperen in de Achterhoek
Kamperen in de Achterhoek … dat is genieten
van rust en ruimte, van mooie natuur en een afwisselend landschap, van kastelen en molens en
van gezellige dorpjes en stadjes.
De sfeer in deze streek is gemoedelijk en de mensen zijn vriendelijk: je komt er helemaal op verhaal! En een kampeervakantie is dé ideale manier om dit zelf te ontdekken! Een ruime keuze
aan campings biedt u genoeg mogelijkheden om
uw kampeervakantie door te brengen in de Achterhoek.
28 Achterhoekse kampeerbedrijven presenteren
zich in de brochure van 2015. Het aanbod aan
campings is divers: van grote luxe kampeerterreinen met alle mogelijke voorzieningen, tot kleine
rustige en eenvoudige campings. Maar alle kam-
peerbedrijven uit deze brochure hebben iets gemeen: ze liggen in de prachtige Achterhoek en ze
presenteren zich gezamenlijk om bij u onder de
aandacht te komen. Er is ongetwijfeld een camping bij die aan uw wensen voldoet en daarom
wensen wij u alvast een fijne kampeervakantie in
de Achterhoek!
De brochure is gratis verkrijgbaar bij de VVV’s in
Groenlo en Lichtenvoorde.
smelting van show, humor, theater, muziek, presentjes, snoep en confetti. Op zondagmiddag 15
februari zijn de optochten te beleven in zowel
Groenlo als in Harreveld.
Je komt toch ook?
dagelijks geopend
HERBERG
• Verras je Valentijn met een VVV Cadeaubon,
en geef hem/haar een wereld aan mogelijkheden;
• Verras je Valentijn met een VVV Dinercheque,
en ga samen heerlijk uiteten;
• Woe. 4 t/m vrij. 6 februari Circus Mariani Marianumtoneel speelt Circus Mariani in de
piste van Scholengemeenschap Marianum in
Lichtenvoorde.
• Do. 5 t/m zat. 7 februari Partoli speelt:
Edelweiss - Erve Kots Lievelde.
• Zat. 7 februari Reklamepennen ruilbeurs Café Hogenkamp Lichtenvoorde.
• Zon. 8 februari Grote Kaartenbeurs - HCR ‘t
Zwaantje Lichtenvoorde.
• t/m 14 februari Foto-expositie “Gezien
door Berndien” in Stadsboerderij Grolle.
• Zon. 15 t/m 17 februari Drie Dolle Dagen:
Carnaval Groenlo – Centrum Groenlo.
• Woe. 18 februari t/m 5 april Expositie over
de vastenperiode en Pasen + staties uit de
Waterstaatskerk in Stadsboerderij Grolle.
• Zat. 21 en zon. 22 februari
Paaseierenbeurs bij Erve Kots – Eimersweg
4 Lievelde.
VVV-ideeën voor Valentijnsdag
HERBERG
• Zon. 1 februari Winter Veldtocht “Lus om
Lievelde” - Locatie De Swite Lichtenvoorde.
• Don. 12 februari t/m 17 februari Carnaval
in Zandbietersdorp – Centrum Harreveld.
Carnaval in Oost Gelre
Van 15 tot en met 17 februari is het weer Carnaval!
In de gemeente Oost Gelre zal het weer uitbundig worden gevierd; de deelnemers zullen de
vele bezoekers laten genieten van een samen-
• Zat. 31 januari, zon. 1 februari, zat. 7 en
zon. 8 februari Semper Avanti speelt:
Verliefd, verloofd, gestresst - Horeca
Berendsen Zieuwent.
• Verras je Valentijn met een VVV Lekkerweg
cadeaukaart, en ga er samen op uit;
• Verras je Valentijn met een fles Achterhoekse
wijn, en proost samen op de liefde.
• t/m 1 maart Marveld’s Magische
Winterpret – Elshofweg 6 Groenlo.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u
naar onze website:
www.vvvoostgelre.nl
Openluchtmuseum
met Herberg en Brouwhoes,
met pannenkoekspecialiteiten
hoofdkwartier
van de prins
Restaurant “Hoofdkwartier van
de Prins”,
Kaasboerderij Weenink Lievelde
met houtskoolovenspecialiteiten
Erve Kots
Logement met hotelkamers
Lekkere Boeren Fenegriek kaas
van € 6.50 voor €
HAP - STAP
€ 34,50 p.p.
Eimersweg 4 - Lievelde - (0544) 37 16 91 - www.ervekots.nl
(0544) 372348
www.restaurantdeleeuw.nl
4.95
Ook voor een leuke geschenkmand
Eimersweg 3 • 7137 HG Lievelde • T 0544 371446
www.kaasboerderijweenink.nl
WTC Keitrappers organiseert
winterveldtocht Lus om Lievelde
Regio - De Lus om Lievelde op zondag
1 februari is de eerste van vier veldtoertochten die door WTC Keitrappers
in 2015 georganiseerd wordt. Zoals
in de naam vermeldt gaat deze route
door de bossen en landerijen rondom
Lievelde.
De tocht kent een uitdagende afwisseling
van zandwegen, bospaden, singletracks
en onverwachte doorsteken. De TTC
van de Keitrappers is er weer in geslaagd
enkele nieuwe aantrekkelijke stukken in
de route op te nemen. Zonder de medewerking van diverse landeigenaren is
dit onmogelijk en de wielervereniging
is hen dan ook erg erkentelijk voor hun
medewerking. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 30, 40 en 50 km en
is hierdoor voor zowel de beginnende
als de meer gevorderde ATB-er aantrekkelijk. Bij de pauzepost halverwege de
routes staat een team klaar om iedereen
van de nodige energie te voorzien om de
tocht te vervolgen. Hier is ook tevens de
gelegenheid om klein onderhoud aan de
fiets uit te laten voeren. Bij de startlocatie
op het Swite terrein is ruim parkeergelegenheid aanwezig.
NTFU leden kunnen inschrijven via
scan&go, overige deelnemers maken
gebruik van een inschrijvingsformulier.
▶ Datum: zondag 1 februari
▶ Starttijd: 8.30 uur tot 10.00 uur
▶ Start/finish: Swite terrein Gert
Reindersstraat Lichtenvoorde
▶ @keitrappers
Verder ontwikkelen in het schrijverschap:
de Schrijverswerkplaats
Groenlo - Voor iedereen die graag
verhalen of gedichten schrijft, start
op zaterdag 28 februari een interessante mogelijkheid om zich verder
te ontwikkelen in het schrijverschap: de Schrijverswerkplaats!
In Cultureel Centrum de Bron in
Groenlo zullen oud-cursisten van
schrijfcursussen, en anderen die
graag schrijven, één keer per maand
een ochtend bij elkaar komen om hun
thuis geschreven verhalen en/of ge-
dichten met elkaar te bespreken. Zo
kunnen de deelnemers elkaar helpen
om betere schrijvers te worden. Het is
bovendien erg leuk en leerzaam om
elkaars teksten te lezen.
Ook wordt er tijdens iedere bijeenkomst een uur spontaan geschreven
vanuit korte schrijfopdrachten die
ter plekke worden gegeven door de
schrijfdocent en die nieuwe inspiratie
bieden om thuis verder te schrijven.
De Schrijverswerkplaats in Groenlo wordt geleid door Desi Leijnen,
schrijfdocent.Zij begeleidt al jaren
Schrijverswerkplaatsen in Goor en
Enschede.
Schrijf je in voor de zes bijeenkomsten; op zaterdag 28 februari, 28
maart, 25 april, 23 mei, 10 oktober en
7 november. Het begint om 9.30 uur
en duurt tot 12.30 uur. De kosten bedragen € 155,-.
▶ [email protected]
Oost Gelre wil meer mogelijkheden
woningsplitsing buitengebied
Oost Gelre - Tijdens de raadsvergadering van 24 februari a.s. zal een
voorstel aan de orde komen om de
notitie actualisering beleid woningsplitsing buitengebied vast te stellen. Het college van burgemeester
en wethouders volgt daarmee niet
alleen het na de gemeenteraadsverkiezingen van begin 2014 vastgestelde coalitiebeleid, maar geeft tevens
uitvoering aan de door de CDA-fractie tijdens de in het afgelopen jaar
gehouden begrotingsvergadering
ingediende en aangenomen motie.
“Als college stellen wij de raad voor
om de mogelijkheden voor woningsplitsing in het buitengebied van de
gemeente Oost Gelre te verruimen”,
aldus wethouder Vincent van Uem
afgelopen week tijdens het gebruikelijke perspraatje na afloop van de
wekelijkse collegevergadering. “Bij de
gekozen oplossing is gekeken naar de
ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. In de landschapszones rond
de kleine kernen in onze gemeente
liggen vaak bijzondere ‘droebels’ en
relatief veel woonboerderijen. De
ruimtelijke kwaliteit kan hier sterk
verbeteren door verpaupering tegen
te gaan en het landschap in de omgeving te versterken. Hiermee wordt
uitvoering gegeven aan een eind vo-
Oost Gelre reeds jaren achtereen dat
het alleen bewonen van grote omvangrijke boerderijen niet meer tot
de mogelijkheden behoort. “En juist
daarom is een aanpassing van ons beleid op zijn plaats. Dit zeker wanneer
het in de directe nabijheid is van de
kleine kerken dan wel kerkdorpen.
Landschap in
de omgeving
versterken
Bovendien draagt een en ander bij
aan het aspect dat er meer mogelijkheden voor huisvesting komen in en
rondom de kleine kernen. Een niet
onbelangrijke reden om het beleid
op dit terrein aan te passen, is het bewerkstelligen van een duidelijke verbetering van het landschap in het buitengebied van Oost Gelre. Daarnaast
komt het nieuwe beleid tegemoet aan
het bieden van de juiste mantelzorg”,
aldus Van Uem.
rig jaar aangenomen motie en aan het
vastgestelde coalitieakkoord. In de
aangenomen motie en in het coalitieakkoord is namelijk opgenomen dat
er nieuw beleid moet komen met als
doel verruiming van de mogelijkheden tot woningsplitsing in het buitengebied. Dit voorstel geeft daar invulling aan.” Het speelt in de gemeente
Oogenblik voor de Raad
Waarom moet je zeker
de politiek in gaan?
Oost Gelre - We kennen het allemaal
wel: de vestiging van een supermarkt; de keuze voor een muziekschool of het behoud van werkgelegenheid in de sector waar je zelf
werkzaam bent. Dit zijn zaken die
er toe doen.
Het geluk voor de een, bijvoorbeeld
de keuze voor die muziekschool, kan
de pech voor de ander betekenen. Die
ander, die wij wellicht niet kennen,
heeft ook een gezin en moet de piepers ook op tafel krijgen met het liefst
nog een beetje jus.
Politiek is inhoudsloos zonder aansprekende voorbeelden en concrete
casuïstiek, maar politiek is wel de
manier om concrete problemen op te
lossen. Ik denk dat de meeste mensen
in de politiek terecht komen omdat zij
in hun omgeving een aansprekend,
of wellicht vooral pijnlijk voorbeeld
hebben gezien dat in het eerste geval
nog veel vaker, en in het tweede geval
nooit meer mag voorkomen.
De vraag die ik me dan ook regelmatig stel is of de aanleiding, namelijk de
concrete voorbeelden die hebben gemaakt dat ik de politiek ben ingegaan,
wel zo handig is bij de uitoefening van
dit vak.
Het is goed dat politici, van welke
kleur en op welk niveau dan ook, met
de bekende en wellicht onbekende
voeten in de bekende modder staan;
ik hoor het onze oud Burgemeester
Henk Heijman nog zeggen. Klaar dus,
we gaan voor vestiging van de supermarkt, keuze voor de muziekschool
en behoud van werkgelegenheid voor
ons zelf en wellicht ook voor de buurman.
Op zondag 1 februari wordt de Lus om Lievelde verreden.
De gebieden, waarop het nieuwe beleid van toepassing is, zijn in de vorm
van vlekken in kaart gebracht. Buiten
die vlekken wordt er vastgehouden
aan het reeds bestaande beleid.
19
Mag ik er dan toch nog een overweging aan toevoegen: bovenstaande is
helemaal waar als je er vanuit gaat dat
iedereen gelijk heeft op de vierkante
meter. Waar het nu juist om gaat is dat
we breder kijken dan die vierkante
meter en bereid en in staat zijn om alles wat we doen en waar we voor gaan
te zien in een breder perspectief.
Is het wel zo handig wanneer je de
mensen achter het verhaal kent? Kun
je hierdoor objectief blijven? Het gevaar van verkokering en je laten meesleuren in een bepaalde kwestie ligt
op de loer.
Politiek is natuurlijk belangenbehartiging maar dit kun je alleen op een
geloofwaardige manier blijven doen
wanneer je ook onafhankelijk durft te
zijn en oog hebt voor andere belangen. Onafhankelijk en OOG, die termen spreken mij, en dat zal u wellicht
niet verbazen, in het bijzonder aan.
Waar het uiteindelijk om gaat is dat
we al die verschillende belangen die
er zijn, en dat is logisch, verenigen in
een totaal plan dat we dan wat mij betreft samenwerking noemen. Volgens
mij doen wij dit in Oost Gelre heel
goed.
Namens fractie OOG,
Ronald Willering
Slag om Paaspop
Zieuwent - Op zaterdag 21 maart
2015 vindt weer de jaarlijkse bandjeswedstrijd van het Paaspop-festival plaats. Uit de optredens deze
avond kiest het publiek een favoriet
en een deskundige jury zal zich buigen over originaliteit en muzikaliteit.
Dezelfde avond wordt nog bekend
gemaakt wie er tijdens Pasen op het
podium staan. Inmiddels mag het
een goede traditie heten dat lokale
beginnende bands het festival openen. Bands uit de regio met eigen
werk worden opgeroepen een demo
en complete biografie te sturen naar:
Slag om PaasPop, Dorpsstraat 51A,
7136 LG Zieuwent of naar
[email protected]
Inschrijven kan tot 6 maart. Uit de
inzendingen zullen vijf bands geselecteerd worden. Deze zullen op 21
maart in Het Witte Paard strijden om
een felbegeerde plek op Paaspop.
De avond is voor iedereen vrij toegankelijk, dus kom vooral kijken wat
de regio muzikaal voor nieuw talent
te bieden heeft en help je favoriet aan
een plek op Paaspop op 4-6 april.
Marianum haalt ruim
€ 8.500 op voor goede doel
Lichtenvoorde/Groenlo - De afgelopen maanden hebben Marianumleerlingen zich ingezet voor het
goede doel.
In de onderbouw in Lichtenvoorde
hebben leerlingen € 790 opgehaald
voor een weeshuis in Afrika en € 790
voor toiletten in Nepal. Ten behoeve
van Serious Request hebben leerlingen in Groenlo zelf een actie opgezet
en ze brachten € 115,75 naar Haarlem.
Leerlingen uit leerjaar 1, 2, 3, enkelen
uit leerjaar 4 en uit 5-vwo te Groenlo
zamelden geld in voor Dance4life
voor leeftijdsgenoten in Afrika, voor
een wereld zonder aids. Het totaalbedrag was € 6.820,28. 96 leerlingen die
meer dan € 50 ophaalden, gingen op
WereldAidsDag naar het Dance4lifeevent in de Heineken Music Hall in
Amsterdam.
Reurpop lanceert
ReurKoor
Ruurlo - Hoewel strenge vorst voorlopig achterwege blijft, zijn we ons
er allemaal van bewust dat de zomer van 2015, en daarmee Reurpop,
nog ver weg is. Maar met voorpret is
uiteraard niets mis. De organisatie
van Reurpop kondigt dan ook bij deze een geheel nieuw onderdeel aan
binnen haar festival.: ReurKoor. Op
vrijdag 5 juni tijdens de achtste editie van het Ruurlose muziekfestival.
Het House Huus zal voor even worden
omgetoverd tot een kleine schouw-
burg, waarbij verschillende Achterhoekse koren de revue zullen passeren. De Ruurlose koren ‘Markant’ en
‘Schouder aan Schouder’ zijn uiteraard aanwezig.
Ook ‘Efkes Anders’ uit Barchem en
‘Leedvermaak’ uit Eibergen zijn van
de partij. Alle koren spelen twee sets
van elk 25 minuten.
Bent u liefhebber van koorzang of
staat u er open voor? Koop dan kaarten voor de Reurpop Preparty.
50%
50%
KORTING
KORTING
op 1 product van
1 product van de
deop
slagerijafdeling!
slagerijafdeling, bij inlevering
van de waardebon!
Ontdek onze
malsgarantie!
Het verse vlees van Jumbo Bennink is heerlijk en
gegarandeerd mals. Dit dankzij de unieke
malsgarantie. Is uw vlees toch niet mals?
Dan krijgt u van ons gratis een nieuw stuk.
Jumbo Bennink gaat echt veel verder.
Ontdek het zelf!
Houdt uw
brievenbus
in de gaten
voor de
waardebon
!
Ontdek onze malsgarantie op jumbosupermarkten.nl
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
Ontdek onze malsgarantie op
jumbosupermarkten.nl
Bennink
vrijdag
Van Heijdenstraat 17, 7131 CA, Lichtenvoorde
Telefoonnummer: (0544) 39 30 40
zaterdag
zondag
8.00 - 20.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00 - 20.00 uur
13.00 - 17.00 uur
De goed-an
koopste vorde
Lichtenvo
21
Ivonne Tutert gelukkige prijswinnares
Nieuwjaarspuzzel Elna en Groenlose Gids
Oost Gelre - Eind vorig jaar kon u in
de Elna en Groenlose Gids meedoen
met de nieuwjaarspuzzel. Hier is
massaal op gereageerd, honderden
uitzendingen kwamen bij de redactie binnen. Uit al deze inzendingen
is er één die zich de winnares mag
noemen van de Nieuwjaarspuzzel,
namelijk: Ivonne Tutert uit Lichtenvoorde!
De tranen van Alfons
De prijs voor de Nieuwjaarspuzzel
van de Groenlose Gids en Elna bestaat
uit een waardebon van maar liefst 200
euro van John Theissen Tweewielers
in Lichtenvoorde. Vrijdag 23 januari werd de prijs door John Theissen
uitgereikt aan de gelukkige winnares
Ivonne. We wensen haar veel plezier
met haar gewonnen prijs.
De medewerkers van weekblad Elna
en Groenlose Gids
Bernadet te Velthuis van de Elna en
Groenlose Gids met de ingezonden
puzzels.
John Theissen en Ivonne Tutert.
NK Pannenkoeken bakken
De Heikamp levert topprestatie
Ruurlo - Pannenkoekenboerderij
De Heikamp heeft ook dit jaar weer
bewezen tot de absolute top van Nederland te behoren. Donderdag 14
januari wist De Heikamp beslag te
leggen op de tweede prijs van het
Nederlands Kampioenschap Pannenkoeken Bakken 2015 tijdens de
horecabeurs Horecava in de RAI in
Amsterdam.
Tijdens dit professionele evenement
streden bijna veertig ervaren koks van
pannenkoekenrestaurants uit heel
Nederland om de titel Nederlands
Kampioen Pannenkoeken Bakken
2015. Eigenaar Bert van Zijtveld van
De Heikamp is zeer verheugd over
de prestatie van zijn team. “Dit is een
fantastische prijs, alweer een erkenning voor ons streven naar kwaliteit”
De Heikamp onderstreept met deze
creatie bovendien de pannenkoek
als verbindende factor naar oer-Hollandse gezelligheid. Rob Weijers, die
ook voor De Heikamp aan het fornuis stond, kreeg de eer om de prijs
in ontvangst te nemen. De pannenkoeken werden beoordeeld door een
meer waarde krijgende interview
geraadpleegd. Daarbij andermaal
geraakt door de door mij opgeschreven woorden van Alfons: ‘Ik ben supertrots op mijn kinderen, bij wie ik
dag en nacht terecht kan. Wat zoon
Iwan betreft, ben ik niet alleen voor
mij, maar in het bijzonder voor Ankie
onvoorstelbaar blij dat hij in ons bedrijf werkzaam is. Ankie weet nu waar
ze het altijd voor gedaan heeft en ik
weet nu waarvoor ik het nog steeds
doe!’
Hoe gek het misschien ook klinkt,
maar ondanks het grote verdriet
beleefde ik met de in Vragender op
handen gedragen Alfons Spexgoor op
vrijdag 18 december 2009 een voor
mij onvergetelijke avond. Ik mocht bij
hem op bezoek komen, omdat ik als
redacteur van Elna en Groenlose Gids
deze energieke dorpsheld had uitgenodigd voor de rubriek ‘Vrijwilliger
van de maand’. Natuurlijk kende ik
Alfons al goed, ook al was het alleen
maar vanwege één van zijn grootste
hobby’s: de voetballerij. Maar dat
was niet de reden dat hij toestemde
om aan het interview zijn medewerking te verlenen. Zijn reactie destijds:
‘Dat ik hieraan meewerk, heeft alleen
met vrouwlief Ankie te maken. Om in
deze krant uitverkoren te worden tot
vrijwilliger van de maand, zie ik vooral als een eerbetoon aan haar. Mijn
vrijwilligerswerk in het algemeen en
dat voor de voetbalvereniging KSV in
het bijzonder had ik namelijk nooit
kunnen doen zonder haar.’
Ondanks deze eigenlijk niet te dragen tegenslagen, bleef Alfons met
aan zijn zijde nieuwe geliefde Wilma
de verantwoordelijkheid dragen
voor onder andere het familiebedrijf
Gelre Mataalwaren B.V. en probeerde
daarnaast al het aangename uit zijn
privé- en verenigingsleven te halen.
Dit alles tot de morgen van de vijftiende januari 2015 toen deze hardwerkende ondernemer het leven hier
op aarde achter zich liet om te kiezen voor een welverdiend oneindig
VIP-arrangement in het hiernamaals.
Een plek waarnaar hij verlangde en
dat alleen al om daar echtgenote
Ankie en zoon Iwan weer te ontmoeten. Dit alles schrijf ik op, omdat ik
zijn laatste en dus finale besluit hier
op aarde steeds meer ga begrijpen.
Naast zijn kinderen en kleinkinderen
is het bedrijf altijd het belangrijkste
onderdeel van zijn leven geweest. Alfons heeft ervoor gekozen om aan die
insteek een vervolg te geven in het
aartsparadijs met rechterhand Ankie
en linkerhand Iwan in zijn directe nabijheid.
Toen ik onlangs kennis nam van de
dood van Alfons, gingen mijn gedachten weer terug naar die bewuste
vrijdagavond. Het onder het genot
van een kop koffie en daarna vanzelfsprekend een heerlijk biertje een
inspirerend en bovenal gevoelig gesprek voeren met een voorbeeldige
en dus gedenkwaardige vrijwilliger,
ondernemer, vader en opa. Toen ik
hem ongewoon laat op de avond bij
het weggaan een hand gaf, waren zijn
woorden: ‘Het leven gaat verder!’ Het
leven ging inderdaad verder en het
noodlot sloeg andermaal toe, toen
begin 2012 zijn 34-jarige zoon Iwan
overleed. Ook toen, nu bijna drie jaar
geleden, heb ik het voor mij steeds
Wat er ook op mijn pad zou komen,
ik moest in de afgelopen week aanwezig zijn bij de aan Alfons gewijde
emotionele, indrukwekkende afscheidsbijeenkomst. Bij dat afscheid
heb ik gefluisterd wat ik nu opschrijf:
‘Alfons bedankt voor de avond op de
achttiende december 2009 en deze
column is helemaal voor jou!’
DE LIBERO
Reacties of tips:
[email protected]
Beter slapen - tips
voor mantelzorgers
Op 12 februari a.s. wordt voor mantelzorgers uit de gemeente Oost
Gelre een themamiddag gehouden
over beter slapen. De bijeenkomst
wordt van 13.45 - 15.30 uur gehouden in Kaasboerderij Weenink aan
de Eimersweg 3 in Lievelde.
De Heikamp wint
de tweede prijs op
het NK
Dit jaar bedacht chef Rob Weijers een
bijzonder thema voor zijn inzending:
de ‘MultiCulti Pannenkoek’. Drie gerechtjes van drie continenten op een
pannenkoek. Kip korma uit India, tonijn- komkommer salade uit Griekenland, ananaskokos tartaar uit Brazilië,
gegarneerd met amandel, tzatziki en
kokosroom. Een culinaire pannenkoek die tegemoet komt aan de behoefte naar meer wereldse smaken.
Het is op één van die bekende donkere dagen vóór de Kerst in het
jaar 2009. In zijn woning aan de
Winterswijkseweg in Vragender
staart hij met tranen in de ogen
naar een prachtige foto van zijn
drie maanden eerder, op 57-jarige
leeftijd overleden sympathieke
echtgenote Ankie. Inmiddels vijf
jaar later heeft hij ervoor gekozen
om de vrouw, waarmee hij 34 jaar
gelukkig was getrouwd, op te gaan
zoeken.
Rob Weijers nam de prijs in ontvangst.
professionele en onafhankelijke jury.
Bij de speciale pannenkoek was de
presentatie, het uiterlijk (originaliteit,
afwerking en kleurencombinatie), de
werkwijze, de smaak en de praktische
haalbaarheid en mate van dupliceerbaarheid (op basis van de kostprijscalculatie) de criteria om voor een
hoge score in aanmerking te komen.
Het evenement werd ondersteund
door de Vereniging Erkende Pannenkoekenrestaurants. De Heikamp heeft
door de jaren heen een smaakvolle reputatie opgebouwd.
Dertig jaar geleden werd De Heikamp
door het Algemeen Dagblad al betiteld als Beste Pannenkoekenhuis van
Nederland. Sindsdien zijn de pan-
nenkoekcreaties van De Heikamp niet
meer weg te denken uit de top van de
branche. Vorig jaar werd De Heikamp
tijdens het NK door een jury van vakbroeders nog uit geroepen tot de winnaar van de Vakjury-prijs.
Alle gasten van De Heikamp kunnen
vanaf nu de MultiCulti Pannenkoek
komen proeven tijdens De Heikamp
Feestweken. Tot 27 maart krijgt elke
gast die de kampioenspannenkoek
bestelt, een tweede pannenkoek gratis
(dus de pannenkoek voor een tweede
persoon, geldig op dinsdag t/m vrijdag). Gelet op de verwachte grote belangstelling adviseert Bert van Zijtveld
om wel van tevoren te reserveren.
Als u voor een zieke, dementerende
of gehandicapte in uw directe omgeving zorgt, bent u mantelzorger.
Meestal gaat het om zorg voor een
familielid, zoals partner, ouder, kind,
broer of zus maar het kan ook gaan
om zorg voor iemand uit uw vriendenkring of uit uw buurt.
Na een hele dag zorgen is het belangrijk dat lichaam en geest zich tijdens
de nachtrust kunnen herstellen. Het
lijkt zo normaal: je gaat naar bed, valt
langzaam weg in een diepe slaap en
je wordt de volgende dag uitgerust
wakker. Heerlijk, je kunt de dag fris
tegemoet! Maar niet iedereen slaapt
even goed. Piekeren, spanning en
stress kunnen slaapproblemen veroorzaken, waardoor iemand zich
overdag moe of somber voelt.
Deze middag geeft een medewerker van GGNet u meer inzicht in uw
slaappatroon en geeft adviezen die
uw slaap kunnen verbeteren.
Daarnaast is er gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen
of informatie uit te wisselen en aan
het einde van de bijeenkomst is er de
mogelijkheid om persoonlijk iets met
de mantelzorgconsulent te bespreken. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en wordt gehouden van 13.45
tot 15.30 uur (de zaal is geopend vanaf
13.30 / gelegenheid tot napraten kan
van 15.30 uur tot 16.00 uur). Opgave
is wel gewenst, dit kan tot 9 februari
a.s. door te bellen naar VIT-hulp bij
mantelzorg (0544) 82 00 00 of te mailen naar [email protected]
nl. De bijeenkomst wordt gehouden
in Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde en is een initiatief
van de VIT-hulp bij mantelzorg.
▶ donderdagmiddag 12 februari 2015
▶ Kaasboerderij Weenink, Lievelde
BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio
Voor een opdrachtgever in de Achterhoek zijn wij per
direct op zoek naar een fulltime:
COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST | DSL1349512
PROJECTMANAGER SERVICE |
VIO1349648
DUIVEN - FULLTIME
OMSCHRIJVING
Je geeft de commerciële opvolging aan alle aanvragen.
Je stelt offertes op en werkt orders uit. Je bent samen
met je collega’s verantwoordelijk voor het behalen van
de commerciële doelstellingen en werkt nauw samen met
de collega in de buitendienst. Het bedrijf werkt met eigen
ontwikkelt ERP pakket. In de komende jaren wordt er een
sterke groei in omzet voorzien.
In deze functie stuur je een team van specialisten aan,
zoals: project engineers (werktuigbouw), project engineer
(software/hardware) en de montageleider. Je stelt zelf
de planning en het budget op en bewaakt deze. Indien er
afgeweken wordt van eerder vastgestelde specificaties
ben jij verantwoordelijk voor de commerciële afhandeling
met betrekking tot meer-/minder werk. Je signaleert tijdig
problemen (zoals budget-/planning overschrijding) en hebt
hierover afstemming met je leidinggevende. Alle informatie
m.b.t. het project, inclusief het overleg met de klant, toeleveranciers en partners wordt door jou vastgelegd. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk in Nederland uitgevoerd.
Incidenteel is het noodzakelijk om te reizen in verband met
overleg met de klant en het projectteam op locatie.
FUNCTIE CRITERIA
- HBO werk- en denkniveau;
- Kennis van elektrotechniek is een pre;
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
- Kennis van MS Office (Word, Excel).
Wij zoeken iemand die beschikt over HTS-WTB of gelijkwaardig niveau. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring
in een technische projectenorganisatie en een flexibele
en praktische instelling. Je bent een peoplemanager met
hands-on mentaliteit en werkt resultaatgericht. Je beschikt
over goede communicatieve vaardigheden, kennis van
moderne talen en bereidheid tot reizen.
PRODUCTIEPLANNER | DSL1346814
DUIVEN - FULLTIME
OMSCHRIJVING
Je zorgt voor een optimale productieplanning en bewaakt
het proces tot aan de voltooiing in productie. Je draagt
zorg voor de communicatie tussen de productie en andere
relevante afdelingen. Bij afwezigheid van de Manager Planning Office neem je zijn taken waar. Je zorgt ervoor dat alle
benodigde gegevens correct en tijdig ingevoerd zijn in het
ERP systeem. Bij afwezigheid van de Manager Planning
Office neem je zijn taken waar.
Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier.
Telefoonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail:
[email protected] o.v.v. het vacaturenummer.
FUNCTIE CRITERIA
- MBO-/HBO niveau;
- Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse
taal zowel in woord als geschrift;
- Kennis/ervaring met logistiek is een pre;
- Kennis/ervaring met Windows office is een pre;
- Kennis van/ervaring met ERP programma’s is een pre.
TEAMLEIDER ASSEMBLAGE |
DSL1346245
OP ZOEK
NAAR EEN
NIEUWE
UITDAGING?
DOETINCHEM - FULLTIME
OMSCHRIJVING
Je wordt verantwoordelijk voor de assemblage- en de
lasfdeling. Je stuurt direct een team aan tussen de 15 en
30 medewerkers, afhankelijk van de pieken in het productieproces. Focus zal liggen op proces- en productieoptimalisatie. Je werkt nauw samen met de overige afdelingen
binnen de organisatie, zoals productie, logistiek en het
bedrijfsbureau. Je verzorgt de werkverdeling, planning
en stelt calculaties op. Je bent verantwoordelijk voor de
output.
FUNCTIE CRITERIA
- HTS WTB of vergelijkbaar;
- Ervaring met leidinggeven in een productieomgeving;
- Kennis van lastechnieken.
ALU LASSER/SAMENSTELLER |
VIO1349446
BanenContact
AALTEN - FULLTIME
Vacature-aanbod in uw regio
TIP VAN DE WEEK
 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden
Onze showroom is geopend op:
Donderdag 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 09.00 - 16.00 uur
Andere dagen op afspraak.
www.hetkacheltje.nl
Kerkhoflaan 11
Haverbrood:
Nieuw in ons assortiment, een heerlijk
meergranenbrood op basis van het
powergraan haver, E-nummer vrij, lactosevrij
en met zeezout.
Ca. 500 gram
06 17236100
drie broden halen,
twee betalen
Spritskoeken:
Oudhollandse traktatie met Echte Boter,
uit eigen bakkerij.
7251 JW Vorden
0575-470354
€ 2.45
Donderdag
BROODDAG:
Per 6 stuks
€ 2.
95
Tonnie Knippenborg
Rapenburgsestraat 38
Lichtenvoorde
OMSCHRIJVING
De werkzaamheden betreffen ;het samenstellen, hechten
en aflassen van de verschillende aluminium plaatdelen tot
een klantspecifieke tank volgens tekening / werkopdracht.
Aluminium lassen is een vereiste voor deze functie. Het
behoort tot de mogelijkheden hier een opleiding voor te
volgen Na gebleken geschiktheid betreft het een vaste baan
bij een mooi en financieel gezond bedrijf.
FUNCTIE CRITERIA
- Je beschikt over een afgeronde metaalopleiding op niveau
2/3;
- Ervaring als ALU lasser is een pre.
Medische diensten
Apotheek
Dienstwaarneming dagelijks vanaf 17.30 uur tot 8.00 uur
volgende dag en zaterdag en zondag. Voor dringende hulp
van de huisarts buiten kantoortijden: 0900 - 500 9000
De weekend-, avond- en nachtdiensten van de apotheken
worden alleen verricht door:
Beatrixapotheek (de apotheek zit in de hal van het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix) Beatrixpark 1, 7101 BN
Winterswijk. Telnr: 0543-544488
Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285.
Fax 0314 360287. e-mail: [email protected]
www.thuiszorggrootgelre.nl
Gelre Dierenartsen Groenlo - Lichtenvoorde
Landbouwhuisdieren: (0544) 35 60 50
Gezelschapsdieren: (0544) 35 60 55
Colofon
Elna
Is een wekelijkse uitgave van
Weevers en verschijnt in een
oplage van 9.200 exemplaren
in: Lichtenvoorde, Harreveld,
Mariënvelde, Lievelde,
Vragender en Zieuwent.
Uitgave: Weevers
Tel. (0544) 37 13 23
Bleekwal 10,
7731 DB Lichtenvoorde
Postbus 38,
7130 AA Lichtenvoorde
E-mail Redactie
[email protected]
E-mail Advertenties
[email protected]
Website: www.elna.nl
Aanleveren
Advertentie: maandag 17.00 uur
Redactie: maandag 12.00 uur
Weekenddienst Tandartsen
Dienstdoende tandarts bereikbaar via het centrale telefoonnummer: 466149. Alleen spoedgevallen.
Spreekuur zaterdag en zondag 11.30 uur.
Bezoekdienst bij partnerverlies
tel.: 463433 of 351935. email: [email protected]
maaltijdvoorziening
Stichting Hulpdienst ‘Een Helpende Hand’ i.s.m. Careaz
Antoniushove. telefonisch spreekuur ma. t/m vr. 9.00-10.00
uur. zat. 9.30-10.00 uur. tel. (0544) 37 33 37, fax (0544) 37
97 57.
VIT hulp bij mantelzorg
tel. (0544) 82 00 00.
Keitjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen. Is men als
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven.
Minimumprijs voor Keitjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk karakter
meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen
verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar Weevers,
Postbus 38, 7130 AA Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te
halen bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders
worden administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Keitjes kunnen
ook opgegeven worden via onze website www.elna.nl. Berekening kan
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.
Ophalen kleding en schoeisel
t.b.v. Johanneskerk. Wanneer
u niet in staat bent zelf kleding
of schoeisel te brengen, bel
dan voor vrijdag 30 januari tel.
373460 of 374182. Wij halen de
kleding dan bij u op.
Tijdelijk te huur: Gemeubileerd
appartement in buitengebied
Vorden/Warnsveld. Tel.: 06-2233
7586.
MAALTIJDVOORZIENING Stichting Hulpdienst ‘Een Helpende
Hand’ i.s.m. Careaz Antoniushove. Telefonisch spreekuur ma t/m
vr. 9.00-10.00 uur. Zat. 9.30-10.00
uur. Tel. 373337, fax 379757
Bezorgklachten:
Weevers, tel. (0544) 37 13 23
Problemen met uw computer of
internet, ik kom het graag voor u
oplossen. Tel. 06-128 248 71
Kijk voor het allerlaatste nieuws
op www.elna.nl
Daar vindt u ook de volledige
inhoud van deze krant en het
openbare archief.
Gezellig winkelen in je eigen buurt:
veel keus en lekker dichtbij!
R.-K. KERK:
Pastorale Noodwacht
Parochie St. Ludger, 06-19017292
ZIEUWENT:
Zaterdag 31 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering, Pastoor C. Pikkemaat,
Dames- en Herenkoor.
R.K. Kerk Lichtenvoorde Bonifatius-Ludger
Zondag 1 februari:
11.00 uur Eucharistieviering, Pastoor C. Pikkemaat,
Herenkoor.
Maandag 2 februari:
19.00 uur: Marialichtmis, Pastoresteam.
Careaz Thuiszorg
Het Brook 1, 7132 EH Lichtenvoorde
tel.: (0544) 39 70 10, www.careaz.nl
Te huur gezocht: Woonruimte
met ± 125m2 stalruimte en liefst
1-2 ha weide. Tel.: 0544-785022.
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan.
HARREVELD:
Geen viering.
PROTESTANTSE GEMEENTE LICHTENVOORDE
Johanneskerk, Rentenierstraat 9
Zondag 1 februari:
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp, AKZ-dienst,
kindernevendienst.
Dienst in de Johanneskerk.
Sensire, 24 uur thuiszorg
tel. 0900-8856.
Rubrieksadvertenties:
www.elna.nl
@ContactElna
/ElnaGroenloseGids
/WeekbladContact
Lid
De Elna behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van
deze uitgave en/of website
zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1, sub
4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Kerkdiensten
Bent u op zoek naar een goede
basisschool?......neem dan een
kijkje in de keuken van Daltonschool Het Hof, ‘t Hof 2 in Lichtenvoorde, tijdens de open dag
op 3 februari van 08.30 - 20.00
uur. U bent van harte welkom!
Filmhuis Het Doek Lichtenvoorde
in Den Diek: do.- en vrij. 29 en 30
jan. 20.30 u. ‘Boyhood. Info en reserveren www.hetdoek.nl
T.k. nw. tapijttegels meer dan 100
verschillende kleuren/motieven
vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2.
0545-472574 of 06-12300129.
RABO zitting: 09.00-11.00 uur (even
weken)
Clientondersteuning: 10.00-11.30
KBO Seniorenbond Lichtenvoorde
uur (r. 3.)
Multifunctionele Accommodatie MFA Handwerken: 09.00-11.00 uur
Raadhuisstraat 18a
Inloopmorgen: 09.30-11.30 uur
7131 CM Lichtenvoorde
Comp. Foto en muziek: 10.00-12.00
tel. 0544-397 073
uur
Website: www.kbolichtenvoorde.nl
Bridgeclub: 14.00-17.00 uur
E-mail: [email protected] Biljarten: 13.30-17.00 en 19.0022.30 uur
Houtsnijden: 13.30-15.30 uur
MAANDAG
Schilderen/tekenen: 09.30-11.30
Studiekring: 09.30-11.30 uur even uur)
wkn.
Leesclub: 14.00 uur
WOENSDAG
Duits: 09.30-11.30 uur
Zangkoor: 09.30-11.00 uur
MBVO: 14.00-15.00 uur (01/09) en
Table-t/ipadcursus: 09.00-10.00 en
15.00-16.00 uur
10.30-11.30 uur
Koersbal: groep 1, 14.00-16.15 uur Computerinstuif: 14.00-16.00 uur
Ouderen a/d knoppen: 13.30-15.30 Biljarten: 13.30-17.00 en 19.00/ 15.30-17.30 uur
22.30 uur
Biljarten: 19.00-22.30 uur
Kruisjassen: 22 apr. (14.00-…)
Bridgeclub: 19.30-22.30 uur
DINSDAG
Bloemschikken: 13.30-15.30 uur
Zaterdag 31 januari van 9 t/m 12
uur in de Ni’je Whemerhof, Rentenierstraat 20, inzameling kleding
t.b.v. onderhoud Johanneskerk
MARIËNVELDE:
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Presentatieviering EHC Mariënvelde en
Harreveld, Pastor H Bresser.
H. ANTONIUS VAN PADUAKERK VRAGENDER:
Zaterdag 31 januari:
19.00 uur: Woord- en communieviering,
Geloofsgemeenschap.
CHRISTUS KONING PAROCHIE LIEVELDE:
Geen viering.
S
G
N
I
F
OPHEF
!
P
O
O
K
R
UITVE
!
E
D
N
O
R
E
LAATST
31 januari a.s.
T/m zaterdag
Gezocht oppas aan huis voor de
ma-morgen en max. 2 keer per
maand op woe-morgen van 6.20
tot 8.45 uur. Leeftijd: 0 en 3 jaar.
Tel: 06-29238786. Lichtenvoorde
‘t Veld
Kringloopwinkel ‘t Hergebruikertje, Bakkerstr. 2 te Lievelde.
Open: elke vrijdag 13.30-18.00
uur en zaterdag van 09.00-12.00
uur.
Bent u op zoek naar een goede
basisschool?......neem dan een
kijkje in de keuken van Daltonschool Het Hof, ‘t Hof 2 in Lichtenvoorde, tijdens de open dag
op 3 februari van 08.30 - 20.00
uur. U bent van harte welkom!
Gezocht huishoudelijk hulp in
Vragender, 3 uur p.w. op dond. of
vrijd. morgen. Tel. 0543 -37 44 10.
€10,- € 25,€ 20,- € 5,,
5
1
€ € 30,www.
modehuis
lidwienengijs.nl
Ben je nog geen lid? Meld je vandaag nog aan! www.oudheidkundelichtenvoorde.nl of tel. 378343
secr.
Wilt u dat uw kind
ook leert
ZWEMMEN?
Meld je dan nu aan bij
zwemschool-lichtenvoorde.nl
Administratie:
Geloofsgemeenschap H. Bonifatius/H. Ludgerus
Rapenburgsestraat 21
7131 CW Lichtenvoorde
Tel.: 0544-371366
[email protected]
www.parochiesintludger.nl
Korte wachtlijst
op dinsdag en donderdag!
11/02, 11/03, 01/04
Biljarten: 19.00-22.30 uur
DONDERDAG
Inloopmorgen: 09.30-11.30 uur
Yoga: 09.00-10.00 uur
Koersbal: groep 2, 09.30-11.45 uur
Tablet/iPad instuif: 10.00-12.00 uur
Bridgeles v. gevorderd.: 13.00-15.00
uur en 15.00-17.00 uur
Bridgen en kaarten: 13.30-17.00
uur
Line-dance: 13.30-15.00 uur en
15.30-17.00 uur
Biljarten: 13.30-17.00 en 19.0022.30 uur
Bridgeclub: 19.30-22.30 uur
VRIJDAG
Engels: 10.00-11.30 uur
Spaans: 13.30-15.30 uur
Biljarten: 13.30-17.00 en 19.0022.30 uur
Film: 30 jan., 14.00 uur Manon des
Sourses
WEEKROOSTER
29 JANUARI T/M 4 FEBRUARI 2015
1 Febr. 11.00 u. Eucharistieviering
door pastoor C. Pikkemaat m.m.v.
het herenkoor.
MET SPOED EEN PASTOR NODIG?
Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00
uur belt u 0544-371366, anders de
parochiewacht 06-19017292.
ADMINISTRATIE
Is bereikbaar op werkdagen tussen
9.00 en 12.00 uur voor o.a. opgaves
van misintenties, melden overlijden,
reserveren van kerk en zalen enz.
Tel: 0544-371366.
[email protected]
BANKREKENING
NL62RABO0336115385 t.n.v.
Geloofsgemeenschap Lichtenvoorde.
DIENSTDOENDE KOSTER
26 jan.-1 febr. Lien Derks, tel: 373769,
2-8 febr. Jan Spijkers, tel: 373359
KERKDIENST VIA INTERNET
http://kerkdienstgemist.nl/ ga vervolgens naar Lichtenvoorde en “klik”
de gewenste viering aan. Tot nader
bericht gratis beschikbaar.
EUCHARISTIEVIERING IN
ANTONIUSHOVE
Elke eerste dinsdag van de maand
is er om 9.30 uur een viering in
Antoniushove waarbij u allen welkom bent.
LIEF EN LEED
In onze geloofsgemeenschap zijn
overleden: Joke Jansen-Wiessing.
Zij woonde Schatbergstraat 84 en zij
werd 88 jaar. Riek Kortbeek- Gierkink.
Zij woonde Broekboomstraat 20
en zij werd 101 jaar. Frans Vos. Hij
woonde in Antoniushove en hij werd
84 jaar. Doortje Oostendorp-Tijdink.
Zij woonde Switbertushof 24 en zij
werd 85 jaar. Wij wensen de familie
en vrienden veel steun en kracht toe
de komende tijd.
INTENTIES ZONDAG 1 FEBR. 11.00 U.
Johan Nijhof, Maria Sterenborg en
o.f. Sterenborg-Brouwer, Jan Assinck,
Annie Heutinck, O.o. Harbers-Heinst,
Frans en René Wekking, Jan van
Harxen en jg.
Ludgerwandeling Mariënvelde.
Wandelen met Ludger tijdens de seizoenswisseling.
Deze vindt plaats op zondag 1 februari a.s. en wordt georganiseerd
door de geloofsgemeenschap van
Mariënvelde.
Alle belangstellende parochianen
van de parochie st. Ludger worden
van harte door hen en het pastorale
team hiervoor uitgenodigd. De afstand is ongeveer 5 km.
De start is om 11.00 uur bij de O.L.
Vrouw van Lourdeskerk, Waalderweg
3 te Mariënvelde.
Voor vertrek is er de mogelijkheid
voor een kop koffie of thee te drinken.
Na afloop is er koffie met brood.
Kosten: 5 euro. U kunt zich opgeven bij dhr. J. Berendsen. Tel. 0653647777 of 0544-351287. Opgave
mogelijk t/m 29 januari a.s.
Verdere informatie kunt u vinden in
het parochieblad Sintludgernu.nl
De laagste prijs
voor champignons.
Altijd.
Zeg nou zelf, 75 cent voor een bakje champignons, da’s toch niet duur. En dat zijn ze niet alleen
nú, maar altijd. Dat komt omdat we bij Jumbo elke dag de laagste prijs garanderen. Dat weten
we zeker. Zo zeker zelfs, dat u ze gratis van ons meekrijgt als u ze bij u in de buurt tóch blijvend
goedkoper tegenkomt. Onze laagsteprijsgarantie noemen we dat. En die geldt niet alleen voor
onze champignons, maar voor álle producten in de winkel. Zo bent u bij Jumbo altijd het
voordeligst uit. Daar zegt u toch ook ’hallo’ tegen?
0
Champignons
75
Per bakje
250 gram
Openingstijden:
P
Gratis parkeren!
Bennink
Van Heijdenstraat 17, 7131 CA, Lichtenvoorde
Telefoonnummer: (0544) 39 30 40
facebook.com/jumbosupermarkten
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur
vrijdag
8.00 - 21.00 uur
zaterdag
8.00 - 20.00 uur
zondag
13.00 - 17.00 uur
De goed-an
v
e
t
s
p
o
o
k
e
d
r
o
o
v
n
Lichte
Jumbo, Zelhem, Bergstraat 1
Jumbo, Doetinchem, J.F. Kennedylaan 62