Den Haag, 13 oktober 2014 Aan de leerlingen en ter informatie aan

Den Haag, 13 oktober 2014
Aan de leerlingen en ter informatie aan de ouders/verzorgers van 2a4,
Op dinsdag 28 oktober gaan we op excursie naar Delft. We bezoeken de plek
waar Willem van Oranje is vermoord (Prinsenhof) en we lopen langs zijn
praalgraf in de Nieuwe Kerk. Ook krijgen we een rondleiding in de oude
stadsgevangenis ‘Het Steen’ en maken we opdrachten op de Markt.
De leerlingen gaan die dag zelfstandig heen naar Delft en na afloop ook weer
zelfstandig terug naar huis. Om 11.45 uur meld je je bij je mentor die bij ‘het
Steen’ aan de achterkant van het stadhuis op de grote Markt op je wacht
( zie plattegrond). Je loopt met je mentor van de ene naar de andere activiteit.
Dinsdag 28 oktober
11.45- 13.00 uur
13.00- 13.50 uur
13.50–15.00 uur
Klas 2a4
Het Steen/Grote Markt (
opdrachten)
Nieuwe kerk
Prinsenhof
Wat je zeker bij je moet hebben : schrijfspullen, deze brief en een lunch. Op
deze excursie gelden dezelfde regels als op school. Dat wil zeggen dat kauwgom,
petjes en mobieltjes niet gebruikt mogen worden. Verder spreekt het voor zich
dat van jullie een volwassen houding wordt verwacht.
Het gaat hier om een verplichte lesgebonden activiteit, voor het vak
geschiedenis. We verzoeken je rekening te houden met deze excursie en geen
tandarts- of doktersafspraken te maken op deze dag. Bij afwezigheid door
overmacht (ziekte of anders) zul je een vervangende opdracht krijgen.
Met vriendelijke groet, ook namens de geschiedenissectie,
Mevr.A.M. Bekkers Gonçalves
Teamleider onderbouw gymnasium/atheneum