BO ZAR MU SIC

BO
ZAR
MU
SIC
Orchestre National de Lille
Jean-Claude Casadesus, leiding | direction
Henri Demarquette, cello | violoncelle
07.03.2014
Henry Le Bœufzaal | Salle Henry Le Bœuf
Orchestre National de Lille
Jean-Claude Casadesus, leiding | direction
Henri Demarquette, cello | violoncelle
19:30 – Inleiding door Serge Algoet | Introduction par Elsa de Lacerda
Richard Wagner
1813-1883
Ouverture, uit | extr. Der fliegende Holländer
Edouard Lalo
1823-1892
Concerto voor cello en orkest, in d | Concerto pour violoncelle et
orchestre, en ré mineur
Prélude: Lento – Allegro maestoso
Intermezzo: Andantino con moto – Allegro presto
Andante – Allegro vivace
pauze | pause
Claude Debussy
1862-1918
Prélude à l’après-midi d’un faune
La mer, drie symfonische schetsen | trois esquisses symphoniques
De l’aube à midi sur la mer
Jeux de vagues
Dialogue du vent et de la mer
22:00 – Einde van het concert | Fin du concert
Nederlandse teksten, p. 3
Textes français, p. 6
Biografieën | Biographies, p. 9
OB1 NOB op vrijdag | Les vendredis de l’ONB
1
coproductie | coproduction
BO
ZAR
MU
SIC
Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel uw gsm-toestel
of elektronisch uurwerk uit en hoest niet onnodig. Het is verboden te fotograferen, te filmen
en opnames te maken.
Pour les artistes et la musique, merci de respecter le silence. Veillez à éteindre téléphones
portables, montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer
et enregistrer.
2
Toelichting
Richard Wagner
Ouverture uit Der fliegende Holländer (1840-1841)
Toen Richard Wagner in 1840 zijn eerste ontwerp voor de opera Der
fliegende Holländer instuurde naar Eugène Scribe en Giacomo Meyerbeer,
de leidende figuren van de Parijse Opéra, hoopte hij een plaats te bemachtigen in het toenmalige centrum van de operawereld. Hoewel hij zich met
de keuze van een romantisch onderwerp – de zwerftocht van de legendarische vervloekte zeevaarder en zijn drang naar verlossing – aansloot
bij de traditie van de Duitse romantische opera, richtte hij zich ook op de
Franse ‘grand opéra’. Aan Parijse voorbeelden ontleende hij niet alleen de
dramatische structuur of de verbluffende visuele mogelijkheden, maar
ook de spectaculaire orkestrale effecten. In de ruige orkestratie van Der
fliegende Holländer zijn er maar weinig nieuwigheden waarvan het Parijse
publiek zou hebben opgekeken.
Karakteristiek voor de Franse ‘grand opéra’ is bovendien het gebruik
van herinneringsmotieven: centrale motieven die verbonden zijn met
belangrijke personages of gebeurtenissen. In de ouverture tot Der fliegende Holländer brengt Wagner de herinneringsmotieven samen in een
merkwaardige, geconcentreerde vorm. Alleen al de aanvang is een ware
cluster van relevante motieven: de tremolo op een open kwint (de onvatbare en mysterieuze wereld van het bovennatuurlijke), de roep van
de hoorns (het schip van de Holländer), het herhaalde secundemotief (de
roep van de zeelui), de golfbeweging in de bassen (het rollen van de zee).
Als tweede thema brengt Wagner het motief van Senta aan, de vrouw
die de Holländer door haar opoffering zal bevrijden uit zijn vervloeking.
Later voegt Wagner ook een menselijk element toe aan het demonische
drama: het lied van de zeelui.
Édouard Lalo
Concerto voor cello en orkest in d
(1877)
In de negentiende eeuw liet een aantal Franse componisten zich gewillig op sleeptouw nemen door de hoogdravende romantiek van de
Germaanse cultuur en het opwindende conflictmodel dat de meeste
instrumentale genres uit de Duitse literatuur vooropstelden. Ook de in
Rijsel geboren Édouard Lalo nam aanvankelijk graag de Duitse orkestmu3
ziek tot voorbeeld. Lange tijd had hij in Duitsland meer succes dan in zijn
vaderland. Zijn belangrijkste opera Le Roi d’Ys verraadt, ondanks de typische Franse trekken in de melodische opbouw, de invloed van Wagner.
Daarnaast zijn vooral een aantal instrumentale werken van zijn hand tot
het vaste repertoire gaan behoren, waaronder de Symphonie espagnole en
het Celloconcerto. Lalo droeg zijn Celloconcerto in d op aan Adolphe Fisher,
die het in 1887 voor het eerst uitvoerde. Het klassiek gebouwde, driedelige werk valt op door de warmbloedige melodieën (Lalo stamde uit
een Spaanse familie die zich sedert enkele generaties in Frankrijk had
gevestigd) en door de gespierde ritmiek. Vanaf de eerste noot hoort men
ook hoe trefzeker en vakkundig Lalo op maat van het instrument schrijft
– hij was zijn carrière als cellist begonnen. Halverwege het tweede deel
klinkt een passage die kenmerkend is voor de fantasierijke taal van Lalo:
de indringende dramatiek wordt verlaten voor een licht dansend thema
met een plagerig tegenspel van de fluiten en een tokkelbegeleiding in de
strijkers. De finale is – na een reciterende inleiding – eigenlijk een uitgebreid scherzo waarvan het hoofdmotief even herinnert aan het scherzo
uit Beethovens Negende. Een picaresk deel dat schittert in de aanstekelijke
felheid van de Iberische zon.
Claude Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune (1891-94)
In 1890 kwam Debussy in contact met Stéphane Mallarmé, die onder de indruk was van zijn liedbundel Cinq poèmes de Baudelaire en hem
vroeg om een muzikale bijdrage aan een toneelversie van zijn gedicht
L’après-midi d’un faune.­Een volledige scenische versie kwam er nooit, een
prelude wel. Prélude à l’après-midi d’un faune duurt maar een tiental minuten, maar veroorzaakte een aardverschuiving in de muziekgeschiedenis.­
Commentatoren beklemtonen de vormelijke en stilistische originaliteit
van het werk, dat soms wordt beschouwd als de aanzet tot de moderne
muziek, een positie die het ongetwijfeld te danken heeft aan zijn suggestieve kracht en zijn nooit eerder gehoorde orkestrale kleuren. Debussy
vatte zijn bedoelingen samen bij de eerste druk: “Een heel vrije illustratie
4
van Stéphane Mallarmé’s mooie gedicht. Ik streef er in geen geval een
synthese van na. Het gaat veeleer om de opeenvolgende decors waarin
de verlangens en de dromen van de Faun geboren worden, in de warmte
van de namiddag. Dan, wanneer hij vermoeid is van het volgen van de
angstige vlucht van de nimfen en de najaden, laat hij zich wegglijden in
een bedwelmende slaap, die vol is van eindelijk vervulde dromen, van
een totale vervulling in de universele natuur.”
La mer, drie symfonische schetsen
(1903-1905)
Na de compositie van Pelléas et Mélisande wilde Debussy aan zijn tijdgenoten bewijzen dat hij ook nog tot ‘iets anders’ in staat was. Als zoon
van een zeeman besliste hij uit zijn herinneringen aan zijn vroege kinderjaren te putten. Aan zijn vriend André Messager schreef hij op 12 september 1903: “U weet misschien niet dat ik een carrière als zeeman voor
ogen had, maar slechts toevalligheden hebben mij van richting doen veranderen. Niettemin heb ik een grote passie voor Haar [de zee] bewaard.”
Het werk aan La mer zou twee jaar duren en de eerste uitvoering ervan,
op 15 oktober 1905, werd zeer slecht ontvangen. Dit had zowel te maken
met de zwakke vertolking als met de nieuwe muziektaal. Pas op 19 januari 1908, toen Debussy het werk zelf uitvoerde – hij was nochtans een
onhandige dirigent – kwam de echte rijkdom ervan naar boven. La Mer
is een echte muzikale definitie van het impressionisme en verwijst in dit
verband naar het picturale denken van Monet en Turner. Het werk is een
geheel, niet van drie symfonische ‘schetsen’ zoals de ondertitel suggereert, maar van drie echte symfonische taferelen met briljante kleuren en
nuances. De l’aube à midi sur la mer beschrijft het langzame klimmen van
de zon boven de oceaan. Het wisselende spel van weerspiegelingen op de
golven wordt vertaald in een contrastvolle orkestratie. In Jeux de vagues,
een uiterst charmant pointillistisch geheel waaruit een gevoel van homogeniteit spreekt, dansen de golven kleine walsen. In Dialogue du vent et de
la mer is het nu eens de wind die als een ingehouden en verontrustende
kracht de bovenhand neemt, dan weer de magie van het water.
5
clef d'écoute
Richard Wagner
Ouverture, extr. Der fliegende Holländer
(1840-1841)
Lorsque Wagner envoie en 1840 son premier projet pour l’opéra Der
fliegende Holländer à Eugène Scribe et Giacomo Meyerbeer, les deux personnalités centrales de l’Opéra parisien, c’est avec l’espoir se faire une
place dans ce qui était à l’époque le centre du monde de l’opéra. Si le
choix d’un sujet romantique – la légende du Hollandais volant, marin
maudit aspirant à la rédemption – s’inscrit dans la tradition de l’opéra
romantique allemand, il s’apparente également au grand opéra français.
Dans cet opéra, Wagner ne se limite pas à la structure dramatique ou
aux éléments visuels destinés à impressionner, que l’on retrouve dans les
productions parisiennes : il emprunte également aux exemples parisiens
les effets orchestraux spectaculaires. Dans l’orchestration sauvage du
Fliegende Holländer, il n’y a que peu d’effets qui auraient pu surprendre le
public parisien.
Le grand opéra français avait pour caractéristique l’emploi de motifs chargés de réminiscences : des motifs centraux liés à d’importants
événements ou personnages. Dans l’ouverture du Fliegende Holländer,
Wagner rassemble ces motifs dans une forme particulièrement concentrée. D’emblée, il réalise un véritable « cluster » ou amalgame de motifs
caractéristiques, faisant à chaque fois référence à un élément de l’opéra : le
trémolo sur une quinte (évoquant l’univers mystérieux et insaisissable du
surnaturel), l’appel du cor (le bateau du Hollandais), le motif de seconde
répété (l’appel des marins), le mouvement ondulant dans les basses (le
roulis de la mer). Comme deuxième thème, Wagner introduit le motif de
Senta, la femme dont le sacrifice délivrera le Hollandais de la malédiction
qui pèse sur lui. Wagner ajoute encore par la suite un élément humain au
drame démoniaque : le chant des marins.
6
Édouard Lalo
Concerto pour violoncelle et orchestre en ré mineur
(1876)
Si Lalo est malheureux dans le genre symphonique, il a plus de chance
avec le style concertant : sa rencontre, puis son amitié véritable avec Pablo
de Sarasate ont produit d’abord le Concerto pour violon et orchestre en fa majeur, puis la Symphonie espagnole. Créées en 1874 et 1875, ces deux œuvres
ouvrent – enfin – les portes de la célébrité au compositeur. Il reviendra
au genre violon et orchestre en 1879 avec le Concerto russe qui sera dédié
à Joseph Marsick ! Entre-temps, il enrichit la littérature concertante pour
violoncelle, squelettique au demeurant : Saint-Saëns a écrit son Premier
Concerto en 1872, le célèbre virtuose Franchomme – ami de Chopin et de
Mendelssohn – n’a rien laissé de significatif, et ni Brahms ni Dvořák n’ont
encore livré leurs chefs-d’œuvre.
Le Concerto pour violoncelle et orchestre de Lalo (écrit en 1876 et créé à
Paris un an après) est une réussite, qui n’a rien à envier à celui de SaintSaëns, presque contemporain et pourtant plus fréquent au concert.
Comme dans sa Symphonie, Lalo installe d’emblée un climat élégiaque,
une rythmique précise aussi, qui ponctueront toute l’œuvre : le violoncelle énonce un prélude superbe et généreux, l’orchestre le suit dans un
Allegro majestueux et fier. Le deuxième mouvement, un Intermezzo, a des
parentés formelles avec l’Andantino central du… Premier Concerto pour
piano de Tchaïkovski (créé en 1875) : le soliste a tout le loisir de s’épancher,
dans une mélodie tendre et pudique, s’interrompant dans sa rêverie pour
un épisode Presto funambulesque et joyeux. Ménageant ses effets, Lalo
revient, pour son dernier mouvement, à un Andante en ré mineur – la
tonalité initiale du concerto – qui laisse vite la place à un Vivace en fa
majeur où la fougue conjuguée du violoncelle et de tout l’orchestre peut
éclater dans toute sa splendeur.
7
Claude Debussy
Prélude à l‘après-midi d‘un faune (1894)
La mer, trois esquisses symphoniques (1903-1905)
Le poème bucolique L‘après-midi d‘un faune de Mallarmé évoque l‘état
d‘âme d‘un faune qui sommeille sur la pente de l‘Etna. Debussy a fixé
cette paresseuse béatitude dans son Prélude. Selon ses propres termes :
« La musique est une très libre illustration du beau poème de Mallarmé.
Elle ne désire guère résumer ce poème, mais veut suggérer les différentes
atmosphères, au milieu desquelles évoluent les désirs, et les rêves de
l‘Egipan, par cette brûlante après-midi. Fatigué de poursuivre nymphes
craintives et naïades timides, il s‘abandonne à un sommet voluptueux
qu‘anime le rêve d‘un désir enfin réalisé : la possession complète de la
nature entière. »
Au lendemain de Pelléas et Mélisande, il fallait que Debussy fournît à
ses contemporains la preuve qu’il était encore capable de produire « autre
chose ». Fils de marin, il choisit de puiser son inspiration dans les souvenirs de sa petite enfance. Il écrivit, le 12 septembre 1903, à son ami André
Messager : « Vous ne saviez peut-être pas que j’avais été promis à la belle
carrière de marin et que seuls les hasards de l’existence m’ont fait bifurquer. Néanmoins, j’ai gardé une passion singulière pour Elle [la mer]. »
L’écriture de l’œuvre dura deux ans et la création, le 15 octobre 1905, fut
très mal accueillie, dû entre autres à la nouveauté du langage musical. Il
fallut attendre l’exécution dirigée le 19 janvier 1908 par Debussy lui-même,
chef d’orchestre pourtant maladroit, pour que l’œuvre révèle réellement
toute sa richesse. Véritable définition de l’impressionnisme en musique,
qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler la démarche picturale d’un Monet
ou d’un Turner, La mer est un ensemble de trois tableaux symphoniques
aux couleurs brillantes et nuancées. De l’aube à midi sur la mer décrit la
lente montée du soleil sur l’océan. Le jeu changeant des reflets sur les
vagues est traduit par une orchestration contrastée. Dans Jeux de vagues,
un ensemble pointilliste très charmeur qui donne une grande impression
d’homogénéité, les vagues dansent de petites valses. Si, dans Dialogue du
vent et de la mer, le vent apparaît comme une force sourde et inquiétante
qui de temps à autre prend le dessus, ailleurs, c’est la magie de l’eau qui
revient au premier plan.
8
Biografieën | Biographies
Jean-Claude Casadesus, leiding | direction
• In 1935 geboren in Parijs. • Studeerde bij Pierre Dervaux en Pierre
Boulez. • Was actief bij het Théâtre du Châtelet, de Opéra de Paris en
de Opéra Comique en nam deel aan de oprichting van het Orchestre
National des Pays de la Loire. • 1976: richt het Orchestre National de
Lille (ONL) op, waarvan hij nog altijd chef-dirigent is. • Was wereldwijd
te gast bij de grootste orkesten. • Gaat vaak op tournee met het ONL.
Recentelijk: Kazachstan (2013). • Vurig verdediger van de hedendaage
muziek. Organiseert residenties van componisten bij het ONL. 2008-11:
Bruno Mantovani. • Uitgebreide discografie. 2010: cd Par la chute d’Adam,
een hommage aan componist Olivier Greif, met het Orchestre Nationale
de France en cellist Henri Demarquette (Accord).
NL
• Né à Paris en 1935. • Études avec Pierre Dervaux et Pierre Boulez.
• A été actif au Théâtre du Châtelet, à l’Opéra de Paris et à l’Opéra-Comique. A participé à la création de l’Orchestre National des Pays de la
Loire. • 1976 : fonde l’Orchestre national de Lille ; en est toujours le chef
principal. • Est également invité à diriger les plus grandes formations.
• Est souvent en tournée avec l’ONL. Récemment : Kazhakstan (2013).
• Grand défenseur de la musique contemporaine. Organise des résidences de compositeurs à l’ONL. 2008-2011 : Bruno Mantovani. • Large
discographie. 2010 : CD Par la chute d’Adam, en hommage au compositeur
Olivier Greif avec l’Orchestre National de France et le violoncelliste Henri
Demarquette (Accord).
FR
9
Henri Demarquette © Anton Solomoukha
10
Henri Demarquette, cello | violoncelle
• Geboren in 1970. • Studeerde aan het Conservatorium van Parijs
en werkte met P. Fournier, P. Tortelier en J. Starker. • Al heel vroeg opgemerkt door Lord Yehudi Menuhin. • Treedt op met de grootste internationale orkesten, zoals het Royal Philharmonic Orchestra, het Orchestre
National de France, het London Philharmonic Orchestra, Sinfonia
Varsovia... • Bevoorrechte partners aan de piano: B. Berezovsky, M.
Dalberto, J.-B. Pommier en Fr. Braley. • Voert regelmatig hedendaagse
muziek uit. Werkt samen met grote componisten, waaronder O. Greif, P.
Zavaro, Ph. Hersant en E. Tanguy. • Veelzijdige, vaak bekroonde discografie, gaande van Bach tot Fl. Mulsant. • Speelt op een cello uit 1697 van
de Italiaanse bouwer Goffredo Cappa en gebruikt een strijkstok uit 1820
van Persois.
NL
• Né en 1970. • Étudie au CNSM de Paris et travaille également
avec P. Fournier, P. Tortelier et J. Starker. • Très tôt remarqué par Lord
Yehudi Menuhin. • Se produit avec les plus grands orchestres internationaux tels que le Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre National
de France, le London Philharmonic Orchestra, le Sinfonia Varsovia... •
Partenaires privilégiés : B. Berezovsky, M. Dalberto, J.-B. Pommier et Fr.
Braley. • Aborde régulièrement la musique contemporaine. Travaille avec
de grands compositeurs comme O. Greif, P. Zavaro, Ph. Hersant ou E.
Tanguy. • Discographie éclectique, allant de Bach à Fl. Mulsant. • Joue
sur un violoncelle de 1697 du luthier italien Goffredo Cappa et avec un
archet de Persois datant de 1820.
FR
• www.henridemarquette.com
11
Orchestre National de Lille & J-C Casadesus
12
Orchestre National de Lille
• Opgericht in 1976. Ambitieus artistiek project opgestart door
Jean-Claude Casadesus. Doel: openheid naar een groot publiek toe en een
zo breed mogelijke verspreiding van de muziek. • Jaarlijkse concerten
in zijn thuisbasis, de Nouveau Siècle in Lille, maar ook in de regio, in de
rest van Frankrijk en tot ver in het buitenland. September 2014: voor de
derde maal op tournee in China. • Vertolkt het grote repertoire, maar
ook opera (jaarlijks één productie in de Opéra de Lille) en hedendaagse
muziek (binnenkort is componist Yann Robin in residentie). • Nodigt zowel gevestigde dirigenten en solisten als jong talent uit. • Zoekt nieuw
publiek en engageert zich naar jongeren toe via specifieke initiatieven.
NL
• Fondé en 1976. Ambitieux projet artistique initié par Jean-Claude
Casadesus. But : ouverture à tous les publics avec la volonté de « porter
la musique partout où elle peut être reçue ». • Se produit chaque année,
dans sa salle de concerts du Nouveau Siècle à Lille mais aussi dans la
région, dans le reste de la France et à l’étranger. Septembre 2014 : pour la
troisième fois, tournée en Chine. • Interprète le grand répertoire, mais
aussi l’opéra (une production tous les ans à l’Opéra de Lille) et la musique
contemporaine (prochainement, le compositeur Yann Robin sera en résidence). • Invite tant des chefs et solistes confirmés que de jeunes talents.
• Est à la recherche d’un nouveau public et place les jeunes au centre de
son projet en développant une large palette d’actions participatives.
FR
• www.onlille.com
13
Orchestre National de Lille
soloviool | violon solo
Fernand Iaciu
viool | violon
Stefan Stalanowski
Lucyna Janeczek
Marc Crenne
Waldemar Kurkowiak
François Cantault
Alexandre Diaconu
Bernard Bodiou
Sylvaine Bouin
Benjamin Boursier
Bruno Caisse
Anne Cousu
Noël Cousu
Delphine Der Avedisyan
Asako Fujibayashi
Inès Greliak
Xin Guérinet
Thierry Koehl
Olivier Lentieul
Catherine Mabile
Filippo Marano
Sylvie Nowacki
Stéphane Pechereau
Pierre-Alexandre Pheulpin
Franck Pollet
Ken Sugita
Thierry Van Engelandt
Bruno Van Roy
Françoise Vernay
Caroline Dooghe
Pierre Delebarre
Khrystyna Grytsyuk
14
altviool | alto
Philippe Loisemant
Paul Mayes
Jean-Marc Lachkar
Cristina Blanco Amavisca
Jean-Paul Blondeau
Benjamin Bricout
David Corselle
François Cousin
Anne Le Chevalier
Thierry Paumier
Virginie Coquant
Christelle Hammache
cello | violoncelle
Grégorio Robino
Jean-Michel Moulin
Sophie Broïon
Edwige Della Valle
Dominique Magnier
Claire Martin
Alexei Milovanov
Johanna Olle
Jacek Smolarski
Louise De Ricaud
David Smolarski
Solveig Meens
contrabas | contrebasse
Gilbert Dinaut
Mathieu Petit
Yi-Ching Ho
Kévin Lopata
Henri Lucas
Julia Petitjean
Christian Pottiez
Guillaume Girma
fluit | flûte
Christine Vienet
Pascal Langlet
Catherine Roux (piccolo)
trombone
Jean-Philippe Navrez
Christian Briez
Yves Bauer (bastrombone |
trombone basse)
hobo | hautbois
Cyril Ciabaud
Daniel Schirrer
Philippe Gérard (Engelse hoorn |
cor anglais)
klarinet | clarinette
Claude Faucomprez
Raymond Maton (basklarinet |
clarinette basse)
fagot | bassons
Clélia Goldings
Henri Bour
Jean-François Morel (contrafagot |
contrebasson)
Chloé Kieken
tuba
Hervé Brisse
pauken | timbales
Laurent Fraiche
slagwerk | percussions
Christophe Maréchal
Dominique Del Gallo
Aïko Miyamoto
harp | harpe
Anne Le Roy
Clara Bellegarde
hoorn | cor
Sébastien Tuytten
Christophe Danel
Frédéric Hasbroucq
Eric Lorillard
trompet | trompette
Cédric Dreger
Denis Hu
Fabrice Rocroy (solokornet | cornet
solo)
Frédéric Broucke (kornet | cornet)
Laurent Deleplace
15
Het Nationaal Orkest van België wordt door de federale overheid
gesubsidieerd en krijgt de steun van de Nationale Loterij.
L’ Orchestre National de Belgique est subsidié par le gouvernement
fédéral et reçoit le soutien de la Loterie Nationale.
Mediasponsors | Partenaires média
Het Nationaal Orkest van België wordt gesteund door verschillende partners.
Dankzij hun inbreng kan het meer en betere projecten ontwikkelen.
Het NOB wil deze partners graag danken.
L’ Orchestre National de Belgique bénéficie du soutien de différents partenaires.
C’est grâce à leur appui qu’il peut multiplier ses projets et en améliorer la qualité.
L’ ONB tient à leur exprimer toute sa gratitude.
16
quel fan
de l’onb
êtes-vous ?
en tant que fan de l’orchestre
national de belgique
vous participez au
développement artistique
de notre orchestre
devenez aujourd’hui fan de l’onb.
contactez Hélène Leto
[email protected] - 02 552 04 69
www.onb.be
welke fan
bent u van
het nob?
als fan van het nationaal
orkest van belgië draagt u
bij tot de artistieke toekomst
van ons orkest
word vandaag nog nob-fan.
contacteer Hélène Leto
[email protected] - 02 552 04 69
www.nob.be
Wij danken onze partners voor hun steun | Nous remercions nos partenaires
pour leur soutien | We thank our partners for their support
Overheidssteun | Soutien public
Federale Regering | Gouvernement Fédéral
• Diensten van de Eerste Minister, Cel algemene beleids-coördinatie | Services du Premier Ministre, Cellule
de coordination générale de la politique • Federale verheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directie Vervoerinfrastructuur | Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction Infrastructure de Transport • Diensten van
de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Beleidscel financiën | Services du Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances, Cellule stratégique finances • Diensten van de Vice-Eerste Minister en Minister van
Begroting en Consumentenzaken, Beleidscel begroting | Services de la Vice-Première Ministre et Ministre
du Budget et de la Protection de la Consommation, Cellule stratégique budget • Diensten van de Minister
van Buitenlandse Zaken | Services du Ministre des Affaires étrangères • Diensten van de Minister van Buitenlandse Handel | Services du Ministre du Commerce extérieur • Diensten van de Minister van Ontwikkelingsamenwerking | Services du Ministre de la Coopération au Développement • Diensten van de Minister van
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen | Services du Ministre
de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’égalité des chances
• Diensten van de Staatssecretaris van overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting | Services du Secrétaire d’état des Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget • Nationale Loterij | Loterie
Nationale • Nationale Bank van België | Banque Nationale de Belgique
Vlaamse Gemeenschap
• Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
• Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en media & Coördinatie Brussel
Communauté Française
• Cabinet de la Ministre-Présidente, en charge de l’enseignement obligatoire et de la promotion sociale
• Cabinet de la Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse-Direction générale de la Culture,
Service de la Musique
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale
• Kabinet van de Minister-President, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke ordening, Monumenten en
landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare netheid, Buitenlandse handel, Ontwikkelingssamenwerking | Cabinet du Ministre-Président, en charge des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du territoire, des
Monuments et sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur,
de la Coopération au Développement • Kabinet van de Minister-, belast met Financiën, Begroting, Externe
betrekkingen, Informatica | Cabinet du Ministre, en charge des Finances, du Budget, des Relations extérieures, de l’Informatique • Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Openbare werken | Cabinet du Ministre de
la Mobilité et des Travaux publics • Kabinet van de Staatssecretaris, belast met Huisvesting en Stedenbouw
| Cabinet du Secrétaire d’état, en charge du Logement et de l’Urbanisme • Kabinet van de Staatssecretaris
van Openbare netheid en van Monumenten en Landschappen | Cabinet du Secrétaire d’état, en charge de la
Propreté publiquet et des Monuments et Sites
Vlaamse Gemeenschapscommissie
• Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken – Directie Cultuur
Internationale partners | Partenaires internationaux
Barbican Centre London • BOZAR Brussels • Cité de la musique Paris • Calouste Gulbenkian Foundation
Lisbon • Casa da Música Porto • Het Concertgebouw Amsterdam • Festspielhaus Baden-Baden • Kölner
Philharmonie • Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg • L’Auditori Barcelona • Megaron • The Athens Concert
Hall • Musikverein Wien • Palace of Arts – Budapest • Palau de la Música Catalana • Philharmonie Luxembourg
• Stockholms Konserthus • Théâtre des Champs-Elysées Paris • The Sage Gateshead • Town Hall & Symphony Hall Birmingham • Wiener Konzerthaus • Paleis voor Schone Kunsten Brussel | Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles
Buitenlandse overheidssteun | Aides publiques étrangères
Ambassades en Permanente vertegenwoordigingen | Ambassades et Représentations permanentes
Alliance Française • British Council • Canada • China | Chine • Det Danske Kulturinstitut • Duitsland | Allemagne • Finnish Cultural Institute for Benelux • Frankrijk | France • Goethe Institut • Groot-Brittannië | GrandeBretagne • ICCR (Indian Council for Cultural Relations) • Istituto Italiano di Cultura • Instituto Cervantes •
Louvain Institute for Ireland in Europe • Magyar Kulturàlis Intézet-Brüsszel (Hongarije | Hongrie) • Nederland |
Pays-Bas • Österreichisches Kulturforum Brüssel • Porticus/Benevolentia • Tsjechisch Centrum | Centre tchèque • Vertretung Baden-Württemberg bei der EU – Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU • VlaamsNederlands Huis • USA
18
Overheidssteun | Soutien public | Public Partners
KINGDOM OF BELGIUM
EENDRA
CH
T
www.diplomatie.belgium.be
M
AA
KT
MA
CHT
L’ U N I O N
FA
IT
LA
F ORC E
Institutionele partners | Partenaires institutionnels | Institutional partners
Structurele partners | Partenaires structurels | Structural partners
Media partners | Partenaires médias
Bevoorrechte partners | Partenaires privilégiés | Privileged partners
BOZAR
BOZAR LITERATURE
BOZAR STUDIOS
GDF SUEZ
GDF_SUEZ_foundation_GB_signature_CMYK
10/12/2013
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
BOZAR MASTERPLAN
RÉFÉRENCES COULEUR
M100% Y100%
K80%
BOZAR EXPO PHOTO
BOZAR MUSIC
Steunende partners | Sociétés
Promotiepartners | Partenaires
partenaires | Supporting partners
promotionels | Promotional partners
Officiële leveranciers | Fournisseurs officiels | Offical suppliers
Internationale partners | Partenaires internationaux | International partners
2007 - 2013
19
Wij danken onze BOZAR PATRONS voor hun steun
Nous remercions nos BOZAR PATRONS pour leur soutien
We thank our BOZAR PATRONS for their support
Madame Geneviève Alsteens • Madame Marie-Louise Angenent • Monsieur et
Madame Etienne d’Argembeau • Comte et Comtesse Christian d’Armand de
Chateauvieux • Monsieur Laurent Arnauts • Monsieur Alain Aubry • Monsieur et
Madame Laurent Badin • Baron en Barones Jean-Pierre de Bandt • Monsieur
Erard de Becker • Monsieur et Madame Roger Bégault • Madame Marie Bégault •
Monsieur Jean-François Bellis • Baron et Baronne Berghmans • Madame Sophie
Bertin • Baron en Barones Luc Bertrand • De Heer Stefaan Bettens • De Heer en
Mevrouw Carl Bevernage • Madame Bia • Professor en Mevrouw Roger Blanpain
• Baron et Baronne Bodson • Monsieur et Madame Mickey Boël • Comte et
Comtesse Boël • Monsieur Vincent Boone • Monsieur et Madame William BostynBaetzner • Monsieur Thierry Bouckaert • De Heer Harry Boukes • Monsieur et
Madame Jacques Bouriez • De Heer en Mevrouw Alfons Brenninkmeijer • De
Heer en Mevrouw Didier Brenninkmeijer-Kestens • Ambassadeur Dr. Günther
Burghardt en Mevrouw Rita Burghardt-Byl • Mevrouw Helena Bussers • Baron et
Baronne Paul Buysse • Monsieur Jean-Edouard Carbonnelle • Baron Cardon de
Lichtbuer • Madame Pauline Cardon de Lichtbuer • Monsieur et Madame Michel
Carlier • Monsieur et Madame Hervé de Carmoy • Monsieur Sergio Carvalho •
Monsieur Luciano Cellura • Mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten • Docteur Rouchdy
Chaker • Monsieur Cédric Chauvelot • Prince et Princesse de Chimay • Monsieur
et Madame Christian Chéruy • Madame Marianne Claes • Monsieur Nicolas
Clarembeaux • Madame Jean de Cock de Rameyen • Monsieur Bernard de Cock
de Rameyen • Comtesse Michel Cornet d’Elzius • Monsieur et Madame Patrice
Crouan • Prince Guillaume de Croÿ • De Heer Géry Daeninck • Monsieur et
Madame Denis Dalibot • Monsieur et Madame Bernard Darty • Vicomte Davignon
• De Heer en Mevrouw Philippe De Baere • Monsieur et Madame Philippe Decleire
• Monsieur Pascal De Graer • Baron Andreas De Leenheer • Monsieur Michel
Delloye • Chevalier et Madame Henry Delwaide • Monsieur Jean-Marie Delwart •
Monsieur et Madame Alain De Pauw • Monsieur Patrick Derom • Madame Anne
De Smeth • Madame Danièle De Temmerman-Urvater • Monsieur Régis D’Hondt
• De Heer en Mevrouw Xavier D’Hulst-Struyven • Monsieur et Madame Thierry
R. Dillard • Monsieur Jean-Baptiste Douville de Franssu • Monsieur Alain Dromer
• De Heer en Mevrouw Bernard Dubois • Madame Sylvie Dubois • Monsieur
et Madame Pierre Dumolard-Balthazard • De Heer en Mevrouw Geert Duyck
• Mr. Graham Edwards • Monsieur et Madame Laurent Facques • De Heer en
Mevrouw Jean-Pierre Fierens • Madame Jacques E. François • Madame Monique
Fritz • Madame Sophie de Galbert • Madame Marie-Christine Gennart • Monsieur
Alain Goldschmidt • Madame Sylvia Goldschmidt • De Heer André Gordts •
Comtesse Nadine le Grelle • Monsieur et Madame Pierre Guilbert • Madame
Nathalie Guiot • Madame Bernard Guttman • Madame Karin Haas • De Heren
Patrick Haemelinck en Pascal van der Kelen, architects • Monsieur Paul Haine
• Monsieur Bernard Hanotiau • De Heer en Mevrouw Philippe Haspeslagh •
20
Monsieur Thierry Hazevoets • De Heer en Mevrouw Pieter Heering • Monsieur
Jean-Pierre Hoa • Monsieur et Madame Philippe le Hodey • De Heer Xavier
Hufkens • De Heer † en Mevrouw Bonno H. Hylkema • Monsieur Michel Isralson
• Monsieur Fernand Jacquet • Monsieur Maxime Jadot • Barones Janssen
• Baron et Baronne Paul-Emmanuel Janssen • Monsieur et Madame Mathieu
Janssens van der Maelen • Madame Patricia de Jong • Madame Elisabeth Jongen
• De Heer en Mevrouw Martin Kallen • Monsieur et Madame Adnan Kandiyoti
• Monsieur Claude Kandiyoti • Monsieur Pierre Klees • Monsieur Peter Klein
et Madame Susanne Hinrichs • Dr. Klaus Körner • Monsieur Charles Kramarz
• Madame Jean-Jacques Kreglinger • Monsieur et Madame Charles Kriwin •
Monsieur Peter Kronschnabl • Monsieur et Madame Remmert Laan • Monsieur
et Madame Antoine Labbé • Madame Marleen Lammerant • Mademoiselle
Alexandra et Monsieur Ludovic van Laethem • Monsieur et Madame FrancisCharles Lang • Madame Brigitte de Laubarede • Comte Jean-Pierre de Launoit •
Comte Bernard de Launoit • Chevalier et Madame Laurent Josi • Monsieur Pierre
Lebeau • Monsieur † et Madame Henri Lederhandler • Monsieur et Madame
François Legein • Monsieur et Madame Laurent Legein • Monsieur et Madame
Charles-Henri Lehideux • Monsieur Mark Le Jeune • Monsieur et Madame Gérald
Leprince Jungbluth • Madame Dominique Leroy • De Heer en Mevrouw Thomas
Leysen • Madame Véronique Lhoist † • Madame Florence Lippens • Madame
Daphné Lippitt • Monsieur et Madame Clive Llewellyn • Monsieur Manfred Loeb
• Comte et Comtesse Jean-Baptiste de Looz-Corswarem • Monsieur et Madame
Thierry Lorang • De Heer Peter Maenhout • Madame Oscar Mairlot • Monsieur
Jean-Pierre Marchant • Monsieur et Madame Jean-Pierre Mariën • De Heer en
Mevrouw Frederic Martens • Monsieur et Madame Yves-Loïc Martin • Monsieur
et Madame Dominique Mathieu-Defforey • Monsieur et Madame Etienne Mathy
• Monsieur et Madame Paul van der Meerschen • Monsieur et Madame Olivier
Merveilleux du Vignaux • De Heer en Mevrouw Frank Monstrey-Noé • Jonkheer
en Jonkvrouw Philippe Moorkens • Madame Jean Moureau-Stoclet • De Heer
en Mevrouw Harold Naessens • Comtesse Eric de Nazelle • Madame Nelson •
De Heer Olivier A. Onghena -‘t Hooft • De Heer en Mevrouw Robert van Oordt
• Mevrouw Thérèse Opstal • Monsieur Laurent Pampfer • Comte et Comtesse
Renaud du Parc Locmaria • Monsieur et Madame Jean Pelfrene-Piqueray •
Monsieur et Madame Peninon • Monsieur et Madame Olivier Périer • Monsieur
Frédéric Peyré • Madame Florence Pierre • De Heer Kris Pierreux • Madame
Marie-Caroline Plaquet • Madame Suzanne de Potter • Mevrouw Anna Potters
• Monsieur et Madame André Querton • Madame Hermine Rédélé Siegrist •
Monsieur William Roelants de Stappers • Monsieur et Madame Jean-Rémy
Roussel • Monsieur et Madame Jean Russotto • Monsieur et Madame de SaintRapt • Monsieur et Madame Samir Sabet d’Acre • Monsieur et Madame Frederic
Samama • Mevrouw Anne-Marie Saquet • Monsieur Jean-Pierre SchaekenWillemaers • De Heer Remy Schepens en Mevrouw Laureys • Monsieur Adrien
de Schietere de Lophem • Monsieur Eric-Emmanuel Schmitt • Monsieur et
Madame Philippe Schöller • Monsieur et Madame Hans C. Schwab • Madame
Ingrid Schwaiger • Chevalier et Madame Alec de Selliers de Moranville •
21
Madame Gaëlle Siegrist Mendelssohn • Madame Pascale Siegrist • Madame
Valérie Siegrist du Couëdic • Messieurs Bernard Slegten et Olivier Toegemann
• Monsieur Anthony Simon • Mr. Trevor Soames & Ms Camilla Permin • Madame
Marina Solvay • Monsieur Patrick Solvay • Madame Mario Spandre • Monsieur
Eric Speeckaert • Vicomte Philippe de Spoelberch • Madame Anne-Véronique
Stainier • Madame Irene Steels-Wilsing • De Heer en Mevrouw Jan Steyaert •
Stichting Liedts-Meesen • Monsieur et Madame Stoclet • Princesse zu StolbergStolberg • Monsieur et Madame Julien Struyven • De Heer en Mevrouw Frank
Sweerts • De Heer Coen Teulings • Monsieur Daniel Thierry • Monsieur Gilbert
Tornel • Madame Brigitte Ullens de Schooten • Monsieur Marc Urban • De Heer
Marc Vandecandelaere • Mevrouw Greet Van de Velde • De Heer Didier Van
de Vyver • Monsieur et Madame Bruno Vanderschelden • Madame Nadine van
Havre • De Heer en Mevrouw Werner Van Lembergen - Verhoeven • Madame
Lizzie Van Nieuwenhuyse • De Heer en Mevrouw Anton van Rossum • Mevrouw
Ludo Van Thillo • De Heer Johan Van Wassenhove • Baron et Baronne de
Vaucleroy • Baronne Velge • De Heer Eric Verbeeck • De Heer en Mevrouw
Eddy Vermeersch • Mevrouw Peggy Vermeylen • Monsieur et Madame Alexis
Verougstraete • De Heer en Mevrouw Axel Vervoordt • Monsieur Alain Vulihman
• De Heer en Mevrouw Karel Vinck • Madame Gabriel Waucquez • De Heer
John-Joseph Waumans • Monsieur et Madame André Wielemans • Monsieur et
Madame Peter Wilhelm • Monsieur et Madame Luc Willame • Monsieur Robert
Willocx • Madame Véronique Wilmot • Monsieur et Madame Antoine Winckler
• Chevalier Godefroid de Wouters d’Oplinter • Zeno X Gallery – Antwerp •
Monsieur et Madame Jacques Zucker •
bozar corporate patrons
BANK OF NEW YORK MELLON • BANQUE PRIVEE EDMOND DE
ROTHSCHILD EUROPE • BIRD & BIRD • KBC BANK NV • LHOIST •
LE MERIDIEN • LINKLATERS • LOMBARD ODIER • NH HOTELES •
PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS S.A. • SOCIETE FEDERALE DE
PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENT S.A./FEDERALE PARTICIPATIEEN INVESTERINGS MAATSCHAPPIJ N.V. • S.W.I.F.T.
Contact : +32 (0)2 507 82 87 – [email protected]
Join the patrons!
• Catherine Carniaux - 02 507 84 21 - [email protected]
• Valérie Cardon - 02 507 84 01 - valé[email protected]
22
23
BOZAR is blij dat je erbij was. Heb je genoten van deze muziek? Dan
hebben we enkele suggesties voor je.
FR
BOZAR est heureux de vous accueillir à ce concert. Cette musique
vous a plu ? Alors nous avons pour vous quelques suggestions.
NL
ONZE SUGGESTIES | NOS SUGGESTIONS
-20 %
Stel je eigen à la carte-programma samen en geniet
Composez votre saison À la carte et profitez de
• SAM | ZAT 15.03.2014 – 20:00
Koninklijk Concertgebouworkest – David Robertson, leiding |
direction – Lang Lang, piano
Modern en hedendaags repertoire door een beloftevolle combinatie artiesten.
| Un concert alliant œuvres modernes et contemporaines, proposé par des
artistes talentueux.
• WOE | MER 26.03.2014 – 20:00
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen – Ivor Bolton, leiding |
direction - Lorenzo Gatto, viool | violon - Nelson Goerner, piano
Een reis doorheen het symfonische werk van Felix Mendelssohn. |
Un voyage au cœur de l’œuvre symphonique de Felix Mendelssohn.
• DON | JEU 08.05.2014 – 20:00
Orchestre Philharmonique Royal de Liège – Christian Arming,
leiding | direction - Dezsö Ranki, piano
Het Derde pianoconcerto van Bartók, uitgevoerd door een specialist ter
zake, die bovendien net als de componist van Hongaarse oorsprong is. |
Un 3e Concerto pour piano de Bartók servi par un spécialiste du genre,
et de surcroît d’origine hongroise tout comme le compositeur.
• MAA | LUN 26.05.2014 – 20:00
Huelgas Ensemble – Paul Van Nevel, leiding | direction
Het oor van Zurbarán: een programma dat focust op de klankwereld in het
Spanje van de Contrareformatie. | L’oreille de Zurbarán : un programme
dédié à l’univers sonore de l’Espagne de la Contre-Réforme.
Info & voorwaarden | conditions : +32 (0)2 507 82 00 - www.bozar.be
24