Loek Sibbing

NII: EEN NIEUWE SPELER IN
LANGE TERMIJN FINANCIERING
KPGM seminar
alternatieve financiering
29 oktober 2014
Loek Sibbing - CEO NII
OORSPRONG NII: CATSHUISBERAAD
▪ Behoefte aan lange termijn financiering Nederlandse Economie
- Substantiële investeringen nodig
- Verschillende structurele belemmeringen
- Lange termijn financiering door banken beperkt
- Druk op financiering via Centrale Overheid
▪ Ambitie om investeringen in Nederland te vergroten
DOELSTELLING & FUNCTIES
▪ Doelstelling: Lange termijn financieringsmogelijkheden voor
institutionele beleggers in de Nederlandse economie vergroten
▪ Vraagkant: Projecten en hun financieringsbehoeften in
kaart brengen
▪ Aanbodkant: Proposities structureren naar schaal, structuur en
en risico-rendementsprofiel
ROL VAN DE OVERHEID
▪ Betrokkenheid omdat activiteiten NII financieringsvermogen
NL economie vergroot, in bijzonder (semi)publieke sectoren
▪ Nodig om structurele hindernissen te elimineren
- Als regelgever
- Als projecteigenaar
- Als stakeholder ontwikkeling financieringsoplossingen in
de (semi)publieke sector
GOVERNANCE & ORGANISATIE
GESCHIKTE SECTOREN
▪ Zorg
▪ Infrastructuur
▪ Energie
▪ MKB
▪ Woningcorporaties
▪ Verduurzaming
▪ Vastgoed
▪?
KERNPROCES: ARRANGEUR
RESUMÉ
▪ NII is een private instelling die optreedt als
- Platform
- Arrangeur
- Monitoring
▪ De overheid speelt belangrijke rol, maar is geen aandeelhouder
▪ NII vergroot LT financiering aanvullend aan bancaire financiering
▪ NII is eerste initiatief dat alle institutionele beleggers onder
één paraplu heeft
EN VERDER?
▪ www.nlii.nl