1. functionele werking

FUNCTIONELE WERKING
We geloven in de ontwikkelingskansen van alle leerlingen, ook van leerlingen met een
matige of ernstige verstandelijke beperking. Hun leren verloopt echter trager en is begrensd.
Zij hebben daarom meer ondersteuning nodig om hun ontwikkeling die minder spontaan
verloopt, vooruit te helpen.
We vertrekken niet vanuit de stoornis maar het functioneren van het kind wordt als basis
genomen om te werken aan de verdere ontwikkeling.
De rol van de begeleider is hierbij van zeer groot belang. Hij gaat uit van een beeld van de
leerling en gaat op zoek naar positieve aangrijpingspunten om de ontwikkeling te stimuleren.
Leren leren kan pas in een stimulerende en veilige leeromgeving: leerlingen voelen zich
pas veilig en zijn bereid om te experimenteren in een niet bedreigende sfeer. De interactie
tussen de leerkracht en de leerling is hierbij van heel groot belang.
Bij leren leren voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking, die een
groepsgerichte aanpak aankunnen, leggen we de volgende accenten:
- ervaringsgericht werken
- hoekenwerk
- leren keuzes maken
- aandacht voor de eigen inbreng van de leerlingen
- zelfstandig werken
- functioneel werken en transfer naar de leefsituatie staat voorop:
Het is belangrijk dat de leerling datgene dat hij in de klas leert, kan toepassen in een
andere omgeving. Voorbeeld: in de winkelhoek leren de kinderen op een beleefde manier
winkelwaar vragen en betalen. Wekelijks gaan de kinderen naar de winkel in het dorp,
waar ze ‘in het echt’ op beleefde wijze iets vragen.
De leerling beseft door eigen ervaringen dat wat hij/zij nu leert, nuttig is voor de toekomst.
Deze activiteiten bieden we aan in een ‘functionele leerklas’: motorische activiteiten (turnen,
zwemmen, springen op het luchtkussen, fietsen), beginnend lezen, schrijven en rekenen,
crea, godsdienst, wereldoriëntatie rond bepaalde thema’s, oefenen van sociale
vaardigheden, winkelen, bibliotheekbezoek,…