Mogen wij u vragen het boekengeld voor 20 augustus 2014 in orde

Beveren 2 juli 2014
Beste ouders
Bedankt voor uw vertrouwen in ons team. Om het schooljaar 2014-15 vlot te kunnen
starten, geven we U graag volgende informatie:
–
De leerlingen van 1A &1B en hun ouders, worden verwacht op donderdag 28
augustus 2014 om 18u30 in de nieuwbouw. Terwijl de leerlingen kennismaken met
hun klastitularis en de klasgenoten, krijgen de ouders de nodige info over de
werking van de school, kunnen ze het boekenpakket ophalen* en het contract
ondertekenen voor de netbook*.
–
De leerlingen van de 2e en 3e jaren ASO/TSO/BSO kunnen op 28 augustus hun
boekenpakket afhalen tussen 17u en 18u, als het boekengeld in orde is * .
–
De leerlingen 4 ASO/TSO/BSO en de 3e graad, krijgen vanaf 1 september hun
boeken, sportkledij en lesmateriaal via de vakleerkrachten
–
Voor de ouders van de nieuwe leerlingen 2e en 3e graad (& de ouders van lln. 1e
graad die zich niet konden vrij maken op 28/8), is er een infomoment op maandag 8
september 2014 om 19u in de polyvalente zaal.
* Mogen wij u vragen het boekengeld voor 20 augustus 2014 in orde te brengen,
anders zal uw zoon/dochter mogelijks niet alle materiaal tijdig kunnen ontvangen.
Belangrijke data:
1 september: start van het nieuwe schooljaar.
-> Leerlingen van het eerste jaar starten om 8u40.
-> Leerlingen van het tweede jaar starten om 9u30.
-> Leerlingen van het 3e tot 7e jaar starten om 10u20.
-> Einde van de lessen voor alle klassen om 15u45.
De schoolbussen rijden op de normale uren en er is opvang van de lln. van 8u40 tot
16u35. Er worden ook al warme maaltijden geserveerd.
8 september: infoavond voor de ouders van de nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen jullie om 19u00 in de nieuwbouw.
Directeur mevr. Thomassen & het KA-team
wensen u een prettige vakantie!