Tentamendata Huidig Studiejaar

Tentamendata Huidig Studiejaar
Disclaimer / wijzigingen tentamendata:
* Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend -> wijzigingen gedurende het studiejaar zijn mogelijk
* Bij wijzigingen wordt uitsluitend het onderstaande schema bijgewerkt (dus NIET het pdfbestand dat aan het begin van het studiejaar ook ter beschikking is gesteld).
* Wijzigingen worden in het schema aangegeven met (*)
Mondeling of schriftelijk
* Indien de toetsvorm van een vak schriftelijk of mondeling is, zal de definitieve toetsvorm via Vraag en Antwoord worden bekendgemaakt.
* Is / wordt het vak schriftelijk getentamineerd dan gelden de onderstaande data.
* Is / wordt het vak mondeling getentamineerd dan wordt het tentamen afgenomen in de tentamenperiode van het semester waarin het vak wordt verzorgd.
Tentamendata 2014/2015 op alfabetische volgorde
Sem/blok
Vak Soort
Vakcode
Vak
Tussen-toets
of Tentamen
Tentamen
Hertentamen
3/2a
ba (llb)
RGBBE50010
Administrative Law
30-3-2015
26-6-2015
3/2a
ba (llb)
RGBBE50105
Administrative Law 2 (repeaters)
30-3-2015
26-6-2015
2/1b
m4
RGAPR90105
Agrarisch recht
12-1-2015
30-3-2015
Verlengd
mondeling
1/1a
p
RGPAR110AD
Alg. Rechtswetenschap 1 (let op de herkansing wordt afgenomen in dezelfde periode als het tentamen!!)
24-10-2014
6-11-2014
2-12-2014
2/1b
p
RGPAR00210
Alg. Rechtswetenschap 2
16-1-2015
8-4-2015
24-4-2015
1/1a
m4
RGABE90105
Alternatieve Geschilbeslechting
27-10-2014
mondeling
1/1a
m5
RGMHA00106
Arbeidsovereenkomstenrecht
5-11-2014
27-1-2015
1/1a
ba
RGBEO00305
Bedrijfseconomie voor Fiscalisten
22-10-2014
23-1-2015
1/1a
ba
RGBEO00505
Bedrijfseconomie voor Notarielen
22-10-2014
23-1-2015
3/2a
m5
RGMHA02206
Bedrijfsrecht & ICT
25-3-2015
22-6-2015
3/2a
ba
RGBHA90005
Bedrijfsrecht: theorie en vaardigheden
2-4-2015
29-6-2015
1/1a
ba
RGBFI00010
Belastingrecht 1
29-9-2014*
5-11-2014
29-1-2015
*=opt bonusopdracht
1/1a
extern
RGAFI30104
Belastingrecht 1 voor Fiscaal-economen en Accountancy & Controlling
29-9-2014*
5-11-2014
29-1-2015
*=opt bonusopdracht
26-1-2015
26-3-2015
2/1b
m4
RGMFI00406
Belastingrecht 2
3/2a
ba
RGBBE00905
Beleidsanalyse
24-3-2015
30-6-2015
28-1-2015
1/1a
m5
RGMBE00106
Beleidswetenschap 2
24-10-2014
3/2a
ba
RGBBE00405
Bestuur en Recht
26-3-2015
25-6-2015
2/1b
m5
RGMBE01306
Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatrecht
13-1-2015
10-4-2015
3/2a
ba
RGBBE00105
Bestuurlijke Organisatie (voor recidivisten)
31-3-2015
24-6-2015
3/2a
p
RGPBE00105
Bestuursrecht 1
26-3-2015
22-6-2015
1/1a
ba
RGBBE00010
Bestuursrecht 2
4-11-2014
29-1-2015
4/2b
ba
RGBBE00605
Bestuursrecht 3
12-6-2015*
3-7-2015
1/1a
minor
RGABE70305
Bestuursrecht voor niet-juristen
28-10-2014
28-1-2015
2/1b
m5
RGABE90305
Bouwrecht (privaatrechtelijke aspecten)
19-1-2015
8-4-2015
3/2a
ba
RGBPR00005
Burgerlijk Procesrecht 1
24-3-2015
22-6-2015
4/2b
m5
RGMPR00106
Burgerlijk Procesrecht 2
15-6-2015
8-7-2015
3/2a
p
RGPPR00110
Burgerlijk Recht 1
1-4-2015
25-6-2015
2/1b
ba
RGBPR00110
Burgerlijk Recht 2
20-1-2015
9-4-2015
28-1-2015
1/1a
ba
RGBPR00105
Burgerlijk Recht 3
7-11-2014
4/2b
ba (llb)
RGBPR50005
Civil Procedural Law
19-6-2015
9-7-2015
3/2a
m5
RGMRE50006
Climate Law
1-4-2015
29-6-2015
3,4/2ab
m5
RGMHA00206
Collectief Arbeidsrecht
16-6-2015
10-7-2015
2/1b
m5
RGMHA50106
Company Law (Comparative and European Company Law)
21-1-2015
8-4-2015
4/2b
p (llb)
RGPIR50110
Comparative Constitutional Law
16-6-2015
3-7-2015
1,2/1ab
m4
RGASR50106
Comparative Criminal Law
19-12-2014*
27-3-2015
2/1b
m4
RGMPR50106
Comparative Private International Law
14-1-2015
31-3-2015
1/1a
m5
RGMPR50206
Comparative Private Law
24-10-2014
mondeling*
1,2/1ab
m5
RGMEE50306
Competition Law
19-1-2015
26-3-2015
3/2a
ba
RGBSR00105
Computercriminaliteit
31-3-2015
29-6-2015
4/2b
m5
RGAEO50306
Corporate Law and Economics
12-6-2015
30-6-2015
2/1b
p (llb)
RGPSR50110
Criminal Law
16-1-2015
8-4-2015
2/1b
ba (llb)
RGBSR50105
Criminal Law 2 (only for repeaters)
16-1-2015
8-4-2015
1/1a
minor
RGASR70305
Criminologie voor niet-juristen
29-10-2014
28-1-2015
3/2a
ba en ba(llb)
RGBPW50305
Decisionmaking in the European Union
1-4-2015
23-6-2015
2/1b
ba
RGBRF00105
Denken over Democratie en Rechtsstaat
22-1-2015
9-4-2015
4/2b
ba
RGAAR90205
Duits Recht en Duitse Rechtstaal
1,2/1ab
m4
RGAAR50106
Dutch law in a comparative perspective
3,4/2ab
m4
RGAPR90206
4/2b
ba en ba(llb)
4/2b
ba en ba(llb)
2/1b
m5
4/2b
p
RGPFI00104
4/2b
p
RGPRI00104
11-6-2015
1-7-2015
17-12-2015*
25-3-2015
Echtscheidingsrecht
10-6-2015
6-7-2015
RGBEO50010
Economics of International Trade & Int. Finance
12-6-2015
6-7-2015
RGBEO50104
Economics of International Trade (only for repeaters / Old Style)
12-6-2015
6-7-2015
RGMPR00206
Elektronisch Bewijs en Bewaar
mondeling*
mondeling*
Elementair Belastingrecht (alleen voor recidivisten Oude Stijl)
9-6-2015
1-7-2015
Elementair Recht & ICT (alleen voor recidivisten / Oude Stijl)
9-6-2015
1-7-2015
8-7-2015
10-7-2015
16-7-2015
24-4-2015
1/1a
ba
RGBBE01005
Elementaire Bestuurskunde
30-10-2014
26-1-2015
18-6-2015
10-7-2015
4/2b
m5
RGMEE50806
Energy Contracting
1,2/1ab
m5
RGMEE50506
Energy Law
22-1-2015
9-4-2015
1,2/1ab
ba
RGAEX00006
Engels 1A (repeaters)
20-10-2014
15-1-2015
3,4/2ab
ba
RGAEX00106
Engels 1B (repeaters)
19-6-2015
3-7-2015
1/1a
p (llb)
RGAEX00405
English language
3-11-2014
30-1-2015
4/2b
p (llb)
RGAEX00505
English Language and Academic Skills
11-6-2015
29-6-2015
1/1a
ba
RGBPR00206
Erfrecht
28-10-2014
26-1-2015
4/2b
m5
RGAPR90205
Estate Planning
22-6-2015
mondeling *
3/2a
m5
RGMEE50106
European Environmental Law
30-3-2015
25-6-2015
1,2/1ab
m5
RGMEE50706
European Human Rights Law
14-1-2015
1-4-2015
3,4/2ab
m5
RGMEE50606
European Internal Market Law
10-6-2015
2-7-2015
1/1a
m5
RGMHA50206
European Labour Law
3-11-2014
mondeling *
1/1a
ba en ba(llb)
RGBEE50010
European Law
6-11-2014
29-1-2015
3,4/2ab
ba en ba(llb)
RGBEE50206
European Law 2 - Bachelor-level (European Law of Judicial Protection)
16-6-2015
8-7-2015
3,4/2ab
m5
RGMEE50406
European Law 2 - Master-level (European Law of Judicial Protection)
16-6-2015
8-7-2015
1,2/1ab
m5
RGAEE50106
European Union External Relations Law
23-1-2015
7-4-2015
3/2a
m4
RGARG90206
Europees Privaatrecht
1-4-2015
23-6-2015
4/2b
ba
RGBEE00110
Europees Recht
17-6-2015
10-7-2015
4/2b
ba
RGBFI00405
Fiscaal Comptabele Verantwoording
19-6-2015
7-7-2015
3/2a
ba
RGBFI00305
Fiscale Aspecten van Registergoederen
27-3-2015
24-6-2015
3,4/2ab
m4
RGMSR01406
Forensisch Bewijs
17-6-2015
6-7-2015
2/1b
ba
RGBFI00005
Formeel Belastingrecht 1
15-1-2015
7-4-2015
1/1a
m5
RGMFI00103
Formeel Belastingrecht 2
3-11-2014
30-1-2015
3/2a
m5
RGMFI00103_2
Formeel Belastingrecht 2
24-3-2015
24-6-2015
3/2a
ba
RGARG70105
Geschiedenis van de Europese Rechtswetenschap
27-3-2015
1-7-2015
1/1a
m4
RGAPR90305
Gezondheidsrecht
31-10-2014
29-1-2015
1,2/1ab
m5
RGMPR00306
Goederenrecht c.s.
16-1-2015
9-4-2015
4/2b
m5
RGMST00106
Grondrechten
15-6-2015
9-7-2015
2/1b
ba
RGBHA00010
Handelsrecht
17-1-2015*
8-4-2015
4/2b
ba
RGBHA00010-2
Handelsrecht
18-6-2015
9-7-2015
2/1b
ba
RGBHA00304
Handelsrecht A (voor Oude Stijl / recidivisten)
17-1-2015*
8-4-2015
4/2b
ba
RGBHA00304-2
Handelsrecht A (voor Oude Stijl / recidivisten)
18-6-2015
9-7-2015
2/1b
ba
RGBHA00105
Handelsrecht B (voor Oude Stijl / recidivisten)
17-1-2015*
8-4-2015
4/2b
ba
RGBHA00105-2
Handelsrecht B (voor Oude Stijl / recidivisten)
18-6-2015
9-7-2015
3/2a
m4
RGAPR90405
Huurrecht
27-3-2015
25-6-2015
1/1a
ba
RGBPR00307
ICT Contracten
23-10-2014
30-1-2015
1,2/1ab
minor
RGARI70110
Informaticarecht voor niet-juristen
14-1-2015
10-4-2015
3/2a
m5
RGMHA00105
Informatie-en Mediarecht
1-4-2015
26-6-2015
3/2a
m4
RGMBE01906
Informatiegrondrechten
30-3-2015
3-7-2015
3/2a
ba
RGBFI00210
Inkomstenbelasting
31-3-2015
29-6-2015
1/1a
minor
RGAFI30505
Inleiding belastingheffing over inkomen voor niet-juristen
5-11-2014*
29-1-2015
1/1a
m4
RGMCR01106.1
Inleiding Criminologie (sem 1a)
29-10-2014
28-1-2015
4/2b
m4
RGMCR01106
Inleiding Criminologie (sem 2b)
11-6-2015
geen*
2/1b
ba
RGBRI00505
Inleiding IT-Recht
14-1-2015
7-4-2015
3/2a
ba
RGBRI00706
Inleiding IT-Recht (voor recidivisten)
2-4-2015
26-6-2015
1/1a
ba
RGBPW00105
Inleiding Politicologie
22-10-2014
27-1-2015
1/1a
ba
RGASR90205
Inleiding Psychiatrie voor juristen
5-11-2014
30-1-2015
1/1a
minor
RGAAR70105
Inleiding Recht voor niet-juristen
21-10-2014
22-1-2015
4/2b
ba
RGBRF00005
Inleiding Rechtsfilosofie
15-6-2015
6-7-2015
4/2b
ba
RGBRI00005
Inleiding Rechtsinformatica
19-6-2015
8-7-2015
4/2b
ba
RGBRF00205
Inleiding Rechtssociologie
19-6-2015
8-7-2015
3/2a
ba
RGBHA00005
Inleiding Sociaal recht
1/1a
minor
RGASR70205
Inleiding Strafrecht voor niet-juristen
2-4-2015
29-6-2015
24-10-2014
26-1-2015
3/2a
ba
RGBEE00106
Inleiding tot het Europees Bestuursrecht
1-4-2015
29-6-2015
1,2/1ab
m5
RGAHA90206
Insolventierecht
23-1-2015
30-3-2015
1,2/1ab
m5
RGMHA00506
Intellectuele Eigendom
14-1-2015
10-4-2015
3/2a
m5
RGMFI00306
Internationaal & Europees Belastingrecht
26-3-2015
15-6-2015
1,2/1ab
m5
RGMSR01506
Internationaal en Europees Strafrecht
23-1-2015
26-3-2015
1,2/1ab
m5
RGMPR00506
Internationaal Privaatrecht
21-1-2015
13-4-2015*
1/1a
m5
RGMPR50406
International Contracts Law
31-10-2014
30-1-2015
3/2a
m5
RGMHA50306
International Corporate Insolvency Law
2-4-2015
22-6-2015
1,2/1ab
m5
RGMSR01206
International Criminal Tribunals
20-1-2015
8-4-2015
4/2b
ba en ba(llb)
RGBEO50204
International Finance (only for repeaters / Old Style)
12-6-2015
6-7-2015
1,2/1ab
m5
RGMIR51106
International Human Rights Law
12-1-2015
9-4-2015
3/2a
m5
RGMIR50306
International Humanitarian Law
24-3-2015
3-7-2015
1,2/1ab
m5
RGMIR50906
International Institutional Law
16-1-2015
30-3-2015
9-4-2015
*= (ovb zaterdag)
*= (ovb zaterdag)
*= (ovb zaterdag)
4/2b
m5
RGMIR50506
International Investment Law
19-6-2015
9-7-2015
2/1b
m5
RGMHA50606
International Labour Law
15-1-2015
10-4-2015
2/1b
ba en ba(llb)
RGBIR50306
International Law and Organization (only for old style and repeaters)
22-1-2015
10-4-2015
3,4/2ab
m5
RGMIR51006
International Trade Law
15-6-2015
7-7-2015
2/1b
ba
RGBFI50203
Introduction International and European Tax Law (repeaters)
14-1-2015
2-4-2015
2/1b
ba
RGBAR50005
Introduction to Common Law
13-1-2015
2-4-2015
1/1a
m5
RGMCR50206
Introduction to Criminology
6-11-2014
26-1-2015
4/2b
ba (llb)
RGBEO00405
Introduction to Economics
15-6-2015
7-7-2015
3/2a
p (llb)
RGPIR50210
Introduction to International and European Law
1-4-2015
25-6-2015
2/1b
ba (llb)
RGBPW50205
Introduction to Political Science
14-1-2015
9-4-2015
1,2/1ab
m5
RGMCR00906
Jeugdcriminologie (jeugdcriminaliteit, jeugdstrafrecht en jeugdzorg)
20-1-2015
30-3-2015
2/1b
m4
RGASR90305
Jeugdrecht
22-1-2015
25-3-2015
3/2a
ba
RGBRI00205
Juridisch aspect van Kennismanagement
25-3-2015
23-6-2015
4/2b
m4
RGMST01106
Koninkrijksrecht
19-6-2015
10-7-2015
1/1a
p (llb)
RGPAR510AD
Law and Legal Skills: The Dutch Example
24-10-2014
27-1-2015
3,4/2ab
m5
RGMIR50106
Law of International Peace and Security
17-6-2015
6-7-2015
3/2a
p (llb)
RGPRG50105
Legal History
26-3-2015
22-6-2015
2/1b
m5
RGAPR90505
Letselschade en Beroepsziekten
15-1-2015
26-3-2015
4/2b
ba
RGBFI00105
Loonheffingen
11-6-2015
6-7-2015
1/1a
ba
RGAFI30205
Loonheffingen voor niet-juristen
23-10-2014
13-1-2015
1,2/1ab
m5
RGMSR00306
Materieel Strafrecht
14-1-2015
2-4-2015
3,4/2ab
m5
RGMEE00206
Mededingingsrecht
19-6-2015
9-7-2015
4/2b
m5
RGMHA00305
Merken- en modellenrecht
17-6-2015
6-7-2015
4/2b
ba
RGBBE00210
Methoden Sociaalwetenschappelijk onderzoek
17-6-2015
9-7-2015
3/2a
m5
RGMBE01806
Modern Publiek Management
31-3-2015
3-7-2015
1/1a
m5
RGMPW50206
Moral Dilemma's in International Relations
essay*
essay*
4/2b
ba
RGBPR00205
Notariswet
11-6-2015
1-7-2015
3/2a
m4
RGMBE00406
Omgevingsrecht 1
25-3-2015
30-6-2015
4/2b
m5
RGMBE00506
Omgevingsrecht 2
11-6-2015
7-7-2015
1/1a
minor
RGAFI30405
Omzetbelasting voor niet-juristen
27-10-2014
30-1-2015
1/1a
ba
RGBFI00410
Omzet-en Overdrachtsbelasting
27-10-2014
30-1-2015
1,2/1ab
m5
RGMFI00107
Onderneming en Belastingheffing c.s.
19-1-2015
10-4-2015
1,2/1ab
m5
RGMEO00206
Ondernemingsfinanciering
13-1-2015
2-4-2015
3,4/2ab
m4
RGMHA00606
Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht)
12-6-2015
7-7-2015
1,2/1ab
m5
RGMHA02006
Ondernemingsrecht 2 (Beurs-, NV, Financieel- en Effenctenrecht)
20-1-2015
23-3-2015
2/1b
ba
RGBEO00005
Openbare Financien
22-1-2015
10-4-2015
3/2a
ba
RGBBE00310
Organisatie en Bestuur
31-3-2015
24-6-2015
24-6-2015
3/2a
ba
RGBBE00504
Organisatietheorie
31-3-2015
1,2/1ab
m4
RGAST90206
Parlementaire Geschiedenis & Politiek Staatsrecht
27-1-2015
8-4-2015
1,2/1ab
m5
RGMFI00106
Particulieren en Belastingheffing c.s.
26-1-2015
31-3-2015
1,2/1ab
m5
RGASR90405
Penologie
15-1-2015
9-4-2015
1,2/1ab
minor
RGASR70405
Penologie voor niet-juristen
15-1-2015
9-4-2015
3/2a
m4
RGMPR00606
Personen en Familierecht
31-3-2015
2-7-2015
1/1a
ba
RGBPR00510
Personen- en Familierecht en Erfrecht
28-10-2014
26-1-2015
1/1a
ba
RGBPR00204
Personen en Familierecht voor Notarielen (alleen voor recidivisten)
28-10-2014
26-1-2015
1/1a
m4
RGMPW00206
Politicologie
30-10-2014
30-1-2015
2/1b
ba
RGAPW50105
Politics and Government in The European Union
20-1-2015
2-4-2015
2/1b
minor
RGAPR70205
Privaatrecht voor niet-juristen
16-1-2015
1-4-2015
2/1b
p (llb)
RGPPR50105
Private Law 1
21-1-2015
10-4-2015
1/1a
ba (llb)
RGBPR50105
Private Law 2
30-10-2014
26-1-2015
1,2/1ab
m5
RGMSR50106
Proof, Evidence and law
16-1-2015
2-4-2015
3/2a
m4
RGASR90505
Psychiatrie en Recht
1-4-2015
26-6-2015
2/1b
ba
RGBIR50010
Public International Law
19-1-2015
11-4-2015*
4/2b
ba
RGBBE00103
Publiekrecht Onroerend Goed (recidivisten)
12-6-2015
2-7-2015
1,2/1ab
m5
RGMST01006
Recht Decentrale Overheden
26-1-2015
7-4-2015
2/1b
ba
RGASR70105
Recht en Psychologie
20-1-2015
30-3-2015
3,4/2ab
m5
RGMCR01006
Recht en werkelijkheid in de justitiele keten
22-6-2015
10-7-2015
2/1b
ba
RGAPR90805
Recht Religie en Samenleving
19-1-2015
7-4-2015
3/2a
ba
RGBEO00205
Rechtseconomie
27-3-2015
26-6-2015
1/1a
p
RGPRG00105
Rechtsgeschiedenis
31-10-2014
30-1-2015
2/1b
m4
RGBPR00305
Rechtspersonen en Personenvennootschappen
22-1-2015
7-4-2015
1/1a
m5
RGMBE01606
Refugee and Asylum Law
27-10-2014
28-1-2015
4/2b
ba
RGBPR00210
Registergoederenrecht
12-6-2015
2-7-2015
4/2b
ba
RGBPR00407
Registergoederenrecht (alleen voor studenten OS/recidivisten)
12-6-2015
2-7-2015
3/2a
ba
RGBPR00410
Relatievermogensrecht
30-3-2015
26-6-2015
2/1b
m4
RGARG90806
Romeins Privaatrecht
13-1-2015
26-3-2015
2/1b
ba
RGBRG00005
Romeins Recht
15-1-2015
7-4-2015
10-7-2015
17-2-2015
8-7-2015
29-4-2015
19-2-2015
3,4/2ab
m5
RGMSR00406
Sanctierecht
19-6-2015
8-7-2015
3/2a
m5
RGMST00706
Staats-en bestuursrecht in communautair perspectief
1-4-2015*
24-6-2015
2/1b
p
RGPST00105
Staatsrecht 1
21-1-2015
10-4-2015
3/2a
ba
RGBST00105
Staatsrecht 2
2-4-2015
23-6-2015
1/1a
ba
RGBST00005
Staatsrecht 3
23-10-2014
30-1-2015
3,4/2ab
m5
RGMSR00706
Strafprocesrecht Dwangmiddelen
15-6-2015
3-7-2015
1,2/1ab
m5
RGMSR00806
Strafprocesrecht Rechtsmiddelen
19-1-2015
7-4-2015
4/2b
p
RGPSR00110
Strafrecht 1
16-6-2015
2-7-2015
1/1a
ba
RGBSR00005
Strafrecht 2 (nieuw Materieel Strafrecht)
29-10-2014
26-1-2015
2/1b
ba
RGBSR00107
Strafrecht 2 (oud Formeel Strafrecht) voor recidivisten
23-1-2015
10-4-2015
3/2a
ba
RGBSR00010
Strafrecht 3 (nieuw Formeel Strafrecht)
30-3-2015
24-6-2015
3,4/2ab
m5
RGMFI00207
Successiewet voor Notarielen
16-6-2015
8-7-2015
2/1b
ba
RGACR70405
Terrorisme en Terrorismebestrijding
13-1-2015
24-3-2015
3/2a
m4 en ba(llb)
RGARG50305
The legal heritage of Europe
27-3-2015
1-7-2015
2/1b
ba
RGBBE00205
Theorie Sociale Wetenschappen
15-1-2015
7-4-2015
3/2a
ba en ba(llb)
RGBPW50105
Theory of International Relations
31-3-2015
29-6-2015
3/2a
m5
RGMBE02306
Toezicht en Rechtshandhaving
26-3-2015
16-6-2015
3/2a
ba
RGBFI00110
Vennootschapsbelasting
27-3-2015
26-6-2015
1/1a
m5
RGMPR01306
Verbintenissenrecht cs
28-10-2014
28-1-2015
2/1b
m5
RGMBE01106
Vreemdelingenrecht
20-1-2015
9-4-2015
4/2b
ba
RGBFI00205
Winst
12-6-2015
3-7-2015
2/1b
minor
RGAFI30305
Winstbelastingen voor niet-juristen
26-1-2015
26-3-2015
29-4-2015
16-7-2015