Geloof je het zelf?! - Uitgeverij Coutinho

Geloof je het zelf?!
Dag voor gebruikers van het boek ‘Geloof je het zelf?!’
DATUM
TIJDSTIP
LOCATIE
DEELNAME
woensdag 26 november 2014
12.30 – 17.00 uur
Windesheim, Gert Veenhoven zaal (G2.2) Campus 2-6, 8017 CA Zwolle
GRATIS
Op woensdag 26 november 2014 organiseren de redacteuren van Geloof je het zelf?! in samenwerking met
Uitgeverij Coutinho een inspiratiemiddag voor gebruikers van dit boek voor eigentijds levensbeschouwelijk
onderwijs op de Pabo. Tijdens deze middag leren alle aanwezigen met en van elkaar over de verschillende manieren waarop je kunt werken met dit boek voor levensbeschouwelijk onderwijs op de basisschool.
Een ieder gaat met minimaal twee nieuwe ideeën naar huis!
PROGRAMMA
12.30 - 13.00 uur Inloop met lunch
13.00 – 13.15 uur Welkom en opening door Ina ter Avest
13.15 – 13.30 uur
Muziek en zang: Arie de Bruin en Lin de Jong
13.30 – 14.30 uur
Parallelsessies 1: Good practices van opleidingsdocenten van Pabo’s over
leerlinggericht levensbeschouwelijk onderwijs op basis van het boek.
•
•
•
Tom Schoemaker: Het maken van een levensbeschouwelijk groepsportret (H2)
Erik Renkema: Verhalen vertellen is een deurtje openen (H 14)
Tamar Kopmels: Vragen stellen als hart van levensbeschouwelijk leren (H 11).
14.30 – 14.45 uur
Muziek en zang: Arie de Bruin en Lin de Jong; koffie, thee en frisdrank
14.45 – 15.45 uur
Parallelsessies 2: Presentaties van studenten over werkstukken die zij hebben
gemaakt op de Pabo op basis van het boek
•
•
•
Naomi Hoogenberg: “Achter hetgeen je kunt waarnemen, ligt nog een
enorme wereld” [met kinderen praten over de lev-dimensie van tekeningen].
Sharon Bos: “Om 8 uur bij de ark” [het lezen van jeugdliteratuur met het oog
op je lev-ontwikkeling].
Joke Wilson, Verhalen binnen het leergebied Levenskunst op de Rudolf
Steinerschool Alkmaar.
15.45 – 16.00 uur
Muziek en zang: Arie de Bruin en Lin de Jong; koffie, thee en frisdrank
16.00 – 16.30 uur
Debatcorners rond kritische stellingen/vragen ten aanzien van Geloof je het zelf?!
16.30 uur
Wat neem je mee naar huis? Een afsluiting in dramavorm. Bas van den Berg
17.00 uur
Slotwoord: Tamar Kopmels. Borrel.
INSCHRIJVEN
Stuur een mail naar [email protected] en u ontvangt zo spoedig
mogelijk een bevestiging van uw inschrijving.