Stageverantworodelijke KUL ZWVL

1
Stageverantwoordelijke KUL ZWVL
HZW vzww
Bericht van Dr. Xavier Biebuyck
Stageverantwoordelijke KUL ZWVL.
Een functie die ik onofficieel (een dertigtal jaar) en sinds een vijftal jaren officieel waarneem.
Sinds geofficialiseerd is deze functie ingebet in het CREMECgebeuren.(En sinds de
officialisatie is daar een kleine belastbare vergoeding aan vast.)
Wat houdt de functie in qua werkload;
1/ één bijeenkomst per jaar in Leuven waar je geacht wordt present te zijn. (Er zijn
meerdere bijeenkomsten waar je wordt op uitgenodigd.)
2/ een tweetal bijeenkomsten in West Vlaanderen per jaar. (Met het CREMEC bestuur.)
3/ de jaarlijkse provinciale opening van het CREMEC jaar.
4/ het organiseren van één wetenschappelijke avond in de regio per jaar. (Eens in Roeselare,
en jaar erop in Kortrijk, is nu de regeling. Misschien nog meer per regio werken. Als in
Roeselare, dan is Kortrijk afwezig. Als in Kortrijk, dan is Roeselare afwezig. Regio Ieper komt
doorsnee wel naar de twee lokaties.)
Hoe kom je er?
Je wordt voorgesteld op een CREMEC-bestuur. Dit bevat een paar specialisten per kliniek uit
de provincie en vier huisartsen. (D i 1 per regio; Oostende, Brugge, Roeselare en Kortrijk.
CREMEC-voorzitter van de regio Kortrijk is Franky Vansteenkiste met als secretaris Michiel
Haerens. Het CREMEC-bestuur stelt je voor in Leuven, en dan kan je na goedkeuring die
functie bekleden. (Deze procedure heeft ongeveer een jaar nodig.)
Wat is het practisch bijkomend werk?
Kontakt houden met een zo ruim mogelijk pak huisartsen uit de regio; je bent een
“uithangbord”. Dat is bijna het belangrijkste. (Het grote werk gebeurde vroeger.)
Het kan gebeuren dat je eens moet tussenkomen om een bijkomende stageplaats te zoeken.
Ondertussen bestaan die lijsten al, en meestal kan het stagesekretariaat het allemaal wel
zelf regelen. (Soms ziet het stagesekretariaat niet klaar in de geografie van West
Vlaanderen!)
Mijn luidop bedenkingen.
De specialisten krijgen aan 65j de bons.
Ik ben ondertussen iets ouder en kreeg nog geen bons.
Als “oudere” wordt het kontakt met de jongeren iets moeilijker.
Waar ik vroeger elke collega uit de regio kende, mede van uit mijn werking in het ICHO, is
het zo dat ik de nieuwe jongeren niet meer ken. Ik groei uit.
Het zou beter zijn dat een jongere stagecoordinator de teugels over neemt.
Ik denk dat het goed zou zijn dat iemand die ook in HZW aktief is, bij deze taak betrokken is.
Ik denk dat HZW, met zijn 250 leden, een aktieve rol te spelen heeft in de stages, al was het
maar omdat het op die manier ook al de hand reikt naar de toekomstige artsen.
Besluit
Indien u interesse hebt in deze functie kunt u dit via email melden aan
[email protected] .