Dit boek inkijken

70
Gianluigi Buffon
Dat Buffon uitzonderlijke kwaliteiten bezit, blijkt uit
het feit dat hij in de Serie A maar liefst acht keer is
uitgeroepen tot doelman van het jaar. Dat is een
record. Op dertienjarige leeftijd kwam hij bij Parma
terecht en op zeventienjarige leeftijd maakte hij zijn
Serie A-debuut tegen AC Milan. Hij hield de nul en was
de man van de wedstrijd. Sinds 2001 keept Buffon voor
Juventus, dat 38 miljoen euro voor hem heeft betaald,
tot nu toe een recordbedrag voor een keeper.
S
R
E
P
E
E
K
s overziet
Iker Casilla
opgebied
ch
fs
ra
st
t
he
2012.
ro
Eu
ns
tijde
e
voortreffelijk
l
e
e
v
n
e
d
e
ft in het verl
Deen
aar aan de
De sport hee
m
k
n
e
D
.
d
sjin,
n geken
genie Lev Ja
e
doelmanne
h
c
is
ss
u
R
t
r
ichel, he
n Sepp Maie
e
n
Peter Schme
h
a
K
r
e
genden Oliv
der
de Duitse le
id Edwin van
e
th
o
ro
g
se
t
rland
je kennis me
en de Nede
k
a
a
m
n
e
jd
bladzi
ngers
Sar. Op deze
ste ballenva
ig
ld
e
w
e
g
e
d
den.
enkele van
uit het verle
n
e
t
n
e
m
o
van dit m
Straffe sto
ot
hield de
50 en 1970
Tussen 19
v Jasjin
keeper Le
Russische
pte hij
to
e nul en s
207 keer d
at is
D
.
n
e
chopp
150 strafs
peler
s
e
lk
e
w
dan
e
veel meer
n
ij is de e ig
dan ook. H
en
d
u
o
G
ooit de
keeper die
.
n
e
n
n
o
gew
Bal heeft
Buffon stompt de bal
weg
tijdens de halve finale
tegen
Duitsland op Euro 201
2.
Iker Casillas
aat van
eweldige st
g
n
e
e
ft
e
e
nse elftal.
Casillas h
en het Spaa
rid
d
a
M
l
a
e
et
dienst bij R
n pakt uit m
t uitlopen e
e
h
ij
b
voerder
l
n
e
a
sn
a
Hij is
Hij was
.
n
e
g
in
d
d
ire re
012 en het
spectacula
2008, Euro 2
ro
Eu
p
o
je
n
n tot beste
van Spa
r uitgeroepe
e
ke
ijf
v
is
n
sse heeft
WK 2010 e
ankzij zijn kla
D
.
a
p
ro
Eu
rcelona,
keeper van
eper van Ba
ke
e
d
n
ke
te
de uits
n handvol
s, slechts ee
Victor Valdé
staan.
p zijn naam
o
s
d
n
rla
te
in
Peter Schmeic
ept
Schmeichel ro
ens
tijd
en
ing
ijz
aanw
tegen
een wedstrijd
Southampton.
hel
vier Deense
t Brøndby IF
e
m
r
l
e
h
ic
e
in 1991 voo
Nadat Schm
erhuisde hij
v
,
opje.
n
e
ko
n
n
n
o
e
e
w
e
ited –
n
U
r
e
titels had g
st
e
h
c
n
naar Man
chijning wo
658.000 euro
erende vers
n
o
p
n
e
im
e
jn
u
zi
g
ij
Lea
Mede dankz
Champions
e
d
er
s,
p
ke
u
9
C
2
FA
de 1
United drie
el verdedig
h
ic
e
m
h
n
e
Sc
e
ls.
en speelde
vijf landstite
enemarken
D
n
a
v
n 1992.
l
e
o
het d
EK-winst va
se
n
e
e
D
e
d
sleutelrol in
t
lo breng
Hope So
s een
n
e
jd
ti
redding
jke
chappeli
vriends
g
te
d en
wedstrij
2012.
China in
Hope Solo
edailles
lympische m
o
n
e
d
u
o
g
aanse
ee
er het Amerik
Solo heeft tw
ke
5
3
1
n
a
d
r
en mee
edig en een
gewonnen
tletisch, mo
a
is
Ze
.
d
ig
de VS
doel verded
ij haar heeft
kz
n
a
d
e
d
e
M
rnooi
penaltykiller.
t. In dat toe
ik
re
e
b
le
a
K-fin
eper.
in 2011 de W
de beste ke
t
to
n
e
p
e
ro
uitge
eld in
werd ze ook
clubs gespe
n
a
v
l
ta
r
o
o
den.
Solo heeft v
nkrijk en Zwe
a
Fr
,
n
te
a
St
e
de Verenigd
voor
ze getekend
ft
e
e
h
In 2012
en.
unders Wom
de Seattle So
Thibaut Courtois
Op zijn 21ste heeft Thibaut Courtois
al een
erelijst waar menig veteraan jaloers
op zou zijn.
Hij won met KRC Genk de Belgisch
e landstitel
en beker en met Atlético Madrid de
Europa
League, de Europese Supercup en
de
Copa del Rey. Hij speelde een bela
ngrijke
rol in de Belgische kwalificatie voo
r het WK
2014 door zes keer de nul te houden
.
Courtois is het toonbeeld van een
moderne topkeeper: hij is atletisch
, heeft
snelle reflexen en hij is goed op de
lijn
en in de lucht.
Thib
au
voor t Courto
is in
de R
actie
ode
in ee
Du
n
duel WK-kwa ivels
lifica
tege
n Wa
t
les. ie-
Herhalin
g
Dino
gen werd r
n 133 da
e
e
r
rd
a
e
o
ja
v
0
n
an 4
dste aa
leeftijd v
én de ou in 1982.
r
le
e
Met een
p
s
udste
Italië
Zoff de o n WK won, voor
die ee
72
Rotsen in de
BRANDING
De centrale verdedigers van een elft
al
moeten sterk zijn om stevig te kunnen
tackelen en moedig om met hun lich
aam
krachtige schoten te durven blokke
ren.
Sommige centrale verdedigers willen
hun tegenstanders fysiek imponeren
.
Anderen vertrouwen meer op hun
spelinzicht en timing. De beste
centrale verdedigers, zoals die
op deze bladzijden, zijn goede
koppers en kunnen de bal bij
gevaarlijke situaties snel en
precies uitverdedigen.
Franz Beckenbau
d
r, bijgenaam
Beckenbaue
een
e
kt
veroorzaa
‘Der Kaiser’,
entrale
c
e rol van de
revolutie in d
e bal
oor zelf met d
verdediger d
diging
van de verde
aan de voet
nval.
len op de aa
ke
a
h
sc
te
r
ve
o
n wist
anticiperen e
Hij kon goed
van
n
wijls aanvalle
daardoor dik
te
rs onschadelijk
tegenstande
n
ie
rt
e
ve
oorde in
maken. Hij sc
r
goals voo
seizoenen 44
hen, won
Bayern Münc
ups en vier
drie Europac
ls.
Bundesliga-tite
Beckenbauer aan
k
de bal voor New Yor
Cosmos in 1980.
Gerard Piqué
2004 van de
Piqué ging in
na
g van Barcelo
jeugdopleidin
2008
ster United. In
naar Manche
door
6 miljoen euro
werd hij voor
cht.
lub teruggeko
de Spaanse c
er snel,
nd
root of bijzo
Piqué is niet g
t rustig
lijf
iet het spel, b
maar hij doorz
kelt
edigen en tac
bij het uitverd
een
aardoor is hij
nauwkeurig. D
ing van
ig
d
de verde
sleutelspeler in
rden.
rcelona gewo
Spanje en Ba
l
eftijd had hij a
Op 25-jarige le
n
e
Euro 2012
het WK 2010,
ns Leaguedrie Champio
en.
titels gewonn
er
al
de b
om
n
t
a
d
j
v
i
) str
sano
é (l. io Cas 2012.
u
q
i
n
P
Euro
Anto
met tijdens
e
i
l
Ita
Silva controleert
de bal tijdens de
Olympische Spelen
van 2012.
Thiago Silva
n stevig in
aan de bal e
Silva is rustig
elspeler,
on als vleug
g
e
b
ij
H
.
e
kl
de tac
verdediging
entraal in de
voordat hij c
bracht hem
Zijn carrière
.
m
a
w
tk
h
c
tere
naar
ou en weer
sk
o
M
o
m
a
in
nde hij
naar Porto, D
In 2008 teke
.
se
n
e
in
m
u
l
r Fl
chtig koppe
Brazilië, naa
ar hij een kra
a
w
,
hij
n
rd
ila
e
M
w
2011
voor AC
dro Nesta. In
n
a
ss
rie
le
A
Se
t
e
e
ar in d
vormde m
er van het ja
ig
d
e
rd
ve
vo
t
hem or
verkozen to
int-Germain
Sa
ris
a
P
e
ld
a
er
A. In 2012 ha
Hij heeft me
aar Frankrijk.
n
ro
.
u
e
ld
e
n
e
e
o
sp
ge
43 milj
s voor Brazilië
d
n
rla
te
in
ig
dan dert
Straffe stoo
t
Met 276 wed
strijden voor
de Verenigde
Staten is
Christie Ram
pone de
voetballer m
et de op één
na meeste in
terlands.
Christie Rampone
rtjes
Rampone draait al de nodige jaa
ger
mee. Voor een centrale verdedi
n,
klei
is ze met 1,68 m relatief
maar het ontbreekt haar
niet aan snelheid en
kracht. Ze begon bij clubs
r New
in New Jersey en ging in 2001 naa
e
pon
Ram
York Power. In 2009 vertrok
in
naar Sky Blue FC en werd daar
h.
oac
ler-c
spe
r
haar eerste jaa
Ze heeft aan vier WK’s en vier
n,
Olympische Spelen meegedaa
ren
waar ze drie gouden en een zilve
medaille heeft gewonnen.
Vincent Kompany troeft Artem
Milevski van Dynamo Kiev af tijdens
een UEFA Europa League-duel.
Ramp
on
een m e passt na
ar
edesp
e
van S
ky Blu ler
e FC.
Vincent Kompany
Vincent Kompany is
via Anderlecht en Ha
mburger SV
bij Manchester City
beland, waar hij zic
h
heeft ontpopt
tot de absolute leide
r van het team. Me
de dankzij zijn
verbeten tackles en
kopkracht veroverd
e City in 2012
voor het eerst sinds
1968 de landstitel. Do
or zijn gave
techniek, sublieme
spelinzicht en goed
e
pa
ssing blinkt hij
ook uit als middenve
lder. Met zijn onverze
ttelijkheid heeft
hij ook het Belgische
elftal tot grote hoog
ten opgestuwd.