Bekijk hier het programma van jaar 2 (pdf)

Opleiding Landscape and Environment Management
Macrorooster jaar 2
Perode 1
Periode 2
Periode 4
Gebiedsinrichting; Van visie naar plan
Project, beroepsrol: beleidsmaker / ontwerper
(onderzoeker als ondersteunende rol)
Keuze S&M Project Stedelijke ontwikkeling en leefomgeving
Bestemmen, milieubeoordeling, beheer en gebruik
Bachelor (10 EC)
(10 EC)
Skills 1
Scenario denken,
SWOT,
politieke gevoeligheid
vraagarticulatie
enquêteren
Interviewen
Jaar 2
Periode 3
Milieubeleid en compartimenten II
Lucht & Geluid
Skills 2
Adviseren,
ontwerpen
illustrator
persbericht
presenteren
SPSS
Ontwerpen (theorie II)
Bachelor (3 EC)
Bachelor (3 EC)
Regionale Planologie:
Structuurvisie, Omgevingsrecht,
Stad – Land
Communicatie
Keuze N&L Project Natuur en Beheer
Beroepsrol: beheerder, adviseur
(10 EC)
Sklis S&M: kosten en baten, DURP, GISS, adviseren, argumenteren
Skills N&L: praktische vaardigheden (IPC, bestekken, begroten, offerte,
ondernemerschap, GIS
1
Keuze S&M
Beheer & Gebruik
Openbare Ruimte:
BOR, DURP, Bestemmingsplan Publiek
Planeconomie
Keuze S&M
Bedrijf & Omgeving:
VTH, veiligheid,
Bestemmingsplan, Privaat
Milieucompartimenten
(10 EC)
(10 EC)
Bachelor (2 EC)
Bachelor (5 EC)
Onderzoeken 1
Ontwerpen (theorie)
Bachelor (2 EC)
Bachelor (3 EC)
Onderzoeken
Bachelor (5 EC)
S&M =
N&L =
Keuzerichting Stad & Milieu
Keuzerichting Natuur & Landschap
2
Keuze N&L
Transitie Landelijk gebied:
Economie, Ondernemerschap
Keuze N&L
Flora- & Faunaonderzoek
Soortenkennis, Monitoring, Natuurrecht
(7 EC)
(7 EC)
Keuze N&L
Inrichten & Beplanten
Keuze N&L
Geïntegreerd Bos- en Natuurbeheer
(3 EC)
(3 EC)