Lymfoedeem - Informatie voor patient en zorgverlener

Lymfoedeem!
informatie voor patiënt en zorgverlener!
!
!
Tot voor kort was er weinig bekend over lymfoedeem en werd de ziekte nauwelijks begrepen. Pas
de afgelopen 10 tot 15 jaar wordt er door medische wetenschappers serieus onderzoek verricht
naar de behandeling van lymfoedeem. In Nederland profileert zich met name het ziekenhuis Nij
Smellinghe in Drachten op de behandeling van het lymfoedeem.!
!
Het Lymfevatenstelsel!
!
Het lymfevaatstelsel of lymfevatenstelsel, ook wel het lymfestelsel,
lymfatisch stelsel, lymfatisch systeem of systema lymphacaeum
genoemd, is het geheel van organen, vaten en weefsels in het
lichaam van gewervelde dieren waarin zich hoofdzakelijk lymfe en
lymfocyten bevinden en getransporteerd worden.
!
Lymfevaten gaan over in lymfebanen die uiteindelijk samenkomen
in lymfeklieren, deze zijn vooral gelegen in de hals, in de buikholte,
aan het sleutelbeen, onder de oksels en in de liezen. Vervolgens
komt alle lymfevocht via twee grote verzamelvaten achter het
sleutelbeen in de bovenste holle ader terecht. De gezuiverde lymfe
wordt zo weer in de bloedsomloop opgenomen. Het linker
verzamelvat is veel groter dan het rechter omdat het de lymfe
afkomstig uit beide benen verwerkt.!
Het stelsel maakt deel uit van de veneuze bloedsomloop en
fungeert als een drainagesysteem van het lichaam dat begint in de
lymfevaten en eindigt in grote aders. Het stelsel is van groot
belang bij de afweer in het menselijk lichaam, voorkoming van een
auto-immuunrespons, transport van bloedcellen, afbraak en rijping
van lymfocyten alsmede het reinigen van het bloed. Het stelsel
vervult een immuunafweerfunctie van het lichaam door de
aanwezigheid van lymfocyten in lymfeklieren, die via de lymfe en
de grote borstbuis in de bloedsomloop worden gebracht.!
Het lymfevatenstelsel ligt nagenoeg parallel aan de bloedvaten en is een
open systeem, in tegenstelling tot de bloedsomloop. Het bestaat uit
lymfevaten, lymfebanen en lymfeklieren. Lymfe dat de bloedbaan heeft
verlaten, wordt vanuit de extracellulaire ruimte opgezogen door de lymfevaten. Die
transporteren lymfe via de lymfeknopen terug naar de bloedbaan. De milt behoort niet tot
het lymfestelsel, maar voert een soortgelijke functie uit in het bloedvatenstelsel.!
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het vervolg over het lymfestelsel in de betreffende
wiki-pagina waar wij deze informatie letterlijk van hebben overgenomen.!
!
Wat is lymfoedeem?!
!
Lymfoedeem is een opbouw van lymfatische vloeistof dat een zwelling veroorzaakt in het lichaam.
Veelal zie we dit in de ledematen terug, maar ook rug of buikholte kunnen getroffen worden.
Oedeem treedt op als de aders of de lymfevaten zijn beschadigd. Als de beschadiging dusdanig
groot wordt dat de lymfeafvoer wordt geblokkeerd, dan worden abnormale hoeveelheden
proteïnevloeistoffen verzameld in de weke delen van veelal de armen en benen. Wordt
lymfoedeem niet behandeld, dan stapelen de proteïnen zich op en blokkeren deze de
afvoerkanalen, waardoor het zuurstoftransport door het lichaam slechter wordt. Het beïnvloed de
genezing van wondjes, die daardoor tot open wonden kunnen uitgroeien en deze afvalstoffen zijn
een uitstekende voedingsbodem voor bacteriën, zodat er zich allerlei infecties kunnen voordoen.!
!
Lymfoedeem kan idiopatisch, d.i. zonder enige bekende oorzaak, ontstaan, veelal al bij de
geboorte, dit wordt een primair lymfoedeem genoemd. Als lymfoedeem bij de geboorte aanwezig is
dit vaak idiopatisch of wordt het in verband gebracht met een slecht vaten-/ lymfestelsel
veroorzaakt door hemangiomen, of door lymfangiomen. !
!
Een operatie in de nabijheid van lymfknooppunten , zoals een okselklier verwijdering bij
borstkanker of bij een buikoperatie, kan leiden tot secundair lymfoedeem. Het operatief verwijderen
van een tumor en de getroffen lymfknopen en lymfvaten leidt in ongeveer 25% van de operaties tot
een blokkade van het lymfevocht en dus tot lymfoedeem. Andere operaties, waarbij het nodig
wordt gevonden om de lymfklier te verwijderen, zijn bijvoorbeeld huidkankeroperaties (melanoomverwijdering), gynaecologische kankers, blaas- of darmkanker en prostaat- of zaadbalkanker. Elke
operatie kan een basis zijn voor lymfoedeem in de toekomst, soms vele tientallen jaren later.!
!
Radiotherapie, gebruikt voor de behandeling van diverse kankers en sommige AIDS gerelateerde
ziekten, kan gezonde lymfknopen beschadigen door de vorming van lidtekenweefsel. Dit
lidtekenweefsel kan de normale afvoer van het lymfevocht blokkeren. Ook kan lymfoedeem
ontstaan naar aanleiding van een infectie of een ernstige verwonding.!
!
Lymfoedeem is vrij algemeen voorkomend. Volgens de WHO (World Health Organization) gaat het
om ca. 250 miljoen mensen wereldwijd, die getroffen zijn door lymfoedeem, anderen schatten dat
1 op de 25 personen in zijn leven te maken krijgt met een een vorm van lymfoedeem. Het M.D.
Anderson Hospital in Houston Texas - USA, rapporteert dat ongeveer 15% van alle vrouwen met
borstkanker een lymfoedeem ontwikkelen gedurende hun verdere leven. Lymfoedeem ten gevolge
van prostaatkanker is stijgende, wordt er gerapporteerd.!
!
!
Diagnose stellen!
!
Lymfoedeem is een chronische en erkende ziekte en begint veelal met een zwelling van de
handen of voeten. Als u de volgende test uitvoert: Als het tussen de 2e en 3e teen niet mogelijk is
om de huid van de voetrug vast te pakken, is het Teken van Stemmer positief en heeft u met grote
waarschijnlijkheid lymfoedeem. Raadpleeg uw arts voor zekerheid. Want een vroege diagnose en
behandeling verbetert sterk het eindresultaat en de uiteindelijke conditie van het getroffen
lichaamsdeel. Als het niet behandeld wordt, zwellen de getroffen ledematen op, de huid verhard,
verliest zijn elasticiteit (fibrose). Belangrijk, onbehandelde lymfoedeem kan leiden tot infectie’s die
functieverlies tot zelfs verlies van ledematen tot gevolg hebben.!
!
Het lymfevocht moet afgevoerd worden. Het beste gaat dit, volgens de huidige medische stand,
door compressie toe te passen. Als de diagnose lymfoedeem wordt gesteld, begint men gelijk met
zwachtelen en manuele lymf drainage (MLD) door speciaal daarvoor opgeleide oedeemfysiotherapeuten of huidtherapeuten. MLD is een speciale zachte massage techniek, ontwikkeld door
het Földi-Institut of volgens de methode Vodder. Sommige behandelcentra gebruiken speciale
zwachteltechnieken. In toenemende mate wordt luchtcompressie met manchetten toegepast om
het lymfoedeem te behandelen. Niet alleen tijdens de startfase van de behandeling, echter meer
en meer gedurende het verdere leven van de patiënt. Dit komt omdat kankerpatiënten een steeds
langer leven gaan leiden door de sterk verbeterde behandeling tegen kanker. Met als gevolg dat
bijwerkingen als lymfoedeem steeds meer naar boven komen drijven. De compressiebehandeling
bestaat uit een manchet dat over het been of arm wordt aangetrokken. Het manchet dat uit
meerdere kamers bestaat, veelal 4 tot maximaal 12 kamers wordt vanaf het uiteinde, dus voet of
hand, opgeblazen met een lichte druk van 40 tot 60 mmHg (of 60 tot 100 mbar). Op die manier
wordt de lymfeafvoer in gang gezet. Dit gebeurt onder voortdurende controle van de behandelend
therapeut.!
Omdat de druk in het lymfestelsel aan de uiteinde van de ledematen het hoogst is en het lichaam
(buik/borst) het laagst om de stroming van het lymfevocht in gang te houden, moeten de luchtmanchetten ook deze druk hebben. Anders zwellen de uiteinden (handen en voeten) op. De
afwisselende luchtdrukbehandeling met de manchetten, ook wel bekend als Intermitterende
Pneumatische Compressie behandeling of therapie, simuleert een de MLD. Door de handeling van
MLD therapeut te automatiseren, krijgt de therapeut de tijd om het oedeem goed te bekijken, te
beoordelen en eventuele blokkades te verwijderen die het IPC-apparaat slecht kan behandelen.
De IPC-behandel apparatuur is door de introductie van de apparatuur van Daesung Maref met de
Doctor Life productlijn binnen het bereik gekomen, dat thuismassage, onder blijvend toezicht, goed
mogelijk is. Het comfort en het eenvoudige gebruik maken het prettig en maken patiënten
therapietrouw. Hierdoor neemt de kwaliteit van leven toe en voorkomt het vele indirecte problemen
veroorzaakt door een gebrekkig lymfe- en/of vatenstelsel.!
!
!
*Deze tekst is gebaseerd op diverse artikelen over lymfoedeem.