Meer informatie?

BSNC Studiedag
Schadeherstel
en -preventie
sportvelden
Studiedagen
Va kk en nis ge g ar and ee rd !
–
BSNC Studiedagen zijn ideaal om u in één dag bij te scholen over een specifiek onderwerp. Schadeherstel en -preventie zijn onderdeel van het basispakket van de medewerker sportveldenonderhoud. Doel van de studiedag is om u de benodigde theorie aan te reiken en uw praktijkvaardigheden
te versterken. Het uitwisselen en ontwikkelen van kennis over aanleg, onderhoud en beheer van
buitensportvelden en -terreinen is de kern van Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC).
Naast de studiedagen organiseert BSNC diverse evenementen, doet praktijkgericht onderzoek en
biedt ze samen met HAS en IPC Groene Ruimte de doorlopende leerlijn sportveldenbeheer aan
(zie: www.bsnc.nl).
Thema
Voor wie
Data
Schadepreventie en
schadeherstel van sportvelden
Uitvoerende medewerkers sportveldonderhoud (MBO1/2-niveau)
Woensdag 2 april 2014, Deventer
Woensdag 16 april 2014, Zwijndrecht
Theorie
schadepreventie
en -herstel
Praktijk
schadepreventie
en -herstel
• Onderhoud van sportvelden en mogelijkheden om
schade te voorkomen
• Oorzaken van speelschade
• Nut en noodzaak van herstel van speelschade
• Soorten speelschade
Veldwerk
• Afhankelijk van kwaliteit grasmat (grassoorten, beworteling,
vitaliteit)
• Afhankelijk van sport, veldgebruik, plaats op het veld
• Herstel van speelschade
• Gereedschappen en hulpmiddelen
• Herstellen van diverse schadevormen
• Gebruik van zand, grond, meststoffen en graszaad
• Uitvoeren herstelwerk verschillende typen speelschade
• Prepareren en gebruiken van ‘schade-herstelmengsel’
Programma
09.00 - 09.30 uur Ontvangst
09.30 - 09.45 uur Welkom door BSNC
09.45 - 10.00 uur Introductie door ‘thuisspelende’ fieldmanager
10.00 - 12.00 uur Theorie schadeherstel door IPC
12.00 - 13.00 uur Lunch en netwerken
13.00 - 15.30 uur Praktijk schadeherstel door IPC
15.30 - 16.00 uur Afronding en uitreiking verklaring van deelname
Locatie
Meer informatie
Woensdag 2 april 2014: Sportpark Deventer
Woensdag 16 april 2014: Sportpark Bakestein (VV Groote
Lindt), Zwijndrecht
BSNC
T 06 22 52 85 23
I www.bsnc.nl
Postbus 440
3990 GE Houten
Kosten en inschrijven
IPC Groene Ruimte
T026 - 35 50 100
Iwww.ipcgroen.nl
Voor bij BSNC aangesloten organisaties geldt dat de kosten
per persoon € 195,- (excl. BTW) bedragen. De prijs voor
niet-leden bedraagt € 295,- (excl. BTW). Lunch, consumpties
en studiemateriaal zijn inbegrepen. Bovendien ontvangt
iedere deelnemer een speciale speelschadevork.
Studiedagen
Vak ke nni s ge g ara nde erd !
–
EN
VOOR INSCHRIJVING