DAB14-006 persbericht

Als u deze mail niet kunt lezen, klik hier.
Pour télécharger la version francophone de ce communiqué, cliquez ici.
PERSBERICHT
Belgische (ver)bouwers zijn bijzonder energiebewust.
Energiebewust bouwen is vandaag een hot item. Sinds de ambitieuze 20-20-20 doelstellingen van de
Europese Unie doen ook de lokale overheden er alles aan om meer energiebewuste keuzes te
stimuleren. Maar hoe energiebewust zijn we nu echt wanneer het gaat om het maken van belangrijke
bouw- of verbouwbeslissingen? Om de mening van de Belg in het kader van energiebewust wonen te
weten te komen, gaf Daikin Airconditioning Belgium n.v. opdracht aan De Belgische Energiebarometer
een bevraging uit te voeren bij de landgenoten.
De Belgische Energiebarometer gaat niet enkel na over welke energiezuinige installaties de voorkeur genieten
van de respondenten, maar polst eveneens naar de achterliggende redenen voor deze keuze. Daarnaast wordt
er gekeken hoe het staat met de kennis van energiezuinige toepassingen en wat men belangrijk vindt rond het
thema ‘energiezuinigheid’. Ten slotte tracht de enquête ook te ontwaren of er bepaalde evoluties in de tijd
kunnen worden vastgesteld.
Methodologie
De online enquête liep van 26 augustus tot en met 8 september
en werd door 1308 respondenten ingevuld.
Resultaten
Energiezuinige maatregelen gaan in stijgende lijn
Een eerste opvallende resultaat: maar liefst 93(!)% van de
respondenten vindt van zichzelf dat hij/zij energiebewuste keuzes
maakt met betrekking tot de woning. Daarnaast zien we dat dit
gedrag zich ook daadwerkelijk omzet in acties. Bij elke respondent wordt de woning van een minimum aan
energiezuinige maatregelen voorzien. Zo wordt het grote merendeel van de huizen degelijk geïsoleerd: in ruim
84% van al woningen is er dakisolatie, 77% van de woningen zijn voorzien van isolerende beglazing en 68%
hebben isolerende muren. Vloerisolatie is in iets meer dan de helft van de woningen aanwezig. Een efficiënt
verwarmingssysteem blijkt met zijn 56% eveneens in het merendeel van de huizen geïnstalleerd te zijn. De
minst voorkomende maatregel is een degelijke ventilatie/luchtdichtheid, de minderheid van de woningen (zo’n
46%) beschikt hier over.
Over de jaren heen zien we een toename van energiezuinige maatregelen: de woningen gebouwd/gerenoveerd
na 2010 zijn beter uitgerust met deze maatregelen dan voordien. De mate waarin woningen geïsoleerd zijn is
afhankelijk van de leeftijd van de woning. Zo zijn woningen die meer dan 15 jaar oud zijn minder vaak voorzien
van voornamelijk isolerende beglazing, muur- en vloerisolatie. Vooral op het vlak van vloerisolatie is er de laatste
jaren een sterke stijging merkbaar: een verbetering van zo’n 25% ten opzichte van de periode 2000-2010. Ook
qua luchtdichtheid en ventilatie van de woningen is er de afgelopen jaren veel verbeterd: 54% van de
ondervraagden geeft aan dat zijn woning luchtdicht en voorzien van ventilatie is, terwijl dit in de periode van
2000 tot 2010 slechts 31% was en voorheen zelfs slechts 10%.
Wanneer we het onderscheid maken tussen enerzijds verbouwingen en anderzijds nieuwbouwwoningen, zien
we dat de nieuwe woonsten beter voorzien zijn van de energiezuinige maatregelen, en dan vooral op het gebied
van vloer- en muurisolatie en luchtdichtheid/ventilatie.
Wat met de keuze en het type van het verwarmingssysteem?
Bij de keuze van de verwarmingsinstallatie hebben voornamelijk
de energie-efficiëntie en de terugverdientijd van de installatie een
doorslaggevende rol. Of de installatie gesubsidieerd wordt,
gebruik maakt van hernieuwbare energie en een geluidsstille
werking heeft, heeft ook zijn invloed op de keuze. Minder
belangrijk zijn het design en de mogelijkheid om de installatie van
op afstand te bedienen.
Voor de keuze van het verwarmingssysteem laat men zich in 1/5e
van de gevallen informeren door de installateur. Verder worden
vrienden/familie en kennissen in 17% van de gevallen gezien als
een bron van informatie. Ook een beursbezoek blijkt zeer
informatief (eveneens 17%). We stellen ten slotte vast dat men vaak zelf op zoek gaat naar informatie op het
internet of via de media (15%).
Wat betreft het type verwarmingssysteem zien we dat de condensatieketel de grote winnaar is. Met zo’n 32%
is dit het populairste efficiënt verwarmingssysteem, gevolgd door de warmtepomp (17%), zonnepanelen (14%)
en zonneboiler (13%). Deze verwarmingssystemen sluiten elkaar niet uit, zo blijkt dat in 30 gevallen de
condensatieketel gecombineerd wordt met warmtepomp en in 77 gevallen met zonnepanelen. Ook de
warmtepomp wordt 67 keer gecombineerd met zonnepanelen.
Wanneer we een onderscheid maken in de periode van de bouw/renovatie zien we dat het vooral de
warmtepomp is die de laatste jaren aan een opmars bezig is. De voornaamste redenen om voor dit type systeem
te kiezen zijn de lagere energiefactuur en de milieuvriendelijkheid.
Ook de zonneboiler komt in vergelijking met vroeger steeds vaker voor in de woningen, dit ten koste van de
zonnepanelen die over hun hoogtepunt heen lijken te zijn. In de periode van 2000 tot 2010 lag het aantal
woningen met zonnepanelen 5,5% hoger dan na 2010.
Opvallende verschillen komen naar voren wanneer we de nieuwbouw woningen vergelijken met de
verbouwingen. Zowel zonnepanelen als warmtepompen zijn meer dan dubbel zo aanwezig op nieuwe woningen
dan bij renovaties. De condensatieketel daarentegen is populairder bij de verbouwers.
Conclusie
Met deze enquête werd getracht een duidelijker beeld te schetsen van wat er in de markt leeft wat betreft
energiezuinig wonen. Uit de resultaten komt naar voren dat het overgrote merendeel van de respondenten van
mening is dat ze energiebewuste keuzes maken omtrent de woning. Deze attitude is zichtbaar in het gebruik
van energiezuinige toepassingen, dat in positieve zin evolueert. De sterkste vooruitgang zien we in het gebruik
van vloerisolatie en een degelijke luchtdichtheid/ventilatie. Ook de installatie van efficiënte
verwarmingssystemen gaat in stijgende lijn. Het populairst blijft de condensatieketel (en dan zeker bij de
verbouwers), maar de sterkste groei (een viervoudiging) zien we bij de warmtepomp, dat zeer populair is in
nieuwbouwprojecten. Voornamelijk het energie-efficiënte en milieuvriendelijke aspect werkt deze evolutie in de
hand.
Over DAIKIN A/C Belgium:
Het in 1982 opgerichte Daikibel (nu DAIKIN A/C Belgium) verdubbelde de afgelopen 10 jaar zijn aantal
medewerkers tot 100 mensen. Het bedrijf staat nationaal bekend als dé specialist voor klimaatregeling, en dit
zowel bij residentiële toepassingen als in grotere, commerciële en industriële ruimten.
Dankzij het in Oostende gevestigde Europese hoofdkwartier kan DAIKIN A/C snel grote volumes afleveren, en
zo een uitstekende service en continuïteit aanbieden.
DAIKIN A/C Belgium profileert zich als marktleider op het vlak van klimaatregeling. Dankzij een doorbraak in de
verwarmingsmarkt slaagde de onderneming er in 2007 voor het eerst in om een omzet van 50 miljoen euro te
draaien.
Contacteer voor meer informatie (niet voor publicatie):
Over DAIKIN:
DAIKIN AC Belgium
Veerle Quintelier
Avenue Franklin 1B
1300 Wavre
Tel.: +32 10 23 72 33
www.daikin.be
Praktisch en inhoudelijk:
Two cents
Kirsten Van Pee
Sint-Michielskollegestraat 11
1150 Brussel
+32 2 773 50 29
[email protected]
Klik hier voor een grafische voorstelling van de onderzoeksresultaten.
Klik hier indien u zich wenst uit te schrijven.