Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen uit klas VW1x, VW2x, VW3x en H2s
Onderwerp: vervanging
Venlo, 9 september 2014
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De eerste twee schoolweken liggen achter ons. Na een geslaagde introductie voor de klassen 1
en 2 startten de lessen volgens lesrooster op donderdag 28 augustus jl.
Helaas bleek al snel dat enkele docenten hun lessen niet konden geven i.v.m.
ziekenhuisopname. Voor de leerlingen uit klas VW1x was dit het schrijnendst: bij deze klas vielen
deze week maar liefst elf reguliere lesuren uit. Afgelopen maandag zorgde een studiedag tevens
voor de nodige lesuitval.
Voor wat betreft de absentie van de mentor en docent Engels van de klas, de heer Peeters, kan
ik u melden dat deze inmiddels aan de beterende hand is na een ingrijpende kaakoperatie. Naar
verwachting zal hij na de herfstvakantie zijn lessen Engels weer kunnen geven.
Gelukkig zijn we erin geslaagd goede vervanging te regelen en wel met ingang van de week van
8 september a.s. De onderbouwklassen zullen dan les krijgen van mevrouw Vercoulen, die vorig
jaar haar LIO-stage op het Blariacumcollege heeft afgerond.
Voor de bovenbouwklassen hebben we de heer Bamforth bereid gevonden de uren in havo 5
over te nemen.
De mentortaken zullen de komende weken worden verzorgd door de docente Nederlands van
VW1x, mevrouw van Waaijenberg.
Deze collega’s geven deze extra lessen naast hun reguliere baan. Wij wensen hen veel succes.
We gaan ervan uit dat we hiermee lesuitval voor de komende periode tot een minimum te kunnen
reduceren.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,
Met vriendelijke groet,
R.J. Diepgrond
Teamleider t-havo/havo/vwo, leerjaar 1&2
Postbus 457 – 5900 AL Venlo – Drie decembersingel 40 – 5922 BD Venlo – Tel. (0)77-3590200 – [email protected] – www.blariacum.nl