Alpaca-Ranch

Alpaca-Ranch
NIEUWSBRIEF©
1/3
Informatief
Onder het motto “Met elkaar weten we meer dan ieder voor zich” kunnen onze nieuwsbrief lezers zelf artikelen aanleveren voor de nieuwsbrief van Alpaca-Ranch. Heeft u zich verdiept in een bepaald onderwerp dat te maken heeft met de alpaca en u wilt uw kennis delen met
onze lezers stuur dan uw artikel naar [email protected] Als Alpaca-Ranch zich kan vinden in de informatie die verstrekt wordt kunnen
wij uw artikel plaatsen in één van onze nieuwsbrieven.
Let op: dit is niet bedoeld om uw bedrijf gratis te promoten. Als u een
advertentie wilt plaatsen in onze nieuwsbrieven dan kan dat via:
www.alpaca-ranch.nl/Adverteren.html
Ook deze nieuwsbrief bevat een artikel van één van onze lezers.
DE VROEGGEBOORTE BIJ DE ALPACA
Door: Thijs Flahou, alpacadierenarts
Inleiding
De geboorte van een alpacaveulen verloopt in de grote meerderheid van de gevallen vlekkeloos.
Toch treden er in ongeveer 5%
van de gevallen complicaties op.
Eén van de belangrijkste complicaties bij de alpaca is de vroeggeboorte of prematuriteit.
Wat zijn de oorzaken van een
vroeggeboorte?
foto 1
VORIGE
UITGAVEN:
Geboorte
7
Registratie
8
Idealisme of Utopie
9
Haltermak maken
10
Jacobskruiskruid
11
Het is onbegonnen werk om alle
oorzaken van prematuriteit te
gaan opsommen. In de meeste
gevallen zal het ook moeilijk tot
onmogelijk zijn om de oorzaak te
achterhalen. Langdurige stress of
transport, infectieuze ziektes,
slechte voedingsstoffenbalans,
ondervoeding, slechte weersomstandigheden en genetische factoren zijn enkele oorzaken die
prematuriteit kunnen veroorzaken. Ook ander reproductief falen, zoals abortus, vroegembryonale sterfte of een te laag
bevruchtingspercentage, kunnen
dezelfde oorzaken als prematuriteit hebben.
Wanneer is een veulen prematuur?
De alpaca kent een enorme variatie in drachtduur. Dit maakt het
onbetrouwbaar om het aantal dagen drachtduur als meetlat voor
de mate van prematuriteit te gebruiken. De drachtduur bij de alpaca varieert meestal tussen 11
en 12 maanden, met een gemiddelde van 11,5 maanden. Dit betekent dat een veulen al perfect
voldragen kan zijn op 11 maanden. Aan de andere kant zal een
dracht die ‘ingesteld’ staat op 12
maanden, maar reeds afgebroken
wordt na 11,5 maanden, een prematuur veulen opleveren.
Kenmerken van prematuriteit:
• geboortegewicht < 5 kg
• kromme oortjes (foto 1)
• doorgezakte achterpootjes
• snijtandjes niet doorgebroken
(foto 2)
Alpaca-Ranch
NIEUWSBRIEF©
2/3
Informatief
• moeilijk loskomen van vruchtvlies
op huid-slijmvlies overgangen
zoals neusgaten, lippen, vagina
• te lang blijven neerliggen
• rubberachtige, blijvende teenkapjes (foto 3)
• niet opstaan en drinken binnen
de eerste vier uur: reden tot bezorgdheid!
foto 3
Als men één of meerdere kenmerken van deze lijst terugvindt, dan
is er een goede mogelijkheid dat
het veulen prematuur is. Extra
aandacht is in dergelijke gevallen
vereist, neem zo snel mogelijk
contact op met een alpacadierenarts.
Wat gaat er precies verkeerd?
Naargelang de mate van prematuriteit, zijn er bij deze veulens vaak
één of meerdere fysiologische processen die niet naar behoren werken, met als gevolg het ontstaan
van kritieke situaties op verschil-
lende fysiologische niveaus.
Voorbeelden van dergelijke kritieke situaties zijn onderkoeling,
zuurstoftekort, hypo- of hyperglycemie, septicemie, en ‘last
but not least’ hypogammaglobulinemie. Deze laatste situatie is
een zeer vaak voorkomende
complicatie, en betekent in gewone mensentaal dat het veulen te weinig antistoffen heeft
binnengekregen met de biestmelk of colostrum (als gevolg
van een gebrek aan antistoffen
in de biest, gebrekkige biestopname, of gebrekkige absorptie
in de darm van het veulen).
foto 2
Veel pasgeboren veulens die in
dergelijke levensbedreigende
situaties zijn beland, zijn gedoemd om te sterven als er niet
gepast wordt ingegrepen.
MAAR: door een vlotte herkenning van het probleem, een
snelle interventie, en het zoeken van hulp bij een dierenarts
met ervaring in alpaca’s, is de
meerderheid van deze veulens
te redden. Handel snel, want
zwakke veulens kunnen heel
snel achteruit gaan!
Hoe wordt een instabiele situatie omgekeerd?
Er vanuit gaan dat een zwak
veulen gelijk is aan een dood
veulen, is een ouderwetse denkwijze. Emotioneel en financieel
gezien is het voor elk veulen merrie of hengst - meer dan de
moeite waard om een inspanning te leveren, en zo met beperkte kosten de kansen op
“voor elk veulen
is het de moeite
waard inspanning te leveren”
Alpaca-Ranch
NIEUWSBRIEF©
3/3
Informatief
overleven sterk te doen toenemen.
Prematuriteit kan tot verschillende probleemscenario’s leiden.
Afhankelijk van de situatie, zal
een individueel aangepast behandelingsschema gevolgd moeten
worden. Dit kan bestaan uit een
slokdarmsonde (stop nooit de
sonde in de maag!!), controle van
de lichaamstemperatuur en hydratatietoestand, stabilisatie van
het bloed-glucosegehalte, op peil
brengen van een antistoffentekort
etc…
Voor meer informatie
over plasma, surf naar:
www.alpacaflanders.be
Slot
Ik kan niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk het is, en hoe levensreddend het kan zijn, om te
leren beoordelen of een veulen al
dan niet prematuur is. Het herkennen van de tekenen uit de bovenstaande lijst is niet moeilijk.
Doe bij elke geboorte de moeite
om na te gaan of alles in orde is,
en indien er twijfel is, verlies dan
geen tijd, maar contacteer zo snel
mogelijk een alpacadierenarts.
Dit laatste gebeurt door middel
van een intraveneuze plasmatoediening. Plasma is een bloedcomponent die wordt verkregen
door het centrifugeren van bloed
afkomstig van hypergeïmmuniseerde alpaca’s (dieren
die door de jaren heen voldoende
antistoffen hebben aangemaakt).
Het gebruik van plasma is onmogelijk weg te denken in de moderne alpacafokkerij. Vaak betekent plasma het verschil tussen
leven en dood van het veulen.
ADVERTENTIE
Internationale diergeneeskundige
dienstverlening voor alpacahouders:
•
•
•
•
•
Embryo transfer en vruchtbaarheidsbehandelingen
Plasma-infusen en critical care voor zwakke veulens
Diagnose en behandeling individuele ziekteproblemen
Hospitalisatie kritieke patiënten
Preventieve ziektebestrijding en bedrijfsbegeleiding
Ongeveer 2 keer per maand organiseren wij combinatie
bezoeken voor onze Nederlandse klanten. Maak tijdig een
afspraak aub.
Dierenarts Thijs Flahou
www.alpacaflanders.be
Tel. (0032) (0) 496 98 60 54
Fokkerij van kwaliteitsalpaca’s:
•
•
•
•
•
•
Dekkingen tophengsten
Verkoop kwaliteitsdieren
Import topbloedlijnen
Advies voor aankoop
Fokbegeleiding
‘Alpamin’: uitgebalanceerd voedingssupplement
voor alpaca’s