download - 2014 versie V en K Uden site

ACROGYM 2013-2014
Stef en Joep
Nederlands Kampioen 2013 C-niveau
Merel, Dieke en Maud C – niveau
Voorwoord
Om jullie iets meer wegwijs te maken in de acrogymnastiek hebben we dit
boekje gemaakt. We hopen dat jullie na het lezen hiervan, beter op de
hoogte zijn van deze mooie sport.
Kijk ook in de bewaargids van V&K voor belangrijke informatie.
We wensen iedereen een sportief en goed seizoen toe!
De trainers en de acro-werkgroep.
Inhoudsopgave
Wat is acrogym?
Acrogym bij V&K Uden
- trainer en trainster
- regels
- trainingspakken
- de sportkeuring
Acrogym als wedstrijdsport
- disciplines en niveaus
- acrowedstrijden
- gymnasten
- wedstrijdoefeningen
Vereisten voor Acrogym
Acrogym als demogroep
De acrowerkgroep en de acrojuryleden
Activiteiten – en wedstrijdschema seizoen 2014
Onze vrolijke Fenny met haar afscheidskado
Wat is acrogym?
Acrogym is eigenlijk al een eeuwenoude sport.
Vanuit de acrobatiek ontstond het circus: samen kunstjes doen.
Nu is acrogym uitgegroeid tot nationale en internationale topsport.
Door demonstraties en groei van de wedstrijdsport binnen Nederland stijgt gelukkig de
bekendheid en daarmee ook de erkenning als topsport.
Veel turnverenigingen binnen Nederland kennen de discipline acrogym. Acrogym is
“in” en wordt steeds populairder.
Acrogym dat is iets wat je moet zien en ervaren. Het is een sport waar zoveel inzit.
Turnen, dans en acrobatiek komen erin terug, maar wat te denken van specifieke kracht
die te combineren moet zijn met lenigheid. Coördinatie in de lucht, lef, vertrouwen op je
partners. Trainen met jong en oud door elkaar heen, groot en klein, jongens en meisjes,
dat vraagt om een goede samenwerking waarbij veiligheid heel belangrijk is.
Kim en Maud E – niveau
Acrogym bij V&K Uden
Team acrogym
Roel Arts
Michelle Ijpelaar
Lisa Wijdeven
Fenny Bergmans
Jolijn, Karien, Krissy en Eva
Lotte, Eva en Kim
Femke en Liz
Trainer A, B, C niveau, recreatie en recreatie+
Trainster D, E niveau en Pupillen
Trainster
Trainster
Choreografie en inval
Assistenten
Hulpjes
Roel Arts
Hoi, mijn naam is Roel Arts. Ik ben 28 jaar oud en heb de opleiding tot docent Sport
afgerond.
Ik geef dit seizoen les aan de groepen A-jeugd, B/C-niveau, recreatie en recreatie+. Op
zaterdag geef ik les met Michelle. Mijn hobby's zijn dansen en (zaal)voetbal.
Het beter zien worden van de gymnasten en de ontwikkelingen die ze door maken, vind
ik leuk om te zien en geven mij een goed gevoel.
Dit jaar heeft Jolijn Laarakkers veel nieuwe oefeningen aangeleerd aan verschillende
teams. Het resultaat mag er zijn.
Mocht er ooit iets zijn, aarzel dan niet en spreek me aan. Zoals ik wel vaker zeg: “Ik bijt
niet en eet je ook niet op” ;).
Sportieve groet, Roel
Adres:
Mailadres
Tel.:
Kraaijenberg 7054, 6601 SP Wijchen
[email protected]
06 – 4759416
Michelle IJpelaar
Ik ben Michelle IJpelaar, 23 jaar oud en ik woon in Uden. Na mijn middelbare school
(VWO) ben ik fysiotherapie gaan doen. Dit bleek echter niets voor mij te zijn, waardoor
ik na het eerste jaar op de pabo gestart ben, deze heb ik bijna afgerond.
Dit jaar verzorg ik op woensdag, donderdag en zaterdag de trainingen van het E/D en
Pupillen-niveau. Daarbij wordt ik geassisteerd door Kim Bongers, Lotte Rovers en Eva
Zadelhof. Naast de trainingen acrogym verzorg ik ook de trainingen van de
springgroepen van V&K.
Het geven van de training vind ik nog steeds hartstikke leuk en het geeft mij veel
voldoening wanneer iemand weer een stapje verder komt. Ik hoop dat ik het lesgeven
nog een aantal jaar met mijn studie / werk kan blijven combineren.
Groetjes, Michelle
Adres:
Mailadres:
Tel.:
Krijten 52, 5403 PL Uden
[email protected]
06 - 42377567
De hele acrogroep
Kyara, Janne en Femke
De volgende regels zijn van toepassing voor onze acrogymnasten
Voor wat betreft de trainingen:
- Haren moeten tijdens de lessen vast worden gedragen.
- Trainen in een turnpakje, wanneer het te koud wordt in de zaal mogen de
gymnasten tot en met de warming-up een trainingsbroek en/of vest aan.
- Alle sieraden/polsbandjes dienen in de lessen te worden afgedaan.
- Geen eten in de zaal maar in de kleedkamers.
- Je flesje drinken mag je in de zaal zetten, zodat je tussendoor een slokje kunt
drinken.
- Zorg voor verantwoord drinken en tussendoortjes, geen snoep.
- Wanneer je niet kunt komen trainen, meld je je af bij je trainer/ster en bij je
partner(s). Ben je als team niet compleet dan kun je gewoon komen trainen,
anders in overleg met trainer/ster.
- Eventuele blessures en/of problemen voor de les melden.
- Je moet 10 minuten voor aanvang van de les in de zaal zijn om mee op te
bouwen, na de les help je mee met opruimen.
- Ouders mogen 10 min. bij aanvang van de les en 10 min. op het einde van de les
kijken.
- Heb respect voor elkaar, voor je partners, voor de andere teams en trainers.
Voor wat betreft de trainingspakken:
Alle teams krijgen voor de eerste wedstrijd hun trainingspak of witte broek met een
blauwe polo van V&K Uden.
- Uiteraard is iedereen zuinig op zijn trainingspak, broek en polo.
- Het trainingspak, broek en polo is eigendom van V&K Uden.
- Het trainingspak, broek en polo mag alleen gedragen worden tijdens wedstrijden
en activiteiten van V&K Uden.
- Om te weten welk trainingspak, broek en polo van ‘jou’ is, zijn ze gemerkt.
- Gelieve je trainingspak, broek en polo te wassen indien nodig. Wasvoorschrift:
Broeken en jassen/polo apart op 30 graden. Laten drogen op een kleerhanger.
- Voor het gebruik van het trainingspak, broek en polo vragen we een bijdrage van
€ 10,00 gebruikerskosten.
- Het geld moet je inleveren bij Michelle IJpelaar.
- Voor wat betreft de wedstrijden:
- Iedere deelnemer moet een wedstrijdpaspoort hebben, het secretariaat van V&K
vraagt deze aan, daarvoor moet je een recente pasfoto met voor- en achternaam
inleveren bij je trainer/ster.
De kosten zijn ongeveer € 11,00 het is 3 jaar geldig.
- De ouders krijgen hiervan een rekening toegestuurd. Als je niet betaalt, krijg je
geen paspoort en mag je niet op wedstrijd.
- Het inschrijfgeld voor de wedstrijden moet vanaf dit jaar gedeeltelijk zelf door de
deelnemers worden betaald. Het bedrag is afhankelijk van het aantal oefeningen
( 1 of 2 ) en het aantal (plaatsings) wedstrijden.
- De ouders vullen hier een machtiging voor in.
- Bij A/B – niveau betalen deelnemers de eerste drie wedstrijden zelf.
Elke deelnemer betaalt € 11,00 per wedstrijd, totaal € 33,00.
̵ Bij C – niveau betalen de deelnemers de eerste twee
wedstrijden zelf.
Elke deelnemer betaalt € 11,00 per wedstrijd, totaal € 22,00.
̵ Bij D/E – niveau betalen de deelnemers de eerste twee
wedstrijden zelf.
Elke deelnemer betaalt € 9,00 per wedstrijd, totaal € 18,00.
- Zorg dat je haar netjes strak naar achteren zit.
- Draag tijdens de opmars witte sokjes en je trainingspak, broek en polo.
- Voor aanvang van de wedstrijd kun je een half uur inturnen.
- Tijdens het inturnen, opmars en met de prijsuitreiking moet je aanwezig zijn.
Evelien, Petrie en Mirthe E = niveau
Afgelopen seizoen zijn er weer veel medailles gewonnen!
Dit jaar komen er 24 teams voor V&K uit, dat zijn 56 gymnasten!
Wij wensen iedereen veel succes dit jaar!
Sportkeuring
Als je meer gaat trainen vraagt dat fysiek veel van je. Het moet wel verantwoord
blijven.
Het is daarom verstandig dat de gymnasten 1 keer per jaar naar een sportkeuring gaan.
Dat houdt in dat de gymnasten een aantal testjes uitvoeren waarin gekeken wordt naar
de flexibiliteit en stabiliteit van de gewrichten, ook de lichaamshouding wordt
gecontroleerd.
Hoe sterk zijn je spieren? Hoe goed is je spanning en hoe lenig ben je?
Welke oefeningen zijn heel goed voor je en welke minder?
De keuring wordt uitgevoerd door:
Piet Hein Poos tel: 0485 454539
Adres: Klaproosstraat 1 Sint Hubert
Kosten € 30,00.
U dient zelf een afspraak te maken.
Hij heeft veel ervaring binnen de turnsport. Zijn aanbevelingen en adviezen worden met
u en de trainers besproken.
Elle en Elke E – niveau
Greetje en Sophia E – niveau
Acrogym als wedstrijdsport
Acrogym kun je beoefenen als recreatie sport of op wedstrijd niveau.
Als je bij V&K begint, start je bij de recreatiegroep, waar je eerst de basis leert. Als je
graag een proefles wilt volgen kun je een afspraak maken bij Roel Arts of Michelle
IJpelaar.
Als je geschikt bent mag je blijven en als het goed blijft gaan, stroom je door en ga je
wedstrijden doen.
Hierbij werk je met een vaste partner of partners en moet je een jury laten zien wat jullie
samen kunnen. Dit zijn dan niet zomaar kunstjes. Nee, binnen de wedstrijdsport is
acrogym een ineengevlochten geheel van dans (choreografie), turnen (individuele
acrobatiek) en acrobatische elementen.
Disciplines en niveaus
Oplopend van makkelijk naar moeilijk, kent acrogym binnen Nederland
5 niveaus, te weten, E, D, C, B en A niveau. Ook heb je nog de leeftijdscategorieën:
pupillen, jeugd en junioren.
Binnen elke categorie is ook nog onderscheid in duo of trio, of zelfs viertal.
Bij het E - niveau wordt ook nog een onderverdeling gemaakt in junior en senior. V&K
komt in alle niveaus uit.
Ilse en Dewi E – niveau
Janne, Mees en Britt C – niveau
Schematisch kan de wedstrijdsport acrogym als volgt worden samengevat:
Niveau
Categorie
Disciplines
samenstelling
E
- junior (8-13 jaar)
2001-2006
- senior (vanaf 8 - geen max.) 2006
Duo
Trio
Viertal
Dames, heren en gemengd paar
Dames groep
Heren groep
D
- Vanaf 8 jaar geen max. 2006
- pupillen (8-15 jaar)
1999-2006
Is verplichte oefenstof
Duo
Trio
Viertal
Dames, heren en gemengd paar
Dames groep
Heren groep
Duo
Trio
Viertal
Dames, heren en gemengd paar
Dames groep
Heren groep
C
B
A
- Vanaf 8 jaar geen max.
2006
- Vanaf 9 jaar geen max.
2005
- Vanaf 10 jaar geen max.
2004
- A- Jeugd (9-16 jaar) 1998-2005
- A -Junior 1 (10-18 jaar) 1996-2004
- A -Junior 2 (10-19 jaar) 1995-2004
Duo
Trio
Viertal
Duo
Trio
Viertal
Dames, heren en gemengd paar
Dames groep
Heren groep
Dames, heren en gemengd paar
Dames groep
Heren groep
Het A/B/C niveau en het E/D niveau hebben beiden een eigen wedstrijdreglement met
moeilijkheidstabellen.
Acrowedstrijden
In Nederland hebben we te maken met verschillende soorten wedstrijden:
Voor het E/D en C-niveau:
- Voorrondes, regionaal: Brabantse en Zuid Nederlandse Kampioenschappen
- Districtsfinales
- Halve finales
- Finale (NK)
Vanaf de regionalewedstrijden moet je je plaatsen voor de volgende wedstrijd.
Je moet voldoen aan een minimum score en afhankelijk van het aantal
deelnemers wordt de doorstroming bekent gemaakt.
Het deelnemersveld wordt dus steeds sterker!
Voor het B- en A-niveau:
-Voorrondes, regionaal: Brabantse en Zuid Nederlandse Kampioenschappen
- Plaatsingswedstrijden (3)
- Finale (NK)
De A en B-teams hebben 3 mogelijkheden om zich te plaatsen voor het NK.
Gymnasten
Bij acrogym werken we met partners. Groot, klein, jong, oud, jongens en meisjes, alles
kan.
Bij de duo’s zijn dit er twee: een bovenpartner (b.p.) en een onderpartner (o.p.) Meestal
is het zo dat de o.p. wat groter en sterker is en de b.p. wat kleiner en lichter.
De partners moeten wat betreft hun lichaamsbouw, goed bij elkaar passen.
In de trio’s is het onderscheid in partners wat anders: er is nog steeds een b.p. die wat
kleiner en lichter is, terwijl er dan meestal 2 o.p. zijn die wat groter, liefst ongeveer even
groot, en sterker zijn.
Anna, Fleur en Julie D – niveau
Eva en Lynn B – niveau
Wedstrijdoefeningen
Afhankelijk van het niveau waarin een team deelneemt aan wedstrijden, moeten er 1, 2
of 3 oefeningen getoond worden aan de jury.
E-niveau: 1 combinatie-oefening, met balans en tempo – elementen
D-niveau: 1 combinatie-oefening, met balans en tempo – elementen
C-niveau: 1 balans-oefening en 1 tempo-oefening
B-niveau: 1 balans-oefening en 1 tempo-oefening
A-niveau jeugd: 1 balans – oefening en 1 tempo – oefening
A-niveau junior en senior: 1 balans, 1 tempo en 1 combinatie – oefening
Lisanne en Like E – niveau
Elke oefening bestaat uit acrobatische en individuele elementen welke verbonden
worden door choreografie. De oefening wordt muzikaal begeleid en duurt maximaal 2
minuten en 30 seconden, A-niveau 2 minuten. Er is geen tijdsminimum.
Een oefening wordt uitgevoerd op een verende vloer van 12 x 12 meter. Afhankelijk
van het niveau zijn er speciale vereisten en beperkingen voor de samenstelling van de
oefening.
De oefeningen worden beoordeeld door een panel van juryleden, bestaande uit: Hoofd
jury, die geeft aftrek voor bijv. tijdsfouten.
Moeilijkheids jury, die kijkt of alle onderdelen uitgevoerd zijn.
Technische jury, die kijkt naar de correcte uitvoering van alle onderdelen. Artistieke
jury, die beoordeelt de oefening op schoonheid, netheid en gelijkheid. Voor
Moeilijkheid, Technisch en Artistiek kun je maximaal 10 punten krijgen,
samen dus maximaal 30 punten.
Lauren, Ilze en Lynn C – niveau
Lisanne en Britt C – niveau
Voor wedstrijdinformatie kun je terecht op de site van de KNGU: www.kngu.nl Wij
vallen onder district zuid, zie: www.zuid.kngu.nl
Daar vind je de agenda waar alle wedstrijddata en uitslagen te vinden zijn.
Klik op trainer/coach, dan op acrobatische gymnastiek voor meer info.
Ongeveer een week voor de wedstrijd wordt de blokindeling bekend gemaakt met de
aanvangstijden en een routebeschrijving.
Kort na de wedstrijd wordt de uitslag gepubliceerd, zie het kopje resultaten.
Als alle wedstrijden geweest zijn, wordt bekend gemaakt welke teams doorstromen naar
de halve of landelijke finale.
Op de site van www.venkuden.nl wordt verslag gedaan van alle activiteiten.
Op www.mijnalbum.nl kun je inloggen met: [email protected]
Wachtwoord: *********
Je hebt dan inzage in de foto-albums.
Vereisten voor Acrogym
Acrogym is een teamsport waarbij partners samenwerken om de sport te bedrijven.
Enkele aanknopingspunten voor het samenstellen van een team:
- leeftijd
- lengte en gewicht
- achtergrond / beginsituatie
- verwachtingen gymnast (willen)
- inschatting prestatie door trainer (kunnen)
- persoonlijke kenmerken gymnast
- voorkeur duo, of trio.
- op het einde van het seizoen wordt de teamsamenstelling opnieuw
bekeken.
- sommige teams gaan samen verder, andere teams worden opnieuw
samengesteld door de trainsters en proberen dit uit gedurende een
proefperiode.
Natascha en Aislin E – niveau
Tessa en Sophia E – niveau
Acrogym als demogroep
Acrogym is behalve als wedstrijdsport ook geschikt als demonstratiesport. Ook wij
hebben elk jaar weer mooie optredens en worden in de regio regelmatig gevraagd om op
te komen treden.
V en K heeft een eigen demogroep, bestaande uit NTS-turnsters en Acrogymnasten
onder leiding van Jolijn en Karien Laarakkers .
De demogroep van V&K
Lotte en Indy B – niveau
De acro-werkgroep
Contactpersonen:
Angelique Nooijen
Marijona van Hulten
[email protected]
[email protected]
Mailbode:
Severine Verwege
[email protected]
Zij zijn het aanspreekpunt voor de trainers m.b.t. algemene zaken en vragen. Via de
mail wordt veel informatie verspreid. Het is van belang dat Severine in het bezit is van
de juiste e-mailadressen, geef wijzigingen door!
Ook ondersteunen zij de trainers bij het organiseren van activiteiten en wedstrijden
samen met andere vrijwilligers.
Met name tijdens de wedstrijden in de Wervel, waarbij de vloer gelegd en opgeruimd
moet worden, is veel hulp nodig.
Vele handen maken licht werk!
Wij hopen dat we op jullie kunnen rekenen.
Afgelopen seizoen namen we afscheid van Marka, Fenny en Lonnie
Bedankt voor al jullie inspanningen en persoonlijke aandacht!
De acro – juryleden
Bij een wedstrijd is het verplicht dat elke vereniging zorgt voor eigen juryleden!
Zonder jury kun je niet deel nemen aan wedstrijden!
V&K heeft dit jaar 4 juryleden.
Hetty Smits
Esther Verstraten
Marka Dekker
Lonnie Lourenssen
Jurylid E en D niveau
Jurylid E en D niveau
Jurylid C, B en A niveau
Jurylid C, B en A niveau,
Zij worden ingezet om tijdens wedstrijden te jureren.
Het zou fijn zijn als er nog meer juryleden voor V&K uit kunnen komen!
Ben je geïnteresseerd en wil je de jurycursus volgen,
neem dan contact op met Hetty Smits.
Renee, Lente en Romy B – niveau
Sterre, Nina en Indy A – jeugd
Activiteitenschema 2013 – 2014
Voor de optredens wordt je gevraagd door de trainers.
Activiteit
Teampresentatie
Kinderzitting Volkel
Sportgala Uden
Acro – kamp
Afsluiting BBQ
Seizoen 2013
18 december 2013
2 en 3 februari 2014
18 januari 2014
20-21-22 juni 2014
Eind juni
Plaats
Volkel
Volkel
Uden
Gemert
Volkel
Marieke_Mechteld_en_Jenske Jenske E – niveau
Wedstrijdschema 2013
Regionale wedstrijden
Seizoen 2013
Plaats
Brabantse, Limburgse en ZWN
kampioenschappen
D/E, B/C en pupillen op:
18/19
januari 2014
Mierlo
26
januari 2014
Den Bosch
A-niveau op:
Zuid Nederlandse kampioenschappen
D/E, B/C en pupillen op:
A-niveau op:
Districtsfinale
C/D/E en pupillen op:
08/09 februari 2014
Bocholtz
16
Breda
februari 2014
29/30 maart 2014
Breda
22
maart 2014
?
23
maart 2014
?
12
april 2014
?
13
april 2014
?
10
mei 2014
Zwolle
11
mei 2014
Zwolle
17
mei 2014
?
18
mei 2014
?
Landelijke wedstrijden
Plaatsingwedstrijd 1
Voor A en B en A-LG
Plaatsingwedstrijd 2
Voor A en B en A-LG
Plaatsingwedstrijd 3
Voor A en B en A-LG
Plaatsingwedstrijd 4
Voor A en B en A-LG
½ Finale [zuid, MW en ZH]
C-niveau
½ Finale [zuid, MW en ZH]
D en E en pupillen
Plaatsingwedstrijd 5
Voor A en B en A-LG
Plaatsingwedstrijd 6
Voor A en B en A-LG
½ Finale
D en E en Pupillen
½ Finale
C niveau
Plaatsingwedstrijd 7
Voor A en B en A-LG
Plaatsingwedstrijd 8
Voor A en B en A-LG
Nederlandse Kampioenschappen
D en E en pupillen finale op:
B en C finale op:
A finale op:
24 mei 2014
Zwolle
25 mei 2014
Zwolle
31 mei 2014
?
01 juni 2014
?
07 juni 2014
15 juni 2014
16 juni 2014
Zwolle
Rotterdam
Rotterdam
Meike en Liz C – niveau