Tip van de maand februari: calamiteiten kaart en aangifte doen

Tip februari: calamiteitenkaart en aangifte doen
In deze nieuwsbrief richten wij ons op twee zaken.
1. Calamiteitenkaart Rijksweg 50
2. Aangifte doen, waarom zo belangrijk?
1. Calamiteitenkaart
Wist u dat er op de website van parkmanagement een calamiteitenkaart met alle belangrijke
telefoonnummers te vinden is? Deze vindt u bij belangrijke gegevens op de homepage.
Tip: weet u even niet bij wie u wat moet melden? Deze kaart biedt uitkomst!
2. Aangifte bij de politie, waarom zo belangrijk?
We horen ondernemers vaak zeggen dat ze geen tijd en energie meer steken in het doen van
aangifte, omdat het ‘toch niets oplevert’. Dat is bijzonder jammer, aldus Harm Botter van Politie
IJsselland. Harm Botter zit namens de politie in de werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) op
bedrijvenpark Rijksweg 50.
De politie vraagt met klem om altijd aangifte te doen. Waarom?
U bent slachtoffer geworden van een misdrijf. U wilt dat de dader wordt gepakt en uw schade vergoed
wordt. Misschien heeft u daarnaast behoefte aan slachtofferhulp. Aangifte doen is dan een eerste
stap. Met uw aangifte kan de politie een onderzoek starten naar de daders. Tevens kan deze aangifte
dienen als bewijs voor uw verzekering.
Daarnaast kan een combinatie van meldingen op het bedrijventerrein, net die informatie verschaffen
om de daders te traceren of een volgende misdaad voor te zijn.
Politie inzet en beleidsprioriteiten worden vastgesteld op basis van aangiftecijfers. Als ondernemers
geen aangifte doen, kan de indruk ontstaan dat een bedrijventerrein veilig is, terwijl het tegendeel
wellicht waar is. Het is daarom, zeker ook voor de lange termijn, essentieel om aangifte te doen.
Wat is het verschil tussen een aangifte en melding?
Als je aangifte doet, verzoek je op strafvervolging. Dit betekent dat je wil dat de dader gestraft wordt.
Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie.
Aangifte doen
Aangifte doen is geen lange procedure. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Telefonisch via 0900-8844
Als uw onderneming slachtoffer is geworden van vernieling, diefstal of inbraak kun u contact
opnemen met de politie via 0900-8844. De politie komt, indien nodig, langs om de schade te
bekijken en om te zoeken naar eventuele sporen. Uw aangifte wordt direct ter plaatse of
telefonisch opgenomen.
2. Digitaal via internet
Het invoeren van de gegevens duurt ongeveer 15 à 20 minuten. Eerst wordt in 2 stappen
bepaald of aangifte via internet mogelijk is. Vervolgens doet u in 6 stappen aangifte. Deze 6
stappen zijn te volgen in het voortgangsmenu linksboven in het scherm.
U kunt digitaal aangifte doen op de website; http://www.politie.nl/aangifte
3. Op afspraak bij het politiebureau (via 0900-8844)
Door op afspraak naar het bureau te komen, voorkomt u lange wachttijden.