Poomsae wedstrijdreglement 2014

Vlaamse Taekwondo Bond vzw
H. Van Veldekesingel 150/73
B-3500 Hasselt
[T] +32 11 87 09 18
[F] +32 11 87 09 17
Belfius 068-2372304-02
[W] www.taekwondo.be
Wedstrijdreglement
Poomsae & Free Style
2014
Vlaamse Taekwondo Bond
vzw
17-09-2014
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
Inhoudstabel
Artikel 1 - Doel....................................................................................................................... 2
Artikel 2 - Toepassing ............................................................................................................ 2
Artikel 3 - Algemeen .............................................................................................................. 2
Artikel 4 - Deelnemer ............................................................................................................. 3
Artikel 5 - De competitieruimte............................................................................................... 3
Artikel 6 - Categorieën ........................................................................................................... 6
Artikel 7 - Methoden van wedstrijd voor A-, B-, C- en D-categorie ......................................... 6
Artikel 8 - Duur van de poomsaewedstrijd ............................................................................. 8
Artikel 9 - Loting .................................................................................................................... 8
Artikel 10 - Scoringscriteria ...................................................................................................17
Artikel 11 - Free Style competitie ..........................................................................................18
Artikel 12 - Medische controle ..............................................................................................19
Artikel 13 - Coach/Deelnemer...............................................................................................19
Artikel 14 - Arbitrage en sancties ..........................................................................................19
Artikel 15 - Verboden handelingen en straffen ......................................................................19
Artikel 16 - Procedure van de wedstrijd ................................................................................20
Artikel 17 - Algemeen gedrag van een poomsaejurylid .........................................................20
Artikel 18 - Andere zaken, niet gespecificeerd in de regels: ..................................................20
Artikel 19 - RIO en Tuchtreglement ......................................................................................20
Bijlage 1 - Jury blad ..............................................................................................................21
Bijlage 2 - Veldcoördinator blad ............................................................................................22
Bijlage 3 - Free Style jury blad ..............................................................................................23
Raad van Bestuur - 17 september 2014
1
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
ARTIKEL 1 - DOEL
Het doel van het wedstrijdreglement is het eerlijk en vlot beheren van alle zaken behorende tot
wedstrijden van alle niveaus, onder auspiciën van en/of georganiseerd door de VTB vzw, waardoor de
toepassing van gestandaardiseerde regels verzekerd wordt.
(Interpretatie)
Het doel van artikel 1 is alle taekwondowedstrijden (OBK, BK, regionale, privé en bijzondere poomsae
wedstrijden) voor alle leeftijden en graduaties in België te standaardiseren. Als een wedstrijd zich niet
houdt aan deze basisprincipes wordt er geen vergunning verleend. De bedoeling is dat de
organisatoren
van
de
poomsaewedstrijden
de
kans
krijgen
om
op
een
goede
manier
poomsaewedstrijden te organiseren voor iedereen die lid is van VTB vzw.
ARTIKEL 2 - TOEPASSING
Deze regels zijn aangepast aan de nieuwe WTF-regels voor de Poomsae/Free Style competities die
binnen de VTB vzw gehouden worden. Ze zijn van kracht voor de individuele, paar- en teamdivisies
voor de poomsae competities en voor de individuele, paar- en gemengde team divisies voor de
Free Style competities (zie Artikel 11). Daarnaast zijn er ook regels bepaald voor Para- taekwondo’
(zie Artikel 6-G). De regels zullen ook de basis vormen voor competities en ontmoetingen die
gehouden zullen worden in vergelijkbare disciplines. Het doel van deze regels is het standaardiseren
van alle technische en organisatorische omstandigheden die nodig zijn om een toernooi te kunnen
organiseren.
Een organisator mag alléén een toernooi organiseren voor poomsae en free style. Het is niet
toegestaan om er een ander taekwondo-onderdeel bij te voegen.
ARTIKEL 3 - ALGEMEEN
In dit artikel zijn de volgende voorwaarden opgenomen:
A. Om een poomsaewedstrijd te organiseren, is het aanvragen van een erkenning van het tornooi bij
de VTB vzw nodig. Dit moet ingediend worden binnen de voorziene periode en de aanvraag moet
alle gevraagde gegevens bevatten. De uitschrijving van het tornooi zal vooraf gecontroleerd
worden door de Nationale Jury Coördinator (NJC) en het secretariaat van de VTB vzw.
B. Bij iedere poomsaewedstrijd zal de NJC of de aangewezen persoon door de NJC, de wedstrijd
coördineren.
C. Een jurylid draagt kleding (incl. sportschoenen) conform het poomsaejury korps van de VTB vzw.
Het poomsaejurylid dient tenminste 15 jaar oud te zijn en moet lid zijn van de VTB vzw. Tevens is
het poomsaejurylid in het bezit van een geldige poomsaejury licentie. De poomsaejurylicentie
wordt ieder jaar verlengd na het met succes volgen van de applicatiecursussen.
D. De vormen die worden uitgevoerd, dienen van type Taegeuk Il jang (1) t/m Pal jang (8) en
Poomsae Koryo (9) t/m Hansu (16) te zijn.
Raad van Bestuur - 17 september 2014
2
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
ARTIKEL 4 - DEELNEMER
A. Een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan een competitie is dat de deelnemer lid is van de
VTB vzw of een andere erkende taekwondofederatie die WTF-taekwondo aanbiedt.
B. Medische controle: Indien men dit nodig acht, moet de deelnemer zich aan medische testen laten
onderwerpen. Deelnemers mogen niet weigeren aan de eventuele dopingcontrole deel te nemen.
C. Verplichtingen van de deelnemers voor de OBK Poomsae/Free Style:
C.1. WTF Global Athlete License (GAL) bij je hebben.
C.2. WTF-erkend Poomsae Competitie uniform dragen (kleur van dobok is afhankelijk van de
dangraad van het Kukkiwon certificaat).
C.3. De OBK Poomsae/Free Style deelnemers die geen GAL en dobok bij zich hebben, zullen niet
mogen deelnemen aan de wedstrijd.
C.4. Voor deelnemers die aan het BK, regionale, privé en bijzondere wedstrijden meedoen, zijn de
GAL en dobokregels niet verplicht.
D. De heren mogen geen T-shirt dragen onder hun taekwondo-uniform. De dames moeten wel een
wit T-shirt dragen onder hun taekwondo-uniform.
E. Deelnemers mogen geen ringen, piercing, horloge, kettingen of welk ander soort dragen. Kleine
sieraden mogen wel met tape worden afgedekt.
F. Een team dient alleen te worden vertegenwoordigd door hun eigen gekozen teamleider of coach
die bij de registratie of loting aanwezig is.
ARTIKEL 5 - DE COMPETITIERUIMTE
A. De oppervlakte van de competitieruimte voor een poomsae en Free Style wedstrijd bedraagt 10 x
10 meter en voor een Free Style team wedstrijd bedraagt dit 12 x 12 meter. Dit zal een vlak zijn
zonder enig hinderlijke voorwerpen. De wedstrijdruimte zal bedekt worden met een elastische mat
(niet verplicht). Echter, de wedstrijdruimte mag opgesteld worden op een platform van 0.5 – 0.6
meter hoog vanaf de basis en, indien nodig, het buitenste deel van de grenslijn dient onder een
hoek van minder dan 30˚ af te hellen met het oog op de veiligheid van de deelnemers. Zie
diagram 1, 2 en 3.
B. 7 juryleden, vier tegenover drie of 5 juryleden, drie tegenover twee, waarbij de juryleden zich met
het gezicht tegenover elkaar bevinden of 3 juryleden op één lijn naast elkaar. De ruimte tussen de
jurytafels/stoelen is 2 meter. Zie diagram 1 en 2.
C. Het is ALLEEN toegestaan bij het organiseren van bijzondere clubwedstrijden om het veld te
verkleinen na eigen inzicht. Er mag wel geen last zijn van hinderlijke zaken (m.a.w. het veld mag
aangepast worden aan de gymzaal/sportzaal). Verder mogen de VTB vzw poomsaejury’s met een
geldige licentie (leeftijd: minimaal 15 jaar, graduatie: minimaal 2
de
kup, rode band) zelf na hun
inzicht de plaatsen kiezen waar zij willen zitten (maar natuurlijk in overleg met de organisator).
Ook hier mogen geen hinderlijke zaken staan.
Raad van Bestuur - 17 september 2014
3
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
D. Op internationale poomsae wedstrijden (EK, WK en Universiade) zijn de deelnemers hun
gezichten gericht richting de jurytafels/stoelen (waar de meeste jurytafels zijn) en de
Viptribune/Wedstrijd Management tafel. Zie Competitieplatform: het platform moet volgens het
onderstaande diagram 1 en 2 gebouwd worden.
DIAGRAM 1: COMPETITIERUIMTE voor A- en B- categorie
Viptribune
A
3 meter
B
Wedstrijd Management tafel
1 meter
recorder
1 meter
R1
J1
TV
1 meter
J2
J3
1 meter
1
2
10 meter
1 meter
C4
C1
10 meter
C2
4
3
1 meter
J6
TV
J5
1 meter
J4
1 meter
1 meter
C3a
C3
tribune
D
C
Rec:
Recorder
R1:
Referee (hoofdscheidsrechter of teamleider veld)
J1,2,3,4,:
No. 1,2,3,4,5,6 / Jury
C1:
Competitieruimte
C2:
Plaats voor deelnemer
C3:
Wachtruimte voor deelnemer en coach
C3a:
Wachtplaats (stand-by) na de inspectie (deelnemer met één coach)
C4:
Wedstrijd (veld) coördinator
1,2,3,4:
Grenslijn No. 1,2,3,4
o:
TV / Inspectie tafel / Medische tafel
Raad van Bestuur - 17 september 2014
4
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
DIAGRAM 2: COMPETITIERUIMTE voor C-, D- categorie en G-tkd
Viptribune
A
3 meter
B
competitie manager
1 meter
recorder
1 meter
1 meter
R1
J1
J2
1 meter
1 meter
1 meter
1
2
10 meter
1 meter
C4
C1
10 meter
10 meter
ROOD
C2
BLAUW
C2
4
10 meter
3
3 meter
1 meter
C3a
C3a
C3
tribune
D
C3
C
Rec:
Recorder
R1:
Referee (hoofdscheidsrechter of teamleider veld)
J1,2:
No. 1,2 / Jury
C1:
Competitieruimte
C2:
Plaats voor deelnemers (blauw - rechts) / (rood - links)
C3a R/B en C3 R/B:
Wachtplaats (stand-by) na de inspectie (deelnemers met één coach)
C4:
Wedstrijd (veld) coördinator
1,2,3,4:
Grenslijn No. 1,2,3,4
0:
Inspectie tafel en Medische tafel
DIAGRAM 3: WEDSTRIJDPLATFORM
15 meter
0,5 - 0,6 meter
30˚
Raad van Bestuur - 17 september 2014
5
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
ARTIKEL 6 - CATEGORIEËN
A. In de individuele poomsae competitie zullen mannen en vrouwen apart deelnemen.
B. Een paar team dient twee deelnemers te hebben, een man en een vrouw.
C. Een team dient drie deelnemers van hetzelfde geslacht te hebben.
D. Een deelnemer mag zowel in de individuele klasse als in één team en/of één paar deelnemen.
ste
E. A-Categorie (1
de
5
Dan/Poom en hoger), B-Categorie (4
kup), D-Categorie (10
de
t/m 9
de
de
t/m 1
ste
kup), C-Categorie (8
ste
t/m
kup).
F. Individuele divisie:
t/m 8 jr - 9 t/m 11 jr - 12 t/m 14 jr - 15 t/m 17 jr - 18 t/m 30 jr - 31 t/m 40 jr - 41 t/m 50 jr 51 t/m 60 jr - 61 t/m 65 jr en plus 66 jr.
Paar divisie:
t/m 11 jr - 12 t/m 14 jr - 15 t/m 17 jr - 18 t/m 30 jr en plus 31 jr
Team divisie:
t/m 11 jr - 12 t/m 14 jr - 15 t/m 17 jr - 18 t/m 30 jr en plus 31 jr
G. Para- taekwondo (gehandicapten) poomsae competitie zullen mannen en vrouwen apart
deelnemen. Elke deelnemer kiest vrij de poomsae, er is slechts 1 ronde mogelijk.
Individuele divisie : alle dan/poomgraad (A): t/m 17 jr en plus 18 jr
Individiuele divisie : alle Kupgraad (B,C,D): t/m 17 jr en plus 18 jr
H. De leeftijdsgrenzen zijn gebaseerd op het geboortejaar. Bv. als iemand 17 jaar is op de dag van
de wedstrijd maar in datzelfde jaar 18 jaar wordt, neemt hij/zij deel bij divisie 18 t/m 30 jr.
ARTIKEL 7 - METHODEN VAN WEDSTRIJD VOOR A-, B-, C- EN D-CATEGORIE
A. Algemeen: Er zijn vier soorten methoden voor A-, B-, C- en D-categorieën. De poomsaewedstrijd
organisator kan een keuze maken uit deze vier soorten systemen. Deze kan gebruikt worden voor
het OBK, BK, regionale, bijzondere en privé Poomsae/Free Style wedstrijden.
B. Cut off system (Afsnijding systeem).
B.1. Bij dit systeem moet je met puntenklappers of punten druksysteem (en jurypapieren) werken.
Dat betekent dat er 3, 5 en 7 VTB vzw poomsaejury’s met een geldige licentie zijn (leeftijd:
minimaal 18 jaar, graduatie: minimaal 1
ste
Dan).
ste
Ronde: alle deelnemers (vanaf 20 deelnemers)
de
Ronde: (9 t/m 19 deelnemers) of minstens 50% uit 1
1
2
ste
ronde (incl. gelijkpunten) (mogelijk
extra ronde bij gelijke punten om naar de finale te gaan).
de
3 Ronde: toegankelijk voor maximaal 8 deelnemers.
B.2. Bij gelijke stand in punten, zie Artikel 10 E.
B.3. Finale ronde: 2 poomsae (voor wachttijd zie Artikel 8). Er worden twee keer punten per
poomsae gegeven op techniek en presentatie, de punten worden direct na de gelopen
poomsae bekend gemaakt.
Raad van Bestuur - 17 september 2014
6
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
C. Single elimination tournament system (KO systeem)
Bij dit systeem moet je met 3 rode/blauwe kaarten of vlaggen of handmatig werken. Dat betekent
dat er 3 VTB vzw poomsaejury’s (met een geldige licentie, leeftijd: minimaal 15 jaar, graduatie:
minimaal 2
de
kup, rode band) die de deelnemers die tegelijkertijd, en Paar/Team die omstebeurt
op het veld een vorm lopen, moeten beoordelen d.m.v. het hijsen van een kaart of vlaggetje of
handmatig. Iedere deelnemer draagt een gekleurd lintje: rood of blauw (echter alleen de twee
deelnemers en alleen 1 Paar of 1 Team op het veld). De gehesen kaarten of vlaggen of
handmatig waarvan er meer zijn, is de winnaar.
KO-systeem tabel
1ste ronde
2de ronde
3de ronde
Nr 1 (B)
Nr 1 (B)
Nr 2 (R)
Nr 1
Nr 3 (B)
Nr 4 (R)
Nr 4 (R)
D. Round robin system (Herkansingsysteem).
10 punten voor de winnaar en 0 punten voor de verliezer (kaart of vlagjes rood/blauw of
handmatig).
Dit systeem is geschikt voor bijzondere poomsaewedstrijden. De deelnemers kunnen namelijk
tegen iedereen in dezelfde poule spelen. Met dit systeem kun je ook met 3 rode/blauwe kaarten of
vlaggen of handmatig werken. Dat betekent dat er 3 VTB vzw poomsaejury’s (met een geldige
de
licentie leeftijd: minimaal 15 jaar, graduatie: minimaal 2 kup, rode band) die de twee deelnemers
die tegelijkertijd, en Paar/Team die omstebeurt op het veld een vorm lopen, moeten boordelen
d.m.v. een kaart of vlaggetje of handmatig te hijsen. Iedere deelnemer draagt een gekleurd lintje:
rood of blauw (echter alleen de twee deelnemers en alleen 1 Paar of 1 Team op het veld). De
gehesen kaarten of vlaggen of handmatig waarvan er meer zijn, is de winnaar (indien gelijke
stand: de persoon met meeste 10 punten is gewonnen).
Raad van Bestuur - 17 september 2014
7
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
Herkansing-systeem tabel
Nr 1
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
x
Totaal
0
Nr 2
x
0
Nr 3
X
Nr 4
0
X
0
Nr 5
x
0
Nr 6
x
0
BLAUW
ROOD
BLAUW
ROOD
BLAUW
ROOD
Nr 1 (B)
Nr 2 (R)
Nr 1 (B)
Nr 6 (R)
Nr 1 (B)
Nr 4 (R)
Nr 3 (B)
Nr 4 (R)
Nr 2 (B)
Nr 4 (R)
Nr 3 (B)
Nr 6 (R)
Nr 5 (B)
Nr 6 (R)
Nr 3 (B)
Nr 5 (R)
Nr 1 (B)
Nr 5 (R)
Nr 2 (B)
Nr 3 (R)
Nr 4 (B)
Nr 6 (R)
Nr 2 (B)
Nr 6 (R)
Nr 4 (B)
Nr 5 (R)
Nr 2 (B)
Nr 5 (R)
Nr 1 (B)
Nr 3 (R)
E. Combinatie systeem: Cut off system + Elimination tournament system
Cut off system (Afsnijding systeem) PLUS Elimination tournament system (KO systeem).
ARTIKEL 8 - DUUR VAN DE POOMSAEWEDSTRIJD
Poomsae Individueel, Paar en Team: min 30 - max 90 seconden.
Wachttijd tussen 1
ste
en 2
de
poomsae: min 30 – max 60 seconden.
ARTIKEL 9 - LOTING
A. De loting wordt uitgevoerd met de daartoe bestemde software voor alle categorieën en wordt 1 tot
3 dagen voor de aanvang van de eerste wedstrijd bekend gemaakt via de VTB vzw website:
ste
A-categorie (1
Dan/Poom en hoger)
o.a. 2 vormen voor de 1
ste
ronde, 2 vormen voor de 2
de
ronde en 2 vormen voor de
finaleronde (zie Tabel A: verplichte poomsae).
de
ste
B-categorie (4 t/m 1
kup)
o.a. 1 vorm voor de 1
ste
ronde, 1 vorm voor de 2
de
ronde en 2 vormen voor de
de
ronde en 2 vormen voor de
finaleronde (zie Tabel B: verplichte poomsae).
ste
C-categorie (8
de
t/m 5 kup)
o.a. 1 vorm voor de 1
ste
ronde, 1 vorm voor de 2
finaleronde (zie Tabel C: verplichte poomsae).
de
D-categorie (10
de
t/m 9 Geup)
o.a. 1 vorm voor de 1
ste
ronde, 1 vorm voor de 2
de
ronde en 1 vorm voor de finaleronde
(zie Tabel D: verplichte poomsae).
B. Jurylid wordt aangewezen om loten te trekken, namens Nationale Jury Coördinator (NJC).
Raad van Bestuur - 17 september 2014
8
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
Tabel: Individueel A-klasse
ste
de
1 ,2
de
en 3 ronde: 2 taegeuks/poomsae (verplichte poomsae tabel)
ste
Individuele
divisie
Tabel A-klasse vanaf 1 Dan/Poom en hoger
verplichte Poomsae
Pupillen
t/m 8 jaar
Taegeuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jang
Aspiranten
9 - 11 jaar
Taegeuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jang, Koryo
Cadetten
12 - 14 jaar
Taegeuk 3, 4, 5, 6, 7, 8 jang, Koryo, Keumgang
Junioren
15 – 17 jaar
Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 jang
Koryo, Keumgang, Taeback
18 - 30 jaar
Taegeuk 6, 7, 8 jang, Koryo
Keumgang, Taeback, Pyongwon, Sipjin
31 - 40 jaar
41 - 50 jaar
Taegeuk 8 jang, Koryo, Keumgang, Taeback
Pyongwon, Sipjin, Jitae, Chonkwon
51 - 60 jaar
61 - 65 jaar
Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon
Sipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu
plus 66 jaar
Raad van Bestuur - 17 september 2014
9
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
Tabel: Paar & Teams A-klasse
Tabel A-klasse vanaf 1
Paar divisie
Taegeuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jang, Koryo
t/m 11 jaar
12 - 14 jaar
Dan/Poom en hoger
verplichte Poomsae
Pup. & Asp.
Cadetten
ste
Taegeuk 3, 4, 5, 6, 7, 8 jang, Koryo, Keumgang
Junioren
Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 jang,
15 - 17 jaar
Koryo, Keumgang, Taeback
Taegeuk 6, 7, 8 jang, Koryo
18 - 30 jaar
plus 31 jaar
Keumgang, Taeback, Pyongwon, Sipjin
Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Sipjin, Jitae, Chonkwon
Tabel A-klasse vanaf 1
Team divisie
ste
Dan/Poom en hoger
verplichte Poomsae
Pup. & Asp.
t/m 11 jaar
Taegeuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jang, Koryo
Cadetten
12 - 14 jaar
Taegeuk 3, 4, 5, 6, 7, 8 jang, Koryo, Keumgang
Junioren
Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 jang,
15 - 17 jaar
Koryo, Keumgang, Taeback
Taegeuk 6, 7, 8 jang, Koryo,
18 - 30 jaar
Keumgang, Taeback, Pyongwon, Sipjin
Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
plus 31 jaar
Raad van Bestuur - 17 september 2014
Pyongwon, Sipjin, Jitae, Chonkwon
10
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
Tabel: Individueel B-klasse
ste
de
1 ,2
ronde: 1 taegeuk (verplichte poomsae tabel)
de
3 ronde (finale): 2 taegeuks (verplichte poomsae tabel)
Individuele
Tabel B-klasse vanaf 4
Divisie
de
kup t/m 1
ste
kup
verplichte Poomsae
Pupillen
t/m 8 jaar
Aspiranten
Taegeuk 1, 2, 3, 4 jang
9 - 11 jaar
Cadetten
12 - 14 jaar
Junioren
15 – 17 jaar
18 - 30 jaar
31 - 40 jaar
Taegeuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jang
41 - 50 jaar
51 - 60 jaar
61 - 65 jaar
plus 66 jaar
Raad van Bestuur - 17 september 2014
11
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
Tabel: Paar & Teams B-klasse
Tabel B-klasse vanaf 4
Paar divisie
de
kup t/m 1
ste
kup
verplichte Poomsae
Pup. & Asp.
Taegeuk 1, 2, 3, 4 jang
t/m 11 jaar
Cadetten
12 - 14 jaar
Junioren
15 – 17 jaar
Taegeuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jang
18 - 30 jaar
plus 31 jaar
Tabel B-klasse vanaf 4
Team divisie
de
kup t/m 1
ste
kup
verplichte Poomsae
Pup. & Asp.
Taegeuk 1, 2, 3, 4 jang
t/m 11 jaar
Cadetten
12 - 14 jaar
Junioren
15 – 17 jaar
Taegeuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jang
18 - 30 jaar
plus 31 jaar
Let op: Paar en Team (B-categorie) die op hetzelfde veld deelnemen, moeten overleggen wie
wanneer aan de beurt is.
Raad van Bestuur - 17 september 2014
12
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
Tabel: Individueel C-klasse
ste
de
1 ,2
ronde: 1 taegeuk (verplichte poomsae tabel)
de
3 ronde (finale): 2 taegeuks (verplichte poomsae tabel)
Individuele
Tabel C-klasse vanaf 8
Divisie
Pupillen
t/m 8 jaar
Aspiranten
9 - 11 jaar
ste
kup t/m 5
de
kup
verplichte Poomsae
Taegeuk 1, 2 jang
Taegeuk 1, 2 jang
Cadetten
12 - 14 jaar
Junioren
15 – 17 jaar
18 - 30 jaar
31 - 40 jaar
Taegeuk 1, 2, 3, jang
41 - 50 jaar
51 - 60 jaar
61 - 65 jaar
plus 66 jaar
Raad van Bestuur - 17 september 2014
13
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
Tabel: Paar & Teams C-klasse
Tabel C-klasse vanaf 8
Paar divisie
ste
kup t/m 5
de
kup
de
kup
verplichte Poomsae
Pup. & Asp.
Taegeuk 1, 2 jang
t/m 11 jaar
Cadetten
12 - 14 jaar
Junioren
15 – 17 jaar
Taegeuk 1, 2, 3, jang
18 - 30 jaar
plus 31 jaar
Tabel C-klasse vanaf 8
Team divisie
ste
kup t/m 5
verplichte Poomsae
Pup. & Asp.
Taegeuk 1, 2 jang
t/m 11 jaar
Cadetten
12 - 14 jaar
Junioren
15 – 17 jaar
Taegeuk 1, 2, 3, jang
18 - 30 jaar
plus 31 jaar
Let op: Paar en Team (C-categorie) die op hetzelfde veld deelnemen, moeten overleggen wie
wanneer aan de beurt is.
Raad van Bestuur - 17 september 2014
14
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
Tabel: Individueel D-klasse
ste
de
1 ,2
Individuele
de
en 3 ronde: 1 taegeuk (verplichte poomsae tabel)
Tabel D-klasse vanaf 10
Divisie
de
kup t/m 9
de
kup
verplichte Poomsae
Pupillen
t/m 8 jaar
Aspiranten
9 - 11 jaar
Cadetten
12 - 14 jaar
Junioren
15 – 17 jaar
18 - 30 jaar
Taegeuk 1, 2 jang
31 - 40 jaar
41 - 50 jaar
51 - 60 jaar
61 - 65 jaar
plus 66 jaar
Raad van Bestuur - 17 september 2014
15
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
Tabel: Paar & Teams D-klasse
Tabel D-klasse vanaf 10
Paar divisie
de
kup t/m 9
de
kup
de
kup
verplichte Poomsae
Pup. & Asp.
t/m 11 jaar
Cadetten
12 - 14 jaar
Junioren
Taegeuk 1, 2 jang
15 – 17 jaar
18 - 30 jaar
plus 31 jaar
Tabel D-klasse vanaf 10
Team divisie
de
kup t/m 9
verplichte Poomsae
Pup. & Asp.
t/m 11 jaar
Cadetten
12 - 14 jaar
Junioren
Taegeuk 1, 2 jang
15 – 17 jaar
18 - 30 jaar
plus 31 jaar
Let op: Paar en Team (D-categorie) die op hetzelfde veld deelnemen, moeten overleggen wie
wanneer aan de beurt is.
Raad van Bestuur - 17 september 2014
16
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
ARTIKEL 10 - SCORINGSCRITERIA
A. Voor C- en D-categorie en (G-tkd) beginners: De beoordeling met rode/blauwe kaart of vlagjes of
handmatig is duidelijk.
Voor A- en B-categorie gevorderd: Indien de beoordeling met puntenklappers + jurypapier of
punten druksysteem + jurypapier werkt, moeten er twee punten gegeven worden. Op techniek en
presentatie (zie bijlage 1, jury blad).
B. Beoordeling zal in het openbaar worden gemaakt door middel van nummerbordjes of (TV) LCDscherm(en).
C. Technische start met 4 punten (puntenaftrek per fout: -0,1 of -0,3)
20% technische nauwkeurigheid per individuele beweging van de poomsae.
20% technische in basis beweging en balans.
D. Presentatie start met 6 punten (puntenaftrek na een gelopen vorm)
20% snelheid en kracht.
20% kracht / tempo / ritme.
20% uitdrukking van energie (Ki)
E. De hoogste en laagste scores:
De persoon met de hoogste score wint (hoogste en laagste score worden NIET meegeteld).
Indien gelijk: De persoon met de hoogste punten op presentatie is gewonnen.
Indien de stand nog gelijk in presentatie: hoogste totaal punten van alle jury’s wint (hoogste en
laagste score worden WEL meegeteld).
Indien de stand nog gelijk is, zal er een beslissingsronde plaatsvinden.
F. Beslissingen:
Winnen op punten.
Winnen door Referee Stops Contest (RSC).
Winnen door terugtrekking (WDR).
Winnen door diskwalificatie.
Winnen door bestraffing door de scheidsrechter
Raad van Bestuur - 17 september 2014
17
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
ARTIKEL 11 - FREE STYLE COMPETITIE
De FreeStyle competitie is officieel erkend door de WTF en vastgelegd in de “WTF poomsae
competition rules & interpretation”. Hieronder een overzicht van de regels dewelke gevolgd moeten
worden (zie Bijlage 3: FreeStyle jury blad).
Categorieën:
A.
Individueel: hierbij nemen mannen en vrouwen apart deel aan de wedstrijd.
B.
Paar: 1 paar bestaat uit twee deelnemers, een man en een vrouw.
C.
Gemengd team: dit team dient te bestaan uit vijf deelnemers, verdeeld in 1 van de volgende 2
mogelijkheden: 2 mannen en 3 vrouwen ofwel 2 vrouwen en 3 mannen.
D.
Een deelnemer mag zowel in de individuele klasse als in één team en/of paar deelnemen.
E.
Individueel; Paar divisie: alle dan/poomgraad (A): t/m 17 jr en plus 18 jr.
Gemengd team divisie: alle dan/poomgraad (A) - alle leeftijden
Individueel; Paar divisie: alle kupgraad: t/m 17 jr en plus 18 jr.
Gemengd team divisie: alle alle kupgraad (B,C,D) - alle leeftijden
Richtlijnen voor het Free Style:
A.
De Freestyle moet bestaan uit taekwondo technieken met een samenstelling van muziek en een
choreografie.
B.
De duur van de Freestyle wedstrijd: individueel, paar en gemengd team: min 60 - max 70
seconden.
C.
Voet- en handtechnieken dienen uit taekwondo aanvallen en verdedigingstechnieken te bestaan.
D.
Verplicht: Dwit kubi, Beom seogi, Hakdari soegi.
E.
Technische vaardigheden moeten in uitvoering op volgorde:
G.1. Hoogte van de zijwaartse trap:
In het geval van een paar en/of een gemend team, moet het hele team de techniek
uitvoeren.
G.2. Aantal gesprongen voorwaartse trap (Ap chagi):
Ten minste een lid van het team moet deze techniek uitvoeren.
G.3. Volledigheid van draaiing trap:
Ten minste een lid van het team moet deze techniek uitvoeren.
G.4. Aantal opeenvolgende sparringsstijl trappen:
Ten minste een lid van het team moet deze techniek uitvoeren.
G.5. Acrobatische Acties:
Ten minste een lid van het team moet deze techniek uitvoeren.
De keuze van de muziek en choreografie moet door de deelnemers zelf gekozen en bedacht worden.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk om de muziek op CD of USB voor de aanvang van alle
wedstrijden af te geven aan de organisatie.
Raad van Bestuur - 17 september 2014
18
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
ARTIKEL 12 - MEDISCHE CONTROLE
Iedere deelnemer dient in goede gezondheid te verkeren.
Deelnemers mogen niet onder invloed zijn van geneesmiddelen, stimulantia, alcohol of andere
producten voorkomend op de WADA–dopinglijst.
Deelnemers kunnen aan medische testen onderworpen worden (dopingcontrole).
Een deelnemer die weigert om deze testen te ondergaan of waarvan bewezen is dat hij/zij de regel
overtreden heeft, zal uit de einduitslag verwijderd worden.
ARTIKEL 13 - COACH/DEELNEMER
Per 5 deelnemers of een deel daarvan wordt één coachkaart verstrekt. De coach dient tenminste 18
jaar oud en bondslid te zijn. De coach dient de competitieruimte alleen te betreden in sportkleding,
inclusief sportschoenen. Identiteitsbewijs en ledenpas dient men op verzoek te tonen. Alléén
deelnemers en coaches worden op de wedstrijdvelden toegelaten op vertoon van deelnemers- of
coachkaart.
ARTIKEL 14 - ARBITRAGE EN SANCTIES
Een ‘Protest’ dient schriftelijk te worden ingediend door de coach van de deelnemer bij de
wedstrijdleiding samen met een waarborg van €150.
Het Protest zal alleen geaccepteerd worden als dit verwijst naar een schrijffout van de recorder indien
dit gemeld werd binnen tien minuten nadat het incident heeft plaatsgevonden.
Klachten omtrent de beoordeling van een veldcoördinator/scheidsrechter/jury worden niet aanvaard.
Indien de klacht ongegrond is verklaard, wordt de waarborgsom niet terugbetaald. Tegen deze
beslissing is geen beroep mogelijk.
Wedstrijden mogen geen vertragingen oplopen zelfs als een officieel protest wordt voorbereid. Het is
de verantwoordelijkheid van de veld teamleider om er voor te zorgen dat de wedstrijd conform de
reglementen verloopt.
ARTIKEL 15 - VERBODEN HANDELINGEN EN STRAFFEN
Je krijgt een rode kaart (Gam-jeom) bij de volgende verboden handelingen:
A.
Het uiten van ongeoorloofde opmerkingen of misdragingen door de deelnemer of de coach.
B.
Indien de regels van het goed fatsoen niet gerespecteerd worden door de coach, deelnemer of
alle taekwondobeoefenaars.
C.
Indien de deelnemer of coach de veldcoördinator onderbreekt of hindert tijdens de wedstrijd.
D.
Indien een deelnemer een 2 rode kaart krijgt, zal de hoofdjury de deelnemer als verliezer
e
uitroepen. De wedstrijd wordt in dit geval onmiddellijk beëindigd ongeacht de puntenscore.
E.
Wanneer een deelnemer zich niet correct registreert (lidmaatschap, naam, geslacht, graad,
nationaliteit, …) wordt deze deelnemer uitgesloten of naderhand uit de resultaten geschrapt. Voor
dergelijke overtreding zal de VTB een boete innen bij de betreffende club overeenkomstig het
bedrag van het inschrijvingsgeld. De club wordt weerhouden tot deelname aan wedstrijden
zolang de boete niet betaald is.
Raad van Bestuur - 17 september 2014
19
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
ARTIKEL 16 - PROCEDURE VAN DE WEDSTRIJD
A.
Minuten voor aanvang van de wedstrijd worden de namen van de deelnemers afgeroepen en dit
wordt telkens herhaald met een interval van 1 minuut. Elke deelnemer die zich niet uiterlijk binnen
de minuut na de laatste oproep aanbiedt, zal niet meer kunnen deelnemen.
B.
De deelnemer wacht samen met zijn coach aan het ingangspunt tot hij wordt opgeroepen door de
veldcoördinator (zie bijlage 2, veldcoördinator blad).
ARTIKEL 17 - ALGEMEEN GEDRAG VAN EEN POOMSAEJURYLID
A.
De
leden
van
de
poomsaejury bestaan
bij
een
eenheid
uit
zeven
waarvan
één
hoofdjurylid/teamleider. Bij een gebrek aan juryleden kan dit aantal gereduceerd worden tot vijf of
drie juryleden. Juryleden moeten steeds oneven in aantal zijn. Het hoofd of de leidende figuur bij
de juryleden is diegene met de hoogste jurylicentie/graduatie/leeftijd aanwezig in de eenheid.
B.
De juryleden lopen achter elkaar naar hun respectievelijke plaats en gaan in de voorziene
houding achter hun stoel staan. Het hoofd van de juryleden geeft het commando van het groeten
(Chario en Kyong-re).
C.
De officiële kleding van een VTB vzw poomsae en free style jurylid ziet er als volgt uit:
Donker blauw colbert, wit hemd, donker blauwe das, grijze broek (geen jeans), witte kousen, witte
sportschoenen met witte zool.
(Kleding van jury voor clubwedstrijd/invitatietoernooi mag bijvoorbeeld een nette pantalon met
een wit overhemd zijn).
ARTIKEL 18 - ANDERE ZAKEN, NIET GESPECIFICEERD IN DE REGELS:
In het geval dat er zich zaken voordoen die niet gespecificeerd staan in de regels, zullen deze als
volgt behandeld worden:
Zaken met betrekking tot een specifieke wedstrijd zullen beslist worden door de
scheidsrechterofficial van de betrokken wedstrijd.
Zaken die geen betrekking hebben op een specifieke wedstrijd tijdens het gehele toernooi
zullen beslist worden na overleg tussen de coördinator, de scheidsrechterofficial en de
organisator.
ARTIKEL 19 - RIO EN TUCHTREGLEMENT
De bepaling in het Reglement Inwendige Orde en het Tuchtreglement dienen gerespecteerd te
worden tijdens de VTB- wedstrijden. Deze reglementering heeft ook betrekking op toeschouwers. U
kan de reglementen terugvinden op de VTB-website.
Raad van Bestuur - 17 september 2014
20
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
BIJLAGE 1 - JURY BLAD
Raad van Bestuur - 17 september 2014
21
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
BIJLAGE 2 - VELDCOÖRDINATOR BLAD
Raad van Bestuur - 17 september 2014
22
Wedstrijdreglement Poomsae & Free Style
BIJLAGE 3 - FREE STYLE JURY BLAD
Raad van Bestuur - 17 september 2014
23