ANNABELLE ANNABELLE

ANNABELLE
ANNABELLE
NICOLA X MONALISA
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
* Zeer goede smaak
* Vastkokend
* Zeer geschikt voor vroege oogst
* Regelmatige sortering en knolvorm
A - Vastkokend
75 Midden vroeg
90 Redelijk
73 Fijn
Lang-ovaal
15-17
Donkergeel
Geel
Geen
Kiemrust
Opkomst
Sencor gevoeligheid
Loofontwikkeling
Blauwgevoeligheid
Onderzeeërvorming
Droge stof/Zetmeel %
OWG / Soortelijk gewicht
31
80
60
67
4
81
Kort
Vlot
Vrij gevoelig
Matig
Niet gevoelig
Niet gevoelig
18,3% / 12,5%
332 / 1,07
Kringerigheid
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Alternaria
Schurft
Poederschurft
YN-virus
Yntn-virus knoltolerantie
80
35
62
67
50
53
85
69
Resistent
Zeer vatbaar
Vatbaar
Weinig vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Resistent
Matig gevoelig
Aardappelmoeheid Type
Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
8
3
Waarde 9
Wratziekte
Fysio
F1
F2
F6 F18
Waarde 9
3
Cursief: eigen meting/geen officiële meting
Knol aantal / ha
Kooktype
Rijptijd
Opbrengst rijp
Grofheid
Knolvorm
Knolaantal
Vleeskleur na koken
Schilkleur
Bessen
Plantafstanden
Plantafstand bij 75 / 90 cm rijafstand
Eigenschappen
75 cm
90 cm
* Weinig gevoelig voor stootblauw
Aantal knollen / 50 kg
Bemesting
- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van
de bodemanalyse.
- N-gift: 110% in vergelijking tot andere middenvroege
rassen.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3
na knolzetting.
- Langzaam vrijkomende meststoffen worden
aanbevolen om een langer groeiseizoen te creëren.
- Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het
planten toepassen, late toediening kan een lager
drogestofgehalte veroorzaken.
- Organische mest helpt om een gewas vitaal te
behouden.
- Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.
30 Jan 2015
HZPC stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van de gegevens.
ANNABELLE
ANNABELLE
NICOLA X MONALISA
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
- ANNABELLE heeft een korte kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.
- Vermijd condensatie op de knollen tijdens het afkiemen.
- Wanneer er lange kiemen aanwezig zijn, verwijder ze en laat de knollen goed drogen voor
het planten.
- ANNABELLE reageert goed op het snijden van de grote potermaat, het beste resultaat wordt
verkregen bij 3-4 weken voor het planten.
- Snijden verhoogt het risico op infecties. Ontsmet het mes en gebruik krijtpoeder. Zorg voor
een snelle droging voor een snel herstel.
- Knol- en/of bodembehandelingen worden geadviseerd om Rhizoctonia, zilverschurft en
andere bodemgebonden ziekten te beheersen. Azoxystrobine toegediend op de bodem zorgt
voor goede resultaten op vele schimmels.
- ANNABELLE is geschikt voor alle grondsoorten.
- Plant ANNABELLE 3 cm dieper, voor een sterke ontwikkeling van het wortelgestel en
mineralen opname.
Teelt
- Zwakke loofontwikkeling, een hoge dosis stikstof wordt aangeraden.
- Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing;
gebruik het lage dosering systeem.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van Metribuzin, pas
de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- ANNABELLE lijkt gevoelig voor Centium (Clomazone), ook in combinatie met andere
herbiciden.
- Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.
- Een te hoge stikstofgift heeft een hogere gevoeligheid voor Phytophthora tot gevolg.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
Loofdoding en oogst
- Streef naar een onderwatergewicht van 345 gram.
- Start ca. 3 weken voor de verwachte oogstdatum met het meten van het drogestofgehalte.
- Het moment van loofdoding is belangrijk voor de optimale kookkwaliteit.
- Voor een optimale kiemrust moet loofdoding plaatsvinden bij een afgerijpt gewas.
- De dunne schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- ANNABELLE is goed bestand tegen stootblauw, tenzij zich extreme omstandigheden
voordoen.
- Kleine beschadiging bij de oogst heeft uitdroging en vroege kieming tot gevolg.
Bewaring
- ANNABELLE is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.
- Voor opslag langer dan 3 maanden is mechanische koeling vereist.
- MECHANISCHE KOELING
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en product temperatuur.
- Ventileer regelmatig maar kort om CO2 ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming
en een hoog risico op zilverschurft.
30 Jan 2015
HZPC stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van de gegevens.