Presentatie sporthal Midland

Toelichting haalbaarheid coöperatieve exploitatie zonnepanelen
SPORTHAL MIDLAND
Vincent Smeele - 11 maart 2014
Inleiding
•
•
•
•
•
•
Gemeentelijk vraagstuk verduurzaming,
Onderzoek financiële haalbaarheid zonnepanelen op gemeentelijke daken,
Onderzoek technische haalbaarheid (incl. toegankelijkheid dak),
Politieke onduidelijkheid energieakkoord,
Bepaling condities / procedure beschikbaarstelling gemeentelijke daken,
Deuren open voor coöperatief model.
Energieakkoord
• Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van
Eigenaren in aanmerking voor een (energie)belastingkorting van 7,5 cent
per kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze
regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een
productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom
deze productie-installatie wonen.
• De korting van 7,5 cent per kWh (inclusief BTW gaat het om circa 9 cent)
wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het
eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze
regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten dankzij de
verkochte stroom.
SPORTHAL MIDLAND
Totaal oppervlak 1.000m2
waarvan 450m2 binnen de
valbeveiliging.
Hiermee is ruimte voor
ongeveer 40kWp zon-PV.
Dit zijn ongeveer 160
zonnepanelen.
Kwaliteit van de dakbedekking is goed. Er
hoeft geen rekening gehouden te worden
met vervanging tijdens de exploitatieperiode.
Kwaliteit van de dakbedekking is goed. Er
hoeft geen rekening gehouden te worden
met vervanging tijdens de exploitatieperiode.
Ruimte in de meterkast is
beperkt. Doordat er echter
een aparte aansluiting
gerealiseerd moet worden
vormt dit geen probleem.
De elektriciteit wordt dus
aan het net en niet het
pand geleverd!
Er zijn diverse kasten en opbergruimtes beschikbaar voor
de plaatsing van omvormers. Keuze is afhankelijk van
aansluitpunt netbeheerder.
BUSINESS CASE
Stappenplan
• Het Coöperatieve model kent zes stappen:
1. Ontwikkelen business case
2. Oprichten coöperatie
3. Creëren van lokale betrokkenheid
4. Werven van leden en gelden
5. Realiseren van het project
6. Exploitatie van het systeem
Installatie: 40.000 watt-piek
Investering: €51.200,- (1,28/wp) ex. BTW
Investering incl. BTW: €61.950
Verrekenprijs:
Jaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Base Load
5/7 piek & 2/7 dal
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
2028
2028
2029
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
PPA per kWh
0,0730
0,0744
0,0759
0,0775
0,0790
0,0806
0,0822
0,0838
0,0855
0,0872
0,0890
0,0907
0,0926
0,0944
0,0963
0,0982
0,1002
0,1022
0,1042
0,1063
0,1085
0,1106
0,1128
0,1151
0,1174
Midland
Vermogen
Investering
Garantie omvormers 10 jaar
Aansluiting
Kosten cooperatie
Coöperatie
40.000
61.952
2.484
1.000
2.000
67.436
€
1,69
jaar
opbrengst (kwh)
Inleg leden
PPA teruglevering
Kosten panelen, etc. (excl. BTW)
Uitkering leden
B&O @ 0,5%
Totaaal uitgaven
0
€
wp
incl. btw
incl. btw
incl. BTW
incl. btw
incl. btw
/wp
1
36.000,00
(Overzicht Puzzelen met panelen 2e fase)
(Overzicht Puzzelen met panelen 2e fase)
(SMA Confort Warranty gedurende 10 jaar)
(Opgave www.stedin.nl)
(verwachting Green Spread)
2
35.748,00
3
35.497,76
4
35.249,28
5
35.002,53
6
34.757,52
7
34.514,21
8
34.272,61
9
34.032,71
10
33.794,48
20
31.502,01
25
30.414,76
55.732
€
2.627 €
2.661 €
2.695 €
2.730 €
2.765 €
2.801 €
2.837 €
2.873 €
2.910 €
2.948 €
3.349 €
3.570
€
-55.732
€
€
€
-55.732 €
-2.290 €
-337 €
-2.627 €
-2.324 €
-337 €
-2.661 €
-2.358 €
-337 €
-2.695 €
-2.393 €
-337 €
-2.730 €
-2.428 €
-337 €
-2.765 €
-2.464 €
-337 €
-2.801 €
-2.500 €
-337 €
-2.837 €
-2.536 €
-337 €
-2.873 €
-2.573 €
-337 €
-2.910 €
-2.611 €
-337 €
-2.948 €
-3.012 €
-337 €
-3.349 €
-3.233
-337
-3.570
EBITDA
cumulatief
€
€
-
Midland
Investering
Lid
€
1.393,3
€
€
€
1
36.000,00
82 €
69 €
151 €
jaar
opbrengst (kwh)
Vermeden belasting incl. BTW
Uitkering
Totaaal inkomsten
0
€
Inleg
Totaal uitgaven
€
€
-1.393
-1.393 €
EBITDA
cumulatief
terugverdientijd
€
-1.393 €
€
€
-
-
€
€
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
40 leden (4 panelen per lid)
€
151 €
151 €
-1.242 €
8,095% Rendement
1,753% 10 jaar
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
25
35.748,00
35.497,76
35.249,28
35.002,53
34.757,52
34.514,21
34.272,61
34.032,71
33.794,48
31.502,01 30.414,76
81 €
81 €
80 €
79 €
79 €
78 €
78 €
77 €
77
70 €
71 €
72 €
73 €
75 €
76 €
77 €
78 €
79 €
91 €
98
151 €
152 €
152 €
153 €
153 €
154 €
154 €
155 €
156 €
91 €
98
-
€
151 €
302 €
-1.091 €
-
€
152 €
454 €
-939 €
-
€
152 €
607 €
-787 €
-
€
153 €
759 €
-634 €
-
€
153 €
913 €
-480 €
-
€
154 €
1.067 €
-327 €
-
€
154 €
1.221 €
-172 €
-
€
155 €
1.376 €
-17 €
-
€
156 €
1.532 €
139 €
-
€
91 €
2.463 €
1.070 €
98
2.939
1.546
Rendement deelnemers
Jaarlijks rendement voor
ieder jaar dat de korting
niet verlaagd wordt
Jaarlijks rendement obv 10
jaar zekerheid regeling
Verbeteringen exploitatie
– Samenwerking andere coöperaties (1* oprichtingskosten)
– Samenwerking energiebedrijf
• Administratie
• Vaste klantenkorting
– Realisatie middels inkoopcollectief
– Lening % investering (hefboomconstructie, minder inleg en
hoger rendement)
Postcoderoos
De sporthal Midland is
gelegen in postcode 3815.
Dit betekent dat klanten
binnen de postcodes 3815,
3814, 3816 en 3821
gevestigd moeten zijn.
In totaal vallen er 13.945
huishoudens in deze
postcoderoos.
Kansen in Amersfoort
• Postcoderoos 3815 is bijzonder gunstig
• Alle drie de installaties (Zielhorst, Midland en Juliana van Stolberg)
hebben (iets) andere postcoderozen.
• Particulieren buiten Amersfoort kunnen ook meedoen. Dit vergroot
de kans van slagen
• In totaal ruim 1.000 panelen
• Jaarlijkse productie 3 sporthallen: ruim 230.000 kWh
• Jaarlijkse CO₂-reductie: bijna 100 ton CO2
• Jaarlijks rendement voor de deelnemers tussen de 2% en 8% per
jaar afhankelijk van het aantal geproduceerde kilowatturen en de
looptijd van de kortingsregeling (minimaal 10 jaar).
Voordelen Amersfoort
• De gemeente stelt dak ter beschikking
• De gemeente creëert draagvlak duurzaamheid
• Mogelijkheid tot verschillen in aanbiedingen
(10-15 jaar, overdracht installatie etc)
• Het kan ook op (niet gemeentelijke) daken!
VRAAG EN ANTWOORD
Contact
Green Spread InEnergie
T.a.v. Vincent Smeele
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem
06 - 27625915
www.greenspread.nl
[email protected]