Boekje Ned Kamp DUBBEL 2015

OPEN NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN
50 + Dubbel
worden gehouden in
zondag 31 mei
tot en met
zondag 07 juni 2015
Inlichtingen: Lia Fievet, Telefoon : 0346-580297
Inschrijvingen per e-mail: [email protected] of
formulier opsturen naar ESBC Nederland, Postbus 419, 1620 AK Hoorn
ESBC Nederland dankt Party- en Bowling Centrum de Worp voor de
bereidheid de NK Dubbel onderdak te bieden de komende jaren en wij zijn
er van overtuigd dat alles in het werk gesteld wordt de bowlers een prettig
verblijf en speelplezier te geven.
Een speciaal woord van dank bovendien aan de bedrijven die ESBC Nederland
een warm hart toedragen:
Cramers Dakdekkersbedrijf, Kruisvoorderweg 3, 7391 TA, Twello
Baderie Mulder en Mulder Installatiebedrijf, Industrieweg 10, 7418 CE, Deventer
Glas Groep, specialist in alle beglazingen, Brunswijkstraat 4, 7418 EM, Deventer
Tel Vis en Garnalenhandel, Kloveniersburgwal 11-13, 1011 JT, Amsterdam
Tripple S Printers en Supplies, Koolbergseweg 31, 6604 BL, Wijchen
van Riel Ontstoppingsbedrijf, Raalterweg 6, 8124 AD, Wesepe
2
En last but not least Adrie en Titia Janssen voor hun enorme inzet, enthousiasme en
bevlogenheid, waardoor het een feest is om met hun samen te werken.
3
OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 50+ Dubbel 2015
Op verzoek van, en in samenwerking met de NBF, organiseert ESBC Nederland
(European Senior Bowlers Committee) de Nederlandse kampioenschappen 50+
Dubbel, die zowel op scratch als op handicap basis gespeeld worden in
Wanneer: Zondag 31 mei tot en met zondag 07 juni 2015.
Waar:
Bowling De Worp, Twelloseweg 1 A, 7439 AR Steenenkamer
(grenzend aan Twello en Deventer)
Events:
5 games, 1 dubbel per baan, Europese speelwijze.
Mixed dubbels zijn toegestaan.
Er zijn twee aparte dubbel klassen, Scratch en Handicap.
Je hoeft geen keuze te maken of je scratch of handicap wilt spelen.
Na afloop van de voorronden wordt eerst het scratch klassement
opgemaakt en de eerste 12 dubbels plaatsen zich voor de scratch finale.
Vervolgens wordt het handicap klassement opgemaakt en de eerste
12 dubbels van deze klasse plaatsen zich voor de handicap finale.
Men kan dus nooit in 2 finales spelen.
4
Bonus:
Dames krijgen in de scratch klasse een bonus van 10 pins per game.
Handicap: In de handicap klasse is de volgende handicap formule van toepassing
op alle spelers 80% van 220, maximale handicap 60 per game
Deelname: Alle NBF leden met de sportpas of sportpas plus en leden van
buitenlandse bowlingorganisaties. De deelnemers dienen
op 25 mei 2014 de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.
Finales:
Voor de finale over 5 games plaatsen zich 12 dubbels op scratch basis
en 12 dubbels op handicap basis.
Scores uit de voorronden worden meegenomen.
Indien een dubbel zich voor aanvang van de finale afmeldt, zal deze
finaleplaats worden opgevuld.
De finale-indeling is als volgt:
Finale op handicap basis
Finale op scratch basis
van 17.00 uur tot 19.00 uur.
van 19.00 uur tot 21.00 uur
Kosten:
De deelnamekosten bedragen € 55,00 per dubbel, inclusief de afdracht
van € 3,00 aan de 50plus Master Tour.
Prijzen:
Per klasse ontvangen de op de eerste drie plaatsen geëindigde
dubbels een beker. Voor elke speler en elke finalist is er een
attentie.
Ranking:
Net als bij de andere NK’s krijgt elke deelnemer dubbele ranking punten.
Uiteraard worden nu de punten per dubbel toegekend.
Dus beide spelers van het dubbel krijgen dezelfde punten.
De nummers 1 van de finalisten van beide klassen krijgen 80 punten
en de nummers 12 krijgen 25 punten.
De overige dubbels worden gerangschikt in elke klasse, zowel scratch als
handicap en behalen de daarbij behorende punten, dus van 25 tot en met 5,
afhankelijk van de behaalde plaats in de rangschikking in een klasse.
5
6
Speelschema:
Serie 1
Serie 2
Zondag
Zondag
31 mei 2015
31 mei 2015
10.00 - 12.00 uur
12.00 – 14.00 uur
Serie 3
Serie 4
zaterdag
zaterdag
06 juni 2015
06 juni 2015
10.00 - 12.00 uur
12.00 - 14.00 uur
Serie 5
Serie 6
zaterdag
zaterdag
06 juni 2015
06 juni 2015
14.30 - 16.30 uur
16.30 - 18.30 uur
Serie 7
Serie 8
zondag
zondag
07 juni 2015
07 juni 2015
10.00 - 12.00 uur
12.00 - 14.00 uur
zondag
07 juni 2015
14.30 - 16.30 uur
zondag
07 juni 2015
17.00 - 19.00 uur
19.00 - 21.00 uur
Baanonderhoud
Baanonderhoud
Serie 9
Baanonderhoud
Finale Scratch
Finale Handicap
Prijsuitreiking direct na afloop van de finales.
De series op zondag worden vrijgehouden voor spelers met de grootste
reisafstanden, een en ander ter beoordeling van het ESBC-bestuur.
Dit is in ieder geval een straal van minimaal 100 kilometer buiten
Steenenkamer.
7
8
Reglement:
1.
Er wordt gespeeld volgens het NBF sportreglement en de aanvullende regels
van het reglement van de 50plus Master Tour. In alle gevallen waarin
dit niet voorziet, beslist bestuur van ESBC Nederland.
2.
Voor toegestane ball cleaners tijdens de wedstrijd is de USBC lijst van toepassing.
3.
Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten,
beschikt over één of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler
verplicht dit voor aanvang te melden.
4.
Conform het NBF-sportreglement zal de pas met het hoogste gemiddelde
worden aangehouden.
5.
In geval van een ex-aequo voor de plaatsing in de finales, geldt artikel 218
lid 1 en lid 2 vervolgens lid 3c van het NBF sportreglement.
Er wordt dan een negende en tiende frame gespeeld voorafgaande aan de finale.
6.
In geval van een ex-aequo na de finales op de plaatsen 1, 2 en 3, geldt eveneens
artikel 218 lid 1 en lid 2. Indien dit geen uitkomst biedt wordt een negende en tiende
frame gespeeld voor het bepalen van de eindstand.
7.
Elke telefonische aanmelding dient schriftelijk of via e-mail te worden bevestigd.
8.
U kunt zich ook meteen inschrijven door middel van het inschrijfformulier.
9.
Inschrijving verplicht, conform artikel 531, lid 4 van het
NBF-sportreglement, in alle gevallen tot betaling van het inschrijfgeld.
10. Voor de toernooien aangesloten bij de 50plus Master Tour is hierop
de volgende regeling voor het afmelden van of het niet opkomen bij het
toernooi van toepassing:
A. Als een dubbel de organisatie informeert dat zij verhinderd zijn te
spelen, in een periode van 30 tot 15 dagen voor de eerste dag van het
toernooi, is het dubbel 50% van het inschrijfgeld verschuldigd en zal
daarvoor een factuur ontvangen.
9
10
Vervolg Reglement
B. Als een dubbel de organisatie informeert dat zij verhinderd zijn te
spelen, in een periode van 15 dagen tot de eerste dag van het toernooi,
is het dubbel het volledige inschrijfgeld verschuldigd en zal daarvoor
een factuur ontvangen. Bovendien vervallen de helft van de tot dan toe
behaalde Ranking Points.
C. Als een dubbel niet komt opdagen, zonder daarvan de organisatie
voor de eerste dag van het toernooi op de hoogte te stellen, is het volledige
inschrijfgeld en zal het dubbel daarvoor een factuur ontvangen.
Van de spelers vervallen alle tot dan toe behaalde Ranking Points.
11. Indien de factuur genoemd in dit artikel 10 sub A, B en C binnen de
daarvoor gestelde termijn van 14 kalenderdagen door de ESBC is ontvangen
zullen de bijbehorende Ranking Points behouden blijven.
Een uitzondering hierop vormen de speler, zoals genoemd in art. 10 sub C,
waarvan ook na betaling alle tot dan toe behaalde Ranking Points vervallen.
12. Indien een rekening die voortvloeit uit toepassing van lid 10 niet is betaald voor
het volgende toernooi in de Master Tour, zal de speler niet kunnen deelnemen
aan dat volgende toernooi en blijven de spelers, naast de al bestaande nota ook het
inschrijfgeld verschuldigd van het laatstgenoemde toernooi. Een en ander net
zo lang tot de openstaande facturen zijn voldaan. Bovendien zal indien een of
meerdere facturen niet zijn betaald binnen 30 dagen na de verzending hiervan,
de factuur uit handen worden gegeven aan het incassobureau van de NBF.
13. Inschrijvingen die ontvangen zijn voor 17 mei worden schriftelijk bevestigd.
14. Alle spelers dienen een half uur voor aanvang van hun serie en, indien op
hen van toepassing, voor aanvang van de finale aanwezig te zijn en zich
gemeld te hebben bij de wedstrijdtafel.
15. De baanindeling wordt voor alle spelers bepaald door loting aan de
wedstrijdtafel.
16. Re-entry is niet toegestaan.
17. Het spelen in korte broek is voor heren niet toegestaan.
18. Door deelname aan deze NK, de NK-scratch of de NK-handicap is men gerechtigd
deel te nemen aan de Europese Kampioenschappen 50-plus. De voorwaarden kunt
u opvragen bij het bestuur van ESBC Nederland en zijn tijdens alle NK’s aanwezig.
11
Vishandel Tel is een van de grootste importeurs op het gebied van
Garnalen en buitenlandse vissoorten.
Aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam, midden in het “Chinatown”
is onze Horeca groothandel annex winkel gevestigd.
Van hieruit leveren wij dagelijks aan diverse hotels en restaurants
in de hoofdstad.
In IJmuiden bevindt zich onze hoofd vestiging, hier vandaan
bevoorraden wij 2x per dag de winkel in Amsterdam.
Deze groothandel is gelegen aan de visafslag waardoor we
verzekerd zijn van dagelijks verse aanvoer.
Ook particulieren zijn bij ons van harte welkom voor een lekker
maaltje verse vis of een doos overheerlijke gamba’s !
Komt u gerust eens langs en laat u verrassen door ons
uitgebreide·assortiment!
Vishandel Tel
Kloveniersburgwal 11-13
Amsterdam
telefoon: 020-6255776
12
19. De Ranking Punten worden voor zowel de dames als de heren toegekend over
het overall klassement, inclusief handicap en/of de bonus als deze worden
toegekend in het toernooi. In deze standen tellen alle deelnemers, dus ook
buitenlandse deelnemers mee.
Indien een toernooi op scratch basis wordt gespeeld zullen de ranking punten
worden toegekend op scratch basis, inclusief de eventuele bonus zoals deze
wordt toegekend in een toernooi.
Indien een toernooi wordt gespeeld met teams (dubbels, trio’s, viermansc.q. vijfmans) zullen de ranking punten worden toegekend aan het team en
dus krijgen alle spelers in het team dezelfde ranking punten.
Als een toernooi twee klassementen kent, scratch en handicap, zullen voor beide
klassementen punten worden toegekend, mits alle spelers c.q. teams in dit klassement
worden gerangschikt.
Overzicht Rankingpoints 50plus Master Tour
Plaats
1e plaats
2e plaats
3e en 4e plaats
5e en 6e plaats
7e en 8e plaats
Ranking Points
80
60
45
40
35
Plaats
Ranking points
9e tot en met 11e plaats
30
e
12e tot en met 16 plaats
25
e
17e tot en met 24 plaats
20
e
25e tot en met 32 plaats
15
e
33e tot en met 48 plaats
10
Alle overige deelnemers
05
Deelnemers aan de Nederlandse Kampioenschappen krijgen dubbele ranking points
20. De speler en speelster die na het laatst gespeelde toernooi in de
50plus Master Tour het hoogste aantal Ranking Points hebben behaald
worden Bowler en Bowlster van het jaar. Zij zullen worden gehuldigd na
de finale van de 50plus Master Tour.
21. In het inschrijfgeld van elk toernooi dat deelneemt aan de 50plus Master Tour
is een bedrag ad € 1,50 per persoon verwerkt voor de organisatie en de
baanhuur van de Master finale. Deelname aan de Master Finale is voor de
finalisten die zich hebben geplaatst gratis.
13
Onze speciale dank gaat uit
naar de directie van:
die alle deelnemers een gratis kopje koffie of thee
aanbiedt.
Net als u stellen wij dit bijzonder op prijs.
14
Raalterweg 6, 8124 AD, Wesepe
15
22.
De finale van de Masters 2015 wordt gehouden op een nog nader te bepalen tijdstip
en in een nog nader te bepalen bowlingcentrum.
Er zijn 128 plaatsen beschikbaar voor de voorronden op de finaledag.
In de verdeling zijn in elk geval 40 plaatsen voor zowel dames als heren gegarandeerd.
De overige plaatsen worden naar rato van het aantal mannelijke en vrouwelijke
finalisten verdeeld.
Voor de TOP 16 plaatsen zich 16 dames en 16 heren
23.
Een speler die volgens de Ranking in aanmerking komt om de finaledag
te spelen krijgt de speler hiervoor een uitnodiging via het bondsbureau
van de NBF. De speler krijgt 14 dagen de tijd zich op te geven.
Wanneer er nog plaatsen open zijn zullen deze worden opgevuld met de
eerstvolgende personen op de Ranking lijst.
Een en ander net zo lang tot 128 finalisten zijn geplaatst.
24.
Met het insturen van de inschrijving verklaart de deelnemer zich
akkoord met dit reglement.
16
Menukaart
NK 50+ Dubbel
Broodje Hambone
Pistolet met warme beenham en honingmosterdsaus
12-uurtje
Een combinatie van huisgemaakte tomatensoep, pistolet gezond en
een broodje kroket
Broodje gezond
Italiaanse bol belegd met ham, kaas, sla, komkommer, tomaat en ei
Tomatensoep
Huisgemaakte tomatensoep geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Broodje gehaktbal
zacht bolletje met huisgemaakte gehaktbal
Broodje hamburger XXL
Italiaanse bol met XXL hamburger, sla, gebakken uitjes en saus
Uitsmijter
3 eieren op wit of bruin brood met ham en kaas
Saté met brood
Kipsaté met satésaus geserveerd met een pistolet
In de smaken lemon
en blueberry. 0,5 ltr.
17
Onderstaand inschrijfformulier s.v.p. invullen en opsturen naar:
ESBC Nederland, Postbus 419 1620 AK Hoorn.
E-mail: [email protected]
Inschrijfformulier N.K. Dubbel 2015 in “Bowling de Worp”
Speler1:
Voornaam: ………………………………… Naam: ………………………………………………………………………… M/V
Adres: ……………………………………………………………………………………………………..…………………………
Postcode: ……………………………………. Woonplaats: ………………………………………..…………………
Geboortedatum: ……………………………Telefoonnummer: ………………………………………………
Emailadres:………………………………………………………………….……………………………………………………
Bowlingpasnummer: ……………………….……….…………… Pasgemiddelde: ………………………
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………
Speler 2:
Voornaam: ………………………………… Naam: ………………………………………………………………………… M/V
Adres: ……………………………………………………………………………………………………..…………………………
Postcode: ……………………………………. Woonplaats: ………………………………………..…………………
Geboortedatum: ……………………………Telefoonnummer: ………………………………………………
Emailadres:………………………………………………………………….……………………………………………………
Bowlingpasnummer: ……………………….……….……………… Pasgemiddelde:………………………
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………
Gewenste serie: ………. of ……….. of ……….. (DRIE verschillende series invullen!!)
(u wordt door de organisatie in één van de door u gewenste series geplaatst, indien deze vol
zijn wordt er contact met u opgenomen)
18
19
20