Jarig in november! Nieuwsbrief, november 2014

Nieuwsbrief, november 2014
Jaargang 3, nummer 2
Voorwoord
Wist u dat?
Terwijl we deze nieuwsbrief aan het maken zijn
is het 20 graden buiten.
Eigenlijk zomerweer!!!
Maar toch staan er in deze nieuwsbrief veel
dingen die ons doen verlangen naar het najaar en
de winter.
We zijn bezig met ons jaarproject ‘Respect’,
waarbij we nu onze muzikale talenten aan het
ontdekken zijn. Hiervoor hebben we onze
creatieve kant laten zien.
De werkgroep Sinterklaas is druk bezig met de
voorbereidingen voor het sinterklaasfeest op
school. En de Kerstwerkgroep heeft ook zijn
eerste bijeenkomst gehad.
De ouderraad heeft weer een actie op touw
gezet om de schoolkas voor de kinderen een
beetje aan te vullen.
We wensen u daarom veel leesplezier met deze
’herfstnieuwsbrief’, waarin u over bovenstaande
punten meer kunt lezen.
Het team

Jarig in november!

2 november wordt Silas Lookman 11 jaar!











4 november wordt Luuk van Hage 12 jaar!
6 november wordt Justin Adam 7 jaar!
8 november wordt Jolien de Hulster 11 jaar!
9 november wordt Ydeine Kuijpers 10 jaar!
11 november wordt Martina Oosthoek 7 jaar!
19 november wordt Thimo de Gijsel 7 jaar!
24 november wordt Kayla Nuyts 4 jaar!
30 november wordt Julia de Putter 9 jaar!





De werkbesprekingen/oudergesprekken op 24 en 25
november zijn? Lees hierover meer in deze nieuwsbrief.
De website regelmatig vernieuwd wordt en het de moeite
loont hier regelmatig op te kijken?
De groepen 1 tot en met 4 op woensdag 29 oktober naar
het bos zijn geweest?
We de natuurouders en ouders daarvoor hartelijk willen
bedanken?
Er op 11 november een informatieavond is voor de kinderen
en ouders van groep 8 van de 3 middelbare scholen uit de
regio?
We de komende 4 weken allemaal een uurtje les krijgen van
Tijl Damen?
We ook allemaal hele mooie Wajang poppen hebben gemaakt?
We hierover aan het eind van deze maand een presentatie
zullen geven aan alle ouders?
Er hiervoor nog een uitnodiging komt?
Dit allemaal te maken heeft met ons project van dit jaar
‘Respect’.
Op 10 oktober Rinus en Elvira op bezoek zijn geweest in
groep 7 en 8?
Dit alles had te maken met de bevrijding van Biervliet 70
jaar geleden?
Alle kinderen een bloem hebben gelegd bij de plaquette bij
de Markt?
We allemaal erg onder de indruk waren van de verhalen die
zij hebben verteld over de oorlog en de bevrijding?
Vanaf 5 november de kinderen van groep 7 en 8 de kinderpostzegels zullen rondbrengen die ze hebben verkocht?
Dinsdag 11 november de kinderen van groep 5 en 6 bezoek
krijgen van kinderboekschrijfster Marlies Slegers ?
Zij bekend is van de boeken I (hartje/ love) Liv en de serie
"Het Hockeyteam"?
De kijkmorgen van 15 oktober j.l. goed bezocht is?
Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een
fijne dag!
O.b.s. ‘t Geuzennest
Braakmanlaan 14
4521 AA Biervliet
0115-481683
Email: [email protected]
www.t-geuzennest.nl
In de bijlage
treft u
een artikel aan van CJG
Zeeuws Vlaanderen. “Help,
mijn kind wordt een puber.”
Stagiaire groep 5 en 6
Schoolontbijt
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sabrina Thiry, 18 jaar en kom uit Cadzand. Ik hou
van reizen, fotograferen en sporten. Elke zaterdag en in de
vakanties werk in de Zara in Knokke. Vorig jaar ben ik geslaagd
voor mijn VMBO-diploma op 't Zwincollege.
Nu zit ik in het tweede jaar van de onderwijsassistent op het
Scalda. Elke donderdag en vrijdag loop ik stage in groep 5 en 6.
Tot ziens op basisschool 't Geuzennest!
Sabrina
Op woensdag 5 november is het schoolontbijt. Als thema is dit jaar gekozen voor
‘natuur’.
Deze ochtend mogen alle kinderen naar
school komen zonder hun ontbijt, want dat
We wensen Sabrina een leuke en leerzame tijd op ‘t Geuzennest.
doen we samen in de klas.
Het verse brood dat van bakkerij Risseeuw
komt moet maar voor de helft betaald worden. Daarvoor hartelijk bedankt.
Voor het beleg en het drinken hebben een
aantal ouders en leerkrachten gezorgd.
Na het ontbijt wordt er voorgelezen en na de
pauze komen er ouders en/of gasten die iets
vertellen over hun werk in de natuur.
We hopen op een leuke, lekkere en ook leerSinterklaas!
zame
Op zaterdag 15 november komt Sinochtend.
terklaas weer aan in Nederland.
Kinderen mogen verkleed naar school komen
Vanaf dinsdag 11 november is het
maar het is geen verplichting.
Sinterklaasjournaal te volgen.
Geef je schoenen aan de Sint, dan vullen wij die van een Ook op school zullen we elke dag
naar het Sinterklaasjournaal kijken.
kind!
De kinderen van groep 1, 2, 3 en 4
Binnenkort komt Sinterklaas weer in het land. Voor de meeste kinderen
zullen iedere dag de aflevering van
een feestelijke gebeurtenis. Maar niet voor alle kinderen. Daarom heeft
het Sinterklaasjournaal bekijken.
het Leger des Heils een speciale schoenenactie om geld in te zamelen. Met 24 November zullen de kleuters sadit geld kunnen we alle tweeduizend kinderen in de jeugdzorg van het Lemen met de juf Sinterklaasliedjes
ger des Heils een mooi Sinterklaascadeau bezorgen. Iets wat niet vanzelf- zingen bij de bewoners van Annelot
sprekend, dus extra welkom is.
Op vrijdag 5 december zal SinterDoe mee, lever schoenen in!
klaas, samen met zijn 2 pieten,
U kunt meedoen met onze Sinterklaas Schoenenactie. Lever uw schoenen
ons een bezoek brengen!
in (per paar gebonden) in de schoenencontainer bij de ingang van school.
De actie loopt van 12 november t/m 5 december.
Kerstactie op ‘t GeuzenNamens de Sint en het Leger des Heils, danken wij u hartelijk.
nest
Werkbesprekingen/
oudergesprekken
op 24 en 25 november!
Op maandag 24 en dinsdag 25
november zullen de gesprekken
voor groep 3 t/m 8 plaatsvinden
rond de leervorderingen van uw
kind/kinderen. Hiervoor zult u nog
een uitnodiging ontvangen via uw
zoon of dochter. De gesprekken
van groep 1/2 vinden plaats in
januari. Het rapport zal
aansluitend op vrijdag 28 november worden meegegeven aan
uw kind/kinderen.
Deze week zijn de kinderen begonnen met de kerstactie 2014. De OR
organiseert dit in samenwerking met
de kinderen. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan de school!
De kinderen zullen kerstkransjes,
kerstcake en tulband verkopen.
Deze actie wordt mede mogelijk
gemaakt door bakkerij Risseeuw.
De verkoop duurt nog tot en met
maandag 10 november.
Vanaf 15 december worden de
bestellingen geleverd! We zijn erg
benieuwd hoeveel er verkocht
wordt.