Nieuwsbrief 1, 5 september 2014

Nieuwsbrief 1 “BIJ DE TIJD”
www.basisschooldobbelsteen.nl e-mail: [email protected]
Liefhebben is ophouden met vergelijken
Beste ouders,
Het schooljaar 2014-2015 is weer een weekje oud. We hebben met z’n allen een goede
start gemaakt. De kinderen hebben het naar hun zin, de leerkrachten zijn heel tevreden
over het gedrag dat de kinderen laten zien en de sfeer is zeer prettig en gezellig.
We wensen alle ouders en kinderen een heel fijn jaar toe.
Geboren
Op woensdagavond 3 september jl is om 23.44 uur Thomas geboren. Thomas is het
zoontje van juf Anke, vader Bastiaan en dochter Liv. Hij is 48 cm en weegt 3440 gram.
We feliciteren de trotse ouders met hun gezonde baby. Moeder en zoon maken het
uitstekend.
Het adres van juf Anke is:
Anke van Balveren, Nachtegaalstraat 3-02, 7011DN Gaanderen.
Ouderhulp
Vandaag ontvangt u een formulier om zich voor het komend schooljaar op te geven voor
ouderhulp. Door het jaar heen zijn er allerlei activiteiten waarbij we uw hulp goed kunnen
gebruiken. Nieuw dit jaar is dat we op de vrijdagmiddag een creamiddag starten voor de
groepen 5 t/m 8. We zouden het heel fijn vinden als er creatieve ouders, opa’s of oma’s
zijn die ons hierbij willen helpen. We komen net wat handen tekort. Bij voldoende hulp
kunnen we de groepen dan wat kleiner maken. Uw kind ontvangt vandaag een papieren
versie van een opgaveformulier “Ouderhulp” waarop u zich kunt aanmelden voor allerlei
activiteiten
Schoolgids
Afgelopen maandag heeft u de schoolgids 2014-2015 ontvangen. Een aantal ouders kon
de gids niet openen. Vandaag krijgt u nogmaals de schoolgids aangeboden. Alleen nu in
een PDF-bestand. Lukt het nog niet om de schoolgids te openen, dan kunt u deze op
school, als gedrukt exemplaar, komen ophalen.
JaarKalender
De jaarkalender wordt vandaag ook digitaal verstuurd. U kunt de jaarkalender en de
schoolgids natuurlijk ook op onze website vinden.
Jantje Beton
Op woensdag 10 september gaat onze school van start met de Jantje Beton Loterij. Van
10 t/m 24 september halen de leerlingen met de verkoop van loten geld op dat onze
school mag besteden aan nieuwe spelmaterialen. Van ieder verkocht lot van €2,- gaat er
€1,- naar onze school. Er gaat ook €1,- naar de buitenspeelprojecten van Jantje Beton.
Uw kind krijgt volgende week woensdag ook een ouder-infoblad mee naar huis. Daar
staat veel informatie voor u in over de loterij.
1
Ouderraad en IBAN
Elk jaar wordt er van u een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage is nodig om de
diverse vieringen op school te kunnen bekostigen. Deze vieringen worden door de school
georganiseerd samen met de ouderraad en met behulp van ouders.
De ouderbijdrage bedraagt € 15,-- per kind per schooljaar, en deze wordt aan het begin
van het schooljaar afgeschreven van uw rekening. Voor nieuwe leerlingen geldt dat zodra
ze op school komen ze een machtiging meekrijgen en deze kunnen invullen.
Dit schooljaar worden er voor de nieuwe leerlingen nieuwe machtigings formulieren
gebruikt waarop het volledige IBAN rekening nummer wordt gevraagd. Het kenmerk van
de nieuwe machtiging is altijd voor,- en achternaam van uw kind. De verplichte
invulvelden zijn verder uiteraard datum en ondertekening zonder deze gegevens is de
machtiging namelijk niet rechtsgeldig. De bestaande automatische incasso’s blijven
gewoon geldig: hiervoor hoeft u dus niet een nieuwe machtiging in te vullen. De
ouderbijdrage wordt begin oktober van uw rekening afgeschreven.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Leon Hoogerdijk
penningmeester van de ouderraad tel. 0315-632012.
Met vriendelijke groet, de Ouderraad.
Stagiaires
 Het komende halfjaar ga ik op de maandag en dinsdag
stagelopen in groep 3, dus lijkt het mij leuk om kort iets over
mezelf te vertellen! Mijn naam is Karin Jansen. Ik ben 19 jaar
en woonachtig in Gaanderen. Mijn hobby’s zijn lezen, tekenen
en met vriendinnen afspreken. In mijn vrije tijd besteed ik ook
veel aandacht aan school, want ik wil graag alles netjes op orde
hebben. Ik ben tweedejaarsstudent aan de Academische Pabo
op Iselinge Hogeschool te Doetinchem. Ik vind de stage écht heel leuk en doe het
met veel enthousiasme en plezier. Ik wil namelijk al sinds mijn 4 e levensjaar juf
worden en nu kan eindelijk die droom in vervulling gaan! Ik hoop een leuk
halfjaar tegemoet te gaan met deze leerlingen, maar volgens mij komt dat
helemaal goed!
 Sommigen van jullie hebben me vast wel eens gezien op
school. Vorig schooljaar heb ik namelijk stage gelopen in
groep 7. Deze stage heb ik met veel plezier afgerond en
ik ben blij dat ik mijn eindstage mag lopen in groep 6.
Mijn naam is Sabine Kempers, 20 jaar en woonachtig in
Hummelo. Ik ben vierdejaars student aan de
Academische Pabo in Doetinchem. Ik loop stage in groep
6 op de maandag, dinsdag en donderdag. Vanaf 6
oktober draai ik vier volledige weken in de groep. Mijn
stage loopt tot aan de kerstvakantie. Na de kerstvakantie beginnen de
voorbereidingen voor mijn buitenlandstage van drie maanden in Sint Maarten.
Daar ga ik samen met universiteitsstudenten een lessenpakket over slavernij
ontwikkelen. Ik heb erg veel zin in mijn stage in groep 6 en heb al gemerkt dat
het een hele leuke, gezellige en hardwerkende groep is.

Mijn naam is Willeke van Toor. Ik ben 20 jaar oud en woon in Gendringen. Op dit
moment zit ik in het derde jaar van de PABO en dit jaar ben ik op de dinsdag en
woensdag hier op school te vinden. Het eerste half jaar zal dit in groep 7 zijn, bij
juf Marloes en meester Engelbert. Het tweede half jaar schuif ik door naar groep
2
8, bij juf Suzanne. Het mooie van de bovenbouw vind
ik dat kinderen langzaam in de pubertijd komen en dat
ze op zoek gaan naar hun eigen ik. Ik vind dat mooi en
naast het lesgeven wil ik ook iemand voor ze zijn bij
wie ze terecht kunnen, bij wie ze zich gehoord en
gezien voelen! Naast mijn studie werk ik bij de C&A
en in een cafetaria. Ook speel ik graag piano,
fotografeer ik graag, spreek ik af met vriendinnen of ga ik even lekker sporten. Ik
heb zin in dit jaar en hoop veel te mogen leren om zo een betere juf te worden. Ik
hoop dat ik kan bijdragen aan een leerzaam, fijn en gezellig jaar voor uw kind!
AGENDA
Maandag 15 september
: kennismakingsavond groep 1-2: Aanvang 19.30 uur
Dinsdag 16 september
: kennismakingsavond groep 3 en 6: Aanvang 19.30 uur
Woensdag 17 september
: kennismakingsavond groep 4 en 5: Aanvang 19.30 uur
Donderdag 18 september : kennismakingsavond groep 7 en 8: Aanvang 19.30 uur
Vrijdag 26 september: Ouderochtend: afsluiting verkeersproject “Jongleren in het
verkeer”: Kleutergroepen van Dobbelsteen, Antoniusschool en Humanitas. Info volgt.
Woensdag 1 oktober : Studiedag PBS. De kinderen zijn vrij.
3