Publicatie Opwijks Leven - 2 april 2014

Nieuwsbrief
dag 23 juni 2014, t.a.v. Jeanine Van Nieuwenborgh,
Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk. Het deelnemingsformulier en reglement zijn aan te vragen in het Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk of te downloaden
via www.opwijk.be.
Zaterdag 5/04
Misdienaarsdag
Hof Ten Hemelrijk, org. vzw Parochieraad
Zondag 6/04
Paasfeest
Hof Ten Hemelrijk, org. Lib. Gepensioneerden
Dinsdag 8/04
Praattafels
St. Annasite – 19u30-21u, org. café Combinne
Woensdag 9/04
Crea-avond
Hof Ten Hemelrijk – 19u, org. Lib. Vrouwen
Donderdag 10/04
Proefavond druivenwijn WIT, ROOD en ROSE
Parochiezaal Droeshout – 20u, org. Vlaamse
Wijnmakersgilde – afdeling Opwijk
BEVOLKING
Geboorten:
Max Verhoeven, zoon van Thomas en Klaartje Verbeyst, ° 20/02/2014, Stwg. op Vilvoorde 406.
Kobe Cleymans, zoon van Dries en Karlien Libaut, °
11/03/2014, Kluisbeekstraat 77.
Overlijdens:
Fransine Van den Brant, 75 jaar, weduwe van Ivo
Meersman, † 18/03/2014, Dries 28.
André Vastenavondt, 76 jaar, weduwnaar van Elza
Boeykens, †19/03/2014, Korruit 4.
GEMEENSCHAPSCENTRUM:
Op donderdag 17 april 2014 hebben wij om 20u30
een afspraak met MICHEL WUYTS. Samen met Geert
Vandenbon brengt hij PLANEET KOERS in de schuur van
het Hof Ten Hemelrijk. Koers
zoals je het nooit hoorde. Intimistisch en raak.
Kaarten: vvk: € 9 reductie: € 8 - kassa: € 10
Reservatie: 052 36 51 72 – [email protected]
WIE VOLGT DORPSDICHTER CINDY HERMANS OP?:
In 2012 werd Cindy Hermans verkozen als de
opvolgster van onze dorpsdichter Jos Tilley. Zij mocht
gedurende twee jaar poëzie schrijven voor de Opwijkenaren. En of ze dat heeft gedaan! Het was altijd
genieten. Binnenkort draagt zij haar titel over en
worden er voor de derde maal verkiezingen georganiseerd voor een nieuwe dorpsdichter.
Iedereen die 16 jaar en ouder en inwoner van de
gemeente is, kan deelnemen. De deelname is gratis.
De aanstelling vindt plaats tijdens de 11 juli-viering in
Opwijk en dit op zondag 6 juli. Ben jij de volgende
kandidaat?
Wat verwachten wij van iedere deelnemer?
* 1 Nederlandstalig gedicht over de gemeente
Opwijk, met als thema ‘De Groote Oorlog’.
* 1 Nederlandstalig gedicht over een zelfgekozen
onderwerp.
* Een motivatie waarom men het dorpsdichterschap
ambieert.
De inzendingen worden ten laatste verwacht in het
gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk op maan-
WIE
ONTVANGT DE CULTUURPRIJS?:
Jaarlijks wordt de Opwijkse cultuurprijs uitgereikt, een
activiteit in samenwerking met het gemeentebestuur
en de cultuurraad. Als inwoner van onze gemeente,
als lid van een vereniging of als lid van de cultuurraad mag je één of meerdere kandidaten voordragen.
Ongetwijfeld ken jij iemand die zich de laatste jaren
bijzonder verdienstelijk maakte op cultureel gebied en
dit in al zijn vormen. Iedere voordracht dient gemotiveerd te worden: waarom komt volgens jou deze
persoon, vereniging, instelling of dienst in aanmerking
voor de cultuurprijs? De kandidatuur wordt onder
gesloten omslag, tegen ontvangstbewijs, afgegeven
op de cultuurdienst in het gemeenschapscentrum Kloosterstraat 7 - 1745 Opwijk, uiterlijk op maandag
16 juni 2014 te 16u. De laureaat, de eventueel genomineerden en eervolle vermeldingen worden bekend
gemaakt op zondag 6 juli 2014 tijdens de 11-juliviering in het Hof Ten Hemelrijk.
Openbare werken: uitvoeren van bestrijkingswerken aan diverse buurtwegen
In opdracht van het gemeentebestuur zal de
Firma Aswebo NV uit Gent op maandag 7
april 2014 starten met de bestrijkingswerken
in onze gemeente. De inwoners van de straten
waarin gewerkt wordt, worden per brief op de
hoogte gebracht. De uitvoering van het werk
zal wat ongemakken veroorzaken, waarvoor
wij u begrip vragen. Heeft u nog vragen, dan
kan u contact nemen met de dienst Infrastructuur - Openbare Werken - Benjamin Moens
- Controleur der Werken – tel. 052 36 51 38
of 0473 94 47 08.
DIENST
BURGERZAKEN:
Bijkomende openingsuren dienst Burgerzaken
De dienst Burgerzaken is bijkomend open op elke
eerste zaterdag van de maand telkens van 9u45 tot
11u45 (behalve in juli & augustus). Indien de eerste
zaterdag van de maand een feestdag is, wordt de
zaterdagdienst verschoven naar de tweede zaterdag
van de maand. Dit op volgende dagen in 2014: 5
april, 10 mei (3 mei valt in brugweekend), 7 juni, 6
september, 4 oktober, 8 november (1 november is
feestdag) en 6 december.
Meer info? Dienst Burgerzaken - Tel. 052 36 51 42 E-mail: [email protected]
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GROENDAKEN:
Afschaffing gemeentelijk subsidiereglement
voor groendaken
De gemeenteraad van Opwijk heeft in zitting van 25
februari 2014 het bestaande gemeentelijk subsidiereglement voor extensieve groendaken vanaf 1 juni
2014 afgeschaft. Inwoners kunnen nog tot eind mei
2014 een subsidieaanvraag voor de aanleg van een
extensief groendak indienen bij de Cel Leefmilieu.
Meer info? Milieuambtenaar Eric Roelands –
052 36 51 31 – [email protected] –
www.opwijk.be (➡ Leven & wonen ➡Milieu).
SENIOR GAMES
TE
BLANKENBERGE:
Dit sportief evenement vindt dit jaar plaats op dinsdag
30 september te Blankenberge. Tal van attracties
staan er op het programma. De deelnemers betalen €
5 per persoon, het busvervoer wordt gratis aangeboden door het gemeentebestuur. Meer info?
052 35 02 30 of [email protected]t.be.
4
Uitnodiging bruisende tuinmarkt op
zaterdag 10 mei 2014
Voor de 11e keer organiseert de gemeente
Opwijk in samenwerking met vzw. Velt NeerBrabant een tuinmarkt. Deze vindt plaats op
de markt (en omliggende straten) in Opwijkcentrum op zaterdag 10 mei 2014 van 9u tot
13u. Standhouders bieden tijdens de markt
een groot assortiment aan van producten. De
gemeente zorgt voor muziek, animatie, springkasteel voor de kinderen en tal van leuke
cadeautjes! Tot dan!
Oprichting welzijnsraad
De gemeenteraad heeft in zitting van 25 februari 2014 beslist om over te gaan tot de oprichting van een welzijnsraad. Deze raad wordt
opgericht ter ondersteuning en advisering van
het gemeentebestuur en het OCMW binnen het
domein “Welzijn”.
Doel
De welzijnsraad heeft als doel bij te dragen
tot de ontwikkeling van een lokaal gezondheids- en welzijnsbeleid en dit in het belang
van alle inwoners van de gemeente. Bijzondere
aandacht zal ook gaan naar mensen met een
beperking.
Samenstelling
De welzijnsraad is een pluralistisch en apolitiek
orgaan. Er wordt gestreefd naar een optimale
verstandhouding en samenwerking met het
gemeentebestuur en het OCMW. De raad
bestaat uit een algemene vergadering en een
dagelijks bestuur.
Oproep
Aan afgevaardigden van organisaties, verenigingen of instellingen die actief zijn op het
grondgebied van de gemeente Opwijk en die
werkzaam zijn in de welzijns- en gezondheidssector zoals bijvoorbeeld erkende thuiszorgorganisaties, diensten begeleid wonen,
dagcentra, dagcentrum voor andersvaliden,
ziekenfondsen, thuisverpleging, huisartsen,
verpleegkundigen, apothekers, kinesisten,
geïnteresseerde burgers wonend of werkzaam
in de gemeente, … heeft u de minimumleeftijd
van 18 jaar en wenst u lid te worden van de
welzijnsraad? Zich kandidaat stellen kan tot 15
april 2014, via volgend e-mailadres
[email protected] Meer info?
[email protected]
START
TO
BIKE:
De Opwijkse gemeentelijke sportdienst, sportraad en
WTC Kevers organiseren net zoals vorige jaren vanaf
april t.e.m. juni gratis Start to Bike. Telkens op donderdag, te vertrekken om 18u30 aan de Gemeentelijke
Sporthal (Heiveld 65).
• Datums: 10-17-24 april / 8-15-22 mei / 5-12-26 juni
• De slotrit wordt gereden op zaterdag 28 juni 2014.
• Een sportieve fiets is aangeraden.
• Afstand: de eerste ritten +/- 25 km.
• Snelheid: eerste groep: 20km/uur - tweede groep:
25km/uur.
• Een fietshelm is VERPLICHT.
• De gemeente zorgt voor gratis ISB-verzekering.
Meer info op de sportdienst: Heiveld 65
tel. 052 35 02 30 of 052 35 33 71
e-mail: [email protected]