Vak: Leerjaar: VWO 5 Methode: Nieuw Nederlands

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Nederlandse taal en literatuur
Vak:
Leerjaar:
Methode:
VWO 5
Nieuw Nederlands 5/6 VWO
TOETSEN E5
PERIODE
toetsweek
november
toetsweek
jan/feb
toetsweek
mrt/april
jan/april
toetsweek
juni
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
Lezen: tekstbegrip
TOETS
AFKORTING
VT1
100
TOETSWEGING
ED
-
TOETSWEGING
BEV.
20%
Schrijfvaardigheid: spelling
VT2
100
-
20%
ST
Letterkunde:
literatuurgeschiedenis
Letterkunde/spreekvaardigheid: spreekbeurt poëzieanalyse
Schrijfvaardigheid:
beschouwing/betoog
VT3
100
-
20%
ST
VT4
15
-
20%
MO +ST
VT5
150
-
20%
ST
TIJD
TOETSSOORT
ST
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
oktober
Leesdossier deel 5
(= boek 5)
december
Leesdossier deel 6
(= boek 6)
maart
Leesdossier deel 7
(= boek 7)
mei
Leesdossier deel 8
(= boek 8)
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
TOETS
AFKORTING
NLH5
27 oktober 2014
BEOORDELING
O/V/G
O/V/G
NLH6
8 december 2014
O/V/G
NLH7
9 maart 2015
O/V/G
NLH8
18 mei 2015
O/V/G
INLEVERDATUM
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
OPMERKINGEN
Leerlingen worden bij iedere schriftelijke toets Nederlands beoordeeld op het onderdeel spellen/formuleren
Vwo 5 handelingsdelen/leesdossier:
- De docent bepaalt de precieze data voor het inleveren van de desbetreffende handelingsdelen. Ieder
handelingsdeel dient op de daarvoor geldende uiterste inleverdatum ingeleverd te zijn. Het complete
leesdossier (leesautobiografie en de verslagen van de acht gelezen boeken) dient vóór de laatste toetsweek te
worden ingeleverd (op of vóór de uiterste datum die de docent opgeeft).
- Elk handelingsdeel dient met een voldoende beoordeeld te zijn.
De leerling dient bij het inleveren van elk handelingsdeel een kopie voor zichzelf te hebben gemaakt die hij/zij
bewaart en tijdens het mondeling examen Letterkunde in 6 vwo tot zijn/haar beschikking heeft.
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
Franse taal en literatuur
VWO 5
Grandes Lignes
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTIN
G
Sept/mei
Lesvoorbereiding
Okt/mei
TOETSWEGING
BEV.
TOETSSOORT
VT1
15
ST/MO
Extensief lezen
VT2
10
ST
Toetsweek
november
Toetsweek
januari
februari
Methodetoets
Tekstbegrip
Methodetoets
Tekstbegrip
Presentatie
VT3
VT4
VT5
VT6
T1
Totaal
100
Totaal
100
15
10
5
10
5
10
ST
ST
ST
ST
MO
Toetsweek
mrt/april
mei
Schrijfvaardigheid
VT7
100
10
ST
Luistervaardigheid
VT8
50
10
KL
Toetsweek
Juni
Tekstbegrip
VT9
100
15
ST
TIJD
TOETSWEGING
ED
10
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOETS
AFKORTING
BEOORDELING
O/V/G
INLEVERDATUM
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
OPMERKINGEN
Toets VT1 en VT2 zijn samengestelde toetsen , die bestaan uit meerdere deelcijfers.
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode
Duitse taal en literatuur
VWO 5
Na Klar + Geschichte der deutschen Literatur
TOETSEN E5
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTING
TIJD
Sept. t/m juni
2 spreekbeurten in lestijd uit
on-line Duits tijdschrift
T1
5
5
5
mt
Oktober
H1
VT1
50
10
st
Toetsweek
november
H 2 + teksten
VT2
100
10
st
Toetsweek
januari
H 3 + teksten
VT 3
100
10
st
maart
H4
VT4
50
10
st
April
Kijktoets
Luistertoets
Teksten
VT 5(1)
VT 5(2)
VT 6
30
30
100
10
lkt
10
st
Spreekvaardigheid (boek)
T1
5
5
10
mt
Lit. gesch.
T2
30
5
10
st
H 1 t/m 5 als
schrijfvaardigheid
VT8
100
10
st
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
PERIODE
Toetsweek
mrt/april
Toetsweek
Mrt/april
Toetsweek
Mrt/april
Toetsweek
Juni
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
ED
E4
E5
E6
OPMERKINGEN
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
TOETSSOORT
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Engelse taal en literatuur
Vak:
Leerjaar:
Methode:
VWO 5
Alquin Magazine, Rhyme and Reason, hand-outs
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTING
TIJD
oktober
Listening skills I
VT1
november
Reading skills I
Toetsweek
november
Toetsweek
januari
maart
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
TOETSSOORT
50’
10%
KL
VT2
50’
10%
ST
Literature I
VT3
100’
5%
ST
Reading skills II
VT4
100’
10%
ST
Listening skills II
VT5
50’
10%
KL
Toetsweek
maart/april
Mei
Literature II
VT6
100’
10%
ST
Reading skills III
VT7
100’
15%
ST
Toetsweek
juni
okt/mrt
Writing skills
VT8
100’
15%
ST
Presentation
VT9
15’
10%
MO
Extensief lezen
T1
5%
ST
5%
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
OPMERKINGEN
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
geschiedenis 2e fase
Vak:
Leerjaar:
Methode:
VWO 5
Feniks voor de bovenbouw, Feniks Geschiedenis van de rechtsstaat e.a.m.
TOETSEN E4
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFK.
T1
Thema; Historische Context II
Verlichtingsideeën en de
democratische revoluties
Thema; Historische Context II
Verlichtingsideeën en de
democratische revoluties
Oriëntatiekennis: tijdvakken
1 t/m 8
Domein D Geschiedenis van de
Nederlandse rechtsstaat en de
parlementaire democratie
Domein D Geschiedenis van de
Nederlandse rechtsstaat en de
parlementaire democratie.
Oriëntatiekennis tijdvakken
1 t/m 8
Thema; Tijdvak 7-8
VT1
50
T2
100
VT2
50
T3
100
VT3
Thema; Tijdvak 7-8
Oriëntatiekennis tijdvakken
1 t/m 8
Overzicht tijdvakken 1 t/m 8 &
Historische contexten I en II
Overzicht tijdvakken 1 t/m 8 &
Historische contexten I en II
E4
september/
oktober
oktober
december/
januari
Toetsweek
januari
februari/
maart
Toetsweek
mrt/april
mei/juni
Toetsweek
juni
TOETSWEGING
BEV.
TOETSSOORT
5
ST (SO)
20
ST
5
ST (SO)
20
ST
50
5
ST (SO)
VT4
100
20
ST
VT5
50
5
ST (SO)
T4
100
20
ST
TIJD
TOETSWEGING
ED
10
5
5
10
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
OPMERKINGEN
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
aardrijkskunde
Vak:
Leerjaar:
Methode:
VWO 5
Wereldwijs
TOETSEN E5
PERIODE
E4:
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTING
T1
T2
Kennistoetsen
VT1
Praktische Opdracht
T3
Hoofdstuk 5:
Opbouw en afbraak van reliëf
(Aarde 2)
Hoofdstuk 6:
Middellandse Zeegebied
(Aarde 2)
Hoofdstuk 7:
Eenheid of verbrokkeling?
(Zuidoost-Azië)
Hoofdstuk 8:
Actuele vraagstukken
(Zuidoost-Azië)
T4
10%
September
– juni
September
– mei
Toetsweek
november
Toetsweek
januari
Toetsweek
mrt/april
Toetsweek
Juni
TOETSWEGING
BEV.
TOETSSOORT
15%
ST
10%
10%
PO
100
5%
20%
ST
T5
100
5%
15%
ST
T6
100
5%
25%
ST
T7
100
5%
15%
ST
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
TIJD
TOETSWEGING
ED
5%
5%
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
BEOORDELING
O/V/G
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
OPMERKINGEN
Eindcijfer VT1 bestaat uit meerdere kennistoetsen.
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
wiskunde A
VWO 5
Getal en Ruimte
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
VWOA/C2:
H7 Veranderingen
Toetsweek
VWOA3:
oktober
H9 Rijen en goniometrie
Toetsweek
Keuzeonderwerp:
januari
Correlatie en Regressie
VWOA3:
Toetsweek
H10 Allerlei functies
mrt/apr
+ Algebraïsche
vaardigheden
VWOA3:
Toetsweek
H11 Kansverdelingen
juni
H12 Differentiëren
TOELICHTING CODES
september
ST
KL
MO
PO
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
TOETS
AFKORTING
TIJD
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
VT1
50
T1
100
T2
100
VT2
100
T3
100
5
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
TOETSSOORT
15
ST
5
15
ST
5
20
ST
25
ST
25
ST
OPMERKINGEN
Tijdens de lessen kan voor elk hoofdstuk onverwacht een schriftelijke overhoring worden gegeven.
Een SO-cijfer dat minimaal 6.0 is, geeft vrijstellende waarde voor een aangegeven deel van de hierboven
genoemde eindtoets over het hoofdstuk.
Het eindcijfer voor de toets wordt voor ten hoogste 20% bepaald door het cijfer op de schriftelijke overhoring over
het hoofdstuk.
Indien de schriftelijke overhoring (door welke oorzaak dan ook) niet is gemaakt kan deze achteraf niet worden
ingehaald.
Het eindcijfer voor de toets wordt in dit geval bepaald door het cijfer op de eindtoets.
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
wiskunde B
VWO 5
Getal en Ruimte
TOETSEN E5
PERIODE
Toetsweek
oktober
Toetsweek
januari
Febr-mrt
Toetsweek
april
Toetsweek
juni
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
VWOB2:
H8 Vermoedens en
bewijzen
VWOB3:
H9 Exp. en log. functies
H10 Integraalrekening
VWOB3:
H11 Goniometrie +
beweging
VWOB3 :
HK Keuze onderwerp:
Voortgezette
integraalrekening
VWOB4:
H14 Algebraïsche
vaardigheden
TOETS
AFKORTING
TIJD
VT1
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
TOETSSOORT
100
20%
ST
VT2
100
25%
ST
VT3
100
20%
ST
T1
100
15%
ST
VT4
100
20%
ST
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
7%
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
OPMERKINGEN
Tijdens de lessen kan voor elk hoofdstuk onverwacht een schriftelijke overhoring worden gegeven.
Een SO-cijfer dat minimaal 6.0 is, geeft vrijstellende waarde voor een aangegeven deel van de hierboven
genoemde eindtoets over het hoofdstuk.
Het eindcijfer voor de toets wordt voor ten hoogste 20% bepaald door het cijfer op de schriftelijke overhoring over
het hoofdstuk.
Indien de schriftelijke overhoring (door welke oorzaak dan ook) niet is gemaakt kan deze achteraf niet worden
ingehaald.
Het eindcijfer voor de toets wordt in dit geval bepaald door het cijfer op de eindtoets.
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
wiskunde C
VWO 5
Getal en Ruimte
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
E4
september
Toetsweek
oktober
Toetsweek
januari
Toetsweek
mrt/apr
Toetsweek
juni
TOETS
AFKORTING
TIJD
VT1
50
T1
100
T2
100
VT2
100
T3
100
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
TOETSSOORT
n.v.t.
VWO A/C2:
H7 : Veranderingen
VWO C3:
H9: Rijen
Keuzeonderwerp
Correlatie en Regressie
VWO C3:
H11 Allerlei functies
+Algebraïsche
vaardigheden
VWO C3:
H10 Kansverdelingen
20
ST
5
15
ST
5
20
ST
20
ST
25
ST
5
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
OPMERKINGEN
Tijdens de lessen kan voor elk hoofdstuk onverwacht een schriftelijke overhoring worden gegeven.
Een SO-cijfer dat minimaal 6.0 is, geeft vrijstellende waarde voor een aangegeven deel van de hierboven genoemde
eindtoets over het hoofdstuk.
Het eindcijfer voor de toets wordt voor ten hoogste 20% bepaald door het cijfer op de schriftelijke overhoring over
het hoofdstuk.
Indien de schriftelijke overhoring (door welke oorzaak dan ook) niet is gemaakt kan deze achteraf niet worden
ingehaald.
Het eindcijfer voor de toets wordt in dit geval bepaald door het cijfer op de eindtoets.
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
wiskunde D
Vak:
Leerjaar:
Methode:
VWO 5
Nestor RUG Groningen (Getal & Ruimte met aanvullingen)
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTING
TIJD
TOETSWEGING
ED
E4
TOETSWEGING
BEV.
TOETSSOORT
30%
September
Vlakke Meetkunde
GR H7
Differentievergelijkingen
GR H8
Continue kansverdelingen
T9
5%
12%
ST
T10
5%
12%
ST
T11
5%
12%
ST
Complexe getallen
T12
5%
12%
ST
Toetsweek
januari
Toetsweek
mrt/april
mrt/april
Ruimtemeetkunde
T13
5%
13%
ST
Differentiaalvergelijkingen
T14
5%
13%
ST
Hypothese toetsen
T15
5%
13%
ST
Toetsweek
Juni
Cryptografie
T16
5%
13%
ST
oktober
Toetsweek
november
december
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
OPMERKINGEN
Wiskunde D wordt op RSG Wolfsbos aangeboden als extra keuzevak.
De lessen worden gegeven via Nestor, de digitale leeromgeving van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
natuurkunde 2e fase
VWO 5
Systematische Natuurkunde VWO 5
TOETSEN E5
Toetsperiode
november
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
H8 arbeid en energie
Modelleren
TOETS
AFKORTING
VT1
Tot december
Dossier proefverslagen
VT2
Toetsperiode
Januari
Toetsperiode
Maart
H9 trillingen en golven
VT3
H10 elektromagnetisme
Toetsperiode
juni
Katern biofysica
H6 onderzoeken en
ontwerpen
Experimenten,
onderzoeken, ontwerpen
en modelleren
PERIODE
Tot juli
TIJD
TOETSWEGING
ED
100
TOETSWEGING
BEV.
20
OPDRACHT/ HANDELING
PO
100
20
ST
VT4
100
20
ST
T3
100
10
20
ST
5
10
PO
T4
CODE
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
OPMERKINGEN
Alle resultaten vervallen bij doubleren
ST
10
HANDELINGSDELEN
PERIODE
TOETSSOORT
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
scheikunde
VWO 5
Chemie Overal 5VWO
TOETSEN E5
PERIODE
Toetsweek november
Toetsweek
januari
Toetsweek
maart/april
Toetsweek
juni/juli
september-juli
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETSAFKORTING
TIJD
(in min.)
TOETSWEGING BEV.
(in %)
TOETSSOORT
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
Diverse practica gedurende
*
het jaar
VT1
100
20
ST
VT2
100
20
ST
VT3
100
20
ST
VT4
100
20
ST
20
PO
VT5
TOELICHTING TOETSSOORT
ST
PO
E5
Schriftelijke toets
Praktische toets
Examendossier leerjaar 5
OPMERKINGEN
*Het cijfervoor VT5 is tijdens het jaar het voortschrijdend gemiddelde, vastgesteld aan de hand van een aantal
practica. Vanaf januari wordt dit cijfer, gebaseerd op een deel van de practica, ingevoerd. Het VT5-cijfer zal dus nog
kunnen veranderen. Na de laatste practicumtoets wordt het cijfer definitief vastgesteld.
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
biologie 2e fase
Vak:
Leerjaar:
Methode:
VWO 5
Nectar bovenbouw biologie 3e editie
TOETSEN E5
LEERSTOF/
OPDRACHT/
HANDELING
PERIODE
TOETS
AFKORTING
TIJD
T1
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
2%
TOETSSOORT
PO
E4
Toetsweek
november
Toetsweek januari
H9 + H10
T2
VT1
100’
3%
20 %
PO
ST
H11 + H12
VT2
100’
20 %
ST
Toetsweek
mrt/april
Toetsweek
Juni
Sept t/m juni
H13 + H14
(+ biologie olympiade)
H8 + H15 + H16
VT3
100’
20 %
ST
VT4
100’
20 %
ST
Diverse praktische
opdrachten en verslagen
T3
divers
10 %
20 %
PO
PERIODE
OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTING
INLEVER
DATUM
BEOORDELING
O/V/G
Sept-juni
Diverse opdrachten
divers
o/v/g
HANDELINGSDELEN
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
OPMERKINGEN
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
natuur, leven en technologie (nlt)
VWO 5
Landelijk gecertificeerde modules
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
E4
September oktober
November december
Januari –
maart
Maart - juni
TOETS
AFKORTING
T1 t/m T3
TIJD
TOETSWEGING
ED
30%
TOETSWEGING
BEV.
ST + PO
Module 4
T4
10%
25%
ST + PO
Module 5
T5
10%
25%
ST + PO
Module 6
T6
10%
25%
ST + PO
Module 7
T7
10%
25%
ST + PO
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
september –
mei
Module 11
TOETS
AFKORTING
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
ED
E4
E5
E6
OPMERKINGEN
TOETSSOORT
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
o/v/g
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
e
economie 2 fase
VWO 5
Praktische Economie
TOETSEN E5
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTING
TIJD
Module 4
VT1
100
Dossiermap artikelen en
documentaires
VT2
Toetsweek
januari
Module 5
VT3
februari
Praktische opdracht
T1
Toetsweek
maart/april
Module 6
VT4
Dossiermap artikelen en
documentaires, materiaal
experimenten
VT5
Module 7
VT6
TOETS
AFKORTING
PERIODE
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
TOETSSOORT
20%
ST
5%
PO
20%
ST
10%
PO
20%
ST
5%
PO
100
20%
ST
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
September
oktober
Toetsweek
november
december
maart/april
Toetsweek
juni
100
16%
100
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
OPMERKINGEN
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
management en organisatie
VWO 5
Management en Organisatie in Balans
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTING
TIJD
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
TOETSSOORT
Domein A en C
T1
100
20%
20%
ST
Domein B en D
Praktische opdracht
Marketing
T2
100
10%
20%
ST
10%
20%
PO
september
oktober
Toetsweek
november
Toetsweek
januari
februari
Toetsweek
maart/april
Toetsweek
juni
Domein E
Hoofdstuk 21-25
Domein E
Hoofdstuk 26-28
T3
VT1
100
20%
ST
VT2
100
20%
ST
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
OPMERKINGEN
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
maatschappijwetenschappen
VWO 5
Thema’s
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTING
E4
Ontwikkelingssamenwerking
T1
5%
Januari –juni
Betoog
T2
5%
10%
PO
Toetsweek
november
Toetsweek
januari
Toetsweek
maart/april
Toetsweek
2015
September juni
Werk
T3
50
5%
15%
ST
Multiculturele samenleving
T4
50
5%
20%
ST
Onderzoek met thema
T5
50
5%
20%
ST
Criminaliteit
VT1
50
15%
ST
Feitenkennis/werkhouding
VT2
20%
ST/MT
TIJD
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
ST
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
OPMERKINGEN
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
TOETSSOORT
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
Vak:
Leerjaar:
Methode:
VWO 5
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTING
TIJD
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
H4
Week 44
O / V/ G
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
september
oktober
Discipline Fotografie /
Toegepaste Vormgeving
2 culturele activiteiten
waarvan 1 door school
georganiseerd (Noorderlicht
Leeuwarden) en 1 vrije keus
Praktische opdrachten.
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
OPMERKINGEN
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
TOETSSOORT
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
kunst algemeen
Vak:
Leerjaar:
Methode:
VWO 5
History
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
TOETS
AFKORTING
TIJD
September
oktober
Toetsweek
november
Cultuur van het moderne in
de eerste helft van de
twintigste eeuw.
Hoofdstuk 1 t/m 4
VT1ka
November
december
Toetsweek
januari
Januari
Maart
april
Toetsweek
mrt/april
April
Mei
Toetsweek
juni
Cultuur van het moderne in
de eerste helft van de
twintigste eeuw.
Hoofdstuk 5 t/m 8
Massacultuur in de tweede
helft van de twintigste eeuw.
Hoofdstuk 1 t/m 4
Massacultuur in de tweede
helft van de twintigste eeuw.
Hoofdstuk 4 t/m 7
TOETSWEGING
ED
TOETSWEGING
BEV.
TOETSSOORT
50
5%
ST
VT2ka
50
5%
ST
VT3ka
50
10%
ST
VT4ka
50
10%
ST
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
OPMERKINGEN
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
kunst (beeldende vorming)
VWO 5
TOETSEN E5
PERIODE
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
E4
september
oktober
toetsweek
november
September
Oktober
November
december
Januari
Februari
toetsweek
maart
Januari
Februari
maart
April
Mei
Toetsweek
juni
April
Mei
juni
Cultuur van het moderne in
de eerste helft van de
twintigste eeuw.
Mapje met theorieopdracht
Cultuur van het moderne in
de eerste helft van de
twintigste eeuw.
TOETS
AFKORTING
TIJD
TOETSWEGING
ED
T1bv t/m
T3bv
VT1bv
15%
T4bv
5%
Massacultuur in de tweede
helft van de twintigste eeuw.
Mapje met theorieopdracht.
VT2bv
Massacultuur in de tweede
helft van de twintigste eeuw.
T5bv
Massacultuur in de tweede
helft van de twintigste eeuw.
Mapje met theorieopdracht
VT3bv
Massacultuur in de tweede
helft van de twintigste eeuw.
T6bv
TOETSWEGING
BEV.
PO
5%
5%
10%
ST
15%
PO
10%
ST
15%
PO
10%
ST
10%
PO
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
BEOORDELING
O/V/G
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
OPMERKINGEN
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
ED
E4
E5
E6
TOETSSOORT
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
kunst (drama)
VWO 5
Eigen materiaal
TOETSEN E5
PERIODE
feb/mrt
juni
LEERSTOF/ OPDRACHT/
HANDELING
3 voorstellingen
TOETS
AFKORTING
E5
div
TOETSWEGING
ED
80
Voorstelling nieuwe
brugklassers
E5
div
20
TOETS
AFKORTING
INLEVERDATUM
TIJD
TOETSWEGING
BEV.
PO
PO
Toetsweek
Juni
HANDELINGSDELEN
PERIODE
OPDRACHT/ HANDELING
Sept/okt
Toneeltraining /
improvisatie
Okt - feb
Werken aan scènes
voorstelling
Mrt
3 voorstellingen +
evaluatie
Apr/mei/juni
Voorbereiding voorstelling
nieuwe brugklassers
TOELICHTING CODES
ST
KL
MO
PO
OPMERKINGEN
Schriftelijke toets
Kijk- en luistertoets
Mondelinge toets
Praktische toets
BEOORDELING
O/V/G
O/V/G
O/V/G
O/V/G
O/V/G
ED
E4
E5
E6
TOETSSOORT
Examendossier
Examendossier leerjaar 4
Examendossier leerjaar 5
Examendossier leerjaar 6
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
lichamelijke opvoeding
Vak:
Leerjaar:
VWO 5
HANDELINGSDEEL
PERIODE
ACTIVITEIT
1
augoktober
2
nov-maart
Atletiek: zevenkamp
Softbal
3
april-juni
Rugbee of Frisbee
Voetbal of Hockey
Volleybal
Badminton of
zelfverdediging
Tennis of recreatieve spelen
Basketbal of turnen
Regelvaardigheid
Trainingsmethoden
Atletiek: zevenkamp
Spel:
Motieven
TOETS
AFKORTING
H1
H2
BEOORDELING
O/V/G
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
O/V/G
H11
H12
H13
O/V/G
OPMERKINGEN:
a.
Beoordeling (o = onvoldoende, + = naar behoren)
De beoordeling vindt plaats op grond van:
1.
het op eigen niveau actief deelnemen
2.
de inzet
3.
het zelfstandig werken
4.
het samenwerken
Alle handelingsdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. Luidt de beoordeling
onvoldoende, volgt een herkansing op een nader te bepalen tijdstip.
b.
Bij ziekte of blessure.
Als een leerling door ziekte of blessure één of meer lessen heeft gemist, kan er dispensatie
volgen in de vorm van vrijstelling of in de vorm van een extra opdracht. Deze dispensatie
wordt alleen toegekend als de blessure van langere aard is en dit is afgedekt met een brief,
ondertekend door de ouders, een arts of een fysiotherapeut.
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
RSG WOLFSBOS
locatie Groene Driehoek
Vak:
Leerjaar:
Methode:
loopbaanoriëntatie en begeleiding
VWO 5
Keuzeweb in Wolfsbos.DeDecaan.net
HANDELINGSDEEL
DATUM
Sept - dec
Jan – jun
ACTIVITEIT
Opdrachten in Keuzeweb o.a.:
Straks Studeren
Wat wil ik
Planning VWO5
Test Qompas
Studiemarkt
Open Dag
En verder zelf inplannen
Opdrachten in Keuzeweb o.a.
Open Dag
Keuzekenners
Aanpassen CV
OPMERKINGEN
In deze periode 15 slu’s
In deze periode 10 slu’s
En verder zelf inplannen
OPMERKINGEN:
Loopbaanoriëntatie (LOB) is een onderdeel van het vrije vrije deel in de Tweede Fase. Voor LOB zijn
60 studielasturen (slu) gereserveerd.
Je gaat naar een open dag, je hebt een gesprek met je mentor of de decaan, je bezoekt een bedrijf.
Dit zijn enkele van de activiteiten die je tegenkomt op Keuzeweb. Keuzeweb kun je vinden op
Wolfsbos.DeDecaan.net.
In Keuzeweb staan verschillende opdrachten die je helpen bij het vinden van een bij jou passende
vervolgopleiding.
Sommige opdrachten zijn verplicht voor iedereen en andere kun je zelf inplannen. Bij elke opdracht
horen studielasturen. Als je een opdracht hebt gemaakt, worden de studielasturen automatisch
aangepast. Alle opdrachten die je gemaakt hebt komen in een digitaal portfolio of je cv, dat is in te
zien voor jou, de mentor en je ouders.
In 5 VWO maak je 25 van de 60 slu’s die horen bij LOB in de Tweede Fase. In klas 4 heb je al 20 slu
gemaakt voor LOB dus aan het eind van het jaar staat de teller op 45.
Veel succes met jouw oriëntatie op studie en beroep!
N.B.
Loopbaanoriëntatie staat niet als vak op het rooster; sommige opdrachten kunnen in een mentorles
en andere zul je zelfstandig moeten uitvoeren, bijvoorbeeld het bezoeken van een Open Dag en het
maken van een verslag daarvan.