Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding
Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
Voordelig bricken, makkelijk parkeren
INHOUDSOPGAVE
2
3
MIJN YELLOWBRICK
MIJN GEGEVENS
MOBIEL
KAARTEN
10
PARKEREN
13
TRANSACTIES
FACTUREN
ZAKELIJK (VOOR ZAKELIJKE KLANTEN)
TAAL WIJZIGEN 16
UITLOGGEN 16
VRAGEN? 17
5
7
14
Handleiding Mijn Yellowbrick
14
versie 2.0
15
augustus 2014
MIJN YELLOWBRICK
Als klant van Yellowbrick heb je toegang tot jouw Mijn Yellowbrick. Je kunt via onze website op deze persoonlijke pagina inloggen. Via Mijn Yellowbrick kun je o.a. zelf makkelijk je
gegevens inzien/aanpassen, kaarten beheren en facturen downloaden. In deze handleiding
geven we verder uitleg over de mogelijkheden.
Ga naar www.yellowbrick.nl en klik op inloggen.
Inloggen op Mijn Yellowbrick
Na de registratie heb je van ons een e-mail ontvangen met je klantnummer en een
activatielink om een wachtwoord in te stellen.
•
Voer jouw klantnummer en wachtwoord in en klik op Log in
3
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
Wachtwoord vergeten
Via Wachtwoord vergeten kun je een e-mail aanvragen om een nieuw wachtwoord aan te
maken. Je moet hiervoor jouw klantnummer invullen, je vindt dit terug op je factuur en in
de e-mail die je hebt ontvangen na de registratie. De e-mail wordt gestuurd naar het door
jou opgegeven e-mailadres.
Het hoofdscherm
Nadat je bent ingelogd zie je het hoofdscherm. Je ziet een aantal snelkoppelingen naar
veel gebruikte functies. Verder kun je hier het laatste nieuws lezen en ons volgen op social
media.
4
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
MIJN GEGEVENS
Het wijzigen van je persoonlijke gegevens
Onder Algemeen kun je jouw persoonlijke gegevens wijzigen. Nadat je de gegevens hebt
aangepast klik je op Opslaan.
Het wijzigen van je betaalgegevens
Je wijzigt je betaalwijze onder Betaalwijze. Als je een nieuwe creditcard hebt ontvangen of
een ander rekeningnummer hebt gekregen dien je hier de gegevens tijdig te veranderen.
Dit voorkomt dat we de facturen niet kunnen afschrijven en dat een ongewenste blokkade
van jouw account optreedt. Nadat je de gegevens hebt aangepast klik je op Opslaan.
5
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
Het Noodnummer en je pincode
Via het noodnummer van Yellowbrick (0900-2007999) kun je jouw transactie stoppen met
een ander telefoonnummer dan waarmee je het bricken hebt gestart. Dit is handig als
bijvoorbeeld de batterij van je mobiele telefoon leeg is of als je mobiele telefoon kwijt of
gestolen is. De kosten voor deze service en een korte uitleg hoe deze werkt vind je terug
op de pagina Pincode Noodnummer.
Om van deze dienst gebruik te kunnen maken is het essentieel dat je weet wat jouw pincode is. Schrijf deze pincode dus ergens op. Indien gewenst kun je de code aanpassen.
Voer vier cijfers in en klik op Opslaan.
Het wijzigen van je wachtwoord voor Mijn Yellowbrick
Jouw wachtwoord kun je aanpassen onder Wachtwoord. Lees goed aan welke voorwaarden het nieuwe wachtwoord moet voldoen. Nadat je de gegevens hebt aangepast
klik je op Opslaan.
6
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
Informatie over je lidmaatschap
Met Yellowbrick kun je kiezen tussen een abonnement of betalen per transactie. Op
deze pagina tref je informatie aan over jouw lidmaatschap en kun je een abonnement
aanvragen of annuleren.
MOBIEL
Het wijzigen en toevoegen van mobiele telefoonnummers
Op deze pagina kun je de mobiele nummers invoeren die je gebruikt om telefonisch
transacties te starten en te stoppen. Je kunt pas telefonisch transacties starten en stoppen
met een mobiel telefoonnummer zodra dat nummer gekoppeld is aan een transponderkaart. Je doet dit via Kaarten.
Klik op Wijzigen om een bestaand nummer te wijzigen en klik op Toevoegen om een mobiel nummer toe te voegen. Jouw mobiele telefoonnummer kan één keer in het systeem
voorkomen en kan aan één transponderkaart (en dus één kenteken) gekoppeld worden.
7
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
Het instellen van de SMS Reminder Service
Als extra optie om parkeren makkelijker te maken, biedt Yellowbrick de SMS Reminder
service aan. Via deze optionele service kun je een sms ontvangen met de melding dat
je nog een transactie hebt lopen. De sms helpt jou herinneren om je transactie tijdig te
stoppen. Als je vergeet een transactie te stoppen loopt deze door tot het einde van de
parkeertijd en betaal je alsnog te veel voor het parkeren! De kosten voor de SMS Reminder
Service worden tijdens het instellen vermeld op het scherm.
•
Sms tijdens transactie
Stel in om de hoeveel tijd je een sms wenst te ontvangen. Je kunt een interval
kiezen van minimaal een half uur tot maximaal 8 uur.
•
Sms voor het einde van de parkeertijd
Ook kun je ervoor kiezen om een sms te ontvangen met een waarschuwing
dat het einde van de parkeertijd nadert. Deze sms is handig als je in een éénuurszone
parkeert, je weet dan dat je jouw voertuig dient te verplaatsen. Hiermee kun je dus
een boete voorkomen.
De SMS Reminder Service uitzetten
Indien je geen sms wenst te ontvangen kunt je de service uitzetten. Selecteer Nee via het
dropdown menu bij SMS herinnering.
8
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
Sms transactiekenmerken (voor zakelijke klanten)
Wanneer je als zakelijke gebruiker gebruik maakt van transactiekenmerken kun je ervoor kiezen om na het telefonisch starten van een transactie een sms te laten versturen. In deze sms staat een verzoek om het projectnummer per sms door te geven.
De sms wordt gestuurd naar de telefoonnummer(s) die aan de transponderkaart zijn
verbonden. Als je wilt dat gebruikers deze sms ontvangen kun je dit aangeven onder
Transactiekenmerken. Standaard staat dit uitgeschakeld.
Sms wachtwoord (voor zakelijke klanten)
Zakelijke klanten met meerdere gebruikers kunnen ervoor kiezen om iedere gebruiker
een eigen login te geven voor de app. De beheerder kan via Mijn Yellowbrick een
persoonlijk wachtwoord versturen naar de gebruikers. Hiervoor selecteer je de mobiele
nummers waar je een wachtwoord naar toe wilt zenden, en klik je op Sms wachtwoord.
9
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
KAARTEN
Overzicht transponderkaart(en)
Onder Kaarten zie je een overzicht van jouw transponderkaart(en). Indien een kaart
geblokkeerd is zie je achter de kaart geblokkeerd staan. Om transacties te kunnen starten
en stoppen dient er altijd een kenteken aan de transponderkaart gekoppeld te zijn. Om
telefonisch te kunnen bricken dien je ook je mobiele nummer aan de kaart te koppelen.
Wijzigen gegevens transponderkaart
Klik op Wijzigen om jouw kenteken in te geven, te wijzigen en/of om een mobiel nummer
aan de kaart te koppelen.
Het mobiele nummer aan de transponderkaart verbinden
Om telefonisch te kunnen bricken dien je jouw mobiele telefoonnummer te koppelen aan de
transponderkaart. Jouw mobiele nummers moet je daarvoor eerst ingeven onder Mobiel.
Houdt rekening met de volgende zaken;
•
Je kunt twee mobiele telefoonnummers aan één transponderkaart koppelen.
•
Een mobiel telefoonnummer kan aan één transponderkaart tegelijk worden
gekoppeld.
Uiteraard kun je via Mijn Yellowbrick op ieder gewenst moment gemakkelijk een (ander)
nummer aan een (andere) kaart verbinden. Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan.
10
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
Het kenteken ingeven
Voer het kenteken in zoals dit op de kentekenplaat staat vermeld.
Indien je over een buitenlands kenteken beschikt selecteer je het desbetreffende land. Kun
je jouw land niet kiezen, selecteer dan Duitsland. Ook hier geldt: voer altijd het kenteken in
zoals deze op de kentekenplaat staat vermeld. Gebruik nooit spaties.
Het blokkeren van een transponderkaart
Je kunt via Mijn Yellowbrick een transponderkaart blokkeren indien deze is verloren
of gestolen. Een eventuele transactie wordt direct automatisch gestopt als je de
desbetreffende transponderkaart blokkeert. Na het blokkeren kun je alleen via de
Customer Service de kaart weer activeren.
De P+ pas activeren
Om gebruik te kunnen maken van jouw P+ pas dien je deze eerst te activeren, je doet dit
door voor iedere kaart op de knop Activeer te drukken. Als je in het overzicht van jouw
garagetransacties en op de factuur het kenteken wenst terug te zien, kun je jouw P+ pas
aan de desbetreffende transponderkaart te koppelen. Selecteer voor iedere pas via het
dropdown menu welke transponderkaart je aan de P+ pas wenst te koppelen. Het koppelen
van een transponderkaart betreft een administratieve functie, het heeft geen invloed op
de werking van de P+ pas.
Als je jouw P+pas bent kwijtgeraakt dien je de kaart te blokkeren door op Blokkeren te
drukken. De kaart kan dan vanaf de volgende dag niet meer worden gebruikt.
11
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
Kaarten bestellen
Via Bestellen kun je extra kaarten bestellen. De kosten van de verschillende kaarten en de
voorwaarden per type kaart vind je terug in de uitleg op deze pagina. Kies het type kaart
dat je wilt bestellen, bepaal het aantal kaarten en klik op Bestellen. Je krijgt de kaart(en)
binnen een aantal werkdagen naar het door jou opgegeven adres gezonden. Neem als
je een fout hebt gemaakt in jouw bestelling direct contact op met de Customer Service.
Ook vind je op deze pagina een overzicht van jouw recente kaartbestellingen.
12
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
PARKEREN
Een parkeertransactie starten
Via Mijn Yellowbrick kun je jouw transacties starten en stoppen. Je selecteert de juiste
transponderkaart en controleert het kenteken. Eventueel kun je achter Kenteken het
kenteken wijzigen. Vervolgens voer je de zonecode in van de zone waar je wilt parkeren
en druk je op Start.
Favoriete zonecodes
Wanneer je een zonecode invoert krijg je de optie om de zonecode op te slaan als favoriet.
Dit doe je door te klikken op Opslaan als favoriet. Als je een volgende keer een transactie
wilt starten in dezelfde zonecode hoef je deze niet handmatig in te voeren, maar kun je
deze selecteren uit de lijst met favorieten.
Een parkeertransactie stoppen
Nadat je een transactie hebt gestart zie je een overzicht van de lopende transacties.
Wanneer je de transactie wilt stoppen klik je op Stop achter de desbetreffende transactie.
13
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
TRANSACTIES
Transactieoverzicht
Op deze pagina vind je een overzicht van al jouw transacties. Wil je specifiek zoeken, vul
dan de gegevens in en klik daarna op Start zoeken. Vervolgens verschijnt er een lijst met
transacties die voldoen aan jouw zoekcriteria.
Rechtsboven in het scherm heb je de optie om de transacties af te drukken of te exporteren.
Geëxporteerde transacties
Op deze pagina vind je een overzicht van de transacties die je naar Excel hebt geëxporteerd. De lijsten kunnen hier gedownload worden.
FACTUREN
Facturen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle facturen die we eerder hebben verstuurd
naar het door jou opgegeven e-mailadres. Je kunt de factuur downloaden in PDF, of je
kunt de bijbehorende transacties opvragen via jouw transactie overzicht.
14
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
ZAKELIJK (VOOR ZAKELIJKE KLANTEN)
Als zakelijke klant kun je ervoor kiezen om jouw transacties te voorzien van een kenmerk.
De kenmerken worden aan jouw transacties gekoppeld zodat je deze informatie in je
transactieoverzicht en op je factuur kunt terugvinden. Hier kun je de kenmerken altijd
handmatig aanpassen. Vervolgens kun je op basis van deze gegevens jouw transacties
filteren en eventueel naar Excel exporteren. Zo heb je goed inzicht in de kosten en kun je
gemakkelijk kosten doorbelasten.
Transactiekenmerken
Onder Transactiekenemerken vind je een overzicht van de huidige transactiekenmerken.
Je kunt deze wijzigen door op Wijzigen te klikken achter het desbetreffende kenmerk.
Daarnaast heb je de optie om een .csv bestand toe te voegen met kenmerken. Klik op
Bestand kiezen, selecteer het bestand en klik op Upload.
Als je in het menu op Kenmerk toevoegen klikt kun je zelf kenmerken toevoegen.
Klik op Toelichting voor een uitleg hoe je transactiekenmerken kunt gebruiken.
Wanneer je meer uitleg wilt over het toevoegen en koppelen van transactiekenmerken
kun je contact opnemen met jouw accountbeheerder.
15
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
TAAL WIJZIGEN
Onder aan iedere pagina vind je een Nederlands en een Engels vlaggetje. Om de taal te
wijzigen klik je op één van de vlaggetjes voor de gewenste taal. Standaard staat de taal
van Mijn Yellowbrick ingesteld op Nederlands.
FEEDBACK
Yellowbrick streeft na haar dienstverlening laagdrempelig en klantgericht aan te bieden.
Heb je opmerkingen over hoe wij jouw persoonlijke pagina Mijn Yellowbrick kunnen
verbeteren dan horen wij dit graag. Als je klikt op de knop Feedback kun je jouw
opmerkingen achterlaten. Je kunt optioneel je e-mailadres achterlaten voor het geval wij
meer informatie nodig hebben. Wij zijn erg blij met jouw feedback!
UITLOGGEN
Om uit te loggen klik rechtsboven op de volgende icoon:
16
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
VRAGEN?
Ben je jouw klantnummer of wachtwoord kwijt? Je klantnummer tref je aan op onze
facturen. Je wachtwoord kun je via de app aanvragen, of via ‘Wachtwoord vergeten’
op onze website.
Heb je vragen of opmerkingen over deze handleiding? Neem contact op met de
Customer Service via: [email protected] of via 09002006999 (€0,20 per gesprek).
Kijk eventueel op www.yellowbrick.nl of op een van onze social media kanalen.
17
Handleiding Mijn Yellowbrick
versie 2.0
augustus 2014
Voordelig bricken, makkelijk parkeren