Handleiding wijzigingen in Kindkans

Handleiding
wijzigingen in Kindkans
14 november 2014
Inhoudsopgave
1.
Toelaatbaarheidsverklaringen ......................................................................................................... 3
Nieuw tabblad bij Hulpvraag ............................................................................................................... 3
Evaluatie toevoegen ............................................................................................................................ 5
Standaardbrief genereren ................................................................................................................... 7
Status ‘TLV afgegeven’ ........................................................................................................................ 8
2.
Nieuw tabblad Kengetallen ............................................................................................................. 9
Evaluatie ............................................................................................................................................ 10
3.
Uitbreiding tabblad Aanpak .......................................................................................................... 11
4.
Overige doorontwikkelingen ......................................................................................................... 12
2
1. Toelaatbaarheidsverklaringen
Een geheel nieuwe functionaliteit in Kindkans is de mogelijkheid om een Toelaatbaarheidsverklaring
aan te kunnen vragen en af te kunnen geven via Kindkans. Aan deze Toelaatbaarheidsverklaring is
ook een budget gekoppeld.
Nieuw tabblad bij Hulpvraag
Naast een aanpak kan er ook een toelaatbaarheidsverklaring toegevoegd worden bij een Hulpvraag
van een leerling.
Dit nieuwe tabblad is bedoeld om een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in te dienen. Dit
tabblad is als volgt opgebouwd:
3
-
Automatisch verschijnt de datum van vandaag als afgiftedatum, startdatum en een jaar
later de einddatum. Deze data kunnen gewijzigd worden. Omdat een TLV voor minimaal een
jaar afgegeven wordt, moet de einddatum minimaal een jaar na de startdatum liggen.
-
TLV-soorten kan een samenwerkingsverband zelf instellen in beheer. Deze maak je aan
onder Beheer > lijsten > TLV-soorten:
Per TLV-soort geef je de zwaarte aan en de standaardkosten. Hiervoor kun je je eigen termen
gebruiken, zoals die binnen het SWV zijn vastgesteld.
Zodra je een nieuwe TLV aanmaakt en de TLV-soort kiest, zijn dus ook meteen de zwaarte en
de standaardkosten bekend.
-
Bij Beschikkingsnummer moet men het nummer van de TLV invullen. In het eerste vak het
nummer van het Samenwerkingsverband. In het tweede vak het jaartal van afgifte. In het
derde vak de eigen gekozen volgnummering.
-
Bij Behandelaar kan de naam gezet worden van degene die dit dossier verder afhandelt.
-
Bij Boekjaren worden alle actieve boekjaren getoond. Je kunt daar de kostencategorie bij
aangeven. Het is mogelijk om een TLV voor meerdere boekjaren te laten gelden. Heb je een
leerling die voor zijn hele schoolloopbaan een TLV-verklaring krijgt? Dan kun je (als je in
beheer vast de boekjaren hebt aangemaakt) het TLV voor meerdere jaren mee laten tellen
bij het berekenen van het budget.
-
Bij Omschrijving kan men alles opschrijven wat aan informatie relevant is om te vermelden.
-
Door het aanklikken op Bijlagen kunnen bijlagen toegevoegd worden. Dit is dan ook de plek
waar de officiële toelaatbaarheidsverklaring (die aan de aanvrager per post is verstuurd) kan
worden toegevoegd.
Na het aanmaken van een TLV zijn er nog verschillende extra mogelijkheden:
4
Evaluatie toevoegen
Nieuw in Kindkans is de mogelijkheid om een evaluatie toe te voegen. Dit kan zowel bij een
toelaatbaarheidsverklaring als bij een aanpak.
5
Elk SWV kan evalueren met behulp van een eigen evaluatiemiddel. Dit kan hier als bijlage worden
opgeslagen. Met behulp van de resultaten van deze evaluatie kan er in Kindkans een score
aangegeven worden.
Op het tabblad ‘Kengetallen’ kun je deze evaluatie ook inzien. Hier is ook een gemiddelde berekend,
zodat je kunt vergelijken. Niet alle partijen hoeven de evaluatie in te vullen.
6
Standaardbrief genereren
Vanuit Kindkans kan een standaardbrief gegenereerd worden voor het afgeven van de TLV. In beheer
kan het eerste en het laatste deel van deze brief aangemaakt worden. De gegevens worden
automatisch opgehaald uit Kindkans.
Via beheer > systeem > standaard briefinhoud kun je eenmalig de standaardbrief aanmaken naar
eigen inzicht, bijvoorbeeld:
Vervolgens kun je de brief opvragen via het tabblad Toelaatbaarheidsverklaring bij de leerling, door
op de knop ‘Genereer standaardbrief’ te klikken. Deze brief ziet er als volgt uit:
7
Status ‘TLV afgegeven’
De status bij een hulpvraag kan ingesteld worden op ‘TLV afgegeven’. Zo weet een school in
ParnasSys meteen dat de TLV afgegeven is en dat het dossier is afgerond.
8
2. Nieuw tabblad Kengetallen
In de bovenste rij met tabbladen staat een nieuw tabblad Kengetallen. Op dit tabblad kun je alle
aanpakken en toelaatbaarheidsverklaringen zien. Door middel van het tabblad Kengetallen kan men
heel gemakkelijk de informatie opvragen, die belangrijk is om goed te monitoren: welke aanpakken
en TLV’s lopen bijna af? Hoeveel aanvragen heeft welke school gedaan?
Met behulp van de Zoekfunctie kun je informatie selecteren.
Om het geheel overzichtelijk te houden kun je kiezen welke kolommen je wel en niet wilt zien. Dit
kan met de knop ‘kolommen kiezen’ onderaan.
Onderstaand scherm wordt dan zichtbaar:
9
Alleen de geselecteerde kolommen zijn nu zichtbaar. Door bij ‘geselecteerd’ op het minnetje te
klikken verdwijnt de kolom naar ‘beschikbaar’ en door bij ‘beschikbaar’ op het plusje te klikken gaat
de kolom van ‘beschikbaar’ naar ‘geselecteerd’. Alleen de geselecteerde kolommen zijn zichtbaar in
het overzicht. Door middel van de pijltjes omhoog en omlaag kan de volgorde van de kolommen
bepaald worden.
Evaluatie
Zowel bij een toelaatbaarheidsverklaring als bij een aanpak kan een evaluatie toegevoegd worden.
De behandelaar, de school, de ouders en de leerling kunnen hierbij een score aangeven. Zo kun je
goed monitoren of een TLV of een aanpak tot het gewenste resultaat leidt. Op het tabblad
Kengetallen kun je deze vervolgens monitoren. Zo kun je snel zien of een behandelaar goede
resultaten behaalt en waar de knelpunten liggen.
10
3. Uitbreiding tabblad Aanpak
Het tabblad Aanpak bij een hulpvraag van een leerling is uitgebreid, zodat dit nog beter aansluit bij
de wensen van scholen.
-
De startdatum van deze nieuwe aanpak is automatisch de datum van het moment waarop
men de aanpak maakt. Deze datum is aan te passen.
-
De einddatum waarop de nieuwe aanpak moet zijn afgerond, staat automatisch op een jaar
later dan de startdatum. Ook deze datum is aan te passen.
-
De behandelaar krijgt automatisch een no-reply mail zodra de nieuwe aanpak is opgeslagen.
-
Nieuw is het veld Verslag uitvoering. Daar kan de behandelaar kort weergeven hoe de
aanpak gegaan is en alle andere relevante opmerkingen.
-
Ook nieuw is de mogelijkheid om hier Bijlagen toe te voegen. Dit is handig als er bijvoorbeeld
van de aanpak verslagen worden gemaakt voor ouders en/of school. Ze kunnen op deze
plaats ook in Kindkans gehangen worden. (Dit moest voorheen bij de bijlagen die de school
meezond bij de Hulpvraag.)
-
Het is mogelijk om, net als bij een toelaatbaarheidsverklaring, een evaluatie toe te voegen bij
een aanpak. Zie bij het hoofdstuk toelaatbaarheidsverklaring voor een verdere uitleg.
11
4. Overige doorontwikkelingen
Naast deze belangrijke doorontwikkelingen zijn er nog andere punten aangepast:
-
De term ‘zorg’ is vervangen door ‘ondersteuning’ behalve bij ‘zorgmakelaar’. Wij hebben
voor handhaving van deze naam gekozen omdat de term zo ingeburgerd is en de term
ondersteuningsmakelaar vrijwel niet gebruikt wordt.
-
Er kunnen meerdere accounts aan één emailadres gekoppeld worden, zodat bijvoorbeeld
orthopedagogen aan meerdere scholen gekoppeld kunnen worden en van alle scholen een
email kunnen ontvangen als ze uitgenodigd worden voor een vergadering of adviesronde.
-
Als de status gewijzigd moeten worden, kun je kiezen uit alle statussen. Hierdoor kun je
statussen overslaan of weer teruggaan naar een eerdere status.
-
Alle tekstvakken ‘Omschrijving’ zijn verbreed, zodat de tekst later beter leesbaar is. Dit
tekstvak is door de knop rechtsonder groter of kleiner te maken.
-
Bij het selecteren van de dossiers bij een vergadering hoef je niet meer de dossiers te slepen
van ‘Mogelijke dossiers’ naar ‘Geselecteerde dossiers’. Er wordt gebruikgemaakt van nieuwe
symbolen.
12
Door bij ‘geselecteerde dossiers’ op het minnetje te klikken verdwijnt het dossier naar
‘mogelijke dossiers’ en door bij ‘mogelijke dossiers’ op het plusje te klikken gaat het dossier
van ‘mogelijke dossiers’ naar ‘geselecteerde dossiers’. Alleen de geselecteerde dossiers zijn
zichtbaar in het overzicht. Door middel van de pijltjes omhoog en omlaag kan de volgorde
bepaald worden.
13