Uit je stulp met wat hulp Uit je stulp met wat hulp

Uit je stulp met wat hulp
St. GIPS S&L en POVL
Dus…?
Vrijwilligers werven: hoe het óók kan!
Wat is onze uitdaging?
Wij willen mensen met een beperking via vrijwilligerswerk laten deelnemen aan de maatschappij.
Wat doen wij?
Het vinden van een zinvolle dagbesteding is
voor mensen met een beperking vaak lastig.
Met de hulp van een daartoe opgeleide ervaringsdeskundige, een zogenaamde peer counselor, gaan we op zoek naar een activiteit die
past bij de wensen en verwachtingen van de
vrijwilliger. De peer counselor heeft zelf ook
een beperking en weet wat het is om “langs de
kant te staan”, maar hij kent ook de weg naar
passend vrijwilligerswerk.
Uit je stulp met
wat hulp
Uit je stulp met wat hulp
Wat vragen wij van jullie?
Leer ons deze mensen kennen: de “warme”
overdracht is hierbij van groot belang. Introduceer ons. Dat is alles: de peer counselor doet
de rest!
Stichting GIPS Spelen & Leren
Voor wie is het project geschikt?
Dit project is geschikt voor alle mensen met
een lichamelijke beperking die uit hun stulp
willen komen. Denk hierbij aan mensen die:

rolstoel of rollator gebruiken

visueel of auditief beperkt zijn

een spraakstoornis hebben

spastisch zijn.
De peer counselors zijn niet opgeleid om mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een
verstandelijke beperking of psychische problematiek te begeleiden richting vrijwilligerswerk.
POVL
Met medewerking van:
Samenwerken is
het toverwoord!
Samenwerken is het toverwoord
Het project in een notendop
In het project “Uit je Stulp met wat Hulp”
van Stichting GIPS S&L wordt een vernieuwende methodiek om vrijwilligers te
werven ontwikkeld. Netwerkpartners
brengen potentiële vrijwilligers in contact
met onze daartoe opgeleide ervaringsdeskundigen (Peer Counselors). Zij kennen de meerwaarde van vrijwilligerswerk.
Zo bereiken we die mensen voor wie vrijwilligerswerk niet direct voor de hand ligt.
Samenwerking gezocht… en gevonden! Een voorbeeld
Eind 2013 heeft het bestuur van de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV)
tot samenwerking met GIPS S&L besloten.
Beide organisaties hebben namelijk de doelstelling de medemens (met een beperking)
in zijn kracht te zetten. En dat is niet alleen
voor de organisatie van belang, maar zeker
ook voor de mensen zelf: zij krijgen er een
zinvolle invulling van de dag bij. Vaak leidt
dat ook —blijkt uit onze ervaringen—tot een
betere acceptatie van hun handicap.
Iets voor uw organisatie?
Herkent u zich in de doelstelling van het
project Uit je stulp met wat hulp?
Wilt u meer weten over de werkwijze en
onze methodiek?
Heeft u vragen? Tips?
Neem dan contact op met ons. Contactinformatie vindt u onderaan deze pagina.
Avondvullend programma
Bij het LKV verzorgt GIPS S&L een informatieve avond. Er is een film over ons werk op
scholen, één van onze vrijwilligers vertelt
zijn of haar levensverhaal en het thema Autisme komt aan bod. Na de pauze volgt dan
uitleg over het project Uit je stulp met wat
hulp.
Vrijwilligers aan het werk
Stichting GIPS S&L (Gehandicapten Informatie Project Scholen) zet gehandicapte vrijwilligers in. Zij gaan in teams
van 5 of 6 gastdocenten naar basisscholen met als doel vooroordelen van kinderen weg te nemen. Ze laten de kinderen
spelenderwijs ervaren hoe het is om
blind, doof of rolstoelafhankelijk te zijn.
De organisatie groeit, wat nu?
GIPS S&L bestaat bijna 25 jaar. Afgelopen jaar bezochten ruim 170 vrijwilligers
230 scholen en bereikten daardoor zo’n
6000 kinderen. De vraag groeit en we
hebben dus meer mensen met een beperking nodig. We komen daarom graag
in contact met netwerkpartners
(maatschappelijke organisaties, gemeenten, gezondheidsinstellingen, e.d.) met
wie wij kunnen samenwerken. Het volgende voorbeeld laat zien hoe dat zou
kunnen.
Tenslotte vragen wij de mensen van LKV
ons te helpen in contact te komen met mensen met een beperking, die zij kennen uit
hun eigen omgeving. Het enige wat wij vragen is ons (met toestemming!) een naam en
telefoonnummer door te geven van een
mogelijke kandidaat. De peer counselor van
GIPS S&L maakt een afspraak, indien gewenst: samen met het LKV-lid.
Het LKV heeft haar volle medewerking toegezegd.
Schoolbezoek draait om bordspel
Uit je stulp met wat hulp
Stichting Gips Spelen & Leren
telefoon
045-5312058
mail
[email protected]
website
www.gips-sl.nl
Meer informatie via:
Algemeen nummer 045-5312058 (Suzanne Stevens), of bij de
projectgroep:
Dammen zonder handen

Freya Pijnenborg, projectleider
06-21843861,
[email protected]

Ton Pillich, projectleider
06-44480146
[email protected]