Terugtrekkingsrecht voor de beleggers naar aanleiding van de

Informatief document (19 mei 2014)
KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. (NL)
KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet
ISIN XS1064035386
KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Amerikaanse dollar op 5 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet
ISIN XS1064035469
KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Amerikaanse dollar op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet
ISIN XS1064035543
KBC IFIMA N.V. (NL) Note in EUR op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet
ISIN XS1064035626
Terugtrekkingsrecht voor de beleggers naar aanleiding van de
publicatie van een supplement aan het basisprospectus
KBC Bank NV informeert alle beleggers die ingetekend hebben op één van de bovenstaande KBC
Ifima N.V. Notes dat op 16 mei 2014 een nieuw supplement (het “Supplement”) aan het
basisprospectus van het KBC Ifima N.V. €15,000,000,000 Retail Euro Medium Note Programme (het
“Programma”) werd toegevoegd. Het Supplement werd goedgekeurd door de Luxemburgse
toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) op 16 mei 2014. Omwille van het
Supplement hebben bovengenoemde beleggers het recht hun inschrijving terug te trekken vanaf 19
mei 2014 tot en met 20 mei 2014.
Dit heeft geen impact op de productscore van de desbetreffende KBC Ifima N.V. Notes. Een kopie van
het basisprospectus en alle supplementen is beschikbaar in de kantoren van de Betaalagent (KBL
European Private Bankers S.A., 43 Boulevard Royal, L-2955, Luxemburg), en op de websites van
KBC Bank NV (www.kbc.be en www.kbc.com), CBC Banque SA (www.cbc.be) en de Luxemburgse
Beurs (www.bourse.lu) en kan eveneens aangevraagd worden via elk KBC-bankkantoor en CBCbankkantoor.
Voor meer inlichtingen of om hun terugtrekkingsrecht uit te oefenen, kunnen beleggers contact
opnemen met hun KBC-bankkantoor of CBC-bankkantoor.
Dit document is een informatief document, opgesteld door KBC Bank NV als dealer en CBC Banque SA als verdeler onder
het Programma.
Verantwoordelijke uitgevers: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel en CBC Banque SA,
Grote Markt 5, 1000 Brussel, België, BTW BE 403 211 380, RPR Brussel.