Brochure Vakcollege

VO Stadskanaal
Vakcollege 2014-2015
Noorderpoort
versterkt je toekomst
Inhoud
Wie zijn wij
•3
Wat bieden wij
•5
Hoe werken wij
•6
Werkplekkenstructuur
•7
Onze zorgzame school
•8
Richting Zorg en Welzijn breed
•9
Richting Zakelijke Dienstverlening
• 10
Richting Sport, Dienstverlening en Veiligheid
• 11
Hoewel deze
brochure met de
Richting Techniek
• 12
grootste
zorgvuldigheid is
samengesteld
kunnen aan de tekst
geen rechten
Actief, cultureel en maatschappelijk betrokken
Adressen / telefoonnummers
worden ontleend.
Aanmeldingsformulier
2
• 15
• 14
• 14
Wie zijn wij?
Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal
is een school waar wij je opleiden voor een
beroep binnen het Vakcollege (VMBO) of het
MBO niveau. Beroepsonderwijs betekent dat
vanaf dag één alles wat je bij ons doet in het
teken staat van jouw toekomstige beroep.
Dit betekent bijvoorbeeld dat je beroepsvaardigheden gaat aanleren. Meestal eerst op
school en daarna bij bedrijven of instellingen,
maar soms ga je meteen al op stage.
Natuurlijk krijg je ook theorie: - ieder
beroep vereist immers kennis van zaken.
We bekijken hoe je je in verschillende
beroepssituaties opstelt. Bijvoorbeeld of je
goed samenwerkt, respect voor anderen
toont, op een goede manier met collega’s,
klanten of patiënten omgaat, et cetera. Ook
laatst genoemde vaardigheden leer je zowel
op school als tijdens je stage.
Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal
gaat graag met jou op weg naar een diploma
waarmee je, na een goede en plezierige
opleiding, je studie kunt vervolgen in het
MBO
In ons gebouw aan de Sportparklaan is niet
alleen het Vakcollege gevestigd, maar ook
het daarop aansluitende MBO. Er zijn heel
veel studierichtingen en de leerlingen die de
school nu bezoeken zijn enthousiast over de
gezellige sfeer.
Voor ons, leraren en mentoren, is het
belangrijk dat je je straks bij ons op school
thuis voelt en lekker in je vel zit. Daarom
zijn de eerste negen weken voor jou een
periode van gewenning. Wij noemen dat de
determinatieperiode. Wij bekijken dan of
je op het juiste niveau bent ingedeeld en
jij hebt tijd om erachter te komen of je de
goede vakrichting hebt gekozen. Mocht dat
laatste niet zo zijn dan kun je in deze periode
nog overstappen.
In januari hebben we Open Huis. We nodigen
je uit om daar naar toe te komen, ook al ben
je op de basisschool misschien al eens naar
onze snuffelstages geweest. Een tweede
bezoek kan geen kwaad! Je bent nu ouder,
hebt andere vragen en het kan je helpen een
keuze te maken. Voor ons, maar zéker voor
jou is het belangrijk, dat je je over een paar
jaar gelukkig voelt in het werk dat je dan
doet.
3
Het gebouw
Het schoolgebouw aan de Sportparklaan
is een nieuw en modern gebouw. Het
schoolgebouw bestaat uit een aantal
ruimtes waarin zich zowel de praktijk- als
theorielokalen bevinden. Veder is er een
grote kantine (met dakterras), waar je in
de pauzes je meegebrachte broodjes kunt
opeten. Ook kun je er allerlei drinken en
etenswaren kopen.
Meer informatie
over onze
opleidingen op
noorderpoort.nl
4
Het atrium is het hart van de school. Het
atrium heeft meerdere functies. Via de ruime
trap bereik je snel de 1ste en 2e etage. Het
atrium is ook de centrale plaats voor grote
bijeenkomsten. De trap wordt dan namelijk
als ‘tribune’ gebruikt.
Tijdens de pauzes zijn deze zitplaatsen
bedoeld als hangplek waarop je kunt
plaatsnemen en gezellig kunt bijkletsen met
je vrienden of vriendinnen.
Binnen de school zijn ook bedrijven actief.
Wij werken met hen samen op het terrein
van leren en produceren. Daarnaast
maken verschillende sportverenigingen
de hele week gebruik van de kantine en
kleedkamers. Onze school wordt op deze
manier een ontmoetingsplek voor onderwijs,
sportverenigingen en het bedrijfsleven.
Wat bieden wij?
Vakcollege
Er is in onze maatschappij behoefte aan
mensen die een vak hebben geleerd en
echt kunnen werken met hun handen. Als
dit je aanspreekt dan is het Vakcollege iets
voor jou! Het Vakcollege is een opleiding
waarbinnen VMBO en MBO op elkaar
aansluiten door middel van een
doorlopende leerlijn. Binnen het Vakcollege
worden jongens en meiden opgeleid tot
vakman of vakvrouw.
Je werkt aan beroepsgerichte opdrachten
en projecten en komt in aanraking met het
bedrijfsleven door middel van excursies en
stages.
Het Vakcollege gaat uit van de talenten van
leerlingen!
Je stroomt in in de onderbouw van het
VMBO in de basis- of kader beroepsgerichte
leerweg op onze locatie aan de
Engelandlaan in Stadskanaal.
Na 2 jaar ga je verder met je studie in de
bovenbouw bij ons aan de Sportparklaan.
Je kunt kiezen uit de volgende beroepsgerichte richtingen:
• Techniek
• Zakelijke Dienstverlening
• Zorg en Welzijn
• Sport Dienstverlening en Veiligheid
Na het afronden van je 2-jarige opleiding in
de bovenbouw van het VMBO krijg je het
bijbehorende diploma.
Tijdens deze opleiding heb je stage gelopen
bij bedrijven en heb je workshops gevolgd in
het MBO. Vervolgens maak je een keuze met
welke beroepsgerichte opleiding in het MBO
jij je studie wilt afronden. Afhankelijk van je
leerprestaties verlaat je het Vakcollege met
een MBO diploma niveau 2 of 3. Heb je een
theoretische leerstijl dan kun je zelfs na het
behalen van je VMBO diploma instromen in
een niveau 4 opleiding.
Omdat je veel beroepsgericht bezig bent
geweest binnen de school en op je stage,
kun je makkelijker instromen en aansluiten
in het bedrijfsleven. Deze regionale bedrijven
hebben nauwe contacten met onze school
en voorzien ons van adviezen die worden
opgenomen in de lesprogramma’s. De
bedrijven zijn aangesloten bij de stichting
‘Vrienden van het Vakcollege’
(zie ook: www.hetvakcollege.nl).
Alle opleidingen kun je volgen op het
niveau dat het best bij jou past. Er is de
Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) met
meer theorielessen, de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) met meer
praktijklessen. Gaat het ‘schoolse leren’ jou
minder goed af én heb je een duidelijk
beroepsbeeld, dan kun je een meer
praktisch programma volgen via het
Leerwerktraject (LWT). Het LWT is een
variant op de basisberoepsgerichte leerweg.
Je kunt een VMBO diploma halen en
doorstromen naar een niveau 2 opleiding
van het MBO die aansluit bij je
praktijkervaring.
Goed
iten
aanslu st!
n
is de ku
5
Hoe werken wij?
Open dag
24 januari 2014
16.00 - 21.00 uur
l ik
Wat za ag
vanda
eens ?
ken
aanpak
6
Werken in het studielandschap
Voordelen van het studielandschap
Werken in het studielandschap betekent dat
in een grote open ruimte meerdere klassen
tegelijk werken aan de vakken Nederlands,
Engels, Economie, Biologie, Wiskunde,
Natuurkunde en Maatschappijleer.
Aan het begin van elke week krijg je een
weekplanner die voor die week geldt. Er
staan opdrachten in van de genoemde
vakken. Deze moeten aan het eind van de
week af zijn. Er is altijd 1 uur instructie per
vak. Je mag zelf weten aan welk vak je gaat
werken. Je wordt begeleid door meerdere
docenten en/of een onderwijsassistent. Als
je een bepaald vak af hebt, mag je het werk
zelf nakijken. Daarna krijg je een
handtekening van één van je leraren, als
teken dat het gemaakte werk in orde is. In
het studielandschap zijn ook momenten van
stilte om even rustig te kunnen studeren.
Ook de toetsen worden in het
studielandschap gemaakt.
In het studielandschap wordt serieus
gewerkt. Je mag zelf weten met welke
opdracht je begint als je maar zorgt dat aan
het einde van de week alle weekplanners af
zijn. De bedoeling is dat je leert om dit te
organiseren en te plannen. Je hebt intensief
contact met de docenten die je coachen en
begeleiden. In het studielandschap leer je
meer dan alleen de lesstof. Bijvoorbeeld
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
In het studielandschap kun je op eigen niveau
en tempo aandacht besteden aan de
verschillende vakken. Daarnaast zijn er
klassikale lessen. Voor de vakken waar je
moeite mee hebt zijn er huiswerkbegeleidingsuren en worden er extra
bijlessen aangeboden.
Het uiteindelijke doel van het
studielandschap is dat je in je eigen tempo
kunt werken. Kun je echt niet meekomen,
dan zoekt de school een ander traject voor
jou. Maar ben je een snelle en serieuze
leerling, dan kun je al na bijvoorbeeld
anderhalf jaar de leerstof van het VMBO
hebben doorgewerkt. Dan is het mogelijk om
met de leerstof van het MBO te beginnen.
Dat noemen we doorlopende leerlijnen
binnen het Vakcollege.
t
Jij kun ag
d
voor de n!
e
m
ko
Meer informatie
Werkplekkenstructuur
over onze
opleidingen op
noorderpoort.nl
Meer praktijk in
werkplekkenstructuur
WPS haalt de praktijk in het
lokaal
Behalve het studielandschap is er bij alle
afdelingen werkplekkenstructuur (WPS).
De WPS wordt niet alleen toegepast bij de
afdeling Zorg en Welzijn. Álle leerlingen
werken met dit systeem. Overigens zijn de
‘monteurs’ al enkele jaren met WPS bezig.
Bij autotechniek werken soms zelfs
leerlingen van het Vakcollege en het MBO
in dezelfde lokalen. En leerlingen die snel
en serieus zijn, oefenen soms al met lesstof
van het MBO.
Ook in de WPS werkt een aantal klassen
tegelijk onder de verantwoordelijkheid van
meerdere docenten die jullie voortdurend
coachen en begeleiden. De WPS van Zorg
en Welzijn bevindt zich in een grote ruimte
waar allerlei werkhoeken zijn ingericht. Zo
is er een babyhoek, een ziekenhoek, een
hoek waar je iets over gehandicapte
mensen leert, een kappershoek (uiterlijke
verzorging), een peuter/kleuterhoek en er
zijn een paar hoeken waar je aan je theorie
kunt werken. Net als in het studielandschap
zijn ook hier computers die je als het nodig
is zelfstandig mag gebruiken. Ook in de WPS
krijg je opdrachten die je individueel of met
een groepje moet oplossen.
7
een
Samen
tje
planne
n
opstelle
Onze zorgzame school
8
Mét elkaar verantwoordelijk
Mentor
Je zult onze school ook leren kennen als
een “zorgzame school”. Dat wil zeggen een
school waar we mét elkaar
verantwoordelijk zijn voor elkaar, als
mensen onder elkaar. Dat geldt voor
iedereen in de school, of je nu leerling bent
of medewerker. We moeten er samen voor
zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt
op onze school. Dat betekent ook dat
iedereen zich veilig en geborgen moet
kunnen voelen.
Iedere leerling heeft een mentor. Deze is
voor jou de belangrijkste schakel tussen
school en thuis. Dit betekent dat je bij hem
of haar terecht kunt voor advies, met
vragen en ook voor andere zaken.
Begeleidings- en Adviesteam
(BAT)
Soms is er iets waar je met de mentor niet
goed uit komt, of waar je liever met iemand
anders over praat. Je hebt bijvoorbeeld niet
de goede opleiding gekozen of je hebt
bepaalde problemen waar speciale hulp bij
nodig is of extra onderzoek. Het komt soms
voor dat het leren niet zo gaat zoals het zou
moeten gaan. Een voorbeeld daarvan is een
leerling die moeite heeft met begrijpend
lezen vanwege dyslexie. In dergelijke
gevallen vraagt de mentor ondersteuning bij
het Begeleiding- en Adviesteam. Hier wordt
uitgebreide hulp gegeven aan leerlingen die
tijdelijk extra deskundige begeleiding nodig
hebben.
In het Begeleidings- en Adviesteam werken
diverse specialisten samen zoals een
orthopedagoog, een decaan, een
schoolmaatschappelijk werker en
verschillende leerlingbegeleiders. Dankzij
het Begeleidings- en Adviesteam kunnen
wij, als dat nodig is, snel en efficiënt
deskundige hulp bieden of je de weg wijzen
naar instellingen die je de juiste begeleiding
kunnen geven.
Richting Zorg en Welzijn breed
Open dag
24 januari 2014
16.00 - 21.00 uur
Zie jij jezelf bijvoorbeeld als ziekenverzorg(st)er, peuterleid(st)er, als kok of als
kapper? Dan is het een goed idee om bij ons
voor de afdeling Zorg en Welzijn Breed te
kiezen. Het woord ‘breed’ staat er niet voor
niets bij, je kunt hier heel veel kanten mee
op. Het belangrijkste waar het hierom gaat
is dat je van mensen houdt. In de
basisopleiding die wij je aanbieden krijg je
te maken met de zorg rond ouderen,
peuters en kleuters, maar je krijgt
ook les hoe je met bijvoorbeeld
gehandicapte mensen moet omgaan. Verder
maak je kennis met facilitaire diensten,
zoals helpen in de catering, schoonmaaken linnendienst en receptiewerkzaamheden.
Kies jij voor Zorg en Welzijn, dan ga je later
in je beroep altijd met mensen om. Of je nu
kelner wordt of leidster van een crèche, je
zult zien dat de mens in jouw werk altijd
centraal staat.
Leren in de praktijk
Als leerling van de afdeling Zorg en Welzijn
word je op verschillende manieren met de
praktijk in aanraking gebracht.
Stage
Al in klas 3 ga je op stage. Ook jij mag in dit
leerjaar voor een onafgebroken periode van
vier weken de praktijk in. In overleg met de
praktijkdocent mag je zelf een stageplek
zoeken. Lukt dit niet dan helpen wij je erbij.
Er is van alles mogelijk. Werk je graag met
kleine kinderen, dan ga je bijvoorbeeld naar
een kinderdagverblijf of een crèche. Of naar
een instelling voor gehandicapte kinderen.
Ook is het mogelijk in een zorginstelling
voor ouderen te werken. Of wat dacht je
van een stage in de horeca. Bijvoorbeeld in
een grand café, in een hotel, een restaurant
of een snackbar. Er gaan ook vaak
leerlingen naar basisscholen, naar de
groepen één en twee. En een paar
leerlingen mogen een week meedraaien in
het ziekenhuis van Stadskanaal.
Bediening en catering
Als leerling van Zorg en Welzijn kun je
gevraagd worden om mee te helpen in de
bediening en catering als er op school
belangrijke bijeenkomsten zijn. Bijvoorbeeld
een landelijke wedstrijd voor leerlingen in
de techniek, cursussen voor bepaalde
groepen volwassenen, buffetten voor
ouders en grote vergaderingen.
In veel gevallen help je, onder leiding van
een docent, met de bereiding van de
maaltijden voor de gasten en bedien je aan
tafel. In de keuken en in de zalen loop je er
dan piekfijn bij. Van school heb je een echt
kostuum aan met natuurlijk het logo van
Noorderpoort. Een paar keer per jaar wordt
buiten school bediend. Tijdens feesten of
kerstdiners kun je in de voorbereiding en
bediening assisteren in bijvoorbeeld de
Zorgcentra Maarsheerd en de Heggerank.
en
...morg oor
v
e
j
t
spelle ke
e
i
r
Ma
en!
meenem
9
Richting Zakelijke Dienstverlening
Eigen bedrijf
beginnen?
Lees meer op
noorderpoort.nl
Jij wilt later graag een eigen bedrijf?
Verkoper worden lijkt je wel wat of
bijvoorbeeld magazijnbeheerder? Je zou
graag werken op een reclamebureau of lijkt
een administratieve baan je interessant?
Dan kun je bij ons aan de Sportparklaan
uitstekend terecht bij de afdeling Zakelijke
Dienstverlening.
Je krijgt veel praktische opdrachten. Er
wordt je bijvoorbeeld gevraagd een nieuw
product te ontwikkelen dat je vervolgens
zo goed mogelijk moet zien te verkopen.
Ook ga je in het derde jaar al op stage. ICT
is bij Zakelijke Dienstverlening een
belangrijk onderdeel, je werkt dus ook in je
lessen veel met de computer.
In deze opleiding vinden we het belangrijk
dat je veel met de praktijk in aanraking
komt. Daarom krijg je bij ons les in een
omgeving die zo veel mogelijk praktische
situaties nabootst.
Zo moet bijvoorbeeld iedereen die de
lokalen binnenkomt zich melden bij de
receptie aan een heuse balie, waarna de
bezoeker verder wordt verwezen.
d
Komen
d
n
e
week n!
e
k
wer
Handel en verkoop
Schuilt er een handelaar in je, droom je van
een eigen winkel of heb je misschien al een
bijbaantje in een leuke zaak? Als jij er nu al
van overtuigd bent dat jij later een eigen
bedrijf wilt, dan kunnen we je de leerweg
Handel en verkoop aanraden. Deze wordt
sinds enige tijd binnen Zakelijke
Dienstverlening aangeboden. Een prima
mogelijkheid om jouw wens werkelijkheid
te laten worden.
De onderdelen van het leerprogramma zijn
sterk op de praktijk gericht. Ook zijn er
stages in opgenomen.
10
Wil je later verder leren in MBO (in het
zelfde gebouw) dan heb je met Handel en
verkoop een uitstekende aansluiting op
de middelbare beroepsopleiding
Detailhandel.
Richting Sport, Dienstverlening en Veiligheid
Open dag
24 januari 2014
16.00 - 21.00 uur
Als leerling van de opleiding Sport,
Dienstverlening en Veiligheid (SDV) doe je
ongeveer 6 uur in de week aan sport
(waarvan 1 uur zwemmen in klas 3). In de
sportlessen leer je ook aan elkaar les en
leiding te geven. Deze ervaring ga je daarna
gebruiken op basisscholen en in het
voorgezet onderwijs. Je helpt dan bij (sport)
activiteiten. Je leert vaardigheden te
ontwikkelen doordat je werkt met grote
opdrachten. Dit zijn echte opdrachten uit de
praktijk. Zoals het organiseren van een
sportdag, het geven van een voorlichting
over voeding en nog veel meer! De AVOvakken (biologie, economie, Nederlands,
Engels en maatschappijleer) worden steeds
meer geïntegreerd in de SDV-opdrachten. Je
verlaat de opleiding met een goed gevuld
portfolio. Hierin staan al je ervaringen en kun
je laten zien hoe je je ontwikkeld hebt. Soms
kun je hierdoor in het MBO een versneld
programma doen.
Denk bijvoorbeeld aan de opleiding Leisure,
Sports & Wellness in de Euroborg in
Groningen, Sport & Bewegen, Helpende
Welzijn, Facilitaire Dienstverlening, Sociaal
Pedagogisch Werk (SPW), Horeca, Toerisme,
Recreatie, Beveiligingsmedewerker,
Brugjaar Politie of Marechaussee, Oriëntatie
Landmacht en Medewerker Veiligheid en
Vakmanschap. Alle genoemde opleidingen
zijn op MBO niveau en met jouw diploma
SDV binnen handbereik.
Doorstuderen na SDV?
Heb je op het VMBO de studierichting SDV
afgerond, en heb je de smaak te pakken,
dan begint voor jou de volgende mooie
fase. Je kunt er zoveel kanten mee op! We
zullen eens even opsommen welke leuke
MBO-opleidingen er dan voor jou mogelijk
zijn.
ag
Vanda
rituur
geen f
ezond
maar g
11
Richting Techniek
Bedrijven zitten te springen om
technisch personeel
Meer informatie
over onze
opleidingen op
noorderpoort.nl
Timmerlieden, metselaars, stukadoors,
tegelzetters, lassers, elektromonteurs,
tekenaars, installateurs, garagepersoneel,
vrachtwagenchauffeurs en noem maar op.
Je kunt op dit moment overal aan de slag
met een goede technische opleiding. Bof jij
even als hier je interesse ligt!
Er is op het ogenblik een groot tekort aan
goed opgeleid technisch personeel. Onze
school heeft veel technische opleidingen in
huis. Door onze goede contacten met het
bedrijfsleven in Stadskanaal en in de regio,
zijn er veel stageplaatsen beschikbaar. Wij
werken samen met zo’n 60 bedrijven in de
regio.
Metaal- en motorvoertuigentechniek
Bij ons op school werk je dagelijks in de
praktijklokalen voor metaalbewerking en
autotechniek. In je overall ben je aan het
lassen, boren, vijlen, snijden, construeren,
sleutelen, meten, regelen en aan het
computeren. Daarbij komt natuurlijk ook de
nodige theorie om de hoek kijken. Je hebt
in je lessen regelmatig de computer nodig,
bijvoorbeeld voor het maken van een ontwerp
of het opsporen van mankementen.
12
Pietje
!
Precies
Als student(e) autotechniek leer je de
laatste jaren steeds meer over de
elektronica die in nieuwe auto’s is
ingebouwd. Bij storingen kun je die met de
computer opsporen. Of je nu metaaltechniek doet of autotechniek, je gaat zowel
in leerjaar 3 als 4 minimaal 3 weken op
stage.
3
In 201se
diver n
prijze en
n
gewon
Steeds meer samenwerking
tussen school en praktijk
Open dag
24 januari 2014
16.00 - 21.00 uur
Het kennismaken met de praktijk vinden we
een van de belangrijkste dingen voor jou.
Daarom organiseren we bijvoorbeeld
inspirerende demonstraties, technische
wedstrijden of tentoonstellingen en niet te
vergeten de Open Dagen. Ook vinden bij ons
op school steeds vaker bijeenkomsten
plaats tussen bedrijfsleiders van technische
bedrijven, de docenten en de leiding van de
school. Om te bekijken of we jullie nog
meer de praktijk kunnen laten ervaren. Op
dit moment doen alle leerlingen minimaal
drie weken per jaar ervaring op bij een
bedrijf.
Bouw- en instalektrotechniek
Is bij de metaal- en de motorvoertuigentechniek de laatste tijd grote behoefte aan
nieuw en meer personeel, ook bij de
bouw- en instalektrotechniek is de vraag
groot. Deskundigen zeggen dat dit ook nog
wel een lange tijd zal duren. Dus waar
wacht je nog op? Ben jij er een liefhebber
van om over bouwplaatsen te slenteren,
geboeid door die activiteit die daar heerst?
Dat langzaam die grote stapels stenen,
buizen, betonplaten en kozijnen veranderen
in prachtige huizen waar veel mensen
comfortabel en met plezier in zullen
wonen? Dan ben je welkom bij ons!
Door het huidige tekort aan goede
woningen moet er steeds meer worden
gebouwd. “Goede Nederlandse installateurs,
timmerlieden en metselaars zijn bijna niet
meer te krijgen”, zo vertelde onlangs een
directeur van een groot regionaal
bouwbedrijf. “En dat terwijl er veel werk is,
er prima salarissen zijn te verdienen en de
bedrijven goed zorgen voor hun
medewerkers.”
13
ele
CulturstKun ge
zinniing
Vorm
Actief, cultureel en maatschappelijk betrokken
Open dag
24 januari 2014
16.00 - 21.00 uur
Actief
Maatschappelijk betrokken
Wij zijn een school waar we sport en
bewegen, in het kader van een gezonde
leefstijl, erg belangrijk vinden. Daarom
nemen we deel aan het project “VMBO in
beweging” waarbij het er om gaat leerlingen
actief te krijgen. We doen dit vooral in de
lessen bewegingsonderwijs. Daarnaast
organiseren we sportdagen en sport- en
beweegclinics om het bewegen nog meer te
stimuleren.
We zijn als school “maatschappelijk
betrokken”. Dit betekent dat we als school
meedoen aan verschillende evenementen
in onze omgeving zoals Verrassend
Stadskanaal, Go Sports, catering bij
evenementen, het opruimen van de buurt,
het opknappen van speeltuinen, enzovoort.
Leerlingen nemen hieraan deel als
onderdeel van hun maatschappelijke stage.
Natuurlijk zien we ook graag dat leerlingen
dit gaan doen in hun eigen buurt of
vereniging.
We leiden dus niet alleen op tot goede
vakmensen, maar ook tot betrokken
burgers!
Cultureel
Bij het vak Culturele Kunstzinnige Vorming
(CKV) laten we leerlingen meedoen aan
verschillende culturele activiteiten.
Een film in de bioscoop met een bepaald
thema, een theaterbezoek, maar ook het
volgen van bijvoorbeeld een workshop
streetdance of Afrikaans trommelen. Dit
doen we in schooltijd in de zogenaamde
locatieweken. Hierbij is ook ons MBO
betrokken. We vinden het op onze school
namelijk belangrijk dat we samen dingen doen.
Adressen / telefoonnummers
Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal
Frankrijklaan 2
M.i.v. 1-08-2014
Sportparklaan 5
Postbus 101
9500 AC Stadskanaal
T (0599) 69 28 00
14
AANMELDINGSFORMULIER VAKCOLLEGE 2014-2015
✁
Gegevens leerling
Moeten we rekening houden met omstandigheden van medische en/of sociale aard
i.v.m. de studie dan kunt u dit hieronder aangeven. Tijdens het intakegesprek kunt u
nader ingaan op bijzondere omstandigheden van medisch en/of sociale aard.
Achternaam officieel
Voorna(a)m(en) voluit
Achternaam voorkeur
Roepnaam
Straat + Nr
Postcode + Woonplaats
Bezochte basisschool
Telefoonnummer
Naam van de school
Burgerservicenr
Adres
Geboortedatum
Postcode + Plaats
Geboorteland
Telefoonnummer
Nationaliteit
Advies basisschool
In Nederland sinds: dag
Citoscore basisschool
Gegevens moeder/verzorger
* niet invullen indien gelijk aan adres van de leerling
Huidige school
Naam + voorletter(s)
Naam van de school
Straat + Nr *
Adres
Postcode + Woonplaats *
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer
Geboorteland
Naam mentor/decaan
Nationaliteit
Advies huidige school
E-mailadres
Aanmelding voor
Aanvullende gegevens
VMBO Bovenbouw Stadskanaal, Frankrijklaan 2
Leerjaar
■ 3
■ 4
Leerwegondersteuning (LWOO) ■ Ja
■ Nee
Leerweg
■ Basisberoepsgerichte leerweg (BL)
■ Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
Afdelingskeuze
Techniek
■ Bouwtechniek
■ Instalelektro
■ Metaaltechniek ■ Voertuigentechniek
Zakelijke Dienstverlening
■ Handel en Administratie (alleen KL)
■ Handel en Verkoop
Sport, Dienstverlening en Veiligheid
■ Sport, Dienstverlening en Veiligheid
Zorg en Welzijn breed
■ Zorg en Welzijn
Naam huisarts
Verzending
Gegevens vader/verzorger
* niet invullen indien gelijk aan adres van de leerling
Naam + voorletter(s)
Straat + Nr *
Postcode + Woonplaats *
Telefoonnummer
Geboorteland
Nationaliteit
E-mailadres
Dit formulier kan worden ingeleverd op de huidige school of worden gezonden aan:
Noorderpoort, t.a.v. Backoffice
Antwoordnummer 9
9500 VB STADSKANAAL
Plaats
Telefoonnummer
In bezit van dyslexie verklaring
In bezit van leerlinggebonden financiering (rugzakje)
Gehandicapt
Topsport (indicatie)
Verminderd gezichtsvermogen
Verminderd gehoor
Gedragsproblemen
Faalangst
Autisme
In bezit van dyscalculie verklaring
PDD-nos
ADHD
Is uw kind onderzocht of begeleid door:
Het zorgteam van de school
GGZ
Jeugdhulpverlening
Maatschappelijk werk
Remedial teacher
Anders, namelijk
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Meesturen
■
■
■
■
■
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
■
■
■
■
■
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Handtekening ouder/verzorger*:
a. kopie identiteitsbewijs
b. kopie laatste rapport
c. kopie Cito-score (indien van toepassing)
d. kopie dyslexie- of dyscalculieverklaring (indien van toepassing)
e. kopie LWOO-beschikking (indien van toepassing)
f. onderwijskundig rapport huidige school
Ondertekening
Datum / Plaats
*) Met het plaatsen van uw handtekening gaat u er mee akkoord dat er van uw zoon/dochter
een leerlingdossier aangelegd wordt; hierin worden naast persoonsgegevens ook gegevens
opgenomen die nodig zijn voor het bijhouden van de schoolloopbaan en de leerlingenzorg.
Onderstaande niet invullen
Datum ontvangst
Naam contactpersoon
/
Leerlingennummer
Telefoonnummer
Datum bevestiging
Trots,
echt Gronings,
met elan.
OPEN DAG
24 JANUARI 2014
16.00- 21.00 uur
Actuele informatie vind je op noorderpoort.nl
noorderpoort.nl
©Noorderpoort M&C 2013 Vormgeving en productie: Canon Business Services: Klaas de Vries, Grafisch ontwerper BNO, Druk VanLiereMedia. Fotografie binnenwerk: Rudmer Nijman, Judith van der Meulen e.a.
Noorderpoort
versterkt je toekomst
VO Stadskanaal