lwb oliebollen 2014 - Sportinschrijving.nl

Lokale lwb oliebollen 2014
Lokale Wedstrijdbepalingen
Oliebollenwedstrijd 2014
22 en 23 november 2014
op het Zuidlaardermeer
Zeilvereniging Zuidlaardermeer
1
Lokale lwb oliebollen 2014
1 Organiserende Autoriteit:
Zeilvereniging Zuidlaardermeer
1.2 Leden Wedstrijdcomité:
Anton Wachter
(wedstrijdleider)
Kees Huizinga
(schipper startschip)
Peter van Heuveln
Dick Kramer
Rob Bosch
Rob Muste
Rik Klok
1.3 Leden Protestcomité:
Peter Nannenberg
(voorzitter)
Jeroen de Groot
1.4 Informatie:
Uitslag verwerking en info, Klaas Wiersema en Karola Mars-Kruijer
Zeilvereniging Zuidlaardermeer
2
Lokale lwb oliebollen 2014
Lokale Wedstrijdbepalingen
2.
De van toepassing zijnde bepalingen
Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals in de RvW 2013-2016 vermeld als bepaling
van het Watersportverbond Appendix S, inclusief alle wijzigingen en de bepalingen van het
Watersportverbond, vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen de
Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 89 RvW.
3.
De locatie van het wedstrijdkantoor
3.1
3.2
3.3
Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het Geert de Vries Clubhuis van Zeilvereniging
Zuidlaardermeer . Meerweg 58 9606 PP Kropswolde.
Het wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0598-322479.
De normale openingstijden bij evenementen zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur.
4.
Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen
4.1
In de SWB, zoals in de RvW 2013-2016 omschreven als Bepaling van het Watersportverbond
Appendix S – Standaard Wedstrijdbepalingen, dienen de volgende wijzigingen te worden
aangebracht.
Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de
startlijn verplaatsen. Dit wijzigt regel 27.2 RvW en is een aanvulling op regel 11 SWB.
4.2
4.3
4.5
5.
Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 1 uur te beëindigen
Op de zaterdag zal geen waarschuwingssein meer worden gegeven na 16.00 en op de laatste dag van
het evenement zal geen waarschuwingssein meer worden gegeven na 14.00 dit wijzigt regel 5.6
SWB
Prijzen
Het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers.
1-3 deelnemers
4-6 deelnemers
7-9 deelnemers
10-12 deelnemers
13 of meer deelnemers
1 prijs
2 prijzen
3 prijzen
4 prijzen
5 prijzen
Bijlage A: Het Wedstrijdgebied
A1
A2
Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het noordelijk deel van het Zuidlaardermeer.
Het wedstrijdgebied is aangegeven op de baankaart. (sticker op aanvraag verkrijgbaar)
Bijlage B: Banen en merktekens
B1.
De banen
De wedstrijden worden gevaren op de ZZ-baan.
Het klassensein is een wit bord met een zwarte letter.
Het baansein is een wit bord met een zwarte Romeinse cijfer.
B2.
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
De merktekens
De meld boei is een blauwe boei en moet aan de wind aangevaren worden.
De merktekens van de baan zijn rode boeien.
Het vervangende merkteken is een rode boei. Dit wijzigt regel 34(b) RvW. In afwijking van de
Wedstrijdseinen RvW worden geen geluidseinen gegeven bij dit merkteken.
De merktekens van de startlijn zijn gele boeien.
De te zeilen banen zijn onderstaand aangegeven:
Zeilvereniging Zuidlaardermeer
3
Lokale lwb oliebollen 2014
Baan I
A-B-C-A-C-fin.
Baan II
A-B-C-A-C-A-B-C-fin.
Baan III
A-B-C-A-C-A-B-C-A-C-fin.
Baan IV
A-B-C-A-C-A-B-C-A-C-A-B-C-fin.
Bijlage C: Startprocedure en Startrooster
C1.
De startprocedure.
In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het klassensein en vlag “W”.
Wanneer het waarschuwingssein samenvalt met het startsein van een klasse is het neerhalen van vlag “W”
het visuele waarschuwingssein en tevens startsein.
Waarschuwingssein (5 minuten sein)
Vijf minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven, wordt vlag “W” gehesen en het klassensein
getoond.
Start
Eén hoornstoot en vlag “W” wordt weggenomen.
C2.
Individuele terugroep
Bij een individuele terugroep wordt vlag “X” getoond en worden herhaalde geluidssignalen gegeven.
C3.
Algemene Terugroep
De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start. Het startschema
zoals opgehangen op het medelingsbord zal altijd worden gehandhaafd.
Het strijken van vlag “W” voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als visueel nieuw
waarschuwingssein. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein, gestreken.
C4.
Het Startrooster.
Zaterdag 23 november is de eerste start om 11.30 uur. Overige start tijden worden op het mededelingenbord
bekend gemaakt, evenals het definitieve startrooster. Er zijn 4 wedstrijden geprogrammeerd.
Voorlopig:
Zie het mededeling bord voor de definitieve startrooster en klassen sein!
Klassen sein
C5.
klasse
A
16 m2
zaterdag
1ste start
11.30
B
C
D
E
F
O-jol
Sailhorse
Laser
Optimist
Splash
11.35
11.40
11.45
11.50
11.55
zaterdag
2de start
n.t.b
zondag
start
n.t.b
+ 5 minuten
+ 5 minuten
e.t.c
e.t.c
e.t.c
+ 5 minuten
+ 5 minuten
e.t.c
e.t.c
e.t.c
Het protest.
Bij het finishen moet eventuele protesten direct bekend worden gemaakt bij het
wedstrijdcomité.
Zeilvereniging Zuidlaardermeer
4
Lokale lwb oliebollen 2014
OVERIGE MEDEDELINGEN (geen onderdeel van de LWB)
Maaltijden en ontspanning:
Tussen de 1ste en de 2de wedstrijd wordt iedere deelnemer op gratis soep onthaald.
Na afloop van de 2de wedstrijd op zaterdag bestaat de gelegenheid voor een gezellig
babbeltje onder genot van een drankje en een hapje.
Zondag zullen alle deelnemers na afloop van de laatste wedstrijd op gratis oliebollen worden
getrakteerd.
Ligplaatsen boten/trailers
-Geen auto’s op het terrein van de Zeilvereniging Zuidlaardermeer.
-Ligplaats optimisten: aan achterzijde clubhuis (bij ligplaats Startschip).
-Losse wegtrailers dienen te worden gestald langs de rijbaan aan de aangegeven zijde buiten
het terrein van de Zeilvereniging Zuidlaardermeer.
-Op het terrein van Zeilvereniging Zuidlaardermeer is een trailerhelling en een kraan
aanwezig. Gebruik van de kraan geschiedt voor eigen risico.
Let op!
-Voor alle klassen: diegene die de derde plek heeft verovert schrijft een verslag en stuurt het naar
[email protected]
Zeilvereniging Zuidlaardermeer
5