Uitnodiging Russia Uncensored - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

RUSSIA UNCENSORED
#MENSENRECHTEN #VLUCHTELINGEN #RUSLAND
Donderdag 18 december, 19u45
De algemene mensenrechtensituatie in Rusland is
verontrustend. De mensenrechten staan er onder druk.
Rusland zit in de top vijf van de herkomstlanden van
asielzoekers in België. Toch horen we hier niet veel over in
de media. Waarom vluchten mensen uit Rusland? En hoe
gaan onze asielinstanties hier mee om?
SPREKERS
—— Karen Moeskops
Directeur Amnesty International Vlaanderen
—— Svetlana Gannushkina
Russische mensenrechtenactiviste
—— Dirk Van den Bulck
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
In samenwerking met
Amnesty International Vlaanderen en Pax Christi
WAAR KVS
Arduinkaai 7, 1000 Brussel
Op wandelafstand van treinhalte Brussel-Noord en metrohaltes Rogier, Ijzer,
Sint-Katelijne en De Brouckère. Info op www.kvs.be/nl/bereikbaarheid
WANNEER Donderdag 18 december 2014, 19u45
(onthaal vanaf 19u15, einde voorzien om 21u30)
TOEGANG 8 euro (of 3 euro voor vrijwilligers of via lidorganisaties)
Bij voorkeur via overschrijving te betalen op BE06 5230 8056 2922 (BIC :
TRIO BE BB) ten laatste 14 december met vermelding van ‘Ruslandavond Naam Voornaam’, of contant de avond zelf.
INSCHRIJVEN www.vluchtelingenwerk.be/ruslandavond
Inschrijven verplicht
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN VZW
Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
tel +32 (0) 2 225 44 00 · fax +32 (0) 2 201 03 76
www.vluchtelingenwerk.be
facebook.com/VluchtelingenwerkVlaanderen
twitter.com/VluchtwerkVl