AgendA seminArie

Agenda seminarie
pijlers van een zorgzaam financieel energiebeleid
Agenda:
09u00 - 09u30: Onthaal
09u30 - 09u45: Inleiding door Kris De Pril, Business Unit Manager Fin. Services,
Corilus
09u45 - 11u15: Ir. An Beazar, CEO Enprove, burgerlijk natuurkundig ingenieur
Enprove werd opgericht in 2010 en kwam vorig jaar in de kijker door de bekroning van de
zaakvoerster An Beazar door UNIZO en Markant tot “Beloftevolle ondernemer van het jaar”.
An Beazar was voordien reeds verschillende jaren actief als energie auditor voor de industrie.
Naast monitoring en analyse van koelsystemen, perslucht compressoren en stoominstallaties,
helpt Enprove ook bedrijven met al hun energie-efficiëntie problemen (opleidingen, EBO’s of ISO
50001).
De bijdrage van mevr. Beazar aan het seminarie zal focussen op voorbeelden (casestudies) rond
energiezorg (monitoring en metingen) binnen de zorgsector, energiesubsidies, de huidige en
verwachte Europese wetgeving om dan af te sluiten met een korte demo van hun ontwikkelde
monitoringtool.
11u30 - 12u00: Dhr. Frank Hauspie, SAK vzw
Dhr. Hauspie nam, als voormalig directeur van een woonzorgcentrum, het projectleiderschap op
zich voor negotiaties met energieleveranciers rond groepsaankopen binnen SAK vzw (Samenaankoop). Zijn bijdrage aan het seminarie zal focussen op het tot stand komen van een samenaankoop binnen de wetgeving van de overheidsopdrachten.
12u00 - 12u30: Broodjeslunch
12u30 - 13u00: Break-out sessies: voorstelling nieuwe producten
Tijdens deze vrijblijvende sessies kan u kennismaken met onze nieuwe producten binnen Financial Services (bestelmodule binnen Cerussa Document flow, Exact Online (boekhouding binnen
SAAS omgeving), Exact Globe modules, …. )
13u15 - 14u45: Dhr. Alex Polfliet, CEO Zero Emision Solutions
Energie-expert Alex Polfliet is reeds 15 jaar professioneel actief in de energiesector. Als voormalig adjunct-kabinetschef van de staatssecretaris van energie was hij één van de architecten
van de vrije energiemarkt. 5 jaar geleden richtte hij Zero Emission Solutions op, een studie- en
adviesbureau dat intussen uitgroeide tot één van de grootste consultancy bedrijven op het vlak
van energie-aankopen en hernieuwbare energie.
Zijn bijdrage aan het seminarie zal focussen op de werking van de energiemarkt, het besparen
bij aankopen van energie én de mogelijkheid om rendabele hernieuwbare energie te integreren
in de zorgsector.
15u00 - 16u00: Ir. Thomas Feys, VIPA, burgerlijk ingenieur-architect
Dhr. Thomas Feys is sinds oktober 2011 bouwtechnisch adviseur bij VIPA. In het kader van de
Europese doelstellingen voor ‘nearly zero energy buildings’ hebben publieke gebouwen een voorbeeldfunctie. Hiervoor ontwikkelde VIPA 2 instrumenten.
De “duurzaamheidsmeter”, een instrument waarmee enerzijds de integrale duurzaamheid van
een zorgvoorziening meetbaar wordt en anderzijds duurzame oplossingen doorheen het
ontwerpproces gestimuleerd kunnen worden.
De LCC module is een rekenblad dat een raming van de life cycle cost genereert over een looptijd van 20 jaar. Dhr. Feys komt ons graag deze twee initiatieven in detail toelichten.
Opgelet want het aantal inschrijvingen is beperkt. Snel zijn is de boodschap! Inschrijven kan
tot 18 april 2014 op www.corilus.be\woonzorgcentra en kijk dan bij Agenda.
Corilus • Mastboomstraat 4, 2630 Aartselaar - Tel. 03/870 84 60 - Fax 03/870 84 66 - [email protected] - www.corilus.be