14-04-2011 | Duitse les door Siegfried Lenz

Duitse les | isbn 978 94 6164 004 8 | € 19,90
Siegfried Lenz
Duitse les
verschijnt 14 april
Duitse les is een klassieker uit de Duitse literatuur. Lenz schetst
een prachtig portret van familiebanden in een kleine Noord-Duitse
gemeenschap ten tijde van het Derde Rijk. Een virtuoze roman
over vriendschap, autoriteit, het belang van kunst en het conflict
tussen plicht en het individuele geweten.
Duitse les
ısbn 978 94 6164 004 8
paperback - 512 pp
€ 19,90
D
e 21-jarige Siggi Jepsen bevindt zich in de jaren vijftig in een
heropvoedingsgesticht in de omgeving van Hamburg. Als
hij in de les Duits opdracht krijgt een opstel te schrijven over ‘de
vreugden der plicht’ krijgt hij geen letter op papier. Zijn leraar legt
de blokkade uit als een weigering en laat hem voor straf opsluiten. Eenzaam in zijn kamer met uitzicht op de Elbe begint Siggi
te schrijven.
Bij ‘de vreugden der plicht’ kan Siggi maar aan één persoon denken: zijn vader, Jens Ole Jepsen, de posthuiscommandant van de
Rijkspolitie in Rugbüll, de noordelijkste politiepost van Duitsland.
Siggi’s vader moet tijdens de oorlog persoonlijk toezicht houden
op het schilderverbod dat zijn jeugdvriend, de beroemde schilder
Max Ludwig Nansen, wordt opgelegd. De jonge Siggi wordt meegesleept in het bittere conflict dat zich tussen de twee ontwikkelt
en kiest steeds meer partij voor de flamboyante schilder.
Voor meer informatie, de aanvraag van recensie-exemplaren
en interviewmogelijkheden kunt u terecht bij:
Uitgeverij Van Gennep
Léon Groen
020-6247033
[email protected]
www.uitgeverijvangennep.nl
Siegfried Lenz (1926) wordt gezien als een van
de grootste schrijvers uit de naoorlogse Duitse literatuur. Hij schreef vele korte verhalen, novelles en
romans. Eerder verscheen bij Van Gennep van zijn
hand Een minuut stilte.