persbericht - Metal Valley

Metal Valley Award 2014
In het derde leerjaar van de opleiding Engineering van onderwijsafdeling High Tech Metalektro van het Koning
Willem I College werken alle leerlingen een periode in het Service Center. Hier werken leerlingen aan opdrachten uit
het bedrijfsleven. Het hoogtepunt hiervan wordt jaarlijks beleefd tijdens de uitreiking van de Metal Valley Award.
Metal Valley is een samengaan van metaalverwerkende bedrijven uit Drunen: Wärtsilä, LDM en SAPA.
Eén van hun activiteiten is het promoten en belonen van technisch beroepsonderwijs.
Op maandagavond 2 juni jl. heeft de prijsuitreiking 2014 plaatsgevonden in de School voor de Toekomst.
De docenten Jacques van der Schans en Johan Verhoeven hebben de beste projecten genomineerd voor deze
Award. De jury vanuit Metal Valley, die dit jaar gevormd werd door de heren: Wim Schonk, Hans van Dugteren (LDM),
Peter van Ingen (LDM) en Leon Snoeren (SAPA) bepaalde de volgende uitslag.
1e prijs: € 500,-- voor het project Kabel op- en afrolmechanisme, Thomas van den Hout, Robin Oosterom en
Guido Pieck.
2e prijs: € 300,-- voor het project Vortex Kanon, Joey de Rooij en Koert Stovers.
3e prijs: € 200,-- voor het project Statief Medische Lamp, Rick Reacq en Kevin Verhoeven.
Het was direct duidelijk waarom deze drie projecten genomineerd waren. De goede samenwerking van bedrijfsleven
met onderwijs was duidelijk en de leerlingen hebben voor alle projecten uitstekend werk geleverd. De jury had voor
alle genomineerden een lovend rapport. Uit de presentaties van de projecten door de leerlingen bleek dat ze veel
geleerd hebben uit deze ervaring. Hieronder een gedeelte uit het juryrapport van de winnaars.
Met dit project wordt een Kabel op- en afrolmechanisme ontwikkeld en gebouwd om kabels veilig en zonder veel menselijke
inspanningen gerealiseerd.
De complexiteit van het ontwerp en het bouwen van de machine binnen de gestelde projecttijd vereiste een goede onderlinge
communicatie en een goede communicatie met de opdrachtgever.
De leerlingen hebben vooraf verschillende opties onderzocht en de voor- en nadelen aan de opdrachtgever voorgelegd. Ook
werden alle opeenvolgende projectfasen doorlopen voordat het project in de werkplaats werd gerealiseerd.
De leerlingen stimuleerden elkaar om optimaal te presteren en er werd dan ook veel extra energie in dit project gestoken.
Het innovatieve karakter van dit project is gelegen in het feit dat het apparaat in zware omstandigheden moet blijven werken en kan
worden opgesteld.
De leerlingen mogen terecht trots zijn op het behaalde resultaat!
De afdeling High Tech Metalektro is dan ook blij met deze ambassadeurs van het Koning Willem I College en is er van overtuigd
dat het bedrijfsleven deze techneuten met open armen zal ontvangen.
De winnaars Thomas van den Hout, Robin van Oosterom en
Guido Pieck.
Alle genomineerden met juryleden Peter van Ingen,
Leon Snoeren, Wim Schonk en Hans van Dugteren.