Nieuwsbrief 5, 23 oktober 2014

NIEUWSBRIEF
nummer 5, 23 oktober 2014
Kalender
29 okt GGD inloopspreekuur 8.30-9.00
6 nov KOS gesprekken
11 nov KOS gesprekken
Cazemierschool
G.W. Spiegelstraat 4
7722 ST Oudleusen
0529-471574
www.cazemierschool.nl
[email protected]
Lied van de week:
“Het water steeg wel hoog ”
ROE (Regels Oefenen Evalueren) :
We moeten op elkaar kunnen vertrouwen.
Vacature directeur
De vacature voor directeur bij ons op school is nog niet ingevuld. Tot die tijd is er uitbreiding van uren voor Judith
Muscus, onze administratief medewerkster, om de school te ondersteunen. Max Bakhuis blijft enkele uren per week
betrokken bij onze school voor ondersteuning. Jeannette Wenzel neemt voorlopig de lopende zaken nog waar en
richt zich op de onderwijskundige kant van ons schoolbeleid.
Voor groep 6/8a betekent dat, dat er één keer in de week een invaller de groep van juf Jeannette overneemt.
Ouderavond KiVa
We kijken terug op een interessante en boeiende ouderavond onder leiding van Freek Velthausz. De aanpak van
KiVa is gestart in onze school. We hopen snel te kunnen starten met de monitoring van de kinderen. De kinderen
wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Met de gegevens van deze monitoring hopen we een beeld te krijgen van
hoe kinderen school, omgang met elkaar en de veiligheid op school ervaren. Samen willen we werken aan een fijne
school voor alle kinderen. We hopen op uw support en betrokkenheid hierbij. De toestemmingsformulieren voor de
afname van de vragenlijst zijn al bijna allemaal ingeleverd. Is dit nog niet gelukt, wilt u dan zo spoedig mogelijk
reageren? De afname kan pas starten als alle formulieren van de betreffende kinderen zijn ingeleverd. Dit geldt voor
de kinderen van groep 5 t/m 8. Zie ook www.kivaschool.nl
Studiedag 24 oktober
Morgen is er een studiedag bij ons op school. De kinderen zijn die dag vrij. We gaan ons verder verdiepen in de
aanpak van KiVa en richten ons een dagdeel op levend rekenen in de stamgroep.
KOS gesprekken
Op donderdag 6 november starten de Kind Ouder Schoolgesprekken. U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging.
(Inloop)spreekuur GGD
Maandelijks kunt u op woensdagochtend terecht voor alle vragen die u hebt over o.a. opvoeding, gezondheid van
uw kind en gezinsondersteuning. Van 8.30-9.00 uur is het inloopspreekuur en hoeft u geen afspraak te maken.
Na 9.00 uur plant Chantal Altena afspraken, controles of onderzoeken in. Heeft u vooraf een vraag dan kunt u
ook terecht bij de leerkracht of Intern Begeleider. Zij verwijst u mogelijk door naar Chantal, zodat zij een afspraak
kan plannen en meer tijd voor u heeft.
Het inloopspreekuur van Chantal Altena is op onderstaande momenten op de Cazemier gepland:
woensdag 29 oktober
woensdag 3 december
woensdag 7 januari
woensdag 11 maart
woensdag 22 april
woensdag 10 juni
Met vriendelijke groet,
Team Cazemier