Gaby Vinck

Dit melden u met diepe droefheid:
Fredi Torfs
haar echtgenoot
Ben en Martine Torfs - De Herdt
Joe Torfs
Tijl en Hilde Torfs - Vermeiren
haar kinderen
Sebastian Torfs en Caroline Verdier
Wouter Frans en Sarah Coeck
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
melden wij u het onverwachte heengaan
uit ons midden van
Gaby Vinck
Jelle en Lyndsay Torfs - Hermans en kinderen Ilyan en Amaryllis
Bram en Indra Torfs - Trusgnach
Vincent Torfs en Kimmy Verhoeven
Yentl Torfs
haar klein- en achterkleinkinderen
Haar schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.
De families Vinck, Torfs, Mampaey en Waumans.
lid van LBV (Dames- en Jufferbond)
echtgenote van Fredi Torfs
geboren te Boom op 25 september 1931
en overleden in het Middelheimziekenhuis te Antwerpen
op 1 april 2014.
De uitvaart, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula van
Uitvaarten André Lenchant te Boom, Kerkhofstraat 326, op dinsdag 8 april 2014 om 11.30 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de aula vanaf 11.15 uur.
Aansluitend zullen we de as van Gaby verstrooien op de begraafplaats van Boom.
U kan haar een laatste groet brengen in het Funerarium André Lenchant te Boom, Tuyaertsstraat 69,
ingang via zijkant, na telefonische afspraak op het nr. 03 844 34 35.
De familie dankt haar huisarts Dr. Eva De Clerck en Rosette Michiels voor de zeer goede zorgen.
Rouwadres: Familie Torfs - Vinck
p.a. Uitvaarten André Lenchant
Tuyaertsstraat 67 2850 Boom
Uitvaarten André Lenchant bvba - Tuyaertsstraat 69 - Boom - 03 844 34 35